«Ηλεκτρονική» και η Δικαιοσύνη

Στην ηλεκτρονική εποχή εισέρχεται και το Ελεγκτικό Συνέδριο- Ο υπουργός Δικαιοσύνης Χαραλαμπος Αθανασίου κατέθεσε για επεξεργασία σχέδιο που αφορά στην ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων

ilektroniki-kai-i-dikaiosuni
|
SHARE THIS
0
SHARES

Το σχεδιο προεδρικού διαταγματος εμπίπτει στον σχεδιασμό που αφορά στην "ηλεκτρονική δικαιοσύνη"¨ και αφορά την  ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και την ηλεκτρονική χορήγηση πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων στο Ελεκτικό Συνέδριο. 

Οι κατά τόπους Δικηγορικοί Σύλλογοι θα  ταυτοποιούν ηλεκτρονικά το δικηγόρο και μετά θα επιτρέπουν την  συνέχιση της διαδικασίας κατάθεσης δικογράφου

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα,  οι δικηγόροι και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους θα συμπληρώνουν τα πεδία που τους ζητούνται για την εξακρίβωση των δεδομένων τους και θα προχωρούν στην συνέχεια στην κατάθεση του δικογράφου ή στην κατάθεση εγγράφων και άλλων πιστοποιητικών ή θα αιτηθούν την λήψη των σχετικών πιστοποιητικών που επιθυμούν.

Παράλληλα, οι κατά τόπους Δικηγορικοί Σύλλογοι θα  ταυτοποιούν ηλεκτρονικά το δικηγόρο και μετά θα επιτρέπουν την  συνέχιση της διαδικασίας κατάθεσης δικογράφου, κ.λπ., . Η εισπραξη των παραβόλων που προβλέπεται θα γίνεται επίσης ηλεκτρονικά μέσω τραπεζικού συστήματος, ενώ οι δικηγορικοί συλλογοι θα διαβιβάζουν τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά στοιχεία στο δικαστήριο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική κατάθεση.

Στη συνέχεια το Ελεγκτικό Συνέδριο που θα δέχεται την ηλεκτρονική κατάθεση θα διενεργεί ελεγχο της ηλεκτρονικής υπογραφής , θα παρέχει τα απαιτούμενα αντίγραφα στους δικηγόρους, θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της κάθε δικογραφίας, θα παρέχει ηλεκτρονικά αντίγραφα αποφάσεων, κ.λπ.

Οι δικηγόροι εάν δεν έχουν καταβάλει τα προβλεπόμενα «έξοδα αναπαραγωγής αντιγράφων σε χαρτί του δικογράφου» υποχρεούνται μέσα σε 20 ημέρες από την ηλεκτρονική κατάθεση να προσκομίσουν στο δικαστήριο τρία αντίγραφα των δικογράφων  σε έντυπη μορφή και αντίγραφο της προσβαλλόμενη διοικητικής πράξης (υπουργικής, νομαρχιακής, κ.λπ. απόφασης).

Ακολούθησε το theTOC.gr στο Facebook