Πανελλαδικές: Πώς θα υπολογίζεται πλέον η βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ - Οι αλλαγές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού

Ελάχιστη βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ από φέτος - Πώς θα υπολογίζεται - Μπαίνουν και Δημόσια ΙΕΚ στα Μηχανογραφικά - Πώς θα συμπληρώνονται. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.

Πανελλαδικές: Εκτιμήσεις ανά επιστημονικό πεδίο για τις βάσεις

Νέο τοπίο στην εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων δημιουργεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, που κατατέθηκε ήδη προς διαβούλευση. Θεσπίζεται ελάχιστη βάση εισαγωγής από τις φετινές εξετάσεις (2021), ενώ από την επόμενη χρονιά (Πανελλαδικές 2022) τα ίδια τα πανεπιστημιακά τμήματα θα ορίζουν για πρώτη φορά συντελεστή βαρύτητας των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων.

Αυτό σημαίνει ότι οι πανεπιστημιακές σχολές θα έχουν πλέον λόγο για το "βαθμολογικό προφίλ" των νεοεισερχόμενων - πρωτοετών φοιτητών τους, θέτοντας ακαδημαϊκές προϋποθέσεις για την εισαγωγή τους. Επιπλέον, οι υποψήφιοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο για την εγγραφή τους -βάσει βαθμού απολυτηρίου- σε Δημόσιο ΙΕΚ. Συνοπτικά:

Τι θα ισχύσει από φέτος:

 • Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής
 • Παράλληλο μηχανογραφικό για εγγραφή σε δημόσιο ΙΕΚ

Τι θα ισχύσει από το 2022:

 • Υποβολή μηχανογραφικού σε 2 φάσεις με συγκεκριμένο αριθμό επιλογών στην Α' φάση
 • Ορισμός συντελεστή βαρύτητας πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων από τα ΑΕΙ.
Πανελλαδικές: Πώς θα υπολογίζεται πλέον η βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ - Οι αλλαγές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού

Επιστρέφει από φέτος η βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ - Πώς θα υπολογίζεται

Από φέτος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2021 θεσπίζεται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ).

 • Θα είναι ένα ποσοστό επί του μέσου όρου των επιδόσεων των συνυποψηφίων, ανά επιστημονικό πεδίο.
 • Το υπουργείο Παιδείας θα ορίζει το εύρος της διακύμανσης της βάσης από 80% έως 120%.
 • Το κάθε πανεπιστημιακό Τμήμα θα προσδιορίζει ποιο ποσοστό επιθυμεί να είναι η βάση του, εντός αυτού του εύρους, και θα το κοινοποιεί στους υποψηφίους πριν συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό Δελτίο.

Για παράδειγμα: Έστω ότι στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο των Θετικών Επιστημών η ΕΒΕ είναι ο βαθμός 12. Δηλαδή, το 12 είναι ο μέσος όρος των βαθμών όλων των εξετασθέντων του συγκεκριμένου πεδίου. Στην περίπτωση αυτή, το Μαθηματικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σάμο μπορεί να επιλέξει να ορίσει τη βάση του στο 90%, οπότε ο ελάχιστος βαθμός εισαγωγής στο συγκεκριμένο τμήμα θα διαμορφωθεί στο 10,8. Το αντίστοιχο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όμως, μπορεί να ορίσει τη βάση του στο 120%, οπότε η βάση εισαγωγής εκεί θα είναι ο βαθμός 14,4.

Με αυτόν τον τρόπο, θα σταματήσουν να καταγράφονται… ιστορικά χαμηλά σε βάσεις πανεπιστημιακών σχολών, όπως είναι το περσινό παράδειγμα του Μαθηματικού της Σάμου όπου ο τελευταίος υποψήφιος εισήχθη με μέσο όρο βαθμολογίας περίπου 3! Δηλαδή το μόνο που χρειαζόταν να κάνει για να περάσει στη Σχολή Μαθηματικών στο νησί του Πυθαγόρα ήταν απλά να το δηλώσει στο μηχανογραφικό του.

υπ παιδείας 2

Συντελεστές βαρύτητας: Ίδιοι φέτος - Θα τους ορίζουν τα πανεπιστήμια από του χρόνου

Μόνο για φέτος οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων παραμένουν οι ίδιοι, όπως ορίστηκαν στην αρχή της σχολικής χρονιάς από το υπουργείο Παιδείας. Από του χρόνου, όμως, το υπουργείο θα δώσει για πρώτη φορά στα πανεπιστημιακά τμήματα/σχολές τη δυνατότητα να επιλέγουν συντελεστές βαρύτητας για τα εξεταζόμενα μαθήματα.

Για παράδειγμα: Το Μαθηματικό θα μπορεί να ορίζει ότι

 • Τα Μαθηματικά είναι το μάθημα με τη μεγαλύτερη βαρύτητα και επίσης,
 • Τον συντελεστή της βαρύτητας αυτής, ο οποίος θα επιδρά στη διαμόρφωση των μορίων των υποψηφίων του.

Έτσι π.χ., το τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου μπορεί να ορίσει τον συντελεστή βαρύτητας στα Μαθηματικά ώστε να μην δέχεται υποψηφίους που στις Πανελλαδικές έγραψαν βαθμό κάτω από 12 στο συγκεκριμένο μάθημα. Αντιστοίχως το Μαθηματικό των Ιωαννίνων μπορεί να θέσει υψηλότερο συντελεστή και να δέχεται υποψηφίους με βαθμό 14 στα Μαθηματικά, κ.ο.κ.

Οι υποψήφιοι, και σε αυτή την περίπτωση, όπως είπε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως, θα γνωρίζουν τις βάσεις ανά πεδίο και ανά Τμήμα πριν συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά δελτία τους.

Με τον τρόπο αυτό, τα πανεπιστήμια αναλαμβάνουν αποφασιστικό ρόλο και θέτουν τα ακαδημαϊκά κριτήρια που χρειάζονται για να φοιτήσει κάποιος σε μια σχολή. Πρόκειται για ένα αίτημα των ίδιων των πρυτάνεων και των πανεπιστημιακών, που κάθε χρόνο αντιμετωπίζουν την εξής απίστευτη και… άκρως ελληνική παθογένεια: Να εισάγεται σε τμήμα υποψήφιος που οι χαμηλότερες επιδόσεις του είναι ακριβώς στο μάθημα το οποίο αποτελεί το γνωστικό αντικείμενο της σχολής του. Δηλαδή, την "καρδιά" των σπουδών που πρόκειται να ακολουθήσει. Σημειώνεται ότι σχεδόν το 30% των φοιτητών δεν αποφοιτά ποτέ από το Πανεπιστήμιο.

υπ. Παιδείας1

Και Δημόσια ΙΕΚ από φέτος στα Μηχανογραφικά Δελτία


Φέτος τα μηχανογραφικά θα συμπληρωθούν σε μία φάση, όπως γινόταν κάθε χρονιά. Ωστόσο, για πρώτη φορά φέτος, πέρα από το μηχανογραφικό για εισαγωγή στα ΑΕΙ βάσει Πανελλαδικών Εξετάσεων, δίνεται στους αποφοίτους των λυκείων η δυνατότητα συμπλήρωσης και ενός παράλληλου μηχανογραφικού για εισαγωγή σε δημόσια ΙΕΚ βάσει βαθμού απολυτηρίου και όχι με τους βαθμούς των Πανελλαδικών.

Συνεπώς, ένας υποψήφιος μπορεί να υποβάλει παράλληλα:

 • Μηχανογραφικό για είσοδο σε ΑΕΙ, βάσει της επίδοσής του στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και
 • Μηχανογραφικό για εγγραφή σε δημόσιο ΙΕΚ, βάσει του απολυτηρίου του και των επιπλέον κριτηρίων, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ.

Η διαδικασία αυτή είναι προαιρετική και αφορά σε συγκεκριμένο ποσοστό θέσεων που θα ορίσουν τα ίδια τα Δημόσια ΙΕΚ. Για τις υπόλοιπες θέσεις διατηρείται ο συνήθης τρόπος εισαγωγής στα Δημόσια ΙΕΚ. Το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να προχωρήσει στο μέτρο αυτό, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο σχεδόν το 25% των καταρτιζομένων των ΙΕΚ είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, που οδηγούνται στην επαγγελματική κατάρτιση για να βρουν δουλειά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δύο μηχανογραφικά από το 2022 - Πώς θα συμπληρώνονται

Από την επόμενη σχολική χρονιά, δηλαδή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2022, οι υποψήφιοι θα καταθέτουν δύο μηχανογραφικά δελτία.

 • Στην Α’ φάση οι υποψήφιοι θα συμπληρώνουν το μηχανογραφικό δελτίο με συγκεκριμένο αριθμό επιλογών, έως 10% του συνόλου των τμημάτων κάθε επιστημονικού πεδίου για τους υποψηφίους από ΓΕΛ και έως 20% για τους υποψηφίους από ΕΠΑΛ.
 • Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων της Α’ φάσης, οι μη εισαχθέντες θα συμμετέχουν στη Β’ φάση, κατά την οποία οι επιλογές τους θα περιλαμβάνουν όσα τμήματα εξακολουθούν να έχουν κενές θέσεις από την Α’ φάση, χωρίς περιορισμό αριθμού επιλογών, εφόσον επιτυγχάνεται η καθορισμένη ΕΒΕ κάθε τμήματος.
υπ παιδείας5

Σημειώνεται ότι σήμερα είναι απεριόριστος ο αριθμός των επιλογών στο μηχανογραφικό, άρα μπορεί ο φοιτητής να καταλήξει να εγγραφεί σε τμήμα το οποίο έχει επιλέξει ως 250ο στις επιλογές του, με αυξημένη πιθανότητα να μην φοιτήσει ποτέ και να μην αποφοιτήσει. Όπως σημειώνει το υπουργείο Παιδείας, με το σύστημα των απεριόριστων επιλογών καταλαμβάνει τη θέση από κάποιον που μπορεί να επιθυμεί να σπουδάσει στο συγκεκριμένο τμήμα.

"Η ρύθμιση αποσκοπεί στο να προβαίνουν οι υποψήφιοι σε πιο συνειδητές επιλογές, ανάλογα με τις κλίσεις, δεξιότητες και προτεραιότητές τους, και τελικά να εισάγονται περισσότεροι υποψήφιοι σε τμήματα στα οποία επιθυμούν πραγματικά να σπουδάσουν" ανέφερε η υπουργός Παιδείας.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 20 Ιαν 2021 | 08:26

Πανεπιστημιακή αστυνομία: Διαφωνία και ενστάσεις από τους συνδικαλιστές της Αστυνομίας

"Πρόβατα επί σφαγή", κινδυνεύουν να αποτελέσουν τα μέλη της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, σύμφωνα με το συνδικαλιστικό όργανο των αστυνομικών.

ΤΙ ΑΝΕΦΕΡΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ 19 Ιαν 2021 | 17:22

Τσίπρας στους πρυτάνεις ΑΕΙ: Προκλητική πριμοδότηση των ιδιωτικών κολεγίων έναντι των δημοσίων πανεπιστημίων

Στο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ προβλέπεται η πρόσληψη 1.000 επιπλέον αστυνομικών αλλά δεν προβλέπεται η πρόσληψη καθηγητών αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας

ΤΙ ΔΗΛΩΣΕ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ 18 Ιαν 2021 | 13:56

Χρυσοχοΐδης: Το σώμα της ΕΛΑΣ στα ΑΕΙ θα μπορεί να κάνει και συλλήψεις

Δικαίωμα συλλήψεων από το σώμα της ΕΛΑΣ στα ΑΕΙ ανακοίνωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ 18 Ιαν 2021 | 09:51

Αυγενάκης για Μπεκατώρου: Όποια Σοφία έχει παρόμοιο περιστατικό να μιλήσει - Είμαι δίπλα τους

"Η αίσθηση αλαζονείας και ιδιοκτησίας πάνω στους αθλητές, θα τελειώσει", υπογράμμισε ο υφυπουργός, Λ. Αυγενάκης για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης.

ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 Ιαν 2021 | 09:25

Survivor 4 - Απόλυτη ανατροπή: Αποχώρησε η Κάτια Ταραμπάνκο - Οι αλλαγές στις ομάδες

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο Survivor 4, καθώς το φαβορί, πρώην παίκτρια του GNTM, Κάτια Ταραμπάνκο, αποφάσισε να αποχωρήσει.

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ 17 Ιαν 2021 | 08:57

Πανελλαδικές 2021 και 2022: Ολες οι αλλαγές για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια

Από φέτος (Πανελλαδικές 2021), το σύστημα εξετάσεων είναι ενιαίο και θα αφορά όλους τους υποψηφίους.

16 Ιαν 2021 | 17:17

Πανεπιστήμια με αστυφύλακες;

Το ερώτημα είναι τι γίνεται όταν τα πανεπιστήμια έχουν ανάγκη από αστυφύλακες. Αναλαμβάνουν οι καθηγητές;

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 14 Ιαν 2021 | 13:18

Συρίγος: Αυτά είναι τα 5 πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας που θα υπάρχει αστυνόμευση

Σε συγκεκριμένα πανεπιστημικά ιδρύματα, στα οποία υπάρχει πρόβλημα θα βρίσκονται αστυνομικοί φρουροί, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Παιδείας, Άγγελος Συρίγος.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΑΤ 14 Ιαν 2021 | 12:52

Επεισόδια με χημικά στο κέντρο της Αθήνας: Συγκέντρωση φοιτητών κατά του νομοσχεδίου Κεραμέως

Φοιτητικές ενώσεις, έχουν καλέσει σε διαμαρτυρία ενάντια στην κατάθεση του νομοσχεδίου και της αστυνόμευσης στα πανεπιστήμια στα Προπύλαια.

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ 14 Ιαν 2021 | 12:04

Φίλης: Θα αγωνιστούμε να μην εφαρμοστεί η Πανεπιστημιακή Αστυνομία - "Να αποσυρθεί το αντιδημοκρατικό νομοσχεδιο"

"Η κυβέρνηση επιλέγει μια αυταρχική ρύθμιση εις βάρος των δημόσιων πανεπιστημίων και ανοίγει το δρόμο για ακόμη μεγαλύτερη καταστολή εις βάρος των νέων", λέει ο Νίκος Φίλης.

ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 13 Ιαν 2021 | 19:58

Αστυνομία στα Πανεπιστήμια: Αυτή είναι η στολή των "ΟΠΠΙ" - Ποιος θα είναι ο εξοπλισμός τους

Οι Ομάδες Προστασίας στα Πανεπιστήμια θα στελεχώνονται από κατώτερους αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικούς φρουρούς.

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 13 Ιαν 2021 | 17:52

Νομοσχέδιο ΑΕΙ: 15 ερωτήσεις και απαντήσεις για όλες τις αλλαγές - Από τα μηχανογραφικά έως την αστυνομία στα πανεπιστήμια

Όλα όσα αλλάζουν: Νέες βάσεις εισαγωγής, σε δύο φάσεις τα μηχανογραφικά και ελεγχόμενη είσοδος στα ΑΕΙ.