Αθλητικό νομοσχέδιο: Ορια θητειών και ηλικίας, δικαίωμα ψήφου μόνο στα σωματεία

Ορια θητειών και ηλικίας, δικαίωμα ψήφου μόνο στα σωματεία που θα εγγραφούν στο Μητρώο, προβλέπονται στο αθλητικό νομοσχέδιο

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
βουλη

Χωρίς αλλαγές στις επίμαχες διατάξεις, που αφορούν τα όρια θητειών και ηλικίας και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα σωματεία, προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές των αθλητικών ομοσπονδιών, κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υφυπουργείου Αθλητισμού με τίτλο "Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις". Το μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο εισάγεται την Παρασκευή (11/9) προς συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, ενώ η συζήτηση και ψήφισή του στην Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 17/9.

Όπως έχει ήδη νομοθετηθεί από τον περασμένο Νοέμβριο, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι: "Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, όποιος έχει συμπληρώσει τρεις (3) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί αντιπρόεδρος, γραμματέας ή ταμίας του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας όποιος έχει εκλεγεί σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα αυτά δύο (2) συνεχόμενες φορές για πλήρη ή μερική θητεία. Πρόσωπο που έχει υπηρετήσει επί δύο (2) συνεχόμενες θητείες σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα του προηγούμενου εδαφίου δύναται να επανεκλεγεί σε τέτοια θέση εφόσον μεσολαβήσει χρονική περίοδος δύο (2) ετών. Μετά τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού πρώτου (71ου) έτους της ηλικίας του, ουδείς δύναται να εκλεγεί σε οποιαδήποτε θέση του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, δύναται όμως να αναλάβει άλλες αρμοδιότητες σε μη αιρετές θέσεις στις οποίες τοποθετείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της. Κατ' εξαίρεση για τις αθλητικές ομοσπονδίες ατόμων με αναπηρία ισχύουν τα εξής: α) το ανωτέρω ηλικιακό όριο ορίζεται στο εβδομηκοστό τέταρτο (74ο) έτος και β) δεν επιτρέπεται να εκλεγεί πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου τους, όποιος έχει συμπληρώσει τέσσερις (4) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό".

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιπλέον, στο άρθρο 5 του σχεδίου νόμου προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι: "Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε γενική συνέλευση αθλητικής ένωσης έχει κάθε αθλητικό σωματείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση, έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) και τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της γενικής συνέλευσης ημερολογιακά έτη, συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα, με οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητές, ανά έτος, και αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, με όσους κατ' ελάχιστον αθλητές απαιτούνται από τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος για την κανονική συμμετοχή σε επίσημους αγώνες και σε κάθε περίπτωση με τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητές, ανά έτος".

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παράλληλα, προβλέπεται ότι κάθε σωματείο εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση ένωσης ή ομοσπονδίας από τακτικό μέλος του διοικητικού του συμβουλίου (και όχι απλά μέλος του σωματείου, όπως ίσχυε ως τώρα), απαγορευμένης της δια πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας. Επίσης, σε άλλο σημείο του νομοσχεδίου αποσαφηνίζεται ότι σωματείο που δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο, δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.

Σημειώνεται ότι, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στα σωματεία να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων και να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου στις προσεχείς εκλογές των ομοσπονδιών, αποφασίστηκε το περιθώριο διεξαγωγής των επικείμενων αρχαιρεσιών να επεκταθεί ως τις 15 Φεβρουαρίου 2021, αντί για την 31η Δεκεμβρίου 2020 (με την ημερομηνία εκκίνησης να παραμένει σταθερή στην 1η Νοεμβρίου 2020). Επίσης, αυξάνεται στις 40 ημέρες πριν την σύγκληση της εκλογικής γενικής συνέλευσης, η προθεσμία υποβολής από τις ομοσπονδίες στη ΓΓΑ του καταλόγου των σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η επικύρωση του καταλόγου από πλευράς ΓΓΑ θα πρέπει να γίνει το αργότερο 15 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ.

Το αθλητικό νομοσχέδιο περιλαμβάνει αρκετές διατάξεις που αφορούν τον αθλητισμό των ατόμων με αναπηρία, που επιλύουν χρόνια προβλήματα του Παραολυμπιακού Κινήματος. Μεταξύ αυτών, η αναγνώριση σωματείων ΑμεΑ με τουλάχιστον δέκα αθλητές, η αναγνώριση του ποδοσφαίρου ακρωτηριασμένων με δυνατότητα ίδρυσης αντίστοιχης ομοσπονδίας από τρία αναγνωρισμένα σωματεία και η πρόβλεψη ότι οι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ στα αθλήματα που προβλέπονται (συνοδοί αθλητών στίβου με προβλήματα όρασης, πιλότοι σε αγώνες ποδηλασίας tandem και συνοδοί αθλητών μπότσια), θα λαμβάνουν τις παροχές που προβλέπονται για τους διακεκριμένους αθλητές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση της Ολομέλειας της Διοίκησης της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, υπήρξε μία μικρή αλλαγή σε σχέση με το κείμενο που είχε δοθεί προς διαβούλευση. Συγκεκριμένα, αυξάνονται από 4 σε 5 οι αντιπρόσωποι της ΕΑΟΜ ΑμεΑ και μειώνεται κατά έναν ο αριθμός των διορισμένων από την Πολιτεία μελών. Έτσι, η προβλεπόμενη σύνθεση της Ολομέλειας της ΕΠΕ είναι η εξής:

- Πέντε αντιπρόσωποι της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ), οι οποίοι εκλέγονται από τη γενική συνέλευση της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ.
- Ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση της Ο.Σ.Ε.Κ.Α.
- Τρεις Παραολυμπιονίκες, εν ενεργεία ή μη, οι οποίοι εκλέγονται από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Παραολυμπιονικών (Σ.Ε.Π.).
- Ένας εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας ΑμεΑ, που ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού.
- Μία προσωπικότητα κύρους από τον χώρο του αθλητισμού, που ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΑΠΟ ΝΙΚΗ ΣΕ ΝΙΚΗ 22 Απρ 2021 | 17:02

Στους "8" του Barcelona Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς - Σε μεγάλη φόρμα ο Ελληνας αθλητής

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στα προημιτελικά του Barcelona Open

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΓΥΡΟΣ ΤΩΝ ΠΛΕΙ ΟΦ 21 Απρ 2021 | 23:47

Superleague: Άλωσε το "Βικελίδης" ο ΠΑΟΚ και έπιασε τον Άρη στη δεύτερη θέση - Γλίτωσε στο 92' η ΑΕΚ

Με συνταγή... Ολυμπιακού, ο ΠΑΟΚ επικράτησε 1-0 του Άρη στο "Κλεάνθης Βικελίδης" - Γλίτωσε στις καθυστερήσεις τον βαθμό της ισοπαλίας η ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 21 Απρ 2021 | 20:58

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Η συγγνώμη του ιδιοκτήτη στους οπαδούς της: "Κάναμε λάθος με τη European Super League"

Συγγνώμη, μετά τις πολύ έντονες αντιδράσεις του κόσμου, ζήτησε μέσω ανοικτής επιστολής του ο εκ των ιδιοκτητών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τζόελ Γκλέιζερ

ΓΙΑ ΤΗΝ 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΛΕΙ ΟΦ 21 Απρ 2021 | 20:19

Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης: Το πρώτο γκολ του Σωκράτη Παπασταθόπουλου χάρισε τη νίκη [Βίντεο]

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος με το πρώτο "ερυθρόλευκο" γκολ του χάρισε τη νίκη στους πρωταθλητές

Η ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ "ΚΛΕΙΣΤΗΣ" ΛΙΓΚΑΣ 21 Απρ 2021 | 17:43

European Super League: Το χρονικό μιας "φούσκας" που συντάραξε τα θεμέλια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου

Οι μέρες που συγκλόνισαν το παγκόσμιο ποδόσφαιρο με τη δημιουργία και το τέλος της European Super League

ΣΤΗΝ 5Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 21 Απρ 2021 | 16:32
ΤΙ ΔΗΛΩΣΕ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 2 ΤΟΥ "ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ" 21 Απρ 2021 | 13:46

European Super Leage: Τίτλοι τέλους και επίσημα - Το παραδέχτηκε ο Ανιέλι της Γιουβέντους

Η αποχώρηση των αγγλικών ομάδων σταματά την European Super League, τόνισε ο Ανιέλι λίγη ώρα αφότου δήλωσε πως θα προχωρήσουμε κανονικά το εγχείρημα.

ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 21 Απρ 2021 | 07:46

Κατέρρευσε η European Super League μέσα σε 48 ώρες: Αποσύρθηκαν οι αγγλικές ομάδες

Η European Super League καταρρέει πλέον σαν "χάρτινος πύργος" μετά το μπαράζ αποχωρήσεων.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΜΜΕ 20 Απρ 2021 | 23:20

Γιουβέντους: Παραιτείται ο Αντρέα Ανιέλι μετά τη διαφαινόμενη διάλυση της ESL

Μπροστά στο "φιάσκο" της ESL ο "ισχυρός άνδρας" της Γιουβέντους, Αντρέα Ανιέλι, φαίνεται πως πήρε την απόφαση να παραιτηθεί

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕ ΑΓΓΛΙΚΑ FUNDS ΓΙΑ ΤΗΝ UEFA 20 Απρ 2021 | 21:33

Διαλύεται η "συμμαχία" της ESL: Ανακοίνωσε ότι αποχωρεί η Σίτι, ακολουθούν Τσέλσι, Γιουνάιτεντ, Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο - Έκτακτη σύσκεψη των "12"

Ανακοίνωσε την αποχώρησή της η Μάντσεστερ Σίτι, ακολουθούν Τσέλσι, Γιουνάιτεντ, Ατλέτικο και Μπαρτσελόνα - Μαζικές αντιδράσεις και διαμαρτυρίες στο Λονδίνο - Έκτακτη σύσκεψη απόψε των 12 ομάδων για τις οριστικές αποφάσεις

ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 20 Απρ 2021 | 18:58

UEFA: Ομόφωνη καταδίκη της European Super League από τις 55 ομοσπονδίες

Οι 55 ομοσπονδίες-μέλη και οι συμμετέχοντες στο συνέδριο της UEFA καταδίκασαν τη διακήρυξη της European Super League.

ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 20 Απρ 2021 | 16:06

Ευρωπαϊκή Super League: Τα "Ζόμπι", η "προδοσία" και οι "βρώμικοι 12" - Τι γράφει ο ευρωπαϊκός Τύπος

Oi πρώτες σελίδες και τα σχόλια των κορυφαίων εφημερίδων στην Ευρώπη, για την "ανατίναξη" του ποδοσφαίρου από την ευρωπαϊκή Super League.

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ 20 Απρ 2021 | 14:57

Daily Mail: Ετσι "γεννήθηκε" η European Super League - Το κρυφό δείπνο της "ανίερης" συμμαχίας στη Νέα Υόρκη [Εικόνα]

Οι ισχυροί άντρες των τριών μεγάλων της Αγγλίας δείπνησαν το 2017 στη Νέα Υόρκη με το μενού να περιλαμβάνει τη European Super League σύμφωνα με τη Daily Mail