Ποιοι μπορούν ακόμη και σήμερα να πάρουν σύνταξη στα… 50 πριν την ανατροπή

Οι κατηγορίες ασφαλισμένων στα «ευγενή ταμεία», το δημόσιο και το ΙΚΑ. Ποιοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και μπορούν να αποχωρήσουν ως τα τέλη '14.

Θάνος Τσίρος
ΓΡΑΦΕΙ: ΘΑΝΟς ΤΣΙΡΟς
Ποιοι μπορούν ακόμη και σήμερα να πάρουν σύνταξη στα… 50 πριν την ανατροπή

Συνολικά, είναι περίπου 250.000 εργαζόμενοι στον στενό και ευρύτερο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Είτε έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα που σημαίνει ότι μπορούν να παραιτηθούν από τη δουλειά τους ανά πάσα στιγμή για να πάρουν τη σύνταξή τους, είτε έχουν κατοχυρώσει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα που σημαίνει ότι ναι μεν έχουν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων αλλά δεν έχουν πιάσει το όριο ηλικίας που θα τους επέτρεπε να φύγουν ακόμη και την επόμενη ημέρα το πρωί.

Τη μία ημέρα μπαίνουν στο πακέτο των μέτρων κατ’ απαίτηση της τρόικας και τη δεύτερη βγαίνουν επειδή η κυβέρνηση ζητά να υπάρξει μεταβατική περίοδος μέχρι το 2019

Αυτοί οι 250.000 εργαζόμενοι, χωρισμένοι σε κατηγορίες ανάλογα με το ταμείο στο οποίο ασφαλίζονται, τα χρόνια προϋπηρεσίας και την οικογενειακή τους κατάσταση, βρέθηκαν αυτές τις ημέρες στο επίκεντρο των εξελίξεων. Τη μία ημέρα μπαίνουν στο πακέτο των μέτρων κατ’ απαίτηση της τρόικας και τη δεύτερη βγαίνουν επειδή η κυβέρνηση ζητά να υπάρξει μεταβατική περίοδος μέχρι το 2019. Ποιοι είναι λοιπόν οι 250.000 πρωταγωνιστές; Ποια δικαιώματα διατηρούν μέχρι σήμερα κάνοντας την τρόικα να στρέψει πάνω τους το βλέμμα της; Οι διατηρούντες ακόμη και σήμερα το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν πριν από τα 62 ή τα 67 είναι οι εξής:

· Γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ με τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης (15 έτη), 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία 5ετία και συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας τους το 2010. Μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 55.

· Γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ με 4.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα το 2010. Οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας μπορούν να λάβουν σύνταξη πλήρη με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους

· Ασφαλισμένες στο ΙΚΑ και τα Ταμεία των ΔΕΚΟ γυναίκες – μητέρες που κάποια στιγμή μέχρι την 31-12-2010 είχαν ταυτόχρονα ανηλικότητα τέκνου και 5.500 ημέρες ασφάλισης. Μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 50 ετών με μειωμένη σύνταξη και στα 55 με πλήρη.

· Ασφαλισμένες στο ΙΚΑ και τα Ταμεία των ΔΕΚΟ γυναίκες που κάποια στιγμή από την 1-1-2011 μέχρι την 31-12-2011 είχαν ταυτόχρονα ανηλικότητα τέκνου και 5.500 ημέρες ασφάλισης. Μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 52 με μειωμένη σύνταξη.

· Aσφαλισμένες στο ΙΚΑ και τα Ταμεία των ΔΕΚΟ γυναίκες που κάποια στιγμή από την 1-1-2012 μέχρι την 31-12-2012 είχαν ταυτόχρονα ανηλικότητα τέκνου και 5.500 ημέρες ασφάλισης. Δίνεται μειωμένη σύνταξη στα 55

· Μητέρες με 3 και άνω τέκνα, ασφαλισμένες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των Τραπεζών με τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης το 2010. Η θεμελίωση για τη συγκεκριμένη κατηγορία γίνεται με 20ετία και οι ασφαλισμένες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας.

· Μητέρες με 3 και άνω τέκνα, ασφαλισμένες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των Τραπεζών με τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης το 2011. Η θεμελίωση για τη συγκεκριμένη κατηγορία γίνεται με 20ετία και οι ασφαλισμένες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από το 52ο έτος της ηλικίας τους κι έπειτα.

· Ασφαλισμένες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ γυναίκες που κάποια στιγμή μέχρι την 31-12-2010 είχαν ταυτόχρονα ανηλικότητα τέκνου και 25 έτη ασφάλισης. Μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 50 με πλήρη σύνταξη

· Ασφαλισμένες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ γυναίκες που κάποια στιγμή από την 1-1-2010 μέχρι την 31-12-2011 είχαν ταυτόχρονα ανηλικότητα τέκνου και 25 έτη ασφάλισης. Συνταξιοδοτούνται στα 52 με πλήρη σύνταξη και στα 50 με μειωμένη

· Ασφαλισμένες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ γυναίκες που κάποια στιγμή από την 1-1-2011 μέχρι την 31-12-2012 είχαν ταυτόχρονα ανηλικότητα τέκνου και 25 έτη ασφάλισης. Μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 55 ετών με πλήρη σύνταξη και 53 με μειωμένη.

· Ασφαλισμένες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ γυναίκες που κάποια στιγμή μέχρι την 31-12-2010 είχαν ταυτόχρονα 25 έτη ασφάλισης και συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας τους. Μπορούν να φύγουν στα 55

· Άνδρες ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα. Μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 53 ετών με μειωμένη σύνταξη και σε ηλικία 55 ετών με πλήρη. Για όσους συμπλήρωσαν το 2011 το όριο ηλικίας είναι στα 53 και 9 μήνες για τη μειωμένη και στα 55 και 9 μήνες για την πλήρη. Για το 2012 στα 54 και 6 μήνες για τη μειωμένη και στα 56 και 6 μήνες για την πλήρη.

·Ασφαλισμένες στο Δημόσιο γυναίκες που κάποια στιγμή μέχρι την 31-12-2010 είχαν 25 έτη ασφάλισης. Φεύγουν στα 55 με μειωμένη σύνταξη

· Ασφαλισμένες στο Δημόσιο γυναίκες που κάποια στιγμή μέχρι την 31-12-2012 είχαν ταυτόχρονα ανηλικότητα τέκνου και 25 έτη ασφάλισης. Εφόσον οι ασφαλισμένες πληρούν τις εν λόγω προϋποθέσεις μέχρι το 2010 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 50 ετών με πλήρη σύνταξη. Γι όσες συμπληρώνουν το 2011 η συνταξιοδότηση μπορεί να είναι στα 50 ενώ για το 2012 στα 55.

· Tρίτεκνες και άνω ασφαλισμένες στο Δημόσιο με τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Εφόσον το 2010 έχουν συμπληρωθεί 5 έτη στην ασφάλισης του Δημοσίου και οι ασφαλισμένες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας. Για το 2011 στα 52 και για το 2012 στα 55.

· Τρίτεκνοι και άνω ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Η θεμελίωση για τη συγκεκριμένη κατηγορία γίνεται με 20ετία και εφόσον το 2011 έχουν συμπληρωθεί 5 έτη στην ασφάλισης του Δημοσίου. Οι υπάλληλοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από το 52ο έτος της ηλικίας τους κι έπειτα εάν η 20ετία συμπληρώνεται το 2011 ενώ στο 55ο έτος της ηλικίας τους εφόσον η 20ετία συμπληρωθεί το 2012.

· Άνδρες γονείς ανηλίκων ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης. Οι υπάλληλοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από το 52ο έτος της ηλικίας τους κι έπειτα εάν η 25ετία συμπληρώνεται το 2011 ενώ από το 55ο έτος της ηλικίας τους εφόσον η 25ετία συμπληρωθεί το 2012.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

"ΚΑΘΑΡΣΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ" 20 Οκτ 2021 | 10:33

Επίθεση με βιτριόλι: Δικηγόρος Παλιοσπύρου - Η Ιωάννα περιμένει ποινή αντίστοιχη με τα δικά της ισόβια

"Θεωρώ ότι οποιαδήποτε άλλη απόφαση πλην της απόπειρας ανθρωποκτονίας θα είναι άδικη", τόνισε ο δικηγόρος της Ιωάννας Παλιοσπύρου.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 20 Οκτ 2021 | 09:58

Βατόπουλος: Πλημμελείς οι έλεγχοι για τα μέτρα - Nα τα τηρούν όλοι, εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι

Τι είπε ο Αλκιβιάδης Βατόπουλος για την μετάλλαξη "Δέλτα Plus", τους εμβολιασμούς και τις παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου.

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΣΥΛΛΗΦΘΕΙ 20 Οκτ 2021 | 09:53

Ρόδος: Η θεία που κακοποίησε σεξουαλικά την 8χρονη, καλλιεργούσε χασισόδεντρα δίπλα σε… μνήματα

Η 50χρονη που κακοποίησε το 8χρονο κορίτσι στη Ρόδο για να αποσπάσει χρήματα, καλλιεργούσε στο παρελθόν χασισόδεντρα δίπλα σε… μνήματα.

ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΕΙ ΗΔΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 Οκτ 2021 | 09:50
ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ 20 Οκτ 2021 | 09:42

Ρόδος: 52χρονος εκπαιδευτικός φέρεται να διατηρούσε ερωτική σχέση με 14χρονη

Στις 10 Νοεμβρίου ξεκινά η δίκη 52χρονου εκπαιδευτικού στη Ρόδο που φέρεται να διατηρούσε ερωτική σχέση με 14χρονη.

ΣΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ "ΜΠΑΛΛΟΣ" 20 Οκτ 2021 | 09:39

Kαρέ-καρέ η διάσωση επιβατών καταμαράν που έπεσε πάνω στα βράχια στον Αλιμο [βίντεο]

Το σκάφος χτυπήθηκε από κεραυνό με αποτέλεσμα να προκληθεί γενικό μπλακ άουτ στα ηλεκτρονικά του όργανα και να μείνει ακυβέρνητο.

ΔΕΧΤΗΚΕ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΛΕΘΕΑΤΡΙΑ 20 Οκτ 2021 | 09:23

Εκνευρίστηκε ο Γιώργος Παπαδάκης με μηνύματα για Φουρθιώτη και Πετράκο

Σε έντονο ύφος και χωρίς κρύψει τον εκνευρισμό του, ο Γιώργος Παπαδάκης απάντησε σε μήνυμα τηλεθεάτριας που έκανε λόγο για "κατάντια της δημοσιογραφίας".

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ 20 Οκτ 2021 | 08:54

Τζανάκης: Δολοφόνοι όσοι σκορπούν fake news για τον κορονοϊό - Να γίνει κακούργημα

Ο Νίκος Τζανάκης χαρακτήρισε ως δολοφόνους όσους διακινούν fake news σχετικά με τον κορονοϊό.

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΑΣ 20 Οκτ 2021 | 08:52

Ο Παπανικολάου βοήθησε 13χρονη με σύνδρομο Ασπεργκερ να φοιτήσει σε σχολείο του Αλίμου που δεν τη δέχονταν

Καθοριστική ήταν η συμβολή του Δημήτρη Παπανικολάου, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα που αντιμετώπιζε μια 13χρονη με σύνδρομο Άσπεργκερ.

ΝΕΑ ΣΦΑΓΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΩΝ 20 Οκτ 2021 | 08:39

Οργή Τσελέντη για Παπαδόπουλο και την πρόβλεψη για σεισμό στο Ιόνιο: "Δεν ντρεπόμαστε καθόλου;"

"Καλά δε ντρεπόμαστε καθόλου;", αναφέρει στην ανάρτησή του ο Ακης Τσελέντης.

ΦΡΙΚΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 20 Οκτ 2021 | 07:41

Ρόδος: Πώς η θεία της 8χρονης ομολόγησε την σεξουαλική κακοποίηση της ανιψιάς της

Η θεία του 8χρονου κοριτσιού απο τη Ρόδο, βρίσκεται πίσω από τις καταγγελίες περί σεξουαλικής κακοποίησης του παιδιού από συγγενείς της στη Ρόδο.

ΞΕΚΙΝΑ Η ΔΙΚΗ 20 Οκτ 2021 | 07:38

Ζακ Κωστόπουλος: Η ώρα της Δικαιοσύνης τρία χρόνια μετά τη δολοφονία - Εξι άτομα στο εδώλιο

Τρία χρόνια μετά τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου έρχεται σήμερα στο ακροατήριο του ΜΟΔ η υπόθεση - Στο εδώλιο δύο καταστηματάρχες και τέσσερις αστυνομικοί.

ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 Οκτ 2021 | 07:33

Μίκης Θεοδωράκης: Γιατί έγραψε πέντε διαθήκες - Με εξέταση DNA ο Νίκος Κουρής θέλει να αποδείξει ότι είναι γιος του

Αγωνία για το έργο και την περιουσία του Μίκη Θεοδωράκη - Το μυστήριο με τις πέντε διαθήκες και τον "τρίτο γιο" του σπουδαίου συνθέτη.