Ερευνα: Oι επιπτώσεις της πανδημίας στην καθημερινότητα και την εργασία

Η πανδημία, θα επιδράσει, πιθανόν καταλυτικά, στις ζωές όλων

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM

Η πανδημία αναμένεται να πλήξει δυσανάλογα τις γυναίκες, αν και δεν θα αφήσει, ίσως, κανέναν αλώβητο.

Αυτό προκύπτει από τα συμπεράσματα έρευνας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, για τις επιπτώσεις του COVID-19 στην καθημερινότητα και την εργασία.

Η έρευνα φωτίζει τη γυναίκα στο επίκεντρο της μη αμειβόμενης και μη αναγνωριζόμενης εργασίας στο σπίτι. Επίσης, οι προσδοκίες τοποθετούν τη γυναίκα ως πιο άμεσα πληττόμενη επαγγελματικά από τις συνέπειες της πανδημίας.

Η πανδημία, όπως υπογραμμίζεται, αφορά όλους τους Έλληνες, και θα επιδράσει, πιθανόν καταλυτικά, στις ζωές όλων των Ελλήνων, αλλά ταυτόχρονα, η ανάκαμψη από την πανδημία οφείλει να μας οδηγήσει σε νέες πρακτικές που συνυπολογίζουν αυτούς που προβλέπεται να πληγούν περισσότερο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Όπως σημειώνεται, θα πρέπει να γίνουν καίρια βήματα για την ενδυνάμωση, την ενίσχυση και την ενθάρρυνση της γυναικείας απασχόλησης. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να γίνουν βήματα ώστε η ενασχόληση της γυναίκας με την μη αμειβόμενη εργασία στο σπίτι, με τη φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων, να μην γίνεται τροχοπέδη στη δική της επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη.

Προτείνεται προβληματισμός πάνω στους εξής 4 τομείς:

AΓΩΓΗ. Να επανεξεταστούν τα πρότυπα των δύο φύλων όπως αποτυπώνονται στη διδακτική ύλη, σε όλες τις βαθμίδες τις εκπαίδευσης, και να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές εκτίθενται στο σχολείο τους σε δημιουργικά πρότυπα που εμπνέουν, τόσο σε σχέση με τη γυναίκα όσο και σε σχέση με τον άνδρα.

ΕΚΠAΙΔΕΥΣΗ. Είναι σημαντικό όλες οι γυναίκες να έχουν πρόσβαση στην επανεκπαίδευση και τον εμπλουτισμό των προσόντων τους, έτσι ώστε να είναι μάχιμες στην αγορά εργασίας, αλλά και σε προοπτικές αυτo-απασχόλησης και επιχειρηματικότητας.

ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ. Προτείνεται η επανεξέταση των νομικών πλαισίων που ρυθμίζουν τους όρους εργασίας για μητέρες, μονογονεϊκές οικογένειες, ζευγάρια που φροντίζουν ηλικιωμένους.

ΚΙΝΗΤΡA. Η ανάπτυξη θα βασιστεί και στη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Αλλά η εκκίνηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας θα απαιτήσει εκπαίδευση και κίνητρα.

Υποσυνείδητη προκατάληψη

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι οι άνδρες θεωρούν ότι συνεισφέρουν στο σπίτι σε βαθμό πολλαπλάσιο από ό,τι αναγνωρίζουν οι γυναίκες.

Οι άνδρες ευκολότερα εξισώνουν τη συνεισφορά τους στο σπίτι με αυτήν της γυναίκας, χωρίς αυτό να ισχύει με τα κριτήρια των γυναικών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι άνδρες δείχνει να τείνουν να μεγιστοποιούν τη συνεισφορά τους, κι αυτό επειδή κάθε συμβολή στις δουλειές του σπιτιού εκτρέπεται από το μέχρι τώρα στερεότυπο ότι ο άνδρας δεν ασχολείται με το σπίτι.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τις απαντήσεις σχετικά με τη φροντίδα του σπιτιού, των παιδιών και των ηλικιωμένων:

Το 27% των ανδρών αναφέρουν ότι περισσότερο η σύζυγος ασχολείται με το διάβασμα των παιδιών. Το 6% των ανδρών αναφέρει ότι ασχολείται περισσότερο από τη σύζυγο με τo διάβασμα των παιδιών. Το 11% των γυναικών μόνο, αναφέρει ότι με το διάβασμα των παιδιών ασχολούνται και οι δύο σύζυγοι.

Το 36% των ανδρών αναφέρουν ότι και οι δύο εξίσου συνεισφέρουν στη δημιουργική απασχόληση των παιδιών. Το 18% των γυναικών αναφέρουν ότι και οι δύο εξίσου συνεισφέρουν.

Το 47% των γυναικών αναφέρουν ότι κάνουν αυτές κυρίως την καθαριότητα του σπιτιού, σε σχέση με το 5% των ανδρών που αντίστοιχα αναφέρουν ότι κάνουν περισσότερο οι ίδιοι την καθαριότητα.

Το 35% των ανδρών αναφέρουν ότι ασχολούνται εξίσου και οι δύο με την καθαριότητα του σπιτιού. Το 21% των γυναικών αναφέρουν ότι ασχολούνται εξίσου και οι δύο με την καθαριότητα του σπιτιού.

Το 38% των ανδρών αναφέρουν ότι ασχολούνται εξίσου και οι δύο με τη φροντίδα των ηλικιωμένων. Το 19% των γυναικών αναφέρουν ότι ασχολούνται εξίσου και οι δύο με την φροντίδα των ηλικιωμένων.

Παραδοσιακοί ρόλοι

Η έρευνα δείχνει ότι σχεδόν μία στις δύο γυναίκες ασχολήθηκε περισσότερο με το σπίτι κατά τη διάρκεια της πανδημίας και του lock down, πράγμα που ισχύει για δύο στους δέκα άνδρες.

Η ένδειξη είναι ότι κάτω από συνθήκες απειλής και παραμονής στο σπίτι, οι γυναίκες συνδέονται ακόμα πιο έντονα με τον παραδοσιακό τους ρόλο της φροντίδας του σπιτιού.

Σχετικά με το τι άλλαξε στην πανδημία και κατά τη διάρκεια των μέτρων ελέγχου της:

Το 44% των γυναικών αναφέρουν ότι ασχολήθηκαν περισσότερο με την καθαριότητα του σπιτιού από ό,τι πριν.

Το 9% των γυναικών αναφέρουν ότι ο σύντροφός τους ασχολήθηκε περισσότερο από ό,τι πριν. Το 21% των ανδρών αναφέρουν ότι ασχολήθηκαν περισσότερο με την καθαριότητα από ό,τι πριν.

Το 78% του συνόλου αναφέρει ότι δεν υπάρχει διαφορά στην απασχόληση με το διάβασμα των παιδιών. Το 76% αναφέρει ότι δεν υπάρχει διαφορά με πριν στη δημιουργική απασχόληση των παιδιών.

Το 21% των ανδρών αναφέρουν ότι ασχολούνται περισσότερο με τα παιδιά τους.

Το 74% του συνόλου αναφέρει ότι δεν υπάρχει διαφορά με πριν στη φροντίδα των ηλικιωμένων και το 16% των ανδρών αναφέρουν ότι στην πανδημία ασχολήθηκαν περισσότερο.

Οι προσδοκίες μετά την πανδημία

Οι ερωτώμενοι φαίνεται να πολώνονται στις στάσεις και προσδοκίες τους:

Θεωρούν ότι η πανδημία και τα μέτρα ελέγχου της επέδρασαν θετικά στην επικοινωνία στην οικογένεια, με τον σύντροφο και με τα παιδιά τους.

Θεωρούν όμως ότι επέδρασε λιγότερο θετικά στην ευρύτερη κοινωνική ζωή, στις μελλοντικές προοπτικές και την ψυχική τους διάθεση και ευεξία.

Οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι οι πιθανές θετικές ή αρνητικές εξελίξεις από την πανδημία θα πλήξουν σε μεγάλο βαθμό εξίσου και τα δύο φύλα. Ωστόσο, θεωρούν ότι οι συνέπειες της πανδημίας θα πλήξουν σε μεγαλύτερο βαθμό τον προσωπικό χρόνο των γυναικών, από ό,τι των ανδρών, και θα έχουν αρνητικότερες επιπτώσεις στις γυναίκες, σε ό,τι αφορά την απώλεια ή συρρίκνωση της εργασίας, και τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.

04 Ιουν 2020 | 15:10

Τουρισμός: Αρχίζουν να κινούνται οι νέες κρατήσεις, αλλά για τον Αύγουστο

Πολύ χαμηλά, κοντά στο 10-15%, βρίσκονται οι πληρότητες των καταλυμάτων για τον Ιούλιο, ενώ οι όποιες νέες κρατήσεις μπαίνουν στα συστήματα των ξενοδοχείων, αφορούν στο διάστημα μετά τις 15 Αυγούστου

ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ 500 ΑΤΟΜΑ 04 Ιουν 2020 | 14:26

Κιλκίς: Κρούσμα κορονοϊού σε έγκυο - Εκλεισαν σχολεία, σε καραντίνα η δομή μεταναστών

Η δομή, στην οποία φιλοξενούνται 1.550 άτομα έχει τεθεί σε καραντίνα από το βράδυ της Τετάρτης και φυλάσσεται από την Αστυνομία.

ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ 04 Ιουν 2020 | 13:45
ΕΙΝΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΟΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ 04 Ιουν 2020 | 13:40

Κορονοϊός: Συναγερμός σε σχολεία και γυμναστήρια του Βόλου - Θετική 30χρονη, σύζυγος γυμναστή

Ο σύζυγός της είναι γνωστός γυμναστής του Βόλου και προπονητής σε αθλητικές Ακαδημίες Ποδοσφαίρου της πόλης.

ΕΞΑΠΛΩΝΕΤΑΙ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ 04 Ιουν 2020 | 13:38

Αντιμέτωποι με τον κορονοϊό και οι Ταλιμπάν - Ζητούν... συγχώρεση από τον Αλλάχ

Πολλοί αξιωματούχοι των ανταρτών έχουν προσβληθεί, σύμφωνα με ξένα μέσα ενημέρωσης, κάτι που όμως οι Ταλιμπάν διαψεύδουν.

ΑΥΞΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 04 Ιουν 2020 | 12:44

Η ΕΚΤ ετοιμάζει νέα στήριξη στην οικονομία της Ευρωζώνης – Εν αναμονή ανακοινώσεων

Η ΕΚΤ έχει ξεκαθαρίσει ότι θα κάνει αυτό που της αναλογεί.

ΛΟΓΩ ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ 04 Ιουν 2020 | 11:37

Συναγερμός στην Ξάνθη λόγω κορονοϊού: Τηλεδιάσκεψη Τσιόδρα με Χαρδαλιά - Ξεκινούν μαζικοί έλεγχοι

Νέα αλλεπάλληλα κρούσματα έφεραν ανησυχία και έδειξαν πως ο κορονοϊός είναι ακόμα εδώ και επικίνδυνος.

290 ΘΑΝΑΤΟΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ 04 Ιουν 2020 | 11:18

Ισραήλ: Έκλεισε η Βουλή - προσβλήθηκε βουλευτής από κορονοϊό

Το Ισραήλ χαλάρωσε τα μέτρα τις τελευταίες εβδομάδες

ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 04 Ιουν 2020 | 11:05

Ερευνα ΕΚΠΑ: Αυτά είναι τα απαραίτητα μέτρα για να περιοριστεί η μεταδοτικότητα του κορονοϊού

Η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ιού αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση.

ΠΕΘΑΝΕ ΑΠΟ ΑΣΦΥΞΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ 04 Ιουν 2020 | 11:00

Θετικός στον κορονοϊό ήταν ο Τζορτζ Φλόιντ - Τι έδειξε η νεκροψία

Σύμφωνα με τεστ που έγινε μετά τον θάνατό του.

ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΥΜΑ 04 Ιουν 2020 | 10:42

Βατόπουλος: Είναι δεδομένο πως εφόσον ανοίγουν τα σύνορα, θα έχουμε κρούσματα [βίντεο]

"Όταν μπαίνουν εκατομμύρια άνθρωποι στη χώρα είναι πρακτικά αδύνατον να ελέγξεις τους πάντες", σημείωσε.

Η ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΜΕΤΡΩΝ 04 Ιουν 2020 | 10:07

Παπαθανάσης: Επιστρέφουν μουσική και αλκοόλ στις παραλίες από το Σάββατο- Μόνο καθιστοί στις συναυλίες

"Ο κορονοϊός δεν έχει φύγει, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί", τόνισε.

ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΟΡΟΝΟΙΟ 04 Ιουν 2020 | 09:42

Κορονοϊός: Απογοήτευσε κινεζική κλινική μελέτη για τη χορήγηση πλάσματος σε ασθενείς

Η κλινική μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε σε επτά ιατρικά κέντρα της κινεζικής πόλης Γουχάν.