Follow us

Μεταναστευτικό: Τι σημαίνει για την Ελλάδα ο νόμος που ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο - Όλα τα μέτρα που προβλέπει το Σύμφωνο

Το σχέδιο αποσκοπεί στην επίλυση μιας μακροχρόνιας πηγής έντασης εντός της ΕΕ καθώς ορισμένες χώρες κάνουν περισσότερα από άλλες - Τι αλλάζει για την Ελλάδα και τις άλλες χώρες πρώτης υποδοχής

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM

Δέκα νομοθετικά κείμενα για τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου, ενέκρινε σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως συμφωνήθηκε με τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η διαπραγμάτευση του νέου νομοθετικού πακέτου, γνωστό ως σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, χρειάστηκε τρία χρόνια για να καταλήξει σε μία τελική απόφαση, με την ΕΕ να κάνει λόγο για ιστορική εξέλιξη.

Το σχέδιο αποσκοπεί στην επίλυση μιας μακροχρόνιας πηγής έντασης εντός της ΕΕ καθώς ορισμένες χώρες κάνουν περισσότερα από άλλες.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Μεταναστευτικό: Τι σημαίνει για την Ελλάδα ο νόμος που ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο - Όλα τα μέτρα που προβλέπει το Σύμφωνο

Πλέον όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συνεισφέρουν στη διαχείριση του μεταναστευτικού, είτε οικονομικά είτε φιλοξενώντας μετανάστες, είτε παρέχοντας επιχειρησιακή υποστήριξη.

Μεταξύ άλλων, στοχεύει στη μείωση του χρόνου για τις διαδικασίες ασφάλειας και ασύλου στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και αύξηση των επιστροφών για τη μείωση της παράνομης μετανάστευσης από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Διαβάστε Επίσης

Παράλληλα, άλλες χώρες είναι υποχρεωμένες να μετεγκαταστήσουν περισσότερους μετανάστες ή να παρέχουν οικονομική αποζημίωση ή επιχειρησιακή βοήθεια, μια διάταξη γνωστή ως "μηχανισμός αλληλεγγύης".

Για παράδειγμα, τα κράτη-μέλη πρώτης υποδοχής, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία, θα πρέπει να ενισχύσουν τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και τα κράτη-μέλη της κεντρικής και βόρειας ΕΕ, όπως η Γερμανία, η Ολλανδία ή το Λουξεμβούργο, θα πρέπει να δέχονται έναν συγκεκριμένο αριθμό μεταναστών, ή να καταβάλουν χρήματα στα κράτη-μέλη πρώτης γραμμής.

Αλληλεγγύη και υπευθυνότητα

μεταναστες

Προκειμένου να βοηθήσουν τις χώρες της ΕΕ που υπόκεινται σε μεταναστευτική πίεση, άλλα κράτη μέλη θα συνεισφέρουν μεταφέροντας αιτούντες άσυλο ή δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην επικράτειά τους, καταβάλλοντας οικονομικές συνεισφορές ή παρέχοντας επιχειρησιακή και τεχνική υποστήριξη.

Διαβάστε Επίσης

Τα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία ένα κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, οι λεγόμενοι κανόνες του Δουβλίνου, θα ενημερωθούν επίσης.

Ο κανονισμός για το άσυλο και τη διαχείριση της μετανάστευσης υποστηρίχθηκε με 322 ψήφους υπέρ, 266 κατά και 31 αποχές.

Αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης

Ο κανονισμός για την κρίση και την ανωτέρα βία θεσπίζει έναν μηχανισμό για την ανταπόκριση στις ξαφνικές αυξήσεις των αφίξεων, διασφαλίζοντας την αλληλεγγύη και την υποστήριξη στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν μια μεγάλη εισροή υπηκόων τρίτων χωρών. Οι νέοι κανόνες θα καλύπτουν επίσης την εργαλειοποίηση των μεταναστών, δηλαδή όταν χρησιμοποιούνται από τρίτες χώρες ή εχθρικούς μη κρατικούς φορείς με στόχο την αποσταθεροποίηση της ΕΕ.

Το νομοσχέδιο επικυρώθηκε με 301 ψήφους υπέρ, 272 κατά και 46 αποχές.

Έλεγχος υπηκόων τρίτων χωρών στα σύνορα της ΕΕ

μετανάστες

Τα άτομα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να εισέλθουν στην ΕΕ θα υπόκεινται σε διαδικασία προκαταρκτικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης, συλλογής βιομετρικών δεδομένων και ελέγχων υγείας και ασφάλειας, για περίοδο έως και επτά ημερών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν ανεξάρτητους μηχανισμούς παρακολούθησης για να διασφαλίσουν τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Το κείμενο εγκρίθηκε με 366 ψήφους υπέρ, 229 και 26 αποχές. Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν επίσης νέους κανόνες για το κεντρικό σύστημα πληροφοριών καταδίκης (ECRIS-TCN), με 414 ψήφους υπέρ, 182 κατά και 29 αποχές.

Διαβάστε Επίσης

Ταχύτερες διαδικασίες ασύλου

Μια νέα κοινή διαδικασία θα καθιερωθεί σε ολόκληρη την ΕΕ για τη χορήγηση και την ανάκληση διεθνούς προστασίας. Η επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου στα σύνορα της ΕΕ θα πρέπει στο μέλλον να είναι ταχύτερη, με συντομότερες προθεσμίες για αβάσιμες ή απαράδεκτες αιτήσεις.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 301 ψήφους υπέρ, 269 κατά και 51 αποχές. Για τη διαδικασία επιστροφής στα σύνορα το αποτέλεσμα ήταν 329 ψήφοι υπέρ, 253 κατά και 40 αποχές.

Κανονισμός Eurodac

Τα δεδομένα όσων φτάνουν παράτυπα στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων και των εικόνων προσώπων από την ηλικία των έξι ετών και μετά, θα αποθηκευτούν στη μεταρρυθμισμένη βάση δεδομένων Eurodac.

Οι αρχές θα μπορούν επίσης να καταγράφουν εάν κάποιος μπορεί να αποτελεί απειλή για την ασφάλεια ή αν ήταν βίαιος ή οπλισμένος.

Το κείμενο εγκρίνεται με 404 ψήφους υπέρ, 202 κατά και 16 αποχές.

Πρότυπα προσόντων

Το Κοινοβούλιο υποστήριξε επίσης νέα ενιαία πρότυπα για όλα τα κράτη μέλη για την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα ή της επικουρικής προστασίας και σχετικά με τα δικαιώματα που παρέχονται σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις προστασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιολογήσουν την κατάσταση στη χώρα προέλευσης με βάση πληροφορίες από την Υπηρεσία Ασύλου της ΕΕ και το καθεστώς του πρόσφυγα θα επανεξετάζεται τακτικά. Οι αιτούντες προστασία θα πρέπει να παραμείνουν στην επικράτεια του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την αίτησή τους ή στο οποίο χορηγήθηκε η προστασία.

Το κείμενο εγκρίθηκε με 340 ψήφους υπέρ, 249 κατά και 34 αποχές.

Υποδοχή αιτούντων άσυλο

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ισοδύναμα πρότυπα υποδοχής για τους αιτούντες άσυλο όσον αφορά, για παράδειγμα, τη στέγαση, το σχολείο και την υγειονομική περίθαλψη. Οι εγγεγραμμένοι αιτούντες άσυλο θα μπορούν να αρχίσουν να εργάζονται το αργότερο έξι μήνες μετά την υποβολή του αιτήματος. Οι συνθήκες κράτησης και ο περιορισμός της ελεύθερης κυκλοφορίας θα ρυθμιστούν, για να αποθαρρύνουν τους αιτούντες να μετακινούνται στην ΕΕ.

Εγκρίθηκε με 398 ψήφους υπέρ, 162 κατά και 60 αποχές.

Ασφαλής και νόμιμη οδός για την Ευρώπη

Σύμφωνα με ένα νέο πλαίσιο για την επανεγκατάσταση και την ανθρωπιστική εισδοχή, τα κράτη μέλη θα προσφέρουν, σε εθελοντική βάση, να φιλοξενήσουν πρόσφυγες από τρίτες χώρες αναγνωρισμένους από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, οι οποίοι θα ταξιδέψουν στην επικράτεια της ΕΕ με νόμιμο, οργανωμένο και ασφαλή τρόπο.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 452 ψήφους υπέρ, 154 κατά και 14 αποχές.

Μόλις εγκριθεί επίσημα το πακέτο από το Συμβούλιο, οι νόμοι θα τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα. Οι κανονισμοί αναμένεται να αρχίσουν να εφαρμόζονται σε δύο χρόνια. Για την οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να εισαγάγουν τις αλλαγές στην εθνική τους νομοθεσία.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΕΥΡΩΠΗ 07 Μαϊ 2024 | 15:48

Φωταγωγούνται μνημεία της ΕΕ για τις ευρωεκλογές με ηχηρό μήνυμα: Η γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου ανάμεσά τους

Θα φωτιστούν την "Ημέρα της Ευρώπης", 9 Μαΐου, ξεκινώντας την αντίστροφη μέτρηση ένα μήνα από τις ευρωπαϊκές εκλογές.

ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΗΣ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗΣ 01 Μαϊ 2024 | 12:41

Συνεδρίασε το ΚΥΣΕΑ: Στο επίκεντρο Μέση Ανατολή, μεταναστευτικό και αντιπυρική περίοδος

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

7Ο ΑΣΤΕΡΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΦΑΝΕΛΑ 27 Μαϊ 2024 | 14:40

Στην Αθήνα ο "Επτάστερος": Ανέβηκαν στο ανοικτό πούλμαν παίκτες και Αταμάν - Παροξυσμός από τους οπαδούς του

Προσγειώθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος το αεροπλάνο που μεταφέρει την αποστολή του Παναθηναϊκού. Ανέβηκε στο πούλμαν η αποστολή.

ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 27 Μαϊ 2024 | 14:26

Λαμία: Ανθρώπινο χέρι έβαλε τη φωτιά στο εργοστάσιο με τα χαλασμένα σχολικά γεύματα- Δεν ήταν τυχαία λέει η Πυροσβεστική

Η φωτιά στο εργοστάσιο τροφίμων που διέθεσε τα χαλασμένα σχολικά γεύματα ήταν εμπρησμός.

ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ 27 Μαϊ 2024 | 13:53

Σάλος για την TV ζώνη του Κοκλώνη: Οι δήθεν "έξυπνες" διακοπές, η Πάνια και η αεροπορική εταιρία "φάντασμα"

Η υπόθεση αφορά δήθεν "έξυπνες διακοπές" με αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής σε δημοφιλείς προορισμούς του εξωτερικού που διαφήμιζε η εκπομπή της Αννίτας Πάνια

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 27 Μαϊ 2024 | 13:28

Ταυτοποίησαν τους 18 εκτελεσθέντες από τους ναζί στο Αδελε του Ρεθύμνου με τεχνική "αρχαίου DNA"

Η έρευνα για τους εκτελεσθέντες αμάχους στο Αδελε έγινε από το Εργαστήριο Παλαιογονιδιωματικής και Εξελικτικής Γενετικής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας.

ΚΑΙ ΔΥΟ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ 27 Μαϊ 2024 | 13:08

Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα στον 33χρονο Τούρκο που βρίσκεται πίσω από τις φωτιές στο όρος Αιγάλεω

Ο 33χρονος εμπρηστής έλαβε προθεσμία από την ανακρίτρια να απολογηθεί την ερχόμενη Τετάρτη.

ΣΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 27 Μαϊ 2024 | 13:00

Φρούριο η Ν. Φιλαδέλφεια για το Ολυμπιακός - Φιορεντίνα: "Σάρωσε" το γήπεδο η ΕΛΑΣ - Πυροσβεστική σε κάθε θύρα

"Φρούριο" η Ν. Φιλαδέλφεια. Πρώτη φορά πυροσβέστες μέσα στο γήπεδο. Ελέγχθηκαν οι έξοδοι κινδύνου και ασφαλίστηκαν.

ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 27 Μαϊ 2024 | 12:55

Αχαΐα: Έξαλλος πατέρας "τα έσπασε" σε εκκλησία επειδή του ξύπνησε το μωρό η Θεία Λειτουργία

Η Θεία Λειτουργία ακουγόταν από τα μεγάφωνα του Ιερού Ναού, κάτι που εξόργισε τον πατέρα ενός μωρού.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 27 Μαϊ 2024 | 12:33

Από τη Χαλκιδική ξεκίνησαν οι έλεγχοι στις παραλίες με drones: Αυστηρές ποινές για παραβάσεις [εικόνες]

Οι πρώτες πτήσεις drones πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή στις παραλίες "Πευκοχώρι" και "Πολύχρονο" στην περιοχή της Χαλκιδικής.

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 27 Μαϊ 2024 | 11:46

Νέα σειρά podcasts από τη Novartis Hellas: "Η φωνή των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση"

Στα επεισόδια της σειράς, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης συνομιλεί με ανθρώπους που πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση.

ΑΓΡΙΑ ΚΟΝΤΡΑ 27 Μαϊ 2024 | 11:38

Tι συνέβη με τη Ναταλί Κάκκαβα: Παραιτήθηκε από αντιδήμαρχος Σαρωνικού - "Την έπαυσα", λέει ο δήμαρχος

"Από την πρώτη στιγμή δεχόμουν και δυστυχώς ανεχόμουν απαράδεκτες συμπεριφορές", αναφέρει η Νάταλι Κάκκαβα.

ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ «ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ» 27 Μαϊ 2024 | 11:29

Αλεξανδρούπολη: Βίαιη συμπλοκή 11 νεαρών σε πάρκο της πόλης - Δύο τραυματίες, εννέα συλλήψεις

Ο ένας εκ των τραυματιών νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική καθώς φαίνεται να δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι.