Χωρίς κοινή φορολογική δήλωση όσοι έχουν υπογράψει Σύμφωνο Συμβίωσης

Ξεχωριστή φορολογική δήλωση θα κάνουν όσοι έχουν υπογράψει Σύμφωνο Συμβίωσης. σύμφωνα με γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του Υπουργείου Οικονομικών με γνωμοδότηση του θέτει εκτός της υποχρέωσης υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης τα ζευγάρια που έχουν υπογράψει Σύμφωνο Συμβίωσης

Σύμφωνα με την επίμαχη γνωμοδότηση  :
"Δεν παρέχεται έδαφος αναλογικής εφαρμογής διατάξεων της ισχύουσας για τους συζύγους φορολογικής νομοθεσίας οι οποίες πρέπει να ερμηνεύονται στενά , αποκλειόμενης της διασταλτικής ερμηνείας ή της αναλογικής εφαρμογής τους στους συμβίους του συμφώνου συμβίωσης". 
"Κατ’ ακολουθίαν", αποφαίνεται το Β΄τμήμα του ΝΣΚ "τα πρόσωπα που συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης δεν υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος". 
Το Ανώτατο Δικαστήριο , επικαλείται την εισηγητική έκθεση του νόμου σύμφωνα με την οποία "οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο σχετικό νομοσχέδιο  έχουν ως αφετηρία την αρχή οτι στην ελεύθερη συμβίωση επικρατεί η ελευθερία της βούλησης των προσώπων , και όχι ο θεσμικός χαρακτήρας, όπως συμβαίνει στο γάμο". 
Όπως επισημαίνεται στην γνωμοδότηση, η  αρχή αυτή έχει ως συνέπεια " ο /η σύζυγος από τον γάμο να μην εξομοιώνεται με τον/την συμβίο /α του συμφώνου συμβίωσης, ούτε υπάρχει νομοθετική βούληση της κατά κανόνα αναλογικής εφαρμογής των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για το γάμο στα πρόσωπα που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης".