Κατάργηση παρελάσεων & εκκλησιασμού,λιγότερες εξετάσεις

Σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Υπ.Παιδείας θα εξετασθούν οι προτάσεις της Εκθεσης της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων για τις αλλαγές στην Παιδεία

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Κατάργηση παρελάσεων & εκκλησιασμού,λιγότερες εξετάσεις

Σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας και στην οποία -εκτός του Υπουργού Νίκου Φίλη- θα μετάσχουν οι επικεφαλής των οργάνων του εθνικού διαλόγου, θα εξετασθούν σε πρώτο επίπεδο οι προτάσεις της Εκθεσης της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων για τις αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Οι προτάσεις έχουν εισηγητικό χαρακτήρα και δεν είναι δεσμευτικές, αλλά δείχνουν την κατεύθυνση στην οποία θα κινηθεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

Μερικές από τις σημαντικότερες αλλαγές που προτείνονται είναι η καθιέρωση τετρατάξιου Γυμνασίου και διτάξιου Λυκείου, η καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου Λυκείου στη μορφή που είναι το International Baccalaureate (IB), αλλά και κατάργηση των παρελάσεων, του υποχρεωτικού εκκλησιασμού και της υποχρεωτικής προσευχής.

Οι βασικοί άξονες των προτάσεων της Επιτροπής είναι οι εξής:

 • Κατάργηση των παρελάσεων των μαθητών, του υποχρεωτικού εκκλησιασμού και της υποχρεωτικής προσευχής.
 • Κατάργηση των επαναληπτικών εξετάσεων στο Γυμνάσιο και αντικατάστασή τους με εργασίες (και εξετάσεις κατά τη διάρκεια του έτους).
 • Θεσμοθέτηση των ομαδικών εργασιών ως τρόπου εξέτασης.
 • Ενοποίηση των κατευθύνσεων των μαθημάτων και αντίστοιχη ενοποίηση των ειδικοτήτων που διδάσκουν τα μαθήματα.
 • Αναδιοργάνωση σε 4 χρόνια Γυμνάσιο και 2 χρόνια Λύκειο και αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών. Η πρόταση προσομοιάζει με τη δομή του International Baccalaureate (IB), απαιτεί ωστόσο -όπως επισημαίνεται στο κείμενο- τη διοικητική ανασυγκρότηση των σχολικών μονάδων.
 • Η Δ΄ Γυμνασίου θα αποτελεί οργανικό μέρος του καινούργιου τετρατάξιου γυμνασίου, αλλά παράλληλα θα είναι και το σημείο όπου θα οριστικοποιείται η απόφαση των μαθητών και των μαθητριών για τη συνέχεια της ακαδημαϊκής τους πορείας.
 • Οι μαθητές θα μπορούν να καταρτίσουν το ατομικό τους πρόγραμμα το οποίο θα παρακολουθούν κατά τη διετία του Λυκείου.
 • Η διαδικασία στην Α΄ και Β΄ Λυκείου θα είναι ενιαία. Δεν θα υπάρχουν εξετάσεις στην Α΄ Λυκείου, ούτε απορρίψεις ούτε μετεξεταστέοι. Η επίδοση κρίνεται στις τελικές εξετάσεις και το Εθνικό Απολυτήριο Λυκείου.
 • Το Εθνικό Απολυτήριο θα χορηγείται ύστερα από γραπτές εξετάσεις στο τέλος της Β΄ Λυκείου. Στον βαθμό του απολυτηρίου θα έχει ιδιαίτερο βάρος η επίδοση σε εκτεταμένο δοκίμιο, το οποίο θα γράφουν οι μαθητές. Επίσης, συμμετοχή έχει η αξιολόγηση εργασιών κατά τη διάρκεια της Γ΄ Λυκείου.
 • Τα Αγγλικά και η Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία θα είναι τα κοινά υποχρεωτικά μαθήματα για όλους τους μαθητές στο Λύκειο. Η Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία θα περιλαμβάνει σύγχρονη λογοτεχνία (ελληνική και παγκόσμια), ποίηση, θέατρο, δοκίμιο και παραγωγή γραπτού λόγου.
 • Η διδασκαλία των Αγγλικών δεν θα έχει σχέση με τη φροντιστηριακή διδασκαλία των Αγγλικών ως ξένη γλώσσα, αλλά θα εστιάζεται στην πολιτιστική διάσταση της γλώσσας: λογοτεχνία, δοκίμιο, θέατρο, εφημερίδες και περιοδικά.
 • Κατάργηση των βαθμών και αντικατάστασή τους από περιγραφές του προφίλ του μαθητή.

Με την κεντρική παραδοχή ότι «Το Λύκειο σήμερα δεν λειτουργεί» και ότι «Οι πανελλαδικές εξετάσεις δημιουργούν στους νέους συναισθήματα, ήττας, ταπείνωσης και πικρίας, δημιουργεί απογοητευμένους και θυμωμένους νέους» η Επιτροπή προτείνει:

 • Τη μείωση της διδακτέας και εξεταστέας ύλης στα σχολεία κατά 20% - 30%
 • Την περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών αντί βαθμών
 • Την αντικατάσταση των ωρών μαθήματος στα σχολεία με ώρες για προγράμματα και σχολικές δραστηριότητες,
 • Τετραετές Γυμνάσιο και διετές Λύκειο που θα οδηγεί σε ισχυρό Απολυτήριο
 • Νέο εξεταστικό σύστημα που θα βασίζεται σε «συντελεστές προτεραιότητας» (όσο λιγότερες οι επιλογές τόσο ισχυρότερος ο συντελεστής επιλογής)
 • Πτυχίο από συνδυασμούς επιστημών, με πρωτεύουσα και δευτερεύουσα ειδικότητα
 • Μείωση πανεπιστημιακών τμημάτων ή ομοσπονδιοποίηση των Ιδρυμάτων σ όλη τη χώρα και απομάκρυνση τους από τη κρατική χρηματοδότηση

Οι ως άνω αλλαγές μπορούν να εφαρμοστούν ακόμη και από τη επόμενη σχολική χρονιά και από τις επόμενες εισαγωγικές εξετάσεις».

Επίσης προτείνεται:

 • Η προμήθεια σύγχρονων μικρών ηλεκτρονικών συσκευών - ταμπλέτες χαμηλού κόστους - για την μάθηση στα σχολεία.
 • Άνοιγμα των σχολείων στην κοινωνία, τοπικά προγράμματα και ισχυρή ηγεσία.

Προκειμένου να συνταχθεί το κείμενο με τις προτάσεις για την Παιδεία εργάστηκαν 100 ειδικοί και επιστήμονες, χωρισμένοι σε δέκα επιτροπές και τις επόμενες ημέρες θα παραδοθούν στο υπουργείο Παιδείας.

Οι ειδικοί αυτοί προτείνουν:

Διετή υποχρεωτική επιμόρφωση όσων πρωτοδιορίζονται στην εκπαίδευση μετά από εξετάσεις του ΑΣΕΠ

Ισχυρό διετές Λύκειο, αξιόπιστο Απολυτήριο, αποσύνδεση από τις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Προκειμένου να αποκτήσει ο μαθητής το Εθνικό Απολυτήριο θα πρέπει να περάσει όλα τα μαθήματα που έχει παρακολουθήσει κατά τις δύο τελευταίες τάξεις, έχοντας τη δυνατότητα επιλογής και με ιδιαίτερη βαρύτητα στην ερευνητική εργασία

Θα υπάρχει συντελεστής βαρύτητας για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο υποψήφιος που δηλώνει λιγότερες επιλογές (εμφανίζεται επομένως με μεγαλύτερη βεβαιότητα για αυτές) θα έχει μεγαλύτερο συντελεστή από εκείνον που δηλώνει περισσότερες επιλογές και επομένως μικρότερη βεβαιότητα.

Δημιουργία τετρατάξιων Γυμνασίων (κατά 25% μεγαλύτερα), και τη δημιουργία λιγότερων αλλά πολυπληθέστερων Λυκείων, μετά από συγχωνεύσεις και με τάξεις με επιλογές μαθημάτων.

Οι εξετάσεις για το Απολυτήριο θα διενεργούνται ενδοσχολικά.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος θα γίνεται, τόσο με βάση τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες των παιδιών, όσο και συνεκτιμώντας την πορεία που επιθυμούν να ακολουθήσουν μετά το λύκειο και τις σπουδές που θέλουν να κάνουν.

Κατάργηση των βαθμών και αντικατάσταση τους από περιγραφές του προφίλ του μαθητή. Ανάγκη διαρκούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

Καθιέρωση ενός προγράμματος ενημερωτικών συναντήσεων για παιδαγωγικά θέματα, πρόγραμμα σεμιναρίων για τους γονείς.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΟΔΥ 24 Ιαν 2021 | 17:34

Κορονοϊός: 334 νέα κρούσματα - 24 νέοι θάνατοι και 288 διασωληνωμένοι

Συνολικά 5.646 συμπολίτες μας έχουν χάσει τη ζωή τους από την πανδημία του κορονοϊού.

ΗΤΑΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 24 Ιαν 2021 | 17:00

Χιονοστιβάδα καταπλάκωσε 27χρονο σκιέρ στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας

Ο σκιέρ απεγκλωβίστηκε λίγο αργότερα, έχοντας τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Γρεβενών.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ 24 Ιαν 2021 | 16:43

Αλλάζει ο τρόπος χορήγησης της κολχικίνης – Μόνο με συνταγή γιατρού στο εξής

Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας αποφασίστηκε η κολχικίνη να ενταχθεί στο θεραπευτικό πρωτόκολλο αντιμετώπισης της νόσου covid-19.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΒΑΡΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ 24 Ιαν 2021 | 16:31

Συνελήφθη ο κατηγορούμενος για τον βιασμό της 11χρονης αθλήτριας

Χειροπέδες στον προπονητή ιστιοπλοΐας που κατηγορείται για βιασμό 11χρονης

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 24 Ιαν 2021 | 16:15

Παπαθανάσης: Θα αργήσει ακόμη το άνοιγμα της εστίασης - Τι λέει για χιονοδρομικά και πρακτορεία ΟΠΑΠ

Για τα πρακτορεία ΟΠΑΠ ο κ.Παπαθανάσης τόνισε ότι πρόθεση είναι να ανοίξουν, ενώ σχετικά με το άνοιγμα των χιονοδρομικών κέντρων απάντησε ότι πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία και μετά να συζητηθεί το θέμα.

ΤΙ ΔΗΛΩΣΕ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ 24 Ιαν 2021 | 15:55

Σταμπουλίδης για συνωστισμό στους εμπορικούς δρόμους: Θα είναι καταστροφικό για όλους τρίτο αυστηρό lockdown

Πρέπει ο καθένας να δείξει αυτοπειθαρχία, τόνισε ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης

ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΟΥ ΕΟΔΥ 24 Ιαν 2021 | 15:19

Βόλος: Συναγερμός σε γηροκομείο με 35 κρούσματα κορονοϊού – Στο νοσοκομείο 11 ηλικιωμένοι

28 τρόφιμοι και επτά εργαζόμενοι βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό,ενώ 11 εξ αυτών διακομίστηκαν στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου.

1, 48 ΒΙΑΣΜΟΙ ΑΝΑ 100.000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 24 Ιαν 2021 | 15:04

Φρίκη: Πάνω από 10 βιασμoί την ημέρα στην Ελλάδα - Μόνος 1 στους 24 καταγγέλλεται

Περίπου 4.000 βιασμοί, σεξ χωρίς συναίνεση, διαπράττονται ετησίως στην Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ

ΟΥΡΕΣ ΣΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ 24 Ιαν 2021 | 14:56

Λαοθάλασσα ξανά στην Ερμού - Ίδια εικόνα και στη Θεσσαλονίκη: Για ψώνια παρά τις συστάσεις για αποφυγή συνωστισμού

Ίδια εικόνα με τον χθεσινό συνωστισμό παρουσιάζει και σήμερα η οδός Ερμού και η οδός Τσιμισκή

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΥ 24 Ιαν 2021 | 14:47

Καιρός: "Ψυγείο" η χώρα στο τέλος του μήνα - Μαρουσάκης: Χιόνια και διαδοχικές κακοκαιρίες

Νέο κύμα κακοκαιρίας θα χτυπήσει τη χώρα στα τέλη Ιανουαρίου σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

ΤΙ ΕΓΡΑΨΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ 24 Ιαν 2021 | 14:32

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Με τη μητέρα του στο εμβολιαστικό κέντρο - "Προς την ελευθερία" ¨[Εικόνα]

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης συνόδευσε τη μητέρα του στο εμβολιαστικό κέντρο για να κάνει το εμβόλιο για τον κορονοϊό

ΘΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 24 Ιαν 2021 | 14:28
ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 24 Ιαν 2021 | 13:14

Έξαλλη η Ακρίτα με τον Ευαγγελάτο: Πιάσαμε πάτο - Έδωσε βήμα στον παιδεραστή προπονητή της 11χρονης

Η καυστική ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα για τον προπονητή της 11χρονης και τον Νίκο Ευαγγελάτο