Follow us

Το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος και η δωρεά προς το Πυροσβεστικό Σώμα

Ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα μετά την ανακοίνωση της δωρεάς τον Ιούλιο του 2018

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος και η δωρεά προς το Πυροσβεστικό Σώμα

Το καλοκαίρι του 2018, στον απόηχο των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν τη χώρα μας και κόστισαν τη ζωή σε δεκάδες συνανθρώπους μας, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είχε ανακοινώσει δωρεά ύψους €25.000.000, για την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.).

Πρόθεσή μας ήταν να συμβάλλουμε στο δύσκολο έργο των ανθρώπων του Πυροσβεστικού Σώματος, που βρίσκονται, με κίνδυνο τη ζωή τους, στην πρώτη γραμμή, προς όφελος των συμπολιτών μας και του φυσικού πλούτου της Ελλάδας, καθώς και να ενισχύσουμε τις υποδομές του Π.Σ. για την πρόληψη καταστροφών ανάλογης έκτασης στο μέλλον.

Η ενημέρωση επιδιώκει την πληροφόρηση του κοινού για όλες τις εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα μετά την ανακοίνωση της δωρεάς τον Ιούλιο του 2018.

Στο διάστημα που μεσολάβησε από την ανακοίνωση της δωρεάς, ακολούθησε μία σειρά συναντήσεων μεταξύ εκπροσώπων του ΙΣΝ και του Π.Σ., προκειμένου να εντοπιστούν και να καταγραφούν οι κατά προτεραιότητα ανάγκες του Π.Σ. Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2018, με τη συμμετοχή του Προέδρου του ΙΣΝ, Ανδρέα Δρακόπουλου.

Σε συνέχεια αυτής της συνάντησης, τον Σεπτέμβριο του 2018, η διοίκηση του Π.Σ. συνεργάστηκε με το σύνολο των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων και των Κεντρικών Υπηρεσιών της χώρας για να προσδιορίσει τις κατά προτεραιότητα ανάγκες του Σώματος, και κατ’ επέκταση τους βασικούς άξονες της δωρεάς. Οι βασικοί άξονες καθορίστηκαν με μεγαλύτερη ακρίβεια τον Νοέμβριο του 2018, και περιλάμβαναν την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, εξοπλισμό οχημάτων και μηχανημάτων, καθώς και την κατασκευή εκπαιδευτικών υποδομών. Σε συνέχεια των συζητήσεων, και με πρωτοβουλία του ΙΣΝ, προστέθηκε στους παραπάνω άξονες και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχεδιασμένων και εκπονημένων από το Π.Σ. προς όφελος του ευρύτερου πληθυσμού αναφορικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 24 συναντήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των επισκέψεών μας στην Πυροσβεστική Ακαδημία και συγκεκριμένα στη Σχολή Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα, στη Σχολή Ανθυποπυραγών στην Κηφισιά και σε πυροσβεστικές εγκαταστάσεις στη Νέα Μάκρη Αττικής.

Αναλυτικότερα, οι εξελίξεις των επιμέρους αξόνων της δωρεάς διαμορφώνονται ως εξής:

Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στο σκέλος της δωρεάς που αφορά στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με τη διάθεση €2.500.000 από το συνολικό ποσό της δωρεάς, με γνώμονα ότι η εκπαίδευση των συμπολιτών μας είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική διαχείριση τυχόν έκτακτων περιστατικών στο μέλλον.

Η πρόταση που κατέθεσε το Πυροσβεστικό Σώμα προβλέπει την παροχή εκπαίδευσης σε εργαζόμενους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Η εκπαίδευση αυτή αφορά στην προώθηση και υλοποίηση ενός ευρύτερου πλαισίου συντονισμού και συνεργασίας για την αντιμετώπιση και καταστολή πυρκαγιών, την παροχή βασικών γνώσεων πυρασφάλειας και δασοπροστασίας, καθώς και την εφαρμογή κανόνων προληπτικής και οργανωμένης απομάκρυνσης από χώρους ή περιοχές υψηλής επικινδυνότητας.

Το Π.Σ. έχει αποστείλει προσκλήσεις συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε 395 ΟΤΑ και από αυτούς έχουν ανταποκριθεί 83. Επιπλέον, το Π.Σ. ενημέρωσε το ΙΣΝ ότι μέρος του κόστους χρηματοδότησης των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δράσεων θα καλυφθεί από το ίδιο το Π.Σ., στο πλαίσιο υλοποίησης του διδακτικού έργου από Αξιωματικούς του Π.Σ. Από το προαναφερόμενο γεγονός και παρά τον αργό ρυθμό απορρόφησης του συγκεκριμένου άξονα της δωρεάς, παραμένει ανοιχτή, τόσο από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος όσο και από το Πυροσβεστικό Σώμα, η προοπτική υποστήριξης επιπρόσθετων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δεδομένης της θετικής προδιάθεσης από πλευράς του Π.Σ για εξεύρεση λύσεων που θα μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της δωρεάς προς όφελος των συμπολιτών μας.

Επίσης, το ΙΣΝ, και με τη σύμφωνη γνώμη του Π.Σ., εκτιμά ότι βασική προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αποτελεί η επαναλαμβανόμενη διεξαγωγή τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για την οποία το Π.Σ. έχει δεσμευτεί, καθώς και η σημασία της ενημέρωσης του ευρύτερου πληθυσμού από τους εργαζομένους των ΟΤΑ που θα συμμετέχουν στο υφιστάμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Αναβάθμιση Υποδομών

Σύμφωνα με το Π.Σ., προκρίνεται ως προτεραιότητα η κατασκευή ενός πλήρως εξειδικευμένου και εξοπλισμένου εκπαιδευτικού κέντρου για την εκπαίδευση των εργαζομένων του Π.Σ., η δημιουργία του οποίου αποτελεί βεβαιωμένη και διαρκή ανάγκη από ιδρύσεως του Σώματος (1930). Με τη δωρεά του ΙΣΝ, η εκπλήρωση της ανάγκης αυτής θα γίνει πραγματικότητα στις εγκαταστάσεις της πρώην Αμερικάνικης βάσης στη Νέα Μάκρη Αττικής, οι οποίες έχουν παραχωρηθεί στο Π.Σ. από τη δεκαετία του ’90. Στο πλαίσιο υλοποίησης της δωρεάς, ομάδα εμπειρογνωμόνων του αρχιτεκτονικού γραφείου Betaplan προχώρησε στη σύνταξη έκθεσης για τον ακριβή προσδιορισμό του εύρους και κόστους των εργασιών κατασκευής του εκπαιδευτικού κέντρου με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε το Π.Σ. Τα αποτελέσματα της έκθεσης έχουν παρουσιαστεί στο Π.Σ., το οποίο στην παρούσα χρονική περίοδο συντάσσει επιπρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές χρήσης και λειτουργίας. Το συνολικό κόστος δημιουργίας του εν λόγω εκπαιδευτικού κέντρου εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα €15.300.000.

Προμήθεια Υλικοτεχνικού Εξοπλισμού

Το Πυροσβεστικό Σώμα διαμόρφωσε πρόταση για την προμήθεια δύο (2) βυτιοφόρων πυροσβεστικών οχημάτων και τεσσάρων (4) οχημάτων παντός εδάφους (4 x 4), για τον συντονισμό των πυροσβεστικών επιχειρήσεων. Αρχικά, στο πλαίσιο προσδιορισμού των προτεραιοτήτων του, το Π.Σ. είχε ζητήσει από το ΙΣΝ να υποστηρίξει την προμήθεια και εγκατάσταση υλικοτεχνικού εξοπλισμού, όπως πυροσβεστικές αντλίες, κατασβεστικούς αυλούς και φορητούς ασυρμάτους για το πυροσβεστικό προσωπικό.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία ημιουργίας ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού κέντρου και τις προσπάθειες που πρέπει να γίνουν για την ολοκλήρωσή του, το Π.Σ. αποφάσισε να προχωρήσει με την προμήθεια μόνο ορισμένων από τα είδη εξοπλισμού, και συγκεκριμένα των αυλών πυρόσβεσης, συνολικού κόστους €700.000.

Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας

Μία από τις βασικές ελλείψεις που υπέδειξε το Π.Σ. αφορούσε σε μέσα ατομικής προστασίας του πυροσβεστικού προσωπικού της πρώτης γραμμής επιχειρήσεων. Σε συνέχεια της αναλυτικής καταγραφής και ολοκληρωμένης πρότασης από το Π.Σ για την ποσότητα των αντιπυρικών ειδών που απαιτούνται, όπως αντιπυρικά χιτώνια, πυροσβεστικές μπότες και κράνη πυρόσβεσης, το ΙΣΝ έλαβε την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και τον καθορισμό των ποσοτήτων, στοιχεία που έχουν προέλθει στο σύνολό τους από το Π.Σ. Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει προχωρήσει στην προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού με την προσδοκία από πλευράς του Ιδρύματος να δρομολογηθούν άμεσα από το Π.Σ. οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ξεκινήσει σύντομα η σταδιακή προμήθεια και παραλαβή του μεγαλύτερου μέρους των μέσων ατομικής προστασίας κατά την αρχική φάση της φετινής αντιπυρικής περιόδου. Το κόστος για το σύνολο της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας αναμένεται να προσεγγίσει τα €6.500.000.

Λίγα λόγια για την υποστήριξη του ΙΣΝ στο Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος

Υπενθυμίζεται ότι, από την έναρξη των κοινωφελών δραστηριοτήτων του, το 1996, το ΙΣΝ έχει διαχρονικά στηρίξει το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος με δωρεές συνολικού ύψους €44.000.000, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης δωρεάς €25.000.000. Μεταξύ άλλων, το ΙΣΝ έχει δωρίσει ένα ελικόπτερο Super Puma, το οποίο αξιοποιείται επί σειρά ετών και ιδιαίτερα στις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού, έχει αγοράσει 15 πυροσβεστικά οχήματα για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος (ενώ, αντίστοιχα, με εξοπλισμό έχει ενισχύσει και εθελοντικές ομάδες πυροπροστασίας στην Κεφαλονιά και τη Σάμο), και έχει χρηματοδοτήσει την ανέγερση του κέντρου εκπαίδευσης της 1ης Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ). Επιπλέον, το ΙΣΝ έχει στηρίξει με δωρεές του στο παρελθόν την εκπαίδευση των πυροσβεστών, χρηματοδοτώντας πολυετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος σε θέματα δασοπυρόσβεσης, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Πολιτείας της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά. Με την επιστροφή τους, οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα εκπαίδευσαν με τη σειρά τους συναδέλφους τους στην Ελλάδα.

Λίγα Λόγια για το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος [(ΙΣΝ) είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο και πραγματοποιεί δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και του αθλητισμού, και της κοινωνικής πρόνοιας.Από το 1996, το ΙΣΝ έχει διαθέσει συνολικά άνω των$2.6 δισεκατομμυρίων, μέσω 4.300 και πλέον δωρεών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε 124 κράτη ανά τον κόσμο.

Το ΙΣΝ ενισχύει οργανισμούς και προγράμματα, παγκοσμίως, που αναμένεται να επιφέρουν αισθητά, διαχρονικά και θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία και επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση. Το Ίδρυμα στηρίζει επίσης προγράμματα που συμβάλλουν στη συνεργασία φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως αποτελεσματικά μέσα υποστήριξης του κοινού καλού.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το έργο του ΙΣΝ επισκεφθείτε το www.SNF.org

φωτο: ΙΣΝ

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 28 Ιουν 2022 | 22:34

Διπλό φονικό στη Μακρινίτσα: Δις ισόβια και 6,5 χρόνια φυλακή στον δράστη - Οι σοκαριστικοί διάλογοι στο δικαστήριο

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για τις δύο ανθρωποκτονίες στη Μακρινίτσα, της συζύγου του και του αδερφού της - "Φοβόμουν ότι η γυναίκα μου θα έριχνε κάτι στο φαγητό" είπε στο δικαστήριο

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 28 Ιουν 2022 | 20:55

Ραφήνα: Δεν ήταν τόσο σοβαρά τα χτυπήματα λέει ο ένας κατηγορούμενος - Αλλα όμως δείχνει η ιατροδικαστική έκθεση

Δύο 24χρονοι έχουν συλληφθεί για την δολοφονία του 42χρονου στη Ραφήνα μετά από διαπληκτισμό σε μπαρ της περιοχής.

ΑΠΟ ΤΟ MEGA 28 Ιουν 2022 | 20:50

Τροχαίο στο Χαλάνδρι: Αυτός είναι ο 18χρονος Παναγιώτης που σκοτώθηκε - Σήμερα θα μάθαινε πώς έγραψε στις Πανελλήνιες

Θρήνος για τον 18χρονο Παναγιώτη που σκοτώθηκε στο τροχαίο στο Χαλάνδρι - Είχε δώσει Πανελλήνιες και σήμερα θα μάθαινε εάν τελικά είχε περάσει στη σχολή που ήθελε

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 28 Ιουν 2022 | 20:36

Χωρίς λεωφορεία και τρόλεϊ την Τετάρτη η Αθήνα - 24ωρη απεργία του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ

Το συνδικάτο των εργαζομένων στον ΟΑΣΑ οργανώνει για αύριο συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του οργανισμού στις 11:00 το πρωί.

ΤΙ ΔΗΛΩΣΕ 28 Ιουν 2022 | 20:25

Πανελλήνιες 2022: "Με διάβασμα, με πολύ διάβασμα" - Πώς πέτυχε ο Ιρανός αριστούχος που ήρθε με βάρκα στην Ελλάδα

Ο Κύρος από το Ιράν βγήκε δεύτερος στο σχολείο του στη Θετική κατεύθυνση γράφοντας Μαθηματικά 2ο, Φυσική 20, Χημεία 19,5 και Έκθεση 13,5 - Τι είπε για την επιτυχία του στις Πανελλήνιες 2022

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ALPHA 28 Ιουν 2022 | 20:08

Ρούλα Πισπιρίγκου: Την "κατεδαφίζει" το πόρισμα της ψυχολόγου - "Μη αληθής η αφήγησή της - Στερείται συναισθήματος"

"Είναι φανερό ότι οι σκέψεις της και οι επενδύσεις της επικεντρώνονται γύρω από τον σύζυγό της" αναφέρει για τη Ρούλα Πισπιρίγκου η ψυχολόγος που όρισε η ανακρίτρια - "Η Τζωρτζίνα φοβόταν μην πεθάνει όπως οι αδερφές της"

Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 28 Ιουν 2022 | 19:14

Πανελλήνιες 2022: Ψυχρολουσία - Σε ποια μαθήματα έγραψαν κάτω από τη βάση πολλοί μαθητές - Εξαίρεση τα Αρχαία Ελληνικά

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τα στατιστικά στοιχεία των Πανελληνίων εξετάσεων - Μεγάλα ποσοστά με χαμηλές βαθμολογίες.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ 28 Ιουν 2022 | 19:08

ΣτΕ: Αντισυνταγματικό το νέο ειδικό μισθολόγιο των ιατρών του ΕΣΥ

Η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας δικαίωσε τους γιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι όμως δεν δικαιούνται αναδρομικά

ΤΙ ΕΓΡΑΨΕ ΣΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ FACEBOOK 28 Ιουν 2022 | 18:51

Η Έλενα Ακρίτα "κράζει" ακόμα και τον Άλις Κούπερ: "Δεν τον λες και θρύλο, μισό τραγούδι έχει γράψει..."

Με αφορμή τη φωτογραφία που τράβηξε μαζί του και ανάρτησε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, η Έλενα Ακρίτα μηδένισε την καριέρα του Άλις Κούπερ, που ξεκινά από το... 1963

ΤΙ ΕΡΕΥΝΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΕΣ 28 Ιουν 2022 | 18:42

Αποκάλυψη Mega: Ύποπτη για τέσσερα κακουργήματα η σύζυγος του Γιώργου Τράγκα - Η τεράστια περιουσία

Σύμφωνα με το Mega, ύποπτη για τέσσερα κακουργήματα θεωρείται η Μαρια Καρρά, χωρίς ωστόσο η σύζυγος του Γιώργου Τράγκα ακόμα να κατηγορείται

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΛΙΓΟΥ 28 Ιουν 2022 | 18:42

Μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση στην Κυνουρία - Επιχειρούν και ενάερια μέσα

Μεγάλη κινητοποίηση για την φωτιά στην Κυνουρία με 47 πυροσβέστες και εναέρια μέσα.

ΣΑΛΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 28 Ιουν 2022 | 18:25

"Μεσαίωνας" στην Ξάνθη: Οδηγός ΚΤΕΛ ζήτησε από κοπέλα να κατέβει γιατί θεώρησε προκλητικό το ντύσιμό της [βίντεο]

Ορισμένοι από τους επιβάτες του ΚΤΕΛ τάχθηκαν υπέρ της κοπέλας και κατά του οδηγού.