Γ.Ρέτσος (ΣΕΤΕ): Ο τουρισμός χρειάζεται στελέχη με πανεπιστημιακές σπουδές

Ο πρωτογενής τομέας, η γαστρονομία και τα τοπικά προϊόντα μπορούν με την κατάλληλη σύνθεση από νέα στελέχη, να χτίσουν τη νέα τουριστική συνείδηση της χώρας

Γ.Ρέτσος (ΣΕΤΕ): Ο τουρισμός χρειάζεται στελέχη με πανεπιστημιακές σπουδές

Τα τελευταία χρόνια, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην καταγραφή των αναγκών του τουριστικού κλάδου αλλά και στην διαμόρφωση μία κεντρικής στρατηγικής για την προώθησή του. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρός του από το 2017, Γιάννης Ρέτσος, έχει δραστηριοποιηθεί έντονα και έχει καταφέρει να τοποθετήσει τον τουρισμό και τους επαγγελματίες του, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Σταθερή άποψη του κ. Ρέτσου, είναι ότι ο τουρισμός στη χώρα ως προϊόν, θα αναβαθμιστεί περαιτέρω μόνο αν βελτιωθεί και η ποιότητά του. Πιστεύει ότι η ελληνική ταξιδιωτική εμπειρία πρέπει να αναδεικνύει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας και πως οι εργαζόμενοι που τον στελεχώνουν θα πρέπει να εκπαιδεύονται διαρκώς για να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τις θέσης τους αλλά και των διεθνών τάσεων στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Σε αυτή την προσπάθεια, θεωρεί ότι οι πανεπιστημιακές σπουδές δίνουν τα κατάλληλα εφόδια στα στελέχη που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις του κλάδου και να δημιουργήσουν το μελλοντικό τουριστικό προϊόν. Τα νέα στελέχη θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον όπου ο συνδυασμός θεωρητικής και τεχνικής γνώσης με βασικές κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες είναι το κλειδί.

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης

Τι αλλάζει στον ελληνικό τουρισμό και ποιοι τομείς προβλέπετε ότι θα αναπτυχθούν στο μέλλον;

Η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ του τουρισμού, πολιτισμού και της αγροδιατροφής, οι συνέργειες και η διασύνδεσή τους, προσφέρουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.

Η διασύνδεση, όχι μόνο αυξάνει τις ευκαιρίες για εγχώρια παραγωγή, δημιουργία νέων αγορών και ανάπτυξη ποιοτικών προϊόντων, αλλά προσφέρει και ευκαιρίες για την ανάδειξη προορισμών, μέσω της δημιουργικής παραγωγής, της διάθεσης και εμπορίας τοπικών προϊόντων, της γαστρονομίας και της βιωματικής εμπειρίας. Το κύριο όχημα που έχει επιλέξει ο ΣΕΤΕ για την περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, είναι η αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος μέσω του εμπλουτισμού της ταξιδιωτικής εμπειρίας που προσφέρουμε ως χώρα. Αυτό θα το πετύχουμε αναδεικνύοντας τα κρίσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η Ελλάδα, με αιχμή του δόρατος τον πολιτισμό και την γαστρονομία, που αποτελεί, επίσης, ένα τμήμα του εθνικού μας πολιτισμού. Ο πρωτογενής τομέας, η γαστρονομία, τα τοπικά προϊόντα είναι ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα που ενισχύουν το προϊόν μας, το διαφοροποιούν, και τελικά η σύνθεση αυτή βοηθά στο χτίσιμο τουριστικής συνείδησης.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ιδανικού στελέχους για τη νέα εικόνα του ελληνικού τουρισμού;

Το «ιδανικό» είναι πολύ σχετικό, ποικίλει όχι μόνο βάσει τύπου και μεγέθους επιχείρησης, αλλά και βάσει περιοχής δραστηριοποίησης της επιχείρησης. Μία πολύ καλή αρχή για τις επιχειρήσεις θα είναι να διαγνώσουν το τι σημαίνει «ιδανικό» για κάθε μία από αυτές.

Το να συγκεκριμενοποιήσουν δηλαδή το προφίλ του επαγγελματία που αναζητούν για κάθε θέση εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο η ανεύρεσή του, αλλά και η εκπαίδευση του θα γίνουν πολύ πιο αποδοτικές διαδικασίες. Αυτό απαιτεί, αυτονόητα, μια αλλαγή αντίληψης και από τις επιχειρήσεις σχετικά με το τουριστικό προϊόν, το οποίο σε τελική ανάλυση, αναφέρεται στην εμπειρία του επισκέπτη από την ταυτότητα ενός τόπου και τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Ο συνδυασμός αυτός απαιτεί υψηλό επίπεδου επαγγελματισμού και προϋποθέτει διαρκή εκπαίδευση.

Τι πιστεύετε ότι πρέπει να βελτιωθεί στα στελέχη του ελληνικού τουρισμού και πως μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση οι πανεπιστημιακές σπουδές;

Η ποιοτική βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού, μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την ανάπτυξη τεχνικών γνώσεων αλλά και των προσωπικών δεξιοτήτων, όπως η επίλυση προβλημάτων, η προσαρμοστικότητα, η επικοινωνία, η αναλυτική σκέψη, γεγονός που οδηγεί σε καλύτερη συνεργασία, σε παραγωγικότερη εργασία και σε αποδοτικότερα αποτελέσματα, τόσο μεμονωμένα, όσο και ομαδικά. Οι πανεπιστημιακές σπουδές μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά σε αυτή την βελτίωση, με προγράμματα σπουδών που είναι απόρροια καλού σχεδιασμού και υψηλής ποιότητας διδασκαλίας και συμβάλλουν όχι μόνο στην απόκτηση επικαιροποιημένων γενικών γνώσεων αλλά και στη βελτίωση των Προσωπικών και Κοινωνικών Δεξιοτήτων τους.

Τι αλλάζει στον ελληνικό τουρισμό και πώς πρέπει να προετοιμαστούν οι σημερινοί αλλά και οι μελλοντικοί εργαζόμενοι/στελέχη;

Είναι γεγονός ότι η τεχνολογία και η ανάπτυξη του Διεθνούς Τουρισμού έχουν αυξήσει τις απαιτήσεις στα επαγγέλματα που σχετίζονται με τον Τουρισμό, εξελίσσοντας και αυξάνοντας κατ’ επέκταση το απόθεμα γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτείται από τους επαγγελματίες του Τουριστικού κλάδου. Στη εποχή μας, η οποία κυριαρχείται από το ταχύτατα μεταβαλλόμενο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον, την περαιτέρω εξειδίκευση των αγορών και των επαγγελματιών και τη γρήγορη κυκλοφορία της πληροφορίας, μία παγκοσμιοποιημένη βιομηχανία, όπως αυτή του Τουρισμού, απαιτεί επαγγελματίες οι οποίοι να έχουν την κατάλληλη Θεωρητική γνώση, ώστε να αντιλαμβάνονται και να ερμηνεύουν σωστά τις αλλαγές που συντελούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον και τις απαραίτητες Τεχνικές Γνώσεις που συνδέονται με το αντικείμενο της απασχόλησής τους. Επίσης, πρέπει να έχουν τις Βασικές Κοινωνικές και Προσωπικές Δεξιότητες που θα μεγιστοποιούν το αποτέλεσμα των Θεωρητικών και Τεχνικών γνώσεων.

Υπάρχει συνεργασία του ΣΕΤΕ με εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδιωτικά και δημόσια και πως εφαρμόζεται;

Ο ΣΕΤΕ, μέσα από Ινστιτούτο του, το ΙΝΣΕΤΕ, έχει αναπτύξει μία σειρά από στρατηγικές συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι συνεργασίες έχουν διττό χαρακτήρα, με τον ΣΕΤΕ αφενός να προσφέρει μέσα από αυτές την βαθιά γνώση του από την αγορά εργασίας, αλλά και δυνατότητες διασύνδεσης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με αυτή και αφετέρου τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να προσφέρουν την τεχνογνωσία τους, μέσα από εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες του ΙΝΣΕΤΕ, στους επαγγελματίες του κλάδου με στόχο την ενίσχυση της εξειδίκευσης και της ανταγωνιστικότητας τους. Σημαντική είναι η συνεισφορά και της Marketing Greece, στο πεδίο της προώθησης και προβολής στοχευμένων δράσεων του ΙΝΣΕΤΕ, με στόχο τη διάχυση της πληροφορίας και τη προσέλκυση ακόμη περισσότερων συμμετεχόντων στα προγράμματα που υλοποιεί το Ινστιτούτο.

Διαβάστε στο Α' Μέρος του Αφιερώματος, τις απόψεις εκπαιδευτικών και στελεχών του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα για τις παρεχόμενες σπουδές γύρω από τον Τουρισμό στα ελληνικά ιδρύματα

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ 19 Ιαν 2022 | 23:55

Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Γιος εφοπλιστή διοργάνωσε το πάρτι στην σουίτα, τι κατέθεσε ο μετρ του Achilleion [Εικόνες]

Νέο πρόσωπο βάζει στο "κάδρο" με την κατάθεσή του ο Μάνος Παπαδόπουλος, που προσκάλεσε την 24χρονη Γεωργία - Αποκαλύπτει ποιος διοργάνωσε το πάρτι στο ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης

ΣΤΟΝ ΣΚΑΙ 19 Ιαν 2022 | 23:40

Κορονοϊός: "Είμαστε πολύ κοντά στην άρση των μέτρων" είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος [Βίντεο]

"Η επιλογή της ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων είναι μία πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησης", σημείωσε για τα Rafale

ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ 19 Ιαν 2022 | 23:21

Ναύπλιο: Απίστευτο - Επίθεση αρνητή κορονοϊού με κουτουλιές στον διοικητή του Νοσοκομείου

Επίθεση δέχτηκε ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Βασιλόπουλος όταν έκανε την παρατήρηση σε επισκέπτη της Νοσηλευτικής Μονάδας να φορέσει την μάσκα του.

ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ 19 Ιαν 2022 | 22:54

Αργυρούπολη: Ο 46χρονος "νταής" απειλούσε πρώην του ακόμη και από το κρατητήριο - "Είσαι η επόμενη" [Βίντεο]

Ο 46χρονος έστελνε απειλητικά μηνύματα από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ σε πρώην σύντροφό του, με την οποία έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 19 Ιαν 2022 | 22:38
ΣΤΑ ΥΨΗ ΟΙ "ΣΚΛΗΡΟΙ" ΔΕΙΚΤΕΣ 19 Ιαν 2022 | 22:16

Καπραβέλος: Οι τρεις αιτίες θανάτων από κορονοϊό - "Δεν έχουμε ξαναδεί τόσο θανατηφόρα ιογενή λοίμωξη"

"Η Δέλτα σαρώνει στα νοσοκομεία, είναι μετάλλαξη που δεν αστειεύεται, έχει δώσει τραγικά αποτελέσματα" δηλώνει ο Νίκος Καπραβέλος και ζητά ενίσχυση του ΕΣΥ.

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 19 Ιαν 2022 | 22:04

Τζώρτζης Μονογυιός: Σε λεπτές μικροεπεμβάσεις υποβάλλεται συνεχώς η σύζυγός του, Αθηνά Καραπάνου

Οι αστυνομικοί περιμένουν το "πράσινο φως" των γιατρών, προκειμένου να πάρουν κατάθεση από τη χήρα του Τζώρτζη Μονογυιού

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19 Ιαν 2022 | 21:44

Συνελήφθη ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας για παραβίαση δικαστικής απόφασης

Ο γνωστός τραγουδιστής Κώστας Δόξας συνελήφθη πριν από λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη

ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ 19 Ιαν 2022 | 21:31

Χάπι βιασμού: Το επικίνδυνο βαρύ υπνωτικό - Τι προκαλεί στο θύμα και πόση ώρα διαρκεί η επίδρασή του [Βίντεο]

Αν χορηγηθεί σε μεγάλη ποσότητα και συνδυαστεί με αλκοόλ, το "χάπι του βιασμού" μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στον θάνατο

ΔΙΑΤΑΧΘΗΚΕ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 19 Ιαν 2022 | 21:01

Κοζάνη: 41χρονη περιφερόταν από νοσοκομείο σε νοσοκομείο για να αφαιρεθεί το νεκρό έμβρυο που κυοφορούσε

41χρονη γυναίκα αναζητούσε λύση περιφερόμενη στα νοσοκομεία της Κοζάνης, προκειμένου να της αφαιρέσουν το νεκρό έμβρυο που κυοφορούσε

ΟΡΓΙΑΣΑΝ ΤΑ SOCIAL MEDIA 19 Ιαν 2022 | 20:56

Πανζουρλισμός στο Twitter με τον αγιασμό των Rafale: "Για επιπλέον ιπποδύναμη στις υψηλές στροφές"

Οι χρήστες διακωμώδησαν τις εικόνες που μετέδωσαν οι τηλεοπτικοί σταθμοί και άλλοι αναρωτήθηκαν πόσο κοστίζει ένας αγιασμός σε Rafale.

Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΟΛΑΚΗ ΣΤΟ FACEBOOK 19 Ιαν 2022 | 20:27

Διαψεύδει το Mega η Νεκταρία Πολάκη: "Δεν έχει χαθεί τίποτα από το νοσοκομείο, είχα άδεια εκείνη την ημέρα"

Η Νεκταρία Πολάκη απαντά στο Mega και αναφέρει ότι δεν έχει χαθεί τίποτα από το νοσοκομείο, ενώ τονίζει πως στις 13/1 δεν εφημέρευε καν, γιατί είχε άδεια.

ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ Η ΙΔΙΑ 19 Ιαν 2022 | 20:01

Βόλος: Φυλάκιση 7 μηνών στην 33χρονη που δεν έστελνε την κόρη της σχολείο και προειδοποίηση για αφαίρεση γονικής μέριμνας

Το παιδί θα πρέπει να συνεχίσει κανονικά τη φοίτησή του γιατί σε διαφορετική περίπτωση υπάρχουν και σκληρότερα μέτρα, είπε ο πρόεδρος του Δικαστηρίου στο Βόλο