Folli Follie: Τι κατέθεσε ο Κουτσολιούτσος στην ανακρίτρια - "Αναλαμβάνω όλες τις ευθύνες"

"Αναλαμβάνω όλες τις ευθύνες στο βαθμό που μου αναλογούν", είπε ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος της Folli Follie.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
1

"Eυθύς εξαρχής θέλω να δηλώσω ότι αναλαμβάνω όλες τις ευθύνες στο βαθμό που μου αναλογούν", δήλωσε στην ανακρίτρια ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος της Folli Follie, ο οποίος χθες πέρασε την πύλη των φυλακών Κορυδαλλού.

"Έψαχνα λύσεις για τη διάσωση της εταιρείας, δεν ζούσα πολυτελώς ", είπε ο ιδρυτής της Folli Follie.

Folli Follie: Τι κατέθεσε ο Κουτσολιούτσος στην ανακρίτρια - "Αναλαμβάνω όλες τις ευθύνες"

Σύμφωνα με το Law and Order, ο κ. Κουτσολιάκος ανέφερε πως "η εξαρχής πρόθεσή μου για την παρέμβαση αυτή, για μικρό χρονικό διάστημα, ήταν μόνο καλόπιστη, προκειμένου να διασώσω το δημιούργημα της ζωής μου και να κατορθώσω να συνεχίσω νομίμως τη λειτουργία της Εταιρείας. Ουδέποτε επεδίωξα ούτε αποκόμισα το οποιοδήποτε παράνομο περιουσιακό όφελος από τις πράξεις που μου αποδίδονται στο εις βάρος μου κατηγορητήριο και εν γένει από την επιχειρηματική μου αυτή δραστηριότητα….Θλίβομαι, επίσης, διότι από την εσφαλμένη αυτή επιλογή μου δημιούργησα τεράστια προβλήματα τόσο στους ανθρώπους που αγαπάω, όσο και στους επί σειρά ετών συνεργάτες μου, οι οποίοι αδίκως φέρονται ως διαπράξαντες σοβαρές κακουργηματικές πράξεις. Τόσο η οικογένειά μου όσο και όλοι οι υπάλληλοι και συνεργάτες μου στην Εταιρεία στην Ελλάδα δεν είχαν καμία γνώση και καμία ανάμειξη στα όσα μου καταλογίζονται και στα όσα ο ίδιος ανέχθηκα στον υπο-όμιλο της FF στην Ασία. Τούτο νομίζω, άλλωστε, είναι σαφές και από το σύνολο της δικογραφίας, καθώς φαίνεται και αποδεικνύεται ότι όσα ο ίδιος δέχθηκα να γίνουν με τον Ιωάννη Μπεγιέτη και τον LAW Chiu Chuen (Tonio) δεν τελούσαν ούτε καν σε γνώση των εν Ελλάδι εργαζομένων. Επαναλαμβάνω, ότι η παρέμβαση αυτή στα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας προκλήθηκε από διάφορες αρνητικές οικονομικές συγκυρίες και σε καμία περίπτωση δεν επέλεξα αυτή την εσφαλμένη πρακτική, προκειμένου να πλουτίσω παρανόμως".

Παράλληλα, υποστήριξε πως ο ίδιος δεν αποκόμισε κανένα περιουσιακό όφελος. Είπε χαρακτηριστικά: "Από μικρό παιδί εργαζόμουν όλη μέρα για να επιτύχω το στόχο μου να δημιουργήσω μια διεθνούς φήμης ελληνική εταιρεία, η οποία θα προέβαλε την ελληνική επιχειρηματικότητα. Ευχερώς καθίσταται κατανοητό, ότι δεν αποκόμισα κανένα παράνομο περιουσιακό όφελος από το 2007 και εντεύθεν που φέρομαι ότι ενήργησα παρανόμως, καθώς καθ’ όλο το επίδικο χρονικό διάστημα ουδόλως αυξήθηκε η προσωπική μου περιουσία. Η ακίνητη περιουσία μου, η οποία είναι ήδη γνωστή στις Αρχές, αποκτήθηκε στο σύνολό της πριν το επίδικο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, έχω ερευνηθεί από τις αρμόδιες Αρχές για όλες τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών μου και ουδέν παράνομο έσοδο έχει ανευρεθεί σε αυτούς. Το κατάλοιπο του συνόλου των τραπεζικών μου λογαριασμών κατά το έτος 2018 είναι είτε μηδενικό είτε ελάχιστο.

Δεν είναι δυνατό, λοιπόν, να θεωρηθεί ότι προέβην στις κατά το κατηγορητήριο αξιόποινες πράξεις με σκοπό τον προσωπικό μου πλουτισμό, όταν από όλες τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών μου προκύπτει και αποδεικνύεται ότι ο ίδιος χρηματοδοτούσα την Εταιρεία μου και δεν αποκόμιζα παράνομα οφέλη από αυτήν. Εάν είχα πράγματι αποκομίσει τα παράνομα οφέλη που μου καταλογίζονται ότι τάχα εισέπραξα δια της καταθέσεως στους προσωπικούς μου λογαριασμούς, τα οφέλη αυτά θα ευρίσκοντο ακόμα σε τραπεζικές καταθέσεις. Ουδέν ποσό, όμως, έχει ανευρεθεί σε αυτές. Και τούτο, διότι ο ίδιος ενεργούσα μόνο προς όφελος της Εταιρείας και διαρκώς χρηματοδοτούσα-δάνειζα αυτή για την εξασφάλιση της ρευστότητάς της, όποτε τούτο ήταν αναγκαίο. Συνεπώς, όπως κατωτέρω θα αναπτύξω, τα ποσά που μου καταλογίζονται ως παράνομο περιουσιακό όφελος έχουν είτε δοθεί στην Εταιρεία είτε έχουν καταβληθεί για την κάλυψη τόκων και λοιπών τραπεζικών εξόδων".

Ακόμη, ο 79χρονος υποστήριξε πως όσα του έχουν καταλογιστεί περί πολυτελούς διαβίωσης δεν είναι αλήθεια. "Το επίδικο χρονικό διάστημα που φέρομαι ότι τέλεσα τις αποδιδόμενες σε βάρος μου αξιόποινες πράξεις αποτέλεσε ένα διάστημα, κατά το οποίο αναλώθηκα στην ανεύρεση λύσης για τη διάσωση της Εταιρείας. Δεν αποτελούσε για εμένα μέλημα η οκνηρή πολυτελής διαβίωση, αλλά η πολύωρη καθημερινή εργασία μου για την επίτευξη των επιχειρηματικών πλάνων και για την ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας της Εταιρείας" είπε ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος και συνέχισε: " Αισθάνομαι ότι εν μέρει τα κατάφερα, διότι παρά τον σφοδρό κλυδωνισμό που υπέστη η Εταιρεία μετά τις ανακοινώσεις του αμερικανικού επενδυτικού σχήματος QCM και την ποινική εμπλοκή εμού, της οικογένειας και των συνεργατών μου, η Εταιρεία εξακολουθεί να λειτουργεί και μάλιστα να διατηρεί αξιοζήλευτα περιουσιακά στοιχεία. Ουδείς, λοιπόν, μπορεί να ισχυριστεί ότι επεδίωξα να δημιουργήσω μια εικονική εταιρεία για να πλουτίσω τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά μου και, όταν κατορθώσω τούτο, να εξαφανιστώ από την αγορά. Άλλωστε, όπως προκύπτει από την έκθεση της εταιρείας PWC για τη χρήση του έτους 2017, η οποία αποτελεί μέρος της δικογραφίας, η Εταιρεία ακόμα και σήμερα διατηρεί περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 794.600.809,99 ευρώ. Μάλιστα, η καθαρή θέση της Εταιρείας, αν αφαιρεθεί το σύνολο των υποχρεώσεων από το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται περίπου στο ποσό των 70 εκατ. ευρώ. Oυδέν παράνομο περιουσιακό όφελος απέκτησα, διότι κατέβαλα τουλάχιστον ισότιμο ποσό ως δάνεια στην Εταιρεία για τις άμεσες ανάγκες ρευστότητας αυτής, καθώς και για την πληρωμή τόκων και λοιπών τραπεζικών εξόδων".

1

Σχετικά με τα τα παραποιημένα λογιστικά στοιχεία της εταιρείας στην Ασία, ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος υποστήξε: "….Κατά την ιστορική πορεία της εμπορικής δραστηριότητας της Εταιρείας, προέκυψαν οικονομικές συγκυρίες που με ανάγκασαν να ανεχθώ παρεμβάσεις στα λογιστικά στοιχεία του υπο-ομίλου της Ασίας, προκειμένου να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στη λειτουργία της Εταιρείας. Ωστόσο, μοναδικός μου σκοπός ήταν η παρέμβαση αυτή να μη διαρκέσει επί μακρόν, αλλά για σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να συνεχιστεί η απολύτως νόμιμη λειτουργία του Ομίλου. Ακόμη, στο υπόμνημά του στην ανακρίτρια επισημαίνει τα εξής: "Μπορεί ο ίδιος να είχα συμφωνήσει στην εφαρμογή μίας πρακτικής για παρέμβαση στα λογιστικά στοιχεία του υπο-ομίλου της Ασίας, αλλά δεν θεωρούσα ότι η πρακτική αυτή θα έφθανε στο σημείο να πραγματοποιείται μία τέτοια ευρείας κλίμακας πλαστογραφία" ανέφερε ο Δημ. Κουτσολιούτσος και συνεχίζει: "Μπορεί ο ίδιος ως επικεφαλής του Ομίλου να θεωρείται ότι γνώριζα όλες τις ενέργειες των υπαλλήλων και συνεργατών μου, αλλά η μοναδική αλήθεια είναι ότι οι ανωτέρω προέβαιναν αυτοτελώς και χωρίς καμία δική μου γνώση σχετικά με επιμέρους πράξεις. Ο ίδιος, γνώριζα μόνο το τελικό αποτέλεσμα και δεν ησχολούμην με τις λοιπές λεπτομέρειες. Για αυτό, άλλωστε, δεν γνώριζα ούτε το σύνολο των εταιρειών που είχαν συσταθεί για τις εικονικές συναλλαγές, ούτε το γεγονός ότι απαιτούντο οι κατά το κατηγορητήριο πράξεις τις πλαστογραφίας".

Οι ισχυρισμοί της Καίτης Κουτσολιούτσου

Από τν πλευρά της η Καίτη Κουτσολιούτσου, επίσης κατηγορούμενη η οποία αφέθηκε ελεύθερη με όρους μετά την απολογία της, υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας: "Όσον αφορά στην ενασχόλησή μου με την εν γένει δραστηριότητα των εταιρειών του Ομίλου, τούτη εξαντλείτο αποκλειστικά στο δημιουργικό – καλλιτεχνικό κομμάτι της εταιρείας. Ουδέποτε ασχολήθηκα με τα θέματα διοίκησης της εταιρείας ή με τις οικονομικές της καταστάσεις. Η εργασία μου είχε κυρίως να κάνει με θέματα σχεδιασμού κοσμημάτων, marketing, δημοσίων σχέσεων, διαφήμισης προϊόντων, διοργάνωση εκθέσεων, εκδηλώσεων γενικώς με ό,τι αφορούσε το καλλιτεχνικό-δημιουργικό και προωθητικό τμήμα των εταιρειών.

1

Συγκεκριμένα, η ίδια δεν είχα ποτέ επαφή ή σχέση με το οικονομικό τμήμα της Εταιρείας και δεν συνεργαζόμουν ποτέ με αυτό. Ουδέποτε περιέρχονταν σε ουσιαστική γνώση μου τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας και θεωρούσα ότι, ανεξαρτήτως των όποιων προβλημάτων αντιμετώπιζε η Εταιρεία, όλα όσα γράφονταν στους ισολογισμούς αυτής ήταν αληθή και ακριβή. Η παρουσία μου στις συνεδριάσεις του ΔΣ, όπου εγκρίνονταν οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου ήταν καθαρά τυπική, ενώ ουδέποτε ασχολήθηκα ουσιαστικά με την οικονομική διοίκηση του ομίλου. Αντιθέτως, ο σύζυγός μου ήταν εκείνος που είχε αναλάβει το ρόλο της οικονομικής διαχείρισης του ομίλου. Πάντοτε θεωρούσα ότι, επειδή η ίδια ουδεμία γνώση ή σχέση έχω με τα οικονομικά, δεν χρειαζόταν να ενημερώνομαι για τα οικονομικά ζητήματα της Εταιρείας. Η ίδια, μάλιστα, είχα επικεντρώσει όλες μου τις δυνάμεις στην εμπορική-καλλιτεχνική ανάπτυξη του ομίλου και στις υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και μάρκετινγκ για την προώθηση των προϊόντων μας. Η θέση μου ως επικεφαλής του καλλιτεχνικού τμήματος (art department) σχετιζόταν με το αισθητικό κομμάτι της Εταιρείας, ήτοι κυρίως την ανάπτυξη του κοσμήματος και των λοιπών προϊόντων, τις διαφημιστικές καμπάνιες της Εταιρείας, ακόμα και τις καλλιτεχνικές ιδέες για την παρουσίαση των βιτρινών των καταστημάτων. Κύριο μέλημά μου ήταν να παρακολουθώ τις εξελίξεις της αγοράς, καθώς και τις τάσεις της μόδας διεθνώς, προκειμένου να αντιλαμβάνομαι ποιες κολεξιόν θα έχουν απήχηση στο κοινό και ποιες όχι.

Ουδέν στοιχείο προκύπτει από το σύνολο της δικογραφίας περί δήθεν δικής μου γνώσης όσον αφορά στους κατά το κατηγορητήριο ψευδείς κύκλους εργασιών του ομίλου. Τέτοιο στοιχείο δεν υφίσταται στη δικογραφία, διότι ποτέ δεν είχα την οποιαδήποτε επαφή ή συνεννόηση με τους υπαλλήλους της Εταιρείας που εργάζονταν στο οικονομικό τμήμα αυτής. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, δεν ανευρέθη κανένα απολύτως email ή άλλο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει και να αποδεικνύεται ότι είχα έστω και κατ’ ελάχιστον ουσιαστική γνώση των οικονομικών συναλλαγών και οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας. Η τυπική και μόνο παρουσία μου ως μέλους του ΔΣ της Εταιρείας δεν επαρκεί προκειμένου να θεμελιώσει τη δήθεν γνώση μου περί των όποιων τυχόν παρεμβάσεων στα οικονομικά στοιχεία του υπο-ομίλου της Ασίας".

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΑΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ 19 Οκτ 2020 | 23:09

Συμπλοκή στον Άγιο Παντελεήμονα: Η στιγμή που ο μοτοσικλετιστής δέχεται τη σφαίρα [Βίντεο]

Βίντεο ντοκουμέντο από την αιματηρή ανταλλαγή πυροβολισμών στον Άγιο Παντελεήμονα

Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΡΚΟΥΜΑΝΕΑ 19 Οκτ 2020 | 21:27

Κορονοϊός: Rapid test στο Μετρό της πλατείας Συντάγματος από τον ΕΟΔΥ

Τεστ για κορονοϊό στο σταθμό Μετρό στην πλατεία Συντάγματος θα διεξάγει την Τρίτη ο ΕΟΔΥ

ΠΟΤΕ ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΩΡΑ 19 Οκτ 2020 | 21:11

Αλλαγή ώρας 2020: Πότε γυρνάμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

Πότε θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή ώρας για το 2020 - Η απόφαση της Κομισιόν για τη θερινή και τη χειμερινή ώρα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ 19 Οκτ 2020 | 20:47

"Vice Admiral Kulakov": Στον Πειραιά το εντυπωσιακό ανθυποβρυχιακό πλοίο της Ρωσίας [Εικόνες-Βίντεο]

Τα ρωσικά πλοία πραγματοποιούν εθιμοτυπική τριήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα - Έχουν καταπλεύσει στον Πειραιά.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ MEGA 19 Οκτ 2020 | 20:38

Κορονοϊός: Συναγερμός σε γηροκομείο στον Άγιο Στέφανο - Εντοπίστηκαν τρία κρούσματα

Δύο εργαζόμενες και μία ηλικιωμένη τρόφιμος του γηροκομείου στον Άγιο Στέφανο βρέθηκαν θετικές στον κορονοϊό

ΑΠΟ ΤΟ MEGA 19 Οκτ 2020 | 20:28

Εξαφάνιση 19χρονης: Βίντεο ντοκουμέντο - Πού εθεάθη τελευταία φορά η Άρτεμις - Η κραυγή αγωνίας του πατέρα

Έκκληση από τον πατέρα της για να βρεθεί η 19χρονη - Ο χωρισμός και ο κλειστός χαρακτήρας της

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 19 Οκτ 2020 | 20:12

"Δεν υπήρξε κανένας περιορισμός στα επισκεπτήρια" - Η ανακοίνωση της ΓΑΔΑ για την κράτηση του 14χρονου

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής δίνει διευκρινίσεις σχετικά με την κράτηση του 14χρονου και τα επισκεπτήρια που δέχθηκε

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 19 Οκτ 2020 | 19:48

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Χωρίς νέα μέτρα η σύσκεψη Μητσοτάκη με Τζιτζικώστα - Στα 33 έτη ο μ.ο. ηλικίας των κρουσμάτων

Ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι και συζητήθηκαν οι επιλογές για την 26η Οκτωβρίου, ημέρα εορτής του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης.

ΤΙ ΕΙΠΕ ΣΤΟ MEGA 19 Οκτ 2020 | 19:17

Έγκλημα στο Λουτράκι: "Της είχε σπάσει το χέρι, την απειλούσε" - Αποκαλύψεις από την κόρη της 43χρονης [Βίντεο]

Φωτογραφίες από το σπίτι του εγκλήματος στο Λουτράκι - Άγνωστα περιστατικά από τη σχέση της 43χρονης με τον Αλβανό καταζητούμενο

ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 19 Οκτ 2020 | 18:57

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Σοκάρουν τα ποιήματα της 22χρονης Μαρίας - Γεμάτα θάνατο και αυτοκτονικές τάσεις

Απόγνωση, θλίψη και τάσεις αυτοκτονίας αποπνέουν τα ποιήματα της φοιτήτριας που βρέθηκε κρεμασμένη στα Τρίκαλα

ΣΕ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 19 Οκτ 2020 | 18:56

Κορονοϊός: Συρροή κρουσμάτων μετά από κηδεία στην Πρέβεζα

Μία κηδεία σε περιοχή της Πρέβεζας δίνει θετικά κρούσματα κορονοϊού τα τελευταία 24ωρα

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 19 Οκτ 2020 | 18:44

Κορονοϊός: Σαρώνει με 175 νέα κρούσματα στην Αττική και 49 στη Θεσσαλονίκη - Αναλυτικά ο χάρτης της διασποράς

Η εξάπλωση της πανδημίας συνεχίζει να επιταχύνεται - Στα 175 τα κρούσματα κορονοϊού στην Αττική, οι περιοχές και η διασπορά στη χώρα σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΟΔΥ 19 Οκτ 2020 | 18:32

Κορονοϊός: Στα ύψη για Δευτέρα με 438 νέα κρούσματα - 11 νεκροί σε 24 ώρες, 85 οι διασωληνωμένοι

Ολοένα και αυξάνεται ο ημερήσιος αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού - 11 θάνατοι σε μία μέρα, 520 συνολικά οι νεκροί