ΕΦΚΑ: Αυτές είναι οι εισφορές για εκδότες,φωτορεπόρτερ, οπερατέρ

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για τις ασφαλιστικές εισφορές ιδιοκτητών εφημερίδων,εκδότες, ανταποκριτές εφημερίδων της αλλοδαπής, φωτορεπόρτερ, εικονολήπτες και εφημεριδοπώλες.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
ΕΦΚΑ: Αυτές είναι οι εισφορές για εκδότες,φωτορεπόρτερ, οπερατέρ

Τις εισφορές που καλούνται να καταβάλουν ιδιοκτήτες εφημερίδων, εκδότες, ανταποκριτές εφημερίδων της αλλοδαπής, φωτορεπόρτερ, εικονολήπτες και εφημεριδοπώλες, καθορίζει εγκύκλιος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Ειδικότερα, στην εγκύκλιο ορίζονται τα εξής:

Βάση υπολογισμού εισφορών

1. Ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων είναι η 01/01/2017. Από την ημερομηνία αυτή και για κάθε επόμενο έτος, ως βάση υπολογισμού των εισφορών καθορίζεται το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

2. Ισχύει κατώτατη και ανώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών, δηλαδή το κατώτερο και το ανώτερο μηνιαίο ποσό εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζονται εισφορές.

Συγκεκριμένα, ως κατώτατη μηνιαία βάση ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 586,08 ευρώ (ετήσιο 586,08*12 = 7.032,96 ευρώ).

Ως ανώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άνω των 25 ετών, όπως ισχύει κάθε φορά. Το ποσό αυτό σήμερα ανέρχεται σε 5.860,80 ευρώ (ετήσιο 5860,80*12=70.329,60 ευρώ). Για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων και της μηνιαίας βάσης υπολογισμού εισφορών ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθμ. 1/2017 Εγκύκλιο της Δ/νσης Εισφορών Μη Μισθωτών.

Προσδιορισμός ύψους ασφαλιστικών εισφορών

α. Τα πρόσωπα του πεδίου εφαρμογής, ανεξάρτητα ημερομηνίας πρώτης υπαγωγής στην ασφάλιση, από 01/01/2017, καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές κύριας ασφάλισης, ως εξής:

- Κλάδος σύνταξης 20%

- Κλάδος υγειονομικής περίθαλψης 6,95% (επιμεριζόμενο 6,45% για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα). Η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης αφορά πρόσωπα που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ.

- Εισφορά ειδικού λογαριασμού ανεργίας (ΟΑΕΔ).

β. Πρόσωπα που, για πρώτη φορά, από την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016 (01/01/2017) και εφεξής αποκτούν ιδιότητα ή προβαίνουν σε έναρξη εργασιών ή δραστηριοτήτων, καταβάλλουν, από το μήνα έναρξης εργασιών έως τον τελευταίο μήνα του ίδιου έτους, εισφορές επί της κατώτατης βάσης.

γ. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών για:

- Ασφάλιση άνω των 40 ετών και μητέρες λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των εισφορών.

Για τα προερχόμενα από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ πρόσωπα, έχει ήδη δρομολογηθεί η διαδικασία υπολογισμού εισφορών με τα προβλεπόμενα από το νέο πλαίσιο.

Πρόσωπα ασφαλιζόμενα, έως 31/12/2016, στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ως εξής:

α. Οι ιδιοκτήτες των ημερήσιων πολιτικών, οικονομικών και αθλητικών εφημερίδων, που εκδίδονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, εφόσον κυκλοφορούν, μέσω αναγνωρισμένου πρακτορείου Τύπου και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλα ή 1.000 φύλλα, εάν εκδίδοντο κατά την 27η Αυγούστου 1992 και είχαν ήδη συμπληρώσει 10 έτη έκδοσης. (Α' Δ/νση Ασφάλισης-Παροχών ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).

β. Οι εκδότες, οι συμμετέχοντες σε επιχειρήσεις συνιδιοκτησίας ή κοινωνίας και οι εταίροι ή μέτοχοι νομικών προσώπων που εκδίδουν εφημερίδες που ανήκουν σε πολιτικό κόμμα ή ίδρυμα. (Α' Δ/νση Ασφάλισης-Παροχών ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).

γ. Οι ιδιοκτήτες των εφημερίδων και περιοδικών που εκδίδονται σε όλη την επικράτεια, εκτός των ιδιοκτητών ημερησίων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. (Β' Δ/νση Ασφάλισης-Παροχών ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).

δ. Οι ανταποκριτές εφημερίδων της αλλοδαπής, περιοδικών, πρακτορείων ειδήσεων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ιδρυμάτων (Β' Δ/νση Ασφάλισης-Παροχών ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), (πλην των ανταποκριτών ξένου τύπου-μισθωτών- απασχολούμενων με εξαρτημένη εργασία, που υπάγονται πλέον στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ως μισθωτοί).

ε. Οι φωτοειδησεογράφοι και εικονολήπτες επικαίρων τηλεόρασης. (Β' Δ/νση Ασφάλισης-Παροχών ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).

στ. Οι εφημεριδοπώλες, διανομείς Τύπου και υποπράκτορες που απασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα με τη διακίνηση, διανομή και πώληση εφημερίδων και λοιπών εντύπων που κυκλοφορούν, μέσω πρακτορείων, εντός των ασφαλιστέων περιοχών αρμοδιότητας της Δ' Δ/νσης Ασφάλισης-Παροχών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

ζ. Οι εταίροι ή μέτοχοι νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως εταιρικής μορφής, με σκοπό, μεταξύ άλλων και τη διακίνηση, διανομή και πώληση εφημερίδων και λοιπών εντύπων που κυκλοφορούν, μέσω των πρακτορείων, εντός της ασφαλιστέας περιοχής αρμοδιότητας της Δ' Δ/νσης Ασφάλισης-Παροχών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

η. Οι εφημεριδοπώλες, διανομείς Τύπου και υποπράκτορες που απασχολούνται με τη διακίνηση, διανομή και πώληση εφημερίδων και λοιπών εντύπων που κυκλοφορούν, μέσω των πρακτορείων, αρμοδιότητος του Περιφερειακού Τμήματος Ασφάλισης-Παροχών Θεσσαλονίκης (ΤΣΕΥΠΘ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Αριθ. 31720/Σ.503/10.12.1962 Απόφαση Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ ΤΒ 503).

θ. Οι ομόρρυθμοι εταίροι ή εταίροι ή κάτοχοι μεριδίων ή μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών, με σκοπό, μεταξύ άλλων, τη διακίνηση, διανομή και πώληση εφημερίδων και λοιπών εντύπων που κυκλοφορούν, μέσω των πρακτορείων, αρμοδιότητος του Περιφερειακού Τμήματος Ασφάλισης-Παροχών Θεσσαλονίκης (ΤΣΕΥΠΘ) του ΕΤΑΠ- ΜΜΕ.

Β. Πρόσωπα ασφαλιζόμενα έως 31/12/2016 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ως εξής:

α. Οι εφημεριδοπώλες (πωλητές εφημερίδων και περιοδικών) που υπήγοντο στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με το ν. 3871/1958 (ΦΕΚ ΤΑ 178) και Κεφ. ΙΒ* του Κανονισμού Ασφάλισης (ΥΑ 55575/1965, ΦΕΚ ΤΒ 816).

β. Οι πωλητές λαϊκών αγορών που υπήγοντο στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ν.δ. 78/1973, ΦΕΚ ΤΑ 156 και Υ.Α. 21/21/4881/14.01.1975, ΦΕΚ ΤΒ 49).

Στο παραπάνω πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνονται «νέοι» και «παλαιοί» ασφαλισμένοι (πριν και μετά την 01/01/1993), καθώς και όσοι θα ασφαλιστούν, μετά την 01/01/2017.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΦΚΑ 17 Ιουλ 2020 | 17:22

Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις του Αυγούστου: Αναλυτικά οι ημερομηνίες

Οι ημερομηνίες για κύριες και επικουρικές συντάξεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 17 Ιουλ 2020 | 17:18

ΕΦΚΑ: Ηλεκτρονικά οι πληρωμές για τα έξοδα κηδείας - 100.000 λιγότερες συναλλαγές ετησίως

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του e-EΦΚΑ με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας.

ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 12 Αυγ 2020 | 12:28

Φρικτό τροχαίο στη Λ. Βουλιαγμένης - Αποκεφαλίστηκε μοτοσικλετιστής

Ανατριχιαστικές εικόνες αντίκρισαν αστυνομικοί και πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο.

ΤΟ 1953 12 Αυγ 2020 | 12:23

Ζάκυνθος: Ο καταστροφικός σεισμός που διέλυσε το υπέροχο νησί και η πυρκαγιά που το εξαφάνισε

Μια ημερομηνία ορόσημο η σημερινή, για τους κατοίκους της Ζακύνθου. Μετά τον καταστροφικό σεισμό, μια τεράστια πυρκαγιά ήρθε για να αποτελειώσει ό,τι απέμεινε από το σεισμό.

ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ ΜΑΚΡΥΑ ΤΗΣ 12 Αυγ 2020 | 11:28

Αρκάς: Το τρυφερό σκίτσο του - Ο Θαναθάκηθ, η Θίθυ και ο κορονοϊός

Ο Θανασάκης του Αρκά, που μιλά ψευδά, θέλει να δει όπως και να 'χει την αγαπημένη του.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ 12 Αυγ 2020 | 11:28

Κορονοϊός - Παγώνη: Διανύουμε δύο πολύ κρίσιμες εβδομάδες - Μπορεί να επεκταθούν τα μέτρα

Η κ. Παγώνη συνέστησε να κάνουν όλοι το εμβόλιο της γρίπης.

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 12 Αυγ 2020 | 10:54

Κορονοϊός: Στη ΜΕΘ διασωληνωμένη 27χρονη γιατρός στη Λάρισα

Μία 27χρονη γιατρός χειρουργικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας μπήκε εσπευσμένα στη ΜΕΘ.

ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΗΡΗΣΑΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 12 Αυγ 2020 | 10:36

Οι αντάρτες του νέου ωραρίου στα μπαρ - Πάρτι σε παραλίες και πλατείες μέχρι το πρωί και... "καμπάνες" [εικόνες-βίντεο]

Οι περισσότεροι τήρησαν τα νέα μέτρα και έδειξαν συμμόρφωση, όμως υπήρξαν και ορισμένοι οι οποίοι έκαναν... αντάρτικο.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ 12 Αυγ 2020 | 10:29

Τραγωδία στην Εύβοια: Θα υπάρξει ξανά πλημμύρα στον Λήλαντα ποταμό, λέει ο Ευθύμης Λέκκας

Γιατί στον Λήλαντα ποταμό θα υπάρχουν και στο μέλλον πλημμύρες. Τι εξηγεί ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ 12 Αυγ 2020 | 10:18

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Περιμένουμε σταθεροποίηση του αριθμού των κρουσμάτων στο τέλος της εβδομάδας

Ο κ. Μαγιορκίνης σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή με τον αριθμό των κρουσμάτων κορονοϊού που καταγράφονται, υπάρχει δυναμική δεύτερου κύματος.

ΚΛΕΙΣΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΛΩΡΙΔΕΣ 12 Αυγ 2020 | 10:03

Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών - Λαμίας: Ανατροπή νταλίκας στη Λυκόβρυση

Ανατράπηκε νταλίκα στη Λυκόβρυση. Έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα στην Αθηνών Λαμίας.

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΥΠΟΜΟΝΕΤΙΚΑ ΝΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΤΟΥΝ 12 Αυγ 2020 | 09:59

Αναχωρούν οι αδειούχοι του Δεκαπενταύγουστου - "Πατείς με, πατώ σε" στο λιμάνι του Πειραιά [εικόνες]

Αναχωρούν και οι... μασκοφόροι αδειούχοι του Δεκαπενταύγουστου, αφού από το πρωί γίνεται κυριολεκτικά χαμός στο λιμάνι του Πειραιά.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ 12 Αυγ 2020 | 09:59

Λαμία: Και δεύτερος κρατούμενος θετικός στον κορoνοϊό

Το δεύτερο κρούσμα κορονοϊού είναι ένας ανήλικος που ήταν μαζί στο κελί με 19χρονο κρατούμενο, θετικό στον ιό.