Κοινωφελές Ιδρυμα Λάτση: Απολογισμός έργου 2018. Οταν μιλούν οι αριθμοί

Περίπου 40.000 ωφελούμενους είχαν ως αποτέλεσμα οι πρωτοβουλίες του Ιδρύματος Λάτση που υλοποιήθηκαν εντός του 2018 στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και ανάπτυξης

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Κοινωφελές Ιδρυμα Λάτση: Απολογισμός έργου 2018. Οταν μιλούν οι αριθμοί

«Κανείς δεν δικαιούται μνείας ή επαίνων όταν πράττει το στοιχειώδες καθήκον προς την πατρίδα και τους συνανθρώπους του.»

Γιάννης Λάτσης

Κοινωφελές Ιδρυμα Λάτση: Απολογισμός έργου 2018. Οταν μιλούν οι αριθμοί

Εντυπωσιάζουν οι αριθμοί στον απολογισμό έργου που παρουσιάζει το Κοινωφελές ΄Ιδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση για το 2018.

Περίπου 86.000 άτομα ωφελήθηκαν από τις δράσεις που υποστήριξε το ΄Ιδρυμα εντός της χρονιάς. Χρόνος κατά τη διάρκεια του οποίου το ΄Ιδρυμα είχε την ευκαιρία να υποστηρίξει 166 φορείς και πλήθος πρωτοβουλιών σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής του που στόχο έχουν να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες κοινωνικές προκλήσεις και να συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας δίκαιης και ανοικτής κοινωνίας.

Συγκεκριμένα, οι πρωτοβουλίες που υλοποιήθηκαν εντός του 2018 στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και ανάπτυξης είχαν σαν αποτέλεσμα περίπου 40.000 ωφελούμενους από δωρεές σε φορείς , ενώ στον τομέα της εκπαίδευσης, ένας από τους βασικούς στόχους του Ιδρύματος είναι η ενίσχυση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και της ενασχόλησης των παιδιών με δημιουργικές εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως επίσης κι η καλλιέργεια των αξιών του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της ανιδιοτελούς προσφοράς. Στην ίδια κατεύθυνση, η στήριξη νέων καλλιτεχνών και επαγγελματιών του πολιτισμού είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων του Ιδρύματος στην κατηγορία των τεχνών και του πολιτισμού.

Το 2018 σε αριθμούς αναλυτικά:

86.000 άτομα ωφελήθηκαν άμεσα από δράσεις που χρηματοδότησε το Ίδρυμα στους τομείς: Εκπαίδευση & Επιστήμη, Τέχνες & Πολιτισμός, Κοινωνική Πρόνοια & Ανάπτυξη

6 συνεργατικές πρωτοβουλίες υλοποιήθηκαν με 20 κοινωφελή ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού με σκοπό:

  • την ενίσχυση της προστασίας και ενσωμάτωσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
  • τη στήριξη της νέας γενιάς επιστημόνων, καλλιτεχνών και αθλητών
  • την ενίσχυση των υπηρεσιών και την αναβάθμιση υποδομών των δημόσιων φορέων παροχής υγείας στην Ελλάδα

166 φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα έλαβαν χρηματοδότηση για τις δράσεις τους

10 θέσεις εργασίας σε οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών χρηματοδοτήθηκαν από το Ίδρυμα

34.242 άτομα ωφελήθηκαν από δωρεές σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες υγείας και ιατρικής περίθαλψης

3.367 άτομα υποστηρίχθηκαν μέσω δράσεων κοινωνικής προστασίας και ενσωμάτωσης

22.745 μαθητές & μαθήτριες και 1.723 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα

155 υποτροφίες χορηγήθηκαν σε νέους και νέες που φοιτούν σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης

4.285 άτομα συμμετείχαν σε δράσεις που υποστήριξε το Ίδρυμα στον τομέα των Τεχνών και του Πολιτισμού

19.808 άτομα επισκέφθηκαν το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα εκ των οποίων 2.920 μαθητές που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου.

Εκπαίδευση & Επιστήμη

Το Ίδρυμα επιδιώκει τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σε όλες τις βαθμίδες, μέσω στοχευμένων δράσεων, καθώς και την ενίσχυση της πρόσβασης στην εκπαίδευση κυρίως μέσω της χορήγησης υποτροφιών. Στον τομέα της Επιστήμης, βασική στόχευση είναι η υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας νέων επιστημόνων στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Κοινωφελές Ιδρυμα Λάτση: Απολογισμός έργου 2018. Οταν μιλούν οι αριθμοί - εικόνα 2

Πρόγραμμα «Μαθαίνουμε Παρέα»

Το πρόγραμμα «Μαθαίνουμε Παρέα» είναι μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Λάτση, η οποία υλοποιείται από το 2013. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της δημιουργικότητας που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της μαθησιακής και εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι δημόσιες προσκλήσεις απευθύνονται κάθε χρόνο σε δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.

Από το 2013 έως το 2016 ο κάθε κύκλος του προγράμματος είχε, ανά σχολικό έτος, διαφορετική γεωγραφική στόχευση. Στον 1ο κύκλο η δημόσια πρόσκληση απευθύνθηκε σε σχολικές μονάδες από τη νησιωτική Ελλάδα. Το αμέσως επόμενο σχολικό έτος υποβλήθηκαν προτάσεις για εκπαιδευτικές δράσεις από σχολεία από ηπειρωτικές παραμεθόριες περιοχές της χώρας. Η ομάδα στόχος του 3ου κύκλου του προγράμματος περιελάμβανε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Στερεάς και Δυτικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Σχολικές μονάδες από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, Πειραιά, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής κατέθεσαν τις ιδέες τους προς υλοποίηση το σχολικό έτος 2016 – 2017.

Το πρόγραμμα από το 2017 έχει αποκτήσει πανελλαδική εμβέλεια και προσφέρει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς απ' όλες τις περιοχές της Ελλάδας να υποβάλουν τις προτάσεις τους με στόχο τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην τάξη τους.

Από τον πρώτο κύκλο υλοποίησης του προγράμματος έχουν πραγματοποιηθεί 113 εκπαιδευτικές δράσεις με τη συμμετοχή 4.435 μαθητών και 331 εκπαιδευτικών σε δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα.

Ιανουάριος – Ιούνιος 2018

Ολοκληρώθηκαν 20 δράσεις σε σχολικές μονάδες από 18 διαφορετικές περιοχές της χώρας. Δύο ταινίες μικρού μήκους, ένα ενυδρειοπονικό σύστημα καλλιέργειας, ένα λεύκωμα με οροφογραφίες των νεοκλασικών σπιτιών της Ερμούπολης και μία μακέτα που απεικονίζει τη μελλοντική αποικία στον πλανήτη Άρη είναι λίγα μόνο απ' όσα δημιούργησαν οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα με την καθοδήγηση των δασκάλων τους.

Η συμμετοχή των μαθητών στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Ο βιωματικός χαρακτήρας των δραστηριοτήτων έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς να αλληλοεπιδράσουν με έναν ιδιαίτερα δημιουργικό τρόπο και συνέβαλε στην ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης των συμμετεχόντων, πετυχαίνοντας έναν από τους βασικούς στόχους του προγράμματος.

Κοινωφελές Ιδρυμα Λάτση: Απολογισμός έργου 2018. Οταν μιλούν οι αριθμοί - εικόνα 3

Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2018

Άλλος ένας κύκλος του προγράμματος ξεκίνησε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καλώντας εκπαιδευτικούς απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Η υλοποίηση 20 δράσεων ξεκίνησε τον Δεκέμβριο και, όπως σε κάθε κύκλο του προγράμματος, θα ολοκληρωθεί με το κλείσιμο των σχολείων.

Το σχολικό έτος 2017 – 2018 στο πρόγραμμα έλαβαν μέρος 738 μαθητές και 53 εκπαιδευτικοί.

Ανοιχτά σχολεία

Το Ίδρυμα Λάτση υποστηρίζει το Πρόγραμμα Ανοιχτά Σχολεία, μία πρωτοβουλία του δήμου Αθηναίων, η οποία υλοποιείται από το 2015 από το Athens Partnership με ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος μέχρι σήμερα, 21 σχολεία έχουν ανοίξει τις πόρτες τους για την υλοποίηση 521 δράσεων, στις οποίες έχουν συμμετάσχει 31.350 άτομα.

Ακόμα υποστηρίχθηκαν τα:

ΔΕΣΜΟΣ

Πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω»

ΔΗΜΟΤΙΚO ΘEΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑIA

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Τρίτο Κουδούνι ή το Θέατρο Αλλιώς»

Κοινωφελές Ιδρυμα Λάτση: Απολογισμός έργου 2018. Οταν μιλούν οι αριθμοί - εικόνα 4

ΜΟΥΣΕIΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚHΣ ΤEΧΝΗΣ

Παιδικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής & Πρόγραμμα «Μαζί Παρέα στο Μουσείο»

ΧΑΡΙΣΜΑΘΕΙΑ

Ενίσχυση Μαθητικού Διαγωνισμού “Out of the Box Challenge”

CERN & SOCIETY FOUNDATION

Επιμόρφωση Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κοινωφελές Ιδρυμα Λάτση: Απολογισμός έργου 2018. Οταν μιλούν οι αριθμοί - εικόνα 5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση συνεχίζει να στηρίζει τις νέες και τους νέους που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, μέσω του ετήσιου προγράμματος μεταπτυχιακών υποτροφιών που υλοποιεί από συστάσεώς του.

Ιδιαίτερη βαρύτητα κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των αιτήσεων δίνεται στην ακαδημαϊκή επίδοση, την εκπαιδευτική εξέλιξη, το επίπεδο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και τις μελλοντικές επιδιώξεις των υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική και οικονομική τους κατάσταση.

Το Ίδρυμα μέσα στο έτος 2018 στήριξε συνολικά 52 μεταπτυχιακούς υποτρόφους σε όλα τα επιστημονικά πεδία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ CHEVENING

Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του Ιδρύματος για παροχή στοχευμένων ευκαιριών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τον Σεπτέμβριο του 2018 ανακοινώθηκε η συνεργασία του με τη Βρετανική Κυβέρνηση με σκοπό τη χορήγηση μίας υποτροφίας Chevening. Η υποτροφία προσφέρει πλήρη χρηματοδότηση για ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στους τομείς της Κοινωνικής Πολιτικής, της Δημόσιας Διοίκησης, της Διεθνούς Ανάπτυξης και των Πολιτικών Επιστημών σε πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου για το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020. Προτεραιότητα δίδεται σε υποψηφιότητες για προγράμματα που σχετίζονται με την Κοινωνία των Πολιτών και τη Διοίκηση Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών.

Από την έναρξη του προγράμματος Chevening το 1983 μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί περισσότερες από 50.000 υποτροφίες.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Το Ίδρυμα συνεχίζει να στηρίζει το ερευνητικό έργο Ελλήνων επιστημόνων, εστιάζοντας στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, μέσω της σταθερής συνεργασίας του με το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ). Το ΚΕΑΕ έχει ως βασικό σκοπό την ενίσχυση και χρηματοδότηση της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες, όπως επίσης και την περαιτέρω διάδοση και διάχυση των αποτελεσμάτων προς την επιστημονική κοινότητα και το ευρύ κοινό, μέσω της διοργάνωσης ημερίδων, συνεδρίων και συναντήσεων.

SAINT CATHERINE'S PROJECT

Το Ίδρυμα στηρίζει το Saint Catherine’s Project, το οποίο υπάγεται στο Ερευνητικό Κέντρο Ligatus του University of the Arts London. To Project αφορά στην προστασία και διατήρηση της αρχαιότερης βιβλιοθήκης στον κόσμο, που βρίσκεται στη Μονή Αγίας Αικατερίνης στο Σινά της Αιγύπτου, η οποία με τη σειρά της αποτελεί το αρχαιότερο ενεργό μοναστήρι στον κόσμο. Η βιβλιοθήκη της Μονής διαθέτει μία σπάνια συλλογή χειρογράφων από τον 4ο έως τις αρχές του 19ου αιώνα. Η πλειοψηφία των χειρογράφων είναι στα Ελληνικά, υπάρχουν όμως αρκετές συλλογές στην Αραβική, τη

FRIENDS OF EUROPE

Πρόγραμμα Νέων Ευρωπαίων Ηγετών

Κοινωφελές Ιδρυμα Λάτση: Απολογισμός έργου 2018. Οταν μιλούν οι αριθμοί - εικόνα 6

Τέχνες & Πολιτισμός

Η προβολή του Ελληνικού πολιτισμού και η στήριξη νέων καλλιτεχνών και επαγγελματιών του πολιτισμού είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων του Ιδρύματος και γίνονται πραγματικότητα μέσω της συνεργασίας του με οργανισμούς εντός και εκτός Ελλάδος.

ROBERT BOSCH STIFTUNG

Πρόγραμμα «START – Create Cultural Change»

Το «START – Create Cultural Change» είναι ένα πρόγραμμα μετεκπαίδευσης και υποτροφιών για ανερχόμενους διαχειριστές πολιτισμού στην Ελλάδα. Μέσω του προγράμματος υποστηρίζονται νέοι δημιουργοί, ώστε να προωθήσουν τις πολιτιστικές τους πρωτοβουλίες, οι οποίες στόχο έχουν να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή στο τοπικό τους περιβάλλον.

Το πρόγραμμα START περιλαμβάνει τρεις φάσεις στη Γερμανία και την Ελλάδα, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους υποτρόφους του προγράμματος να υλοποιήσουν καινοτόμες ιδέες σε ανεξάρτητες πολιτιστικές πρωτοβουλίες και να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις:

• Φάση Ι: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκείας τριών μηνών στη Γερμανία για 30 επιλεχθέντες υποτρόφους (από Σεπτέμβριο έως Νοέμβριο).

• Φάση ΙΙ: Υλοποίηση των πολιτιστικών πρωτοβουλιών και πρόγραμμα καθοδήγησης για 15 επιλεχθέντες υποτρόφους για περίοδο έξι μηνών (από Δεκέμβριο έως Μάιο).

• Φάση ΙΙΙ: Βραβεία «Scaling Awards», τα οποία απονέμονται σε υποδειγματικές πρωτοβουλίες του προγράμματος, για χρονικό διάστημα ενός έτους (από τον Ιούνιο).

To Ίδρυμα Λάτση για δεύτερη συνεχή χρονιά απένειμε τα 5 Βραβεία Ανάπτυξης (Scaling Awards). Οι διακριθέντες για το 2018 είναι οι:

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του Ιδρύματος Robert Bosch Stiftung σε συνεργασία με το Goethe Institut Thessaloniki και τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Ένωση Κοινωνικοπολιτιστικών Κέντρων (Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.) και υποστηρίζεται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Κοινωφελές Ιδρυμα Λάτση: Απολογισμός έργου 2018. Οταν μιλούν οι αριθμοί - εικόνα 7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ

Ενίσχυση Λειτουργίας και Διοργάνωση Συναυλιών

Σε συνέχεια της ιδρυτικής χρηματοδότησης για τη δημιουργία της Ελληνικής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων (ΕΛΣΟΝ), το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση παραμένει υποστηρικτής της Ορχήστρας ενισχύοντας τη λειτουργία της για την καλλιτεχνική περίοδο 2018 – 2019.

Κατά τη διάρκεια του 2018, οι 45 νέες και νέοι μουσικοί της ορχήστρας, συμμετείχαν σε 5 συναυλίες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝH

Πρόγραμμα «Οι Νέοι της Όπερας»

Το πρόγραμμα «Οι Νέοι της Όπερας» είναι μία πρωτοβουλία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) με βασικό στόχο να προσφέρει σε νέους καλλιτέχνες που ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους την εμπειρία μίας καλλιτεχνικής περιόδου σε πραγματικές συνθήκες εργασίας με την καθοδήγηση και επίβλεψη πεπειραμένων καλλιτεχνών και δασκάλων. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση συνεχίζει να στηρίζει το πρόγραμμα, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία κατά την οποία οι νέοι καλλιτέχνες αποκτούν τα εφόδια και τα εργαλεία που θα τους καταστήσουν πραγματικά καταρτισμένους επαγγελματίες σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις στον χώρο του Λυρικού Θεάτρου.

Κοινωφελές Ιδρυμα Λάτση: Απολογισμός έργου 2018. Οταν μιλούν οι αριθμοί - εικόνα 8

ΜΟΥΣΕIΟ ΜΠΕΝAΚΗ

Έκθεση «Ο Fred Boissonnas στην Αίγυπτο»

Τον Μάρτιο του 2018 εγκαινιάστηκε στο Μουσείο Μπενάκη έκθεση αφιερωμένη στον σημαντικό Ελβετό φωτογράφο Fred Boissonnas, η οποία διήρκεσε για δύο μήνες και υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση.

4.021 επισκέπτες δέχθηκε η έκθεση.

Κοινωφελές Ιδρυμα Λάτση: Απολογισμός έργου 2018. Οταν μιλούν οι αριθμοί - εικόνα 9

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Έκθεση «Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου στην αρχαία τέχνη»

Το Ίδρυμα υποστήριξε τη διοργάνωση της περιοδικής έκθεσης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου «Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου στην αρχαία τέχνη», η οποία αποτελεί το τρίτο μέρος της εκθεσιακής τριλογίας που σχεδιάστηκε για να τιμήσει την επέτειο των 150 χρόνων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου από τη θεμελίωση του εμβληματικού κτηρίου που το στεγάζει.

380.941 άτομα επισκέφθηκαν την έκθεση κατά το διάστημα Ιούνιος – Δεκέμβριος 2018.

Κοινωφελές Ιδρυμα Λάτση: Απολογισμός έργου 2018. Οταν μιλούν οι αριθμοί - εικόνα 10

ΕΦΟΡΕIΑ ΑΡΧΑΙΟΤHΤΩΝ ΚΥΚΛAΔΩΝ

Συστηματική Ανασκαφή και Αναστηλωτικό Πρόγραμμα 2018

Το Ίδρυμα Λάτση στήριξε για μία ακόμη χρονιά τις ανασκαφικές και αναστηλωτικές εργασίες στο ιερό του Απόλλωνα στη θέση Μάντρα Δεσποτικού, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τους καλοκαιρινούς μήνες του 2018. Στην τοποθεσία έχει αποκαλυφθεί ένα από τα σημαντικότερα αρχαϊκά ιερά των Κυκλάδων, αφιερωμένο στον Απόλλωνα (6ος αιώνας π.Χ.).

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΖΩΜΑ

Δημιουργία Ιστοσελίδας για τη Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας

Σε συνέχεια της στήριξης του έργου του Σωματείου Διάζωμα για την ανάδειξη και προστασία των μνημείων μέσω του θεσμού του εταιρικού μέλους, το Ίδρυμα συνέβαλε στην υλοποίηση του Προγράμματος Πολιτιστικής – Περιβαλλοντικής Διαδρομής στη Στερεά Ελλάδα: «Τα Μονοπάτια της Ιστορίας – Διαδρομές Φύσης και Πολιτισμού». Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με το Σωματείο Διάζωμα και βασικός του στόχος είναι η διαμόρφωση ενός πλήρους και επώνυμου προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού μέσω του οποίου θα αναδειχθούν τα αξιοθέατα της Περιφέρειας.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αθήνα 2018 – Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου

Η Αθήνα διακρίθηκε ως η 18η Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου για το 2018 με την πρωτότυπη πρόταση που κατέθεσε στην UNESCO ο Δήμος Αθηναίων, με τη συνεργασία φορέων του βιβλίου και του πολιτισμού. Το Ίδρυμα ενίσχυσε την πρωτοβουλία «Από τις 23 Απριλίου 2018 έως τις 22 Απριλίου 2019 η πόλη διαβάζει. Βιβλία Παντού! Ιστορίες να ζεις!». Για τη διαμόρφωση του προγράμματος εκδηλώσεων και δράσεων συνεργάστηκε πληθώρα φορέων, οργανισμών, πρεσβειών, προγραμμάτων του Δήμου Αθηναίων, εκδοτικών οίκων, δημιουργικών ομάδων και μεμονωμένων ατόμων.

Περισσότερες από 400 εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν έως το τέλος Νοεμβρίου 2018.

Κοινωνική Πρόνοια & Ανάπτυξη

Το Ίδρυμα δραστηριοποιείται σε πλήθος πεδίων της κοινωνικής πρόνοιας και ανάπτυξης, επιδιώκοντας να ανταποκριθεί στις τρέχουσες κοινωνικές προκλήσεις, υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ενσωμάτωση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και υλοποιώντας έργα που στοχεύουν στην κάλυψη επιτακτικών αναγκών στον τομέα της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα.

Κοινωφελές Ιδρυμα Λάτση: Απολογισμός έργου 2018. Οταν μιλούν οι αριθμοί - εικόνα 11

Πρόγραμμα «Συμπράττουμε για την Υγεία»

Το 2018, με κοινή πρωτοβουλία του Ιδρύματος Λάτση και της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος «Συμπράττουμε για την Υγεία». Σκοπό του προγράμματος αποτελεί η κάλυψη επιτακτικών αναγκών στον τομέα της Δημόσιας Υγείας και η συμβολή στην αναβάθμιση των υποδομών, καθώς και η ενίσχυση των υπηρεσιών των δημοσίων φορέων παροχής υγείας στην Ελλάδα.

Το 2018 πραγματοποιήθηκε δωρεά ενός αγγειογραφικού συστήματος προς το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ» με σκοπό την αναβάθμιση της Αιμοδυναμικής Μονάδας Επεμβατικής Καρδιολογίας του Νοσοκομείου.

Παράλληλα εντός του έτους δρομολογήθηκαν οι ακόλουθες δωρεές με συγχρηματοδότηση των δύο φορέων.

  • Δωρεά γαστρεντερολογικού ενδοσκοπικού εξοπλισμού, με σκοπό την αναβάθμιση του Γαστρεντερολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός»,
  • Δωρεά δύο κλινών θεραπείας με στρώμα πρόληψης κατακλίσεων και ηλεκτρονικό ζυγό και ενός μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, με σκοπό την αναβάθμιση της Μονάδας Εμφραγμάτων του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών,
  • Δωρεά ιατρικού εξοπλισμού, σε συνεργασία με το σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», στο Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Φιλιατών, με σκοπό τη βελτίωση της νοσηλείας των νοσηλευόμενων παιδιών και δωρεά εξοπλισμού στο Κέντρο Υγείας Παξών για το παιδιατρικό ιατρείο του.

ΑΝΝΟΥΣΑΚΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΙΣΑΜΟΥ & ΣΕΛΙΝΟΥ

Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας

Tο Αννουσάκειο Ίδρυμα της Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου λειτουργεί από το 1976 και παρέχει υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μέσα από διαφορετικές δομές στους τομείς της κλειστής και ανοιχτής περίθαλψης. Απευθύνεται σε μοναχικά, οικονομικά και κοινωνικά αδύναμα ηλικιωμένα άτομα και άτομα με αναπηρία, καθώς και σε άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν και χρήζουν ειδικής φροντίδας.

Με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Λάτση, η Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου αποτελείται πλέον από ένα πλήρως ανακαινισμένο και εξοπλισμένο δίκλινο δωμάτιο στο οποίο υπάρχει monitor παρακολούθησης ζωτικών σημείων (αρτηριακή πίεση, σφύξεις, θερμοκρασία και οξυγόνωση), καθώς και ιατρικός εξοπλισμός, όπως απινιδωτής, υπέρηχος άνω και κάτω κοιλίας και καρδιάς, καρδιογράφος, μόνιμη παροχή οξυγόνου, σετ διασωλήνωσης και πρώτων βοηθειών.

Υπολογίζεται ότι η Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας θα εξυπηρετεί 45 ασθενείς σε ετήσια βάση.

ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ – ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

Δωρεά Ιατρικού Εξοπλισμού

Το Γενικό Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας» έχει ως σκοπό την αποτροπή του καρκίνου σε επίπεδο πρόληψης, την προσφορά υψηλού επιπέδου φροντίδας στους καρκινοπαθείς και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αφορούν στην πλήρη αντιμετώπιση της ασθένειας σε ιατρικό, ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο.

Το Ίδρυμα Λάτση προχώρησε στη δωρεά ενός αυτόματου συστήματος μοριακής ανάλυσης για την ανίχνευση και ταυτοποίηση του ιού των ανθρωπίνων κονδυλωμάτων, γνωστού και ως Human Papilloma Virus (HPV). Ο HPV θεωρείται πιθανή αιτία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας (ΚΤΜ) και συχνά είναι ανιχνεύσιμος στον τράχηλο γυναικών που πάσχουν από αυτή τη μορφή καρκίνου.

ΓΕΝΙΚO ΝΟΣΟΚΟΜΕIΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗΣ «AΓΙΟΣ ΠΑYΛΟΣ»

Δωρεά Ιατρικού Εξοπλισμού

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος» αποτελεί ένα από τα επτά νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο που εξυπηρετεί το ανατολικό τμήμα της πόλης, που περιλαμβάνει τους Δήμους Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θέρμης και Θερμαϊκού.

Το Ίδρυμα Λάτση και το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα ενίσχυσαν από κοινού το Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος» με την παροχή ενός καταγραφικού συστήματος ηλεκτροφυσιολογίας, ενός καρδιακού stimulator καθώς και λοιπού ιατρικού εξοπλισμού.

Οι άμεσα ωφελούμενοι είναι 200 ασθενείς ετησίως, από την περιοχή της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα υποβάλλονται σε θεραπεία καρδιακών αρρυθμιών με διακαθετηριακή κατάλυση.

ΓΕΝΙΚO ΝΟΣΟΚΟΜΕIΟ ΑΤΤΙΚHΣ ΣΙΣΜΑΝOΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛIΑ ΦΛEΜΙΝΓΚ

Δωρεά Εγχυτή

Σε συνέχεια παλαιότερης δωρεάς ενός αξονικού τομογράφου στο Σισμανόγλειο ΓΝΑ, το Ίδρυμα Λάτση ανταποκρίθηκε θετικά σε νέο αίτημα του Νοσοκομείου για χορήγηση ενός εγχυτή ενδοφλέβιου σκιαγραφικού διαλύματος.

Στο Σισμανόγλειο ΓΝΑ διενεργούνται καθημερινά περί τις 100 αξονικές τομογραφίες εκ των οποίων οι 20 απαιτούν έγχυση σκιαγραφικής ουσίας.

ΕΛΛΗΝΙΚH ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚH ΕΤΑΙΡΕIΑ

Ενίσχυση Λειτουργίας

Βασικούς στόχους της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας αποτελούν η ενημέρωση του πληθυσμού αναφορικά με την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου, η ψυχοκοινωνική στήριξη όσων έχουν ασθενήσει ή φροντίζουν ασθενείς, η επιστημονική ενημέρωση λειτουργών υγείας, όπως επίσης και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την Πολιτεία. Το 2018 το Ίδρυμα ενίσχυσε τη λειτουργία της Εταιρείας και κατ’ επέκταση την προσπάθεια που εθελοντικά καταβάλλουν τα μέλη της.

Περισσότερες από 65.000 γυναίκες έχουν εξετασθεί στο πλαίσιο του δωρεάν μαστογραφικού ελέγχου που παρέχει η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία από το 2005 μέχρι και σήμερα.

GIVMED

Ενίσχυση Λειτουργίας

Το GIVMED είναι ένα δίκτυο αξιοποίησης περισσευούμενων φαρμάκων.

To Ίδρυμα Λάτση, έχοντας ως βασικές προτεραιότητες την άμεση ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την ενδυνάμωση των ΜΚΟ, στηρίζει τον εν λόγω οργανισμό, χρηματοδοτώντας τη θέση εργασίας του «Υπεύθυνου Χρηματοδοτήσεων και Λειτουργίας».

Το έτος 2018, ο οργανισμός “έσωσε” περισσότερες από 17.500 συσκευασίες φαρμάκων (αξίας €160.000), υποστηρίζοντας 144 κοινωφελείς φορείς σε όλη την Ελλάδα.

ΑΠΟΣΤΟΛH «ΑΝΘΡΩΠΟΣ»

Ενίσχυση Προγραμμάτων Ιατροφαρμακευτικής Στήριξης

Το 2018 το Ίδρυμα Λάτση ενίσχυσε τη δράση του οργανισμού Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ». Ο οργανισμός ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό την προσφορά ιατροφαρμακευτικής στήριξης σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, χωρίς καμία ηλικιακή, φυλετική, πολιτική, θρησκευτική ή άλλου είδους διάκριση. Έχει πραγματοποιήσει τρεις αποστολές στην Αιθιοπία, ενώ από το 2012 υλοποιεί δράσεις στην Ελλάδα. Tο 2018 ο οργανισμός πραγματοποίησε, μεταξύ άλλων, τα εξής προγράμματα:

Κοινωφελές Ιδρυμα Λάτση: Απολογισμός έργου 2018. Οταν μιλούν οι αριθμοί - εικόνα 12

Πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης»

Το 2018 ολοκληρώθηκε ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος «Σημεία Στήριξης» και ξεκίνησε η υλοποίηση του τρίτου κύκλου. Στόχος του Προγράμματος είναι, αφενός, η στήριξη πρωτότυπων δράσεων μικρής κλίμακας με μέγιστο κοινωνικό αντίκτυπο και, αφετέρου, η ενδυνάμωση δομών και η ανάπτυξη ικανοτήτων ελληνικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, κατά προτεραιότητα μικρού και μεσαίου μεγέθους, για την περαιτέρω εξέλιξη και αποτελεσματικότητα του έργου τους.

Ο συνολικός αριθμός ωφελούμενων ξεπέρασε τους 8.700, ενώ οι συμμετέχουσες οργανώσεις ενδυναμώθηκαν μέσα από 30 εκπαιδευτικές δραστηριότητες και 136 ώρες mentoring από το Social Dynamo.

Σ.Κ.Ε.Π. – ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εξοικείωσης με την Αναπηρία

Ο Σ.Κ.Ε.Π. – Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ιδρύθηκε το 2008 στην Αθήνα, με στόχο να εξοικειώσει μαθητές και φοιτητές με την αναπηρία, να καταργήσει τα στερεότυπα σχετικά με τη διαφορετικότητα και να συμβάλει στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία. Κεντρικός άξονας δράσης του Σ.Κ.Ε.Π. είναι η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η ενδυνάμωση της κοινωνίας των ενεργών πολιτών μέσω της εθνικής και διεθνούς δικτύωσης του Συνδέσμου.

To Ίδρυμα Λάτση στήριξε μέρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενημέρωσης και εξοικείωσης με την αναπηρία που υλοποιεί ο Σ.Κ.Ε.Π. και απευθύνονται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα προγράμματα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού ωραρίου, εντός ή/και εκτός του σχολείου και περιλαμβάνουν έναν ανοιχτό διάλογο ενημέρωσης και αφύπνισης μεταξύ ατόμων με αναπηρία και των μαθητών. Σκοπός είναι η εξοικείωση των παιδιών με τη διαφορετικότητα και η κατανόηση της σημασίας των εννοιών της κοινωνικής αποδοχής και ισότητας.

Το 2018 ο Σ.Κ.Ε.Π. επισκέφτηκε περισσότερα από 250 σχολεία και ήρθε σε επαφή με περισσότερους από 21.000 μαθητές.

HUMAN RIGHTS WATCH

Ενίσχυση Δράσεων για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το 2018 το Ίδρυμα Λάτση στήριξε το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch), έναν ανεξάρτητο οργανισμό παγκόσμιας εμβέλειας, o οποίος είναι αφιερωμένος στην προστασία και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η δράση του οργανισμού περιλαμβάνει την εξέταση, καταγραφή και δημοσιοποίηση παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παρουσίαση σε αρμόδιους φορείς εξουσίας με σκοπό την άσκηση πίεσης για αλλαγές σε επίπεδο πολιτικής που προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δικαιοσύνη.

Το έργο του οργανισμού στην Ελλάδα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανάδειξη ζητημάτων που συνδέονται με τη μετανάστευση, το άσυλο και τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Συγκεκριμένα, το 2018 δημοσιοποιήθηκαν έρευνες σχετικά την καταπάτηση των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο και τις συνθήκες που επικρατούν στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων στον Έβρο και τα νησιά του Αιγαίου, όπως επίσης και το ζήτημα της άρνησης στην εκπαίδευση των παιδιών που διαμένουν στα κέντρα φιλοξενίας.

ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ενίσχυση Προγράμματος Φύτευσης

Το Δίκτυο Στήριξης Φυλακισμένων και Αποφυλακισμένων Γυναικών έχει ως κύριο στόχο την υποστήριξη των γυναικών που έχουν βιώσει στο παρελθόν ή βιώνουν εγκλεισμό σε Καταστήματα Κράτησης. Βασική αρχή του Δικτύου είναι η αλληλεγγύη, με όρους ισότητας και όχι φιλανθρωπίας, σε πρόσωπα που ανήκουν στη συγκεκριμένη ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Συνεπώς, οι δράσεις του Δικτύου στοχεύουν στην ενδυνάμωση των κρατουμένων, την επαγγελματική τους κατάρτιση, την παροχή ευκαιριών κοινωνικής ενσωμάτωσης και την πρόληψη του στιγματισμού και της κοινωνικής περιθωριοποίησης.

Συνολικά οι 12 κρατούμενες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, φύτευσαν 40.000 φυτά θυμαριού και ρίγανης.

ΣYΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Δωρεά Αντιπυρικού Εξοπλισμού

Ο Σύλλογος Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πεντέλης αποβλέπει στην προστασία των κατοίκων του Δήμου από φυσικές καταστροφές λαμβάνοντας μέτρα και υλοποιώντας δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας και αποκατάστασης και συνδράμοντας τους κατοίκους σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης σε ευπαθείς ομάδες που κατοικούν στην Πεντέλη, τη Νέα Πεντέλη και τα Μελίσσια.

Το 2018, το Ίδρυμα Λάτση ενίσχυσε τον Σύλλογο με την αγορά ειδικού αντιπυρικού εξοπλισμού για το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.

Κοινωφελές Ιδρυμα Λάτση: Απολογισμός έργου 2018. Οταν μιλούν οι αριθμοί - εικόνα 13

RELOAD GREECE

Υποστήριξη Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας

Ο οργανισμός Reload Greece στοχεύει στην ανάπτυξη νέων και καινοτόμων εγχειρημάτων με κοινωνικά και οικονομικά οφέλη για την Ελλάδα, μέσω της αξιοποίησης των Ελλήνων της διασποράς. Το Ίδρυμα Λάτση στήριξε τα προγράμματα Young Entrepreneurs Programme (RG YEP) και RG Connect που υλοποίησε ο οργανισμός το 2018.

Στο RG YEP συμμετείχαν 905 άτομα.

42 ομάδες παρουσίασαν τις επιχειρηματικές τους ιδέες.

Το RG Connect 2018 έφερε κοντά την επόμενη γενιά επιχειρηματιών, κορυφαίους CEOs, αξιόλογους ακαδημαϊκούς, επενδυτές από τις Η.Π.Α., το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα και πολιτικούς, σε μια προσπάθεια μεταξύ τους δικτύωσης και ανταλλαγής απόψεων.

45 ομιλητές και ομιλήτριες συμμετείχαν στο RG Connect 2018 και 10 νεοφυείς επιχειρήσεις (start- ups) παρουσίασαν τις ιδέες τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΏΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Με όραμα να στηρίξουν την αριστεία, τον ολυμπισμό και τις ελπίδες των νέων αθλητών και αθλητριών, το Ίδρυμα Λάτση ένωσε για δεύτερη συνεχή χρονιά τις δυνάμεις του με το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη και την Ελληνική Πρωτοβουλία (Hellenic Initiative), ενισχύοντας Έλληνες και Κύπριους αθλητές οι οποίοι συνεχίζουν την προετοιμασία τους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο, το 2020. Οι τρεις φορείς χορήγησαν συνολικά 41 υποτροφίες σε αθλητές και αθλήτριες που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους το 2017.

ΕΘΝΙΚO ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ / ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Πρόγραμμα Λυκαβηττός: Το Παρόν και το Μέλλον του Αστικού Δάσους της Αθήνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών εκπονήθηκε κατόπιν πρόσκλησης που απηύθυνε ο Δήμαρχος Αθηναίων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Λάτση. Αντικείμενο της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση δυνατοτήτων παρέμβασης στον λόφο του Λυκαβηττού, με σκοπό την αναζωογόνησή του. Στο πλαίσιο του προγράμματος αναγνωρίστηκαν ζητήματα όπως η σημασία του λόφου ως εμβληματικό τουριστικό τοπόσημο και σημείο αναφοράς της Αθηναϊκής ταυτότητας, η βελτίωση της προσβασιμότητας από την πόλη και τις γύρω γειτονιές, η ανάλυση των θεάσεων σε συνδυασμό με δυνατότητες ανάπτυξης χρήσεων και δραστηριοτήτων για τους περιοίκους, τους επισκέπτες και όλους τους Αθηναίους.

Κοινωφελές Ιδρυμα Λάτση: Απολογισμός έργου 2018. Οταν μιλούν οι αριθμοί - εικόνα 14

ΠΛΩΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΡΑΙΔΑ

Σκοπός του Πλωτού Μουσείου Νεράιδα είναι, μεταξύ άλλων, η προβολή της ναυτιλιακής και ναυτικής ιστορίας της χώρας, η ανάδειξη του πεδίου της επιχειρηματικής ιστορίας, καθώς και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, μέσα από δράσεις εκπαιδευτικού, ενημερωτικού και επιστημονικού χαρακτήρα.

Λειτουργία Μουσείου

Το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα, ελλιμενισμένο στη Μαρίνα Φλοίσβου, λειτουργεί με ελεύθερη είσοδο για το ευρύ κοινό. Η μουσειακή συλλογή εξιστορεί τόσο την ιστορία του ίδιου του πλοίου, του επιβατηγού «Νεράιδα», ενός από τα πλοία-σύμβολα της ελληνικής ακτοπλοΐας που έπλεε στον Αργοσαρωνικό από το 1950 μέχρι το 1974, όσο και το χρονικό της ανακατασκευής του σε σύγχρονο και αξιόπλοο πλωτό μουσείο, καθώς επίσης και την επιχειρηματική πορεία του ιδιοκτήτη του, Γιάννη Λάτση, που διατρέχει το μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα.

Το έτος 2018 οι επετειακές εκδηλώσεις εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων αφιερώθηκαν στο θέμα «Μουσεία και (δια) δίκτυα: Νέες προσεγγίσεις-Νέο κοινό». Η θεματική αυτή, επιλεγμένη από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), στόχευε στην ανάδειξη των μουσείων ως φορέων πολιτισμικών ανταλλαγών με σκοπό την ενίσχυση της μόρφωσης μέσω νέων προσεγγίσεων και τεχνολογιών, τόσο για τη διασύνδεση των μουσείων μεταξύ τους, όσο και για τη διάδοση της μουσειακής εμπειρίας στο ευρύ κοινό. Το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις εορτασμού, διοργάνωσε και προσέφερε στο ευρύ κοινό ειδικές θεματικές ξεναγήσεις, με τίτλο «Η ναυτιλία των Ελλήνων στον 20ο αιώνα» αναδεικνύοντας την ιστορία του πλοίου «Νεράιδα» και την ιστορία της ελληνικής και ελληνόκτητης ναυτιλίας από τις αρχές του 20ου αιώνα, με αφορμή συγκεκριμένα εκθέματα, αντλώντας στοιχεία και από δημοσιεύματα της εποχής σχετιζόμενα με τα μουσειακά αντικείμενα.

16.889 επισκέπτες υποδέχθηκε το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα μέσα στο 2018.

Περισσότερους από 69.500 επισκέπτες έχει δεχθεί το μουσείο από την έναρξη λειτουργίας του, το 2012, έως σήμερα.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ταξιδεύοντας με το Νεράιδα. Ένα παιχνίδι εν πλω»

Tο έτος 2018 το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα συνέχισε την υλοποίηση του εκπαιδευτικού διαδραστικού προγράμματος «Ταξιδεύοντας με το Νεράιδα. Ένα Παιχνίδι εν Πλω», σε συνεργασία με σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα, ειδικά σχεδιασμένο για τις τάξεις Γ’ – ΣΤ’ του δημοτικού σχολείου, πραγματοποιείται δωρεάν στους χώρους του μουσείου και αποσκοπεί να εξοικειώσει τα παιδιά με θέματα της ναυτιλιακής ιστορίας και παράδοσης της χώρας. Ειδικευμένοι μουσειοπαιδαγωγοί διεξάγουν μια σειρά από ομαδικά παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες και ωθούν τα παιδιά, μέσα από το παιχνίδι και την ανακάλυψη, να εξερευνήσουν το ιστορικό πλοίο, αλλά και να γνωρίσουν όψεις της ελληνικής ναυτιλίας και ακτοπλοΐας του 20ου αιώνα και να διερευνήσουν επιμέρους θεματικές όπως το ταξίδι και η θάλασσα, τα καράβια και η ναυσιπλοΐα, η επικοινωνία κι οι μεταφορές, οι άνθρωποι κι οι αναμνήσεις.

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τα δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (δήμων Αθηναίων, Βύρωνα, Γαλατσίου, Δάφνης-Υμηττού, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής, Ν. Φιλαδέλφειας, Ν. Χαλκηδόνας) και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά (δήμων Αίγινας, Αγ. Ι. Ρέντη, Γαλατά, Κερατσινίου, Κορυδαλλού, Κυθήρων, Νίκαιας, Πειραιά, Περάματος, Πόρου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Ύδρας), ενώ με την έναρξη του σχολικού έτους 2018-2019, το πρόγραμμα απευθύνεται πλέον σε σχολικές μονάδες από όλη τη χώρα.

2.668 παιδιά συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσα στο 2018.

Διοργανώθηκαν επισκέψεις τάξεων από 50 σχολεία της Αττικής.

«Πέρα από την εκπαιδευτική και ψυχοπαιδαγωγική του αξία, είναι σημαντικό και το ότι είναι ένα δωρεάν, υψηλής ποιότητας πρόγραμμα. Συνδυάζει την έννοια πλοία / ταξίδια / περιπέτεια με την έννοια επιχειρηματικότητα / ανάπτυξη / ιστορία ζωής.»

Από τη Δ’ τάξη του 94ου Δημοτικού Σχολείου Αθήνας

«Ήταν ένα πολύ δημιουργικό πρόγραμμα καθώς περιείχε παιχνίδια, ζωγραφική, ξενάγηση αλλά και υλικό για να πάρουν τα παιδιά μαζί τους.»

Από τη Δ’ τάξη του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας

Ημέρες Θάλασσας 2018

Το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα, συμμετέχοντας στον θεσμό των εορταστικών εκδηλώσεων «Ημέρες Θάλασσας» που διοργανώνει ο Δήμος Πειραιά, ελλιμενίσθηκε στη Μαρίνα Ζέας από την Παρασκευή 1/6 έως την Κυριακή 10/6 2018 για να υποδεχθεί τους επισκέπτες του. Ο θεσμός αυτός, με επίκεντρο τη θάλασσα και τον πολιτισμό, στόχο έχει να προβάλει τη σημασία της θάλασσας για την ανάπτυξη της πόλης του Πειραιά και, μέσα από διάφορες θεματικές δράσεις και εκδηλώσεις, επιχειρεί να αναδείξει διαφορετικά σημεία της πόλης και να τιμήσει τους ανθρώπους της.

1.506 επισκέπτες υποδέχθηκε το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα στη Μαρίνα Ζέας.

Διοργανώθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα για 10 τάξεις από 4 σχολικές μονάδες του Πειραιά.

http://www.latsis-foundation.org

Κοινωφελές Ιδρυμα Λάτση: Απολογισμός έργου 2018. Οταν μιλούν οι αριθμοί - εικόνα 15

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 21 Ιαν 2022 | 22:41

Προειδοποίηση Γεροτζιάφα: "Μπορεί να κλειστούμε μέσα γιατί δεν εμβολιαζόμαστε"

Καθησυχαστικός ο Γρηγόρης Γεροτζιάφας για την Όμικρον, ανήσυχος για τα ποσοστά εμβολιασμού.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 21 Ιαν 2022 | 22:18

Πανελλαδικές 2022: Μόνο ένα μηχανογραφικό θα καταθέσουν οι υποψήφιοι

Μόνο ένα μηχανογραφικό θα απαιτείται για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως πέρυσι.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ FACEBOOK 21 Ιαν 2022 | 22:00

Ο Γκίκας Μαγιορκίνης ξορκίζει τα lockdown με την... σύριγγα του εμβολίου του

Ο Γκίκας Μαγιορκίνης θυμάται τα μέτρα lockdown που ήταν σε ισχύ όταν έκανε τη δεύτερη δόση του εμβολίου.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 21 Ιαν 2022 | 21:39

Αλέξανδρος Κοψιάλης: Τέλος η συνεργασία με τους Αντετοκούνμπο - Εκτός προφίλ ο διαγωνισμός για το σπίτι

Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης έκανε την πρώτη ανάρτηση μετά τον σάλο που έχει δημιουργηθεί

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 21 Ιαν 2022 | 21:35

Live η πορεία της κακοκαιρίας "Ελπίδα": Πού και πότε θα "χτυπήσει" με χιόνια, θυελλώδεις ανέμους και πολικές θερμοκρασίες

Σε ετοιμότητα ακόμη και οι Ένοπλες Δυνάμεις ώστε να συνδράμουν όπου χρειαστεί με προσωπικό και μέσα - Σε δύο φάσεις τα έντονα καιρικά φαινόμενα της "Ελπίδας".

ΜΑΖΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 21 Ιαν 2022 | 21:10

Πορεία στο Σύνταγμα για τον βιασμό της 24χρονης Γεωργίας: "Αδελφή μου εγώ σε πιστεύω" το κεντρικό σύνθημα [εικόνες]

Οι διαδηλώτριες και οι διαδηλωτές κρατώντας πλακάτ και πανό με αντισεξιστικά και φεμινιστικά συνθήματα ζήτησαν δικαίωση για την 24χρονη Γεωργία.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 21 Ιαν 2022 | 21:06

Υπουργείο Παιδείας: Voucher για τους εκπαιδευτικούς για αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού

Οι νέοι δικαιούχοι του προγράμματος "Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ", σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει το Υπουργείο Παιδείας

ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 21 Ιαν 2022 | 21:00

Χάκερ εκτός από τη Βουλή επιτέθηκαν και σε νοσοκομεία της Αθήνας

Χάκερ επιτέθηκαν σε τρία νοσοκομεία της Αθήνας και τη Βουλή

ΤΟ ΓΛΕΝΤΙ ΕΧΕΙ ΑΝΑΨΕΙ 21 Ιαν 2022 | 20:50

Βιασμός 24χρονης: Βίντεο ντοκουμέντο από το πάρτι στη σουίτα "401" - Αλκοόλ, δυνατή μουσική και γέλια

Βίντεο ντοκουμέντο από το πάρτι το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στη σουίτα "401" του πολυτελούς ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης

ΥΠΟΘΕΣΗ 24ΧΡΟΝΗΣ 21 Ιαν 2022 | 20:09

Διαλυνάς για κύκλωμα μαστροπείας: Διασυνδέσεις από Χαλκιδική μέχρι... Ντουμπάι

O δικηγόρος Νίκος Διαλυνάς αναφέρθηκε στην υπόθεση της 24χρονης η οποία κατήγγειλε βιασμό το βράδυ της Πρωτοχρονιάς

«ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ Η ΧΩΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ» 21 Ιαν 2022 | 20:09

Κακοκαιρία "Ελπίδα": Σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία - Σε ετοιμότητα ο Στρατός - Συνεργεία στα νησιά στέλνει ο ΔΕΔΔΗΕ

Ευρεία Συντονιστική σύσκεψη για τον συντονισμό όλων των συναρμόδιων φορέων, ενόψει της κακοκαιρίας "Ελπίδα" - Σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός

"ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ;" 21 Ιαν 2022 | 19:33

Δεν θέλει να το πιστέψει ο πατέρας του ιερέα που κατηγορείται για βιασμό: "Αποκλείεται, κόβω το κεφάλι μου"

Αποκλείει ο πατέρας του 37χρονου ιερέα ότι ο γιος του διέπραξε όσα του καταλογίζουν.

«ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ» 21 Ιαν 2022 | 19:22

Βιασμός ανήλικης: Ο ιερέας δηλώνει αθώος και προκαλεί - "Το παιδί έχει ψυχολογικά προβλήματα" [Βίντεο]

Αρνείται όλες τις κατηγορίες και ρίχνει το φταίξιμο στην ανήλικη ο ιερέας που συνελήφθη κατηγορούμενος για βιασμό μίας 17χρονης στα Κάτω Πατήσια