Ποιοι μπορούν ακόμη και σήμερα να πάρουν σύνταξη στα… 50 πριν την ανατροπή

Οι κατηγορίες ασφαλισμένων στα «ευγενή ταμεία», το δημόσιο και το ΙΚΑ. Ποιοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και μπορούν να αποχωρήσουν ως τα τέλη '14.

Θάνος Τσίρος
ΓΡΑΦΕΙ: ΘΑΝΟς ΤΣΙΡΟς
Ποιοι μπορούν ακόμη και σήμερα να πάρουν σύνταξη στα… 50 πριν την ανατροπή

Συνολικά, είναι περίπου 250.000 εργαζόμενοι στον στενό και ευρύτερο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Είτε έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα που σημαίνει ότι μπορούν να παραιτηθούν από τη δουλειά τους ανά πάσα στιγμή για να πάρουν τη σύνταξή τους, είτε έχουν κατοχυρώσει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα που σημαίνει ότι ναι μεν έχουν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων αλλά δεν έχουν πιάσει το όριο ηλικίας που θα τους επέτρεπε να φύγουν ακόμη και την επόμενη ημέρα το πρωί.

Τη μία ημέρα μπαίνουν στο πακέτο των μέτρων κατ’ απαίτηση της τρόικας και τη δεύτερη βγαίνουν επειδή η κυβέρνηση ζητά να υπάρξει μεταβατική περίοδος μέχρι το 2019

Αυτοί οι 250.000 εργαζόμενοι, χωρισμένοι σε κατηγορίες ανάλογα με το ταμείο στο οποίο ασφαλίζονται, τα χρόνια προϋπηρεσίας και την οικογενειακή τους κατάσταση, βρέθηκαν αυτές τις ημέρες στο επίκεντρο των εξελίξεων. Τη μία ημέρα μπαίνουν στο πακέτο των μέτρων κατ’ απαίτηση της τρόικας και τη δεύτερη βγαίνουν επειδή η κυβέρνηση ζητά να υπάρξει μεταβατική περίοδος μέχρι το 2019. Ποιοι είναι λοιπόν οι 250.000 πρωταγωνιστές; Ποια δικαιώματα διατηρούν μέχρι σήμερα κάνοντας την τρόικα να στρέψει πάνω τους το βλέμμα της; Οι διατηρούντες ακόμη και σήμερα το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν πριν από τα 62 ή τα 67 είναι οι εξής:

· Γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ με τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης (15 έτη), 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία 5ετία και συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας τους το 2010. Μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 55.

· Γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ με 4.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα το 2010. Οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας μπορούν να λάβουν σύνταξη πλήρη με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους

· Ασφαλισμένες στο ΙΚΑ και τα Ταμεία των ΔΕΚΟ γυναίκες – μητέρες που κάποια στιγμή μέχρι την 31-12-2010 είχαν ταυτόχρονα ανηλικότητα τέκνου και 5.500 ημέρες ασφάλισης. Μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 50 ετών με μειωμένη σύνταξη και στα 55 με πλήρη.

· Ασφαλισμένες στο ΙΚΑ και τα Ταμεία των ΔΕΚΟ γυναίκες που κάποια στιγμή από την 1-1-2011 μέχρι την 31-12-2011 είχαν ταυτόχρονα ανηλικότητα τέκνου και 5.500 ημέρες ασφάλισης. Μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 52 με μειωμένη σύνταξη.

· Aσφαλισμένες στο ΙΚΑ και τα Ταμεία των ΔΕΚΟ γυναίκες που κάποια στιγμή από την 1-1-2012 μέχρι την 31-12-2012 είχαν ταυτόχρονα ανηλικότητα τέκνου και 5.500 ημέρες ασφάλισης. Δίνεται μειωμένη σύνταξη στα 55

· Μητέρες με 3 και άνω τέκνα, ασφαλισμένες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των Τραπεζών με τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης το 2010. Η θεμελίωση για τη συγκεκριμένη κατηγορία γίνεται με 20ετία και οι ασφαλισμένες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας.

· Μητέρες με 3 και άνω τέκνα, ασφαλισμένες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των Τραπεζών με τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης το 2011. Η θεμελίωση για τη συγκεκριμένη κατηγορία γίνεται με 20ετία και οι ασφαλισμένες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από το 52ο έτος της ηλικίας τους κι έπειτα.

· Ασφαλισμένες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ γυναίκες που κάποια στιγμή μέχρι την 31-12-2010 είχαν ταυτόχρονα ανηλικότητα τέκνου και 25 έτη ασφάλισης. Μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 50 με πλήρη σύνταξη

· Ασφαλισμένες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ γυναίκες που κάποια στιγμή από την 1-1-2010 μέχρι την 31-12-2011 είχαν ταυτόχρονα ανηλικότητα τέκνου και 25 έτη ασφάλισης. Συνταξιοδοτούνται στα 52 με πλήρη σύνταξη και στα 50 με μειωμένη

· Ασφαλισμένες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ γυναίκες που κάποια στιγμή από την 1-1-2011 μέχρι την 31-12-2012 είχαν ταυτόχρονα ανηλικότητα τέκνου και 25 έτη ασφάλισης. Μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 55 ετών με πλήρη σύνταξη και 53 με μειωμένη.

· Ασφαλισμένες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ γυναίκες που κάποια στιγμή μέχρι την 31-12-2010 είχαν ταυτόχρονα 25 έτη ασφάλισης και συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας τους. Μπορούν να φύγουν στα 55

· Άνδρες ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα. Μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 53 ετών με μειωμένη σύνταξη και σε ηλικία 55 ετών με πλήρη. Για όσους συμπλήρωσαν το 2011 το όριο ηλικίας είναι στα 53 και 9 μήνες για τη μειωμένη και στα 55 και 9 μήνες για την πλήρη. Για το 2012 στα 54 και 6 μήνες για τη μειωμένη και στα 56 και 6 μήνες για την πλήρη.

·Ασφαλισμένες στο Δημόσιο γυναίκες που κάποια στιγμή μέχρι την 31-12-2010 είχαν 25 έτη ασφάλισης. Φεύγουν στα 55 με μειωμένη σύνταξη

· Ασφαλισμένες στο Δημόσιο γυναίκες που κάποια στιγμή μέχρι την 31-12-2012 είχαν ταυτόχρονα ανηλικότητα τέκνου και 25 έτη ασφάλισης. Εφόσον οι ασφαλισμένες πληρούν τις εν λόγω προϋποθέσεις μέχρι το 2010 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 50 ετών με πλήρη σύνταξη. Γι όσες συμπληρώνουν το 2011 η συνταξιοδότηση μπορεί να είναι στα 50 ενώ για το 2012 στα 55.

· Tρίτεκνες και άνω ασφαλισμένες στο Δημόσιο με τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Εφόσον το 2010 έχουν συμπληρωθεί 5 έτη στην ασφάλισης του Δημοσίου και οι ασφαλισμένες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας. Για το 2011 στα 52 και για το 2012 στα 55.

· Τρίτεκνοι και άνω ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Η θεμελίωση για τη συγκεκριμένη κατηγορία γίνεται με 20ετία και εφόσον το 2011 έχουν συμπληρωθεί 5 έτη στην ασφάλισης του Δημοσίου. Οι υπάλληλοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από το 52ο έτος της ηλικίας τους κι έπειτα εάν η 20ετία συμπληρώνεται το 2011 ενώ στο 55ο έτος της ηλικίας τους εφόσον η 20ετία συμπληρωθεί το 2012.

· Άνδρες γονείς ανηλίκων ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης. Οι υπάλληλοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από το 52ο έτος της ηλικίας τους κι έπειτα εάν η 25ετία συμπληρώνεται το 2011 ενώ από το 55ο έτος της ηλικίας τους εφόσον η 25ετία συμπληρωθεί το 2012.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΤΟ «ΚΛΕΙΔΙ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 27 Σεπ 2020 | 20:59

Μόσιαλος: 300 τα υποψήφια εμβόλια στην μάχη κατά του κορονοϊού- Αλλά ακόμα δεν είναι αποτελεσματικά...

"Είναι εξαιρετικά απίθανο κάποιο από τα πρώτα εμβόλια να είναι 100% αποτελεσματικό" αναφέρει.

ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΦΙΞΕΙΣ 27 Σεπ 2020 | 20:58

Καστελόριζο: Μυστήριο με τη χρωματισμένη σημαία - Υποψίες για "μισθωμένους" τουρίστες, εκτός από το drone

Ενδείξεις και υποψίες για "μισθωμένους" αλλοδαπούς τουρίστες. Έρευνες από κλιμάκιο της Κρατικής Ασφάλειας στο Καστελόριζο.

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΟΥ 27 Σεπ 2020 | 20:45

Διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά στη Μύκονο - Δεν απειλούνται όμως σπίτια

Η πυρκαγιά καίει χορτολιβαδική έκταση. Δεν απειλούνται σπίτια ή οικισμοί.

ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 27 Σεπ 2020 | 20:31

Κορονοϊός: Διασωληνωμένος στο Ασκληπιείο Βούλας νοσηλεύεται 25χρονος από την Τήνο

Ο ασθενής χρειάστηκε να διασωληνωθεί μέσα σε πέντε ημέρες από τη στιγμή που εμφάνισε τα πρώτα συμπτώματα.

ΚΛΗΡΩΣΗ 27/9/2020 27 Σεπ 2020 | 20:22

Τζακ ποτ στο Τζόκερ - Μοιράζει απόψε τουλάχιστον 4.500.000 ευρώ

"Κληρώνει" απόψε στις 22:00. Η κατάθεση δελτίων μπορεί να γίνεται έως τις 21:30.

27 Σεπ 2020 | 20:05

"Αστακός" η Θεσσαλονίκη για την επίσκεψη Πομπέο - Που απαγορεύεται η στάση-στάθμευση των ΙΧ

Η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, στη συμπρωτεύουσα, θα ολοκληρωθεί αύριο το βράδυ.

ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 27 Σεπ 2020 | 19:49

Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος - Αρνητικός στο τεστ κορονοϊού

Από τις ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε αναπνευστική ανεπάρκεια η οποία προς το παρόν αντιμετωπίζεται συντηρητικά.

ΕΣΤΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ 27 Σεπ 2020 | 19:11

Κορονοϊός: Στα ύψη τα κρούσματα στην Αττική- Ανησυχία για τους διασωληνωμένους κάτω των 40 ετών

Εξαιρετικά μεγάλη η διασπορά του κορονοϊού στην Αττική όπου εντοπίστηκαν 118 από τα 218 νέα κρούσματα

ΣΤΟ ΑΥΤΟΦΩΡΟ ΔΥΟ ΑΔΕΡΦΙΑ 27 Σεπ 2020 | 19:02

Σοκ στη Ρόδο: Βγήκαν μαχαίρια για μια θέση πάρκινγκ – Στο νοσοκομείο ένας αστυνομικός

Ο καβγάς για μία θέση στάθμευσης ήταν η αιτία για να τραυματιστεί – ευτυχώς ελαφρά – ένας αστυνομικός στη Ρόδο

68 ΟΙ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟΙ 27 Σεπ 2020 | 18:44

Κορονοϊός: 218 νέα κρούσματα σήμερα στη χώρα - Τα 118 στην Αττική

Μειωμένα σε σχέση με χθες τα κρούσματα κορονοϊού - Στα ίδια επίπεδα οι διασωληνωμένοι - 379 νεκροί συνολικά

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΕΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 27 Σεπ 2020 | 17:32

Γώγος: Εξετάζονται οι μάσκες παντού και η αύξηση της τηλεργασίας - Τι θα ισχύσει για τους ηλικιωμένους

"Είναι όλα ανοιχτά γιατί πάνω απ όλα είναι η δημόσια υγεία" σημείωσε χαρακτηριστικά.

61 ΕΤΩΝ 27 Σεπ 2020 | 17:28

Κορονοϊός: Πέθανε μετανάστης στη Μαλακάσα – Πρώτος θάνατος σε δομή φιλοξενίας από την αρχή της πανδημίας

Τον πρώτο νεκρό μετανάστη από κορονοϊό μετρά η χώρα από την αρχή της πανδημίας

ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ Η ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ 27 Σεπ 2020 | 16:36

Κορονοϊός: Εξέπνευσε γυναίκα 39 ετών στο Λαϊκό - Στους 377 οι νεκροί

Η αλλοδαπή γυναίκα, έκανε εισαγωγή στις 29 Σεπτεμβρίου και παρότι νέα σε ηλικία, νοσηλευόταν διασωληνωμένη.