Ουκρανικό: Οι επιστολές του αρχιεπισκόπου Τιράνων στον Πατριάρχη Μόσχας

Η πρώτη εγράφη την 10ην Οκτωβρίου (προ της αποφάσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 11ης Οκτωβρίου 2018) και η δευτέρα μετά την απόφασιν της Εκκλησίας της Ρωσίας

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Ουκρανικό: Οι επιστολές του αρχιεπισκόπου Τιράνων στον Πατριάρχη Μόσχας

Επιστολές του Αρχιεπισκόπου Τιράνων Αναστασίου προς τον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο δημοσιοποίησε η Εκκλησία της Αλβανίας, η οποία κάνει γνωστό με σχετική ανακοίνωση ότι «Την 22αν Νοεμβρίου 2018, εδόθησαν εις την δημοσιότητα από ρωσικάς πηγάς επιλεκτικά αποσπάσματα (μάλιστα από ορισμένας ιστοσελίδας με παραπλανητικούς τίτλους, ημερομηνίας και αυθαιρέτους εκτιμήσεις) επιστολής του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστασίου προς τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Μόσχας και πασών των Ρωσιών κ. Κύριλλον».

Ειδικότερα, τονίζεται «Προς πληρεστέραν και αντικειμενικήν ενημέρωσιν παντός ενδιαφερομένου δημοσιεύομεν ακέραιον το κείμενον της ως άνω αναφερομένης απαντητικής επιστολής του Μακαριωτάτου κ. Αναστασίου (της 10ης Οκτωβρίου 2018), και δευτέρας (της 7ης Νοεμβρίου 2018) μετά μεταφράσεως εις την αγγλικήν.

Υπογραμμίζεται ότι η πρώτη εγράφη την 10ην Οκτωβρίου (προ της αποφάσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 11ης Οκτωβρίου 2018) και η δευτέρα μετά την απόφασιν της Εκκλησίας της Ρωσίας (της 15ης Οκτωβρίου 2018) περί διακοπής της ευχαριστιακής κοινωνίας μετά του Οικουμενικού Πατριαρχείου».

Στην πρώτη επιστολή του, ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, μεταξύ άλλων, εκφράζει τους φόβους του ότι η σχεδιαζομένη χορήγηση αυτοκεφαλίας στην Ουκρανία θα είναι «πορεία εις ναρκοπέδιον».

«Ομοιάζει με επικίνδυνον εγχείρησιν απροβλέπτων παρενεργειών. Αι αντιμαχόμεναι ομάδες θα διατηρήσουν την οντότητα και συνοχήν των, όπως επανειλημμένως έχει συμβή εις διαφόρους τοπικάς Εκκλησίας. Τελικώς, αντί της ενότητος των Ορθοδόξων εν Ουκρανία διαφαίνεται κίνδυνος διασπάσεως της ενότητος της Ορθοδοξίας εν τη Οικουμένη», τόνισε ο Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας, και επισήμανε ότι αυτή τη γνώμη του τη γνωστοποίησε στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο κατά την προσωπική τους συνάντηση στην Κρήτη.

Ο Μακαριώτατος ανέφερε ότι δεν παύεται αναπέμποντας «θερμάς δεήσεις υπέρ της ενότητος της Αγίας ημών Εκκλησίας, ην ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, η Κεφαλή αυτής, "περιεποιήσατο διά του ιδίου αίματος" (Πραξ. 20.28)».

Ο Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας διαβεβαίωσε τον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο ότι «θα πράξη παν το δυνατόν, προκειμένου να αποτραπή το σχίσμα εντός της Οικουμενικής Ορθοδοξίας».

«Τοιαύτη εξέλιξις θα αποτελούσε οδυνηρόν πλήγμα της αξιοπιστίας της Ορθοδοξίας και πρέπει πάση θυσία να αποφευχθή», ακραδάντως πιστεύει ο Μακαριώτατος κ. Αναστάσιος και συνεχίζει, - «όσον και αν φαίνεται ανέφικτον, πιστεύομεν ότι όλοι πρέπει να «πράξωμεν το παν», διά να επανέλθωμεν εις τας Συνάξεις των Προκαθημένων και εις τον σχεδιασμόν μιάς νέας Μεγάλης Συνόδου. Δεν αγνοούμεν ότι αι προτάσεις αύται θα θεωρηθούν υπό τινων εξωπραγματικαί και τελικώς μη εφικταί. Εν τούτοις, είμαι πεπεισμένος ότι δεν είναι κανείς ρεαλιστής, εάν δεν πιστεύη εις το θαύμα και ότι «τα αδύνατα παρά ανθρωποις δυνατά παρά τω Θεώ εστιν (Λουκ. 18.18-27)».

Στη δεύτερη επιστολή του, δηλώνει «Περίλυπός εστιν η ψυχή μου», καθώς παρακολουθούμε τις εξελίξεις για το ουκρανικό μετά τις αποφάσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου (11.10. 2018) και της ορθοδόξου εκκλησίας της Ρωσίας (15.10.2018).

Εν συνεχεία, αναφέρει ότι δυστυχώς επαληθεύονται οι φόβοι μας οι οποίοι διατυπώθηκαν προς την αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου (30 Ιουλίου 2018), ότι δηλαδή η σχεδιαζόμενη κατά την παρούσα χρονική περίοδο χορήγηση αυτοκεφαλίας στην Ουκρανία θα είναι «πορεία εις ναρκοπέδιον», με οδυνηρές για όλους παρενέργειες.

Επιπλέον, επισημαίνει ότι η τελευταία απόφαση της Εκκλησίας της Ρωσίας, επίσης, προκαλεί έντονη ανησυχία. Είναι αδιανόητο, όπως χαρακτηριστικά τονίζει, να χρησιμοποιηθεί η Θεία Ευχαριστία ως όπλο εναντίον μιας άλλης Εκκλησίας... Και διερωτάται: Είναι δυνατόν η απόφασις και η εντολή της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ρωσίας να ακυρώνουν την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος στους ορθόδοξους ναούς οι οποίοι λειτουργούν υπό τη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου; Είναι δυνατόν η Θεία Ευχαριστία, η τελουμένη εις τους ναούς της Μικράς Ασίας, της Κρήτης, του Αγίου Όρους και αλλαχού της γης, διά τους Ρώσους ορθόδοξους πιστούς να είναι τώρα ανυπόστατος; Και αν «μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης» προσέλθουν να μεταλάβουν τα καθαγιασμένα τίμια δώρα, διαπράττουν αμάρτημα διά το οποίον απαιτείται εξομολόγησις; Σε αυτό το σημείο της επιστολής, ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος υπογραμμίζει: «Ομολογούμε ότι είναι αδύνατον να συμφωνήσουμε με τοιαύτας αποφάσεις. Η Θεία Ευχαριστία, το ασυλλήπτου ιερότητος και μοναδικής σημασίας μυστήριον, επιβάλλεται να μένει εκτός οιασδήποτε εκκλησιαστικής διενέξεως».

Εξάλλου, μεταξύ άλλων, σημειώνεται ότι όσο σοβαρά και αν είναι τα θέματα των δικαιοδοσιών που έχουν συσσωρευτεί επ' ουδενί συνιστούν αιτία σχίσματος στην Ορθοδοξία. Τυχόν σχίσμα θα αμαυρώσει το κάλλος της Ορθοδοξίας. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται να αναζητηθεί ψύχραιμα συμβιβαστική λύση η οποία να αποσκοπεί στην ουσιαστική ειρήνευση των ορθοδόξων πιστών στην Ουκρανία.

Τέλος, αναφορικά με την Πανορθόδοξη Σύσκεψη στην οποία αναφέρεται ο Πατριάρχης Μόσχας, τονίζει ότι κρίσιμα παραμένουν τα ερωτήματα: Θα ζητήσει και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο τη σύγκληση Πανορθοδόξου Διασκέψεως; Ποια θα είναι τα κριτήρια της τελικής αποφάσεως επ' ωφέλεια της ειρήνης και της ενότητας; Επ' αυτού, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας δηλώνει πρόθυμη να συμμετάσχει κανονικώς σε Σύναξη Προκαθημένων που θα συγκληθεί.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΜΗΝΑ 30 Οκτ 2020 | 20:49

Σε lockdown από Δευτέρα το Βέλγιο - Πάνω από 23.000 κρούσματα σε μια μέρα

Δεύτερο lockdown για το Βέλγιο που βλέπει τα κρούσματα κορονοϊού να εκτοξεύονται.

275.000 ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ 30 Οκτ 2020 | 20:13

Κορονοϊός: Η Ευρώπη ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια κρούσματα - Αύξηση 41% σε μια εβδομάδα

Η Ευρώπη είναι η περιοχή στον κόσμο όπου ο κορονοϊός εξαπλώνεται ταχύτερα. Lokdown προ των πυλών και στην Ιταλία.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ 30 Οκτ 2020 | 19:41

Σεισμός - Σμύρνη: Συγκλονίζουν οι εικόνες με ασθενείς σε φορεία στον δρόμο - Εκκενώθηκαν νοσοκομεία [Βίντεο]

Συγκλονιστικό βίντεο από τη Σμύρνη με τεράστιες ουρές με ασθενείς, τους οποίους έβγαλαν έξω από το νοσοκομείο μετά από εντολή εκκένωσής του

ΑΝΕΣΤΑΛΗ Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ 30 Οκτ 2020 | 18:35

Κορονοϊός: Η Regeneron σταμάτησε τις δοκιμές του κοκτέιλ συνθετικών αντισωμάτων - Είχε χορηγηθεί στον Τραμπ

Το κοκτέιλ μονοκλωνικών αντισωμάτων είχε χογηγηθεί στον Ντόναλντ Τραμπ - Δεν έδωσε διευκρινίσεις η Regeneron

ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 30 Οκτ 2020 | 18:29

Το "Μαντάμ Τισό" του Βερολίνου πέταξε στα σκουπίδια το κέρινο ομοίωμα του Ντόναλντ Τραμπ

Για ενέργεια με συμβολικό χαρακτήρα μίλησε ο διευθυντής του μουσείου της Μαντάμ Τισό.

ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ 30 Οκτ 2020 | 17:59

Γαλλία: Αστυνομικοί εξουδετέρωσαν άνδρα που τους απειλούσε με μαχαίρια στο Παρίσι

Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί στο περιστατικό στο Παρίσι - Τον ακινητοποίησαν με τέιζερ

Ο ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ ΧΤΥΠΗΣΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 30 Οκτ 2020 | 16:40

Σεισμός: Επιχείρηση απεγκλωβισμού για να βρεθεί μητέρα με τα 2 παιδιά της - Δραματικές διασώσεις στη Σμύρνη [Δείτε Live]

Συγκλονιστικές εικόνες απο απεγκλωβισμούς ανθρώπων στη Σμύρνη. Δώδεκα νεκροί και 419 τραυματίες ο μέχρι στιγμής απολογισμός.

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ 30 Οκτ 2020 | 16:38

Μόσχα - Διαδηλώσεις μουσουλμάνων κατά Μακρόν έξω από τη γαλλική πρεσβεία

Στη Ρωσία η αστυνομία απομάκρυνε μουσουλμάνους διαδηλωτές έξω από την πρεσβεία της Γαλλίας στην Μόσχα ενώ προέβη και σε συλλήψεις.

ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΜΜΕ 30 Οκτ 2020 | 16:16

Σεισμός - Τουρκία: Τέσσερις νεκροί και 120 τραυματίες

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Τουρκία από τον σεισμό των 6,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη Σάμο - 120 οι τραυματίες.

ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 30 Οκτ 2020 | 16:12

Σεισμός - Σμύρνη: 17 νεκροί, πάνω από 700 οι τραυματίες - Κτίρια κατέρρευσαν σαν τραπουλόχαρτα [εικόνες - βίντεο]

Τουλάχιστον 144 μετασεισμοί, οι 21 εξ αυτών μεγέθους άνω των 4 βαθμών. 17 κτίρια είτε κατέρρευσαν είτε υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τον σεισμό.

30 Οκτ 2020 | 16:03

Γαλλία: Θρήνος για τα τρία θύματα στη Νίκαια - Λουλούδια και κεριά έξω από την εκκλησία [εικόνες]

Πολίτες συρρέουν έξω από την εκκλησία στη Νίκαια της Γαλλίας, για να αφήσουν ένα κερί ή ένα λουλούδι στη μνήμη των τριών θυμάτων κατά τη χθεσινή επίθεση.

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΟΝΗΣΗΣ 30 Οκτ 2020 | 15:27

Σεισμός: Η συγκλονιστική στιγμή της κατάρρευσης πολυκατοικίας στη Σμύρνη [Βίντεο]

Κτίριο καταρρέει στη Σμύρνη από τον σεισμό στη Σάμο που ταρακούνησε και τα παράλια της Τουρκίας

ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 30 Οκτ 2020 | 15:22

Σεισμός: Υποχώρηση της θάλασσας πριν το τσουνάμι στη Σμύρνη της Τουρκίας - Τρομερές εικόνες [Βίντεο]

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στη Σάμο και έγινε αισθητός σε όλη την Ελλάδα αλλά και στα τουρκικά παράλια και κυρίως στη Σμύρνη.