ΥΠΕΞ: Καταργείται η Μεταφραστική Υπηρεσία- Εντονη διαμαρτυρία των μεταφραστών

Με τον νέο Οργανισμό του Υπουργείου καταργείται η μεταφραστική υπηρεσία

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
ΥΠΕΞ

Εντονη είναι η διαμαρτυρία των μεταφραστών του Υπουργείου Εξωτερικών για τον νέο Οργανισμό του Υπουργείου που προβλέπει την κατάργηση της μεταφραστικής Υπηρεσίας.

Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Επίσημων Μεταφραστών ΥΠΕΞ αναφέρει:

Με τις διατάξεις του άρθρου 66 του νέου Οργανισμού ΥΠΕΞ, (η διαβούλευση επί του οποίου ολοκληρώθηκε και αναμένεται η παραπομπή του στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής), ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΕΞ, δηλαδή μιας δημόσιας υπηρεσίας, που εξυπηρετεί για περισσότερο από 40 χρόνια τις ειδικές ανάγκες σε μετάφραση πολιτών και υπηρεσιών του Δημοσίου.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΥΠΕΞ, εκφράζει και δημόσια την έντονη διαμαρτυρία και την αντίθεσή του στην προτεινόμενη κατάργηση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας ΥΠΕΞ, θεωρώντας βάσιμα, ότι θα οδηγήσει όχι μόνο σε αβέβαιο μέλλον και διακινδύνευση επιβίωσης των 140 επίσημων μεταφραστών ΥΠΕΞ, που συνεργάζονται σήμερα με την Μεταφραστική Υπηρεσία, αλλά και σε αδυναμία ή εξαιρετική δυσχέρεια εξυπηρέτησης των αναγκών σε μετάφραση των δημοσίων υπηρεσιών και τήρησης των υποχρεώσεων της χώρας στο πλαίσιο των διεθνών συμβάσεων δικαστικής συνδρομής, ενώ για τους πολίτες θα σημαίνει πρόσθετη ταλαιπωρία και διαφοροποιημένη δαπάνη.

Οι ρυθμίσεις του άρθρου 66 του νέου Οργανισμού ΥΠΕΞ για την κατάργηση της υφιστάμενης και απόλυτα αναγκαίας Μεταφραστικής Υπηρεσίας εισάγονται εν αγνοία του πραγματικού ρόλου που επιτελεί η δημόσια Μεταφραστική Υπηρεσία και κατά παράβαση των αρχών της καλής νομοθέτησης.

Συγκεκριμένα: Η Μεταφραστική Υπηρεσία ΥΠΕΞ λειτουργεί σήμερα ως κεντρική υπηρεσία διαχείρισης, συντονισμού και διεκπεραίωσης των αναγκών σε μετάφραση των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά και ελέγχου των προσκομιζόμενων από πολίτες εγγράφων που προορίζονται για χρήση στις δημόσιες υπηρεσίες. Μέσω των συνεργαζόμενων μεταφραστών της, οι οποίοι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, αλλά ελεύθεροι επαγγελματίες, ορισθέντες ως επίσημοι μεταφραστές μετά από εξετάσεις επάρκειας σε 18 γλώσσες και με εμπειρία μεταφραστικού έργου κατά μέσο όρο 20 ετών, παρέχει μεταφραστικές υπηρεσίες σε πολίτες και δημόσιους φορείς με το ελάχιστο κόστος, δεδομένου ότι παρακρατείται από τις αμοιβές των μεταφραστών ποσοστό 10% για τις ανάγκες της ίδιας της μεταφραστικής Υπηρεσίας.

Σημειωτέον, ότι η Μεταφραστική Υπηρεσία μέσω των συνεργαζόμενων μεταφραστών της παρέχει υπηρεσίες μετάφρασης κρατικών, διαβαθμισμένων εγγράφων, που προσκομίζονται από τις δημόσιες υπηρεσίες και εγγράφων που προσκομίζονται από πολίτες κυρίως προς υποβολή στην συνέχεια στις δημόσιες υπηρεσίες και γι αυτόν τον λόγο ελέγχονται ως προς την νομιμότητά τους και τα μεταφραζόμενα έγγραφα. Η Μεταφραστική Υπηρεσία δεν μονοπωλεί και δεν καλύπτει (και ούτε θα έπρεπε να καλύπτει) όλον τον τεράστιο όγκο της μεταφραστικής ύλης (λογοτεχνικά κείμενα, εταιρική αλληλογραφία, φυλλάδια, τεχνικά εγχειρίδια, κ.λ.π.)

Τίθεται κατά συνέπεια το ερώτημα για τους λόγους που προτείνεται η κατάργησή της, και κατά πόσο αυτοί συνάδουν με τις αρχές της καλής νομοθέτησης που διακηρύσσει η Κυβέρνηση, δηλαδή ποια αναγκαιότητα εξυπηρετεί, ποια αρχή αναλογικότητας (εύλογη σχέση μέσου και σκοπού, ώστε η ρύθμιση να είναι λιγότερο επαχθής) τηρείται στην συγκεκριμένη περίπτωση, ποια η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της, πολύ περισσότερο που οι υπηρετούντες δημόσιοι υπάλληλοι αυτής απορροφούνται σε άλλες διευθύνσεις του ΥΠΕΞ και παραμένει η αυξημένη εποπτεία του ΥΠΕΞ μέσω της ίδιας Διεύθυνσης, στην οποία υπάγεται σήμερα η Μεταφραστική Υπηρεσία, ενώ ΔΕΝ ρυθμίζεται ολοκληρωμένα το ζήτημα της επίσημης μετάφρασης στην χώρα.

Ταυτόχρονα η "αναβάθμιση" των συνεργαζόμενων σήμερα μεταφραστών σε "πιστοποιημένους" είναι κενή περιεχομένου και αποτελεί επίφαση διασφάλισης των δικαιωμάτων τους, και αυτό γιατί: α) εφόσον δημιουργείται "Σώμα Πιστοποιημένων Μεταφραστών" υπό την εποπτεία του ΥΠΕΞ, με χορήγηση από το ΥΠΕΞ σειριακού αριθμού για την κάθε μετάφραση, βεβαίωση της ψηφιακής υπογραφής του μεταφραστή και ανάληψη από αυτόν αυξημένης ευθύνης και ως προς το πρωτότυπο, θα έπρεπε ως επίσημη μετάφραση να αναγνωρίζεται μόνο η γενόμενη από αυτούς, όπως ισχύει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Τέτοια πρόβλεψη δεν υπάρχει. β) Οι "πιστοποιημένοι μεταφραστές" ΥΠΕΞ δηλώνονται μεν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά δεσμεύονται ρητά και με πειθαρχικές συνέπειες ως προς τους όρους παροχής των υπηρεσιών τους, καλούμενοι να παρέχουν αυτές σε ένα περιβάλλον αγοράς αθέμιτα ανταγωνιστικό και παράλογα θεσμοθετημένο, αφού, εκτός πολλών άλλων, αν και "πιστοποιημένοι", οι μεταφραστές αυτοί θα πρέπει να ανταγωνιστούν τους δικηγόρους, οι οποίοι επίσης έχουν το δικαίωμα να μεταφράζουν με μόνη προϋπόθεση την δήλωσή τους περί επαρκούς γνώσης της γλώσσας από και προς την οποία μεταφράζουν!

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΥΠΕΞ, επανειλημμένα, με υπομνήματα και τεκμηριωμένα επιχειρήματα προς τους κάθε φορά επικεφαλής του ΥΠΕΞ έχει υποδείξει και αποδείξει τους τρόπους και τις δυνατότητες βελτίωσης και αναβάθμισης της Μεταφραστικής Υπηρεσίας ΥΠΕΞ, που θα έπρεπε και θα μπορούσε να λειτουργεί ως σύγχρονος ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους ιδιώτες μεταφραστές, χωρίς καμιά επιβάρυνση του Δημοσίου, αλλά αντίθετα και με εξασφάλιση πρόσθετων εσόδων για το τελευταίο.

Σε απάντηση των προτάσεων αυτών το ΥΠΕΞ όχι μόνο σιωπούσε, αλλά οδήγησε την Μεταφραστική Υπηρεσία σε απαξίωση, αφήνοντας αυτήν εσκεμμένα να λειτουργεί χωρίς μηχανογράφηση, χωρίς ούτε καν το υποχρεωτικό POS, χωρίς την αναγκαία στελέχωση με καταρτισμένους υπαλλήλους, χωρίς εσωτερικό κανονισμό, αρνούμενο ακόμη και την παροχή αυθημερόν μετάφρασης εγγράφων των πολιτών, όπως είχε ζητήσει ο Σύλλογος Μεταφραστών, στερώντας από τους μεταφραστές την πρόσβαση σε μεταφραστικά εργαλεία, που παρέχονται σε κρατικό φορέα, επιτρέποντας στους κατά καιρούς διευθυντές της Μεταφραστικής Υπηρεσίας να ρυθμίζουν κατά το δοκούν τον τρόπο λειτουργίας της σ' σε ότι αφορά την αντιμετώπιση του πολίτη, αλλά φροντίζοντας να αναφέρεται στην "δημόσια υπηρεσία" που ασκούν οι επίσημοι μεταφραστές, όταν επρόκειτο για κρατικά έγγραφα, που έπρεπε να μεταφραστούν "εχθές" ή για δικογραφίες μεγάλης σημασίας, που προσκομίζονταν λίγο πριν την παρέλευση της προθεσμίας για νομικές ενέργειες.

Την ίδια αντιμετώπιση (σιωπή) από πλευράς Κυβέρνησης είχαν και τα βάσιμα επιχειρήματα μας κατά της κατάργησης της Μεταφραστικής Υπηρεσίας και για τις βλαπτικές συνέπειες αυτής της κατάργησης τόσο για τους μεταφραστές, όσο και για το Δημόσιο και τους πολίτες.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ να επανεξετάσει την πρόθεση και την πρότασή της περί κατάργησης της Μεταφραστικής Υπηρεσίας ΥΠΕΞ, και να τροποποιήσει τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 66 του νέου Οργανισμού ΥΠΕΞ, διατηρώντας αυτήν ως κεντρική υπηρεσία διαχείρισης και συντονισμού των αναγκών σε μετάφραση του δημοσίου και εξυπηρέτησης των πολιτών και εντάσσοντας τις ρυθμίσεις περί του τρόπου άσκησης του μεταφραστικού έργου στην αρμοδιότητα της Μεταφραστικής Υπηρεσίας.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ την θέση για την ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ και ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ της Μεταφραστικής Υπηρεσίας ΥΠΕΞ σε ΣΎΓΧΡΟΝΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ παροχής πιστοποιημένων υπηρεσιών μετάφρασης.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 01 Απρ 2021 | 17:32

Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ: Στις 14 Απριλίου ο Δένδιας στην Τουρκία "εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες"

Θα είναι η πρώτη συνάντηση σε επίπεδο ΥΠΕΞ μεταξύ των δύο χωρών στην Τουρκία, τουλάχιστον τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

ΤΙ ΔΗΛΩΣΕ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΥΠΕΞ 23 Μαρ 2021 | 19:03

Μήνυμα Δένδια στη συνάντηση των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ: Συμπεριφορές εκτός Διεθνούς Δικαιού αδυνατίζουν τη συνοχή της Συμμαχίας

Η ελληνική άποψη ότι το ΝΑΤΟ είναι μία Συμμαχία χωρών που βασίζονται στη δημοκρατία, τόνισε ο Νίκος Δένδιας

ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 23 Απρ 2021 | 17:48

Παρέμβαση Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για το "Γηροκομείο της φρίκης" με τους 68 νεκρούς- Καταγγελίες για βασανιστήρια

Παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για το Γηροκομείο στα Χανιά της Κρήτης με τους 68 νεκρούς

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΔΥ 23 Απρ 2021 | 17:42

Κορονοϊός: 1.355 νέα κρούσματα στην Αττική - 402 στο κέντρο Αθήνας και 343 στη Θεσσαλονίκη

Αναλυτικά ο χάρτης της διασποράς του κορονοϊού στη χώρα - Ανησυχία για Λάρισα και Αχαΐα.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΟΔΥ 23 Απρ 2021 | 17:38

Κορονοϊός: 2.754 νέα κρούσματα σήμερα - 76 θάνατοι και 819 διασωληνωμένοι

Ελαφρά αποκλιμάκωση με 2.754 νέα κρούσματα, 76 νεκρούς, 819 διασωληνωμένους - 66.362 τα τεστ στο 4,15% ο δείκτης θετικότητας

METEO ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ 23 Απρ 2021 | 16:43

Καιρός: Σαββατοκύριακο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας - Και στην Αττική

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενισχυμένοι άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας, το Σάββατο, σε πολλές περιοχές και στην Αττική, σύμφωνα με το meteo του Αστεροσκοπείου

ΤΙ ΕΠΙΤΑΣΣΕΙ ΤΟ ΤΥΠΙΚΟ 23 Απρ 2021 | 16:37

Σάββατο του Λαζάρου: Το τυπικό, τα κάλαντα και τα λαζαράκια - Γιατί απαγορεύεται το μνημόσυνο με κόλυβα

Ανάσταση του Λαζάρου-Σάββατο του Λαζάρου το έθιμο με τα λαζαράκια, τα κάλαντα και τα κόλυβα

ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 23 Απρ 2021 | 16:36

Κορονοϊός: Συναγερμός στην Πάτρα - Πιθανό κρούσμα της επικίνδυνης ινδικής μετάλλαξης

Το στέλεχος της ινδικής μετάλλαξης είναι πιο ανθεκτικό στα εμβόλια και πιο μεταδοτικό - Σε επιφυλακή οι αρχές στην Πάτρα.

ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 23 Απρ 2021 | 16:27

Φιλιππίδης: Αποφασίζει ο εισαγγελέας αν θα ασκήσει ποινική δίωξη - Αφαντος ο ηθοποιός, τι λέει για τους βιασμούς

Μέσω υπομνήματος απαντά στον εισαγγελέα ο Πέτρος Φιλιππίδης για τις σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ. 23 Απρ 2021 | 15:50

Κουφοντίνας: Η Ολομέλεια του ΣτΕ απέρριψε ως απαράδεκτη την αίτηση για μεταγωγή του στις φυλακές Δομοκού

Η Ολομέλεια απέρριψε την αίτηση του Δημήτρη Κουφοντίνα ως απαράδεκτη, ελλείψει δικαιοδοσίας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ 23 Απρ 2021 | 15:46

Κορονοϊός: Σοκ στην Πάτρα με 17χρονο στη ΜΕΘ - Χωρίς υποκείμενο νόσημα

Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ στην Πάτρα 17χρονος με κορονοϊό.

ΧΩΡΙΣ ΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ 23 Απρ 2021 | 15:42

Πασχαλινό τραπέζι: Τα μυστικά για να φας χωρίς τύψεις και χωρίς να πάρεις κιλά

Πώς μπορούμε να γευτούμε όλες τα παραδοσιακά φαγητά χωρίς να πάρουμε κιλά στο πασχαλινό τραπέζι

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΗ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ 23 Απρ 2021 | 15:29

Fake news από τον Αλέξη Τσίπρα για τους νεκρούς από κορονοϊό- Τι αποκάλυψαν τα ellinika hoaxes

Fake news από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα και την ΕΦΣΥΝ για τους θανάτους από κορονοϊό στην Ελλάδα.