120 δόσεις: Κερδισμένοι, χαμένοι και τα μυστικά της ρύθμισης

Όλα τα βήματα για να ρυθμίσετε τα χρέη στην εφορία και τα Ταμεία

120 δόσεις: Κερδισμένοι, χαμένοι και τα μυστικά της ρύθμισης

Μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα θα κληθούν οι οφειλέτες της εφορίας να αφομοιώσουν τις λεπτομέρειες της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών καθώς από σήμερα κιόλας που κατατίθεται η ρύθμιση στη Βουλή, ο χρόνος αρχίζει να μετράει αντίστροφα.

Το αργότερο μέχρι τις 28 Ιουνίου, οι οφειλέτες θα πρέπει να αντιληφθούν ότι για να έχει ουσιαστικό νόημα η ρύθμιση και να επιτύχουν και διαγραφή των προσαυξήσεων που τους έχει φορτώσει η εφορία, θα πρέπει να πληρώσουν όχι σε 120 αλλά σε σαφώς λιγότερες δόσεις

1. Η ηλεκτρονική αίτηση θα υποβληθεί μέσω της πλατφόρμας η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις 14 Μαίου. Αυτό θα ισχύσει βέβαια στην περίπτωση που δεν υπάρξει καθυστέρηση στη διαδικασία της ψήφισης του νόμου. Η πλατφόρμα θα ανοίξει στις 14 Μαίου αν ο νόμος δημοσιευτεί στο ΦΕΚ μέχρι την επόμενη Δευτέρα ενώ χρονικό περιθώριο για την υποβολή των αιτήσεων θα υπάρχει μέχρι και τις 28 Ιουνίου. Προφανώς το ενδεχόμενο παράταση είναι ανοικτό αλλά ο οφειλέτης δεν θα το γνωρίζει εκ των προτέρων.

2. Για τον υπολογισμό της δόσης που θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε μήνα στην εφορία θα χρησιμοποιηθεί το ατομικό δηλωθέν εισόδημα που αποτυπώθηκε στις περυσινές φορολογικές δηλώσεις καθώς τα εισοδήματα του 2018 δεν έχουν ακόμη δηλωθεί στην εφορία από το σύνολο των φορολογουμένων. Ο υπολογισμός της δόσης θα γίνεται σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο, αφορά στον υπολογισμό του μέγιστου ποσού που θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε χρόνο στην εφορία προκειμένου να τακτοποιηθούν τα χρέη. Αυτός ο υπολογισμός θα γίνεται με τη χρήση της ακόλουθης κλίμακας:

Η κλίμακα υπολογισμού του ετήσιου ποσού καταβολής για τα χρέη στην εφορία

Εισόδημα από…

…έως

Συντελεστής κλιμακίου

Ποσό κλιμακίου

Μέγιστο ετήσιο ποσό για αποπληρωμή χρεών στην εφορία

0

10.000

0%

0

0

10000

15.000

4%

200

200

15.000

20.000

6%

300

500

20.000

25.000

8%

400

900

25.000

30.000

10%

500

1400

30.000

50.000

12%

2400

3800

50.000

80.000

15%

4500

8300

80.000

100.000

20%

4000

12300

100.000

και πάνω

25%

Αν ο οφειλέτης έχει ένα παιδί, τότε όλοι οι συντελεστές θα μειώνονται κατά μια ποσοστιαία μονάδα και η κλίμακα θα διαμορφώνεται ως εξής:

Η κλίμακα υπολογισμού του ετήσιου ποσού καταβολής για τα χρέη στην εφορία

Εισόδημα από…

…έως

Συντελεστής κλιμακίου

Ποσό κλιμακίου

Μέγιστο ετήσιο ποσό για αποπληρωμή χρεών στην εφορία

0

10.000

0%

0

0

10000

15.000

3%

150

150

15.000

20.000

5%

250

400

20.000

25.000

7%

350

750

25.000

30.000

9%

450

1200

30.000

50.000

11%

2200

3400

50.000

80.000

14%

4200

7600

80.000

100.000

19%

3800

11400

100.000

και πάνω

24%

Αντίστοιχη μείωση θα γίνεται και αν υπάρχουν δύο ή περισσότερα παιδιά.

Πώς λειτουργούν αυτές οι κλίμακες;

Καθορίζουν –σε πρώτο στάδιο- το ποσό που θα πρέπει να πληρώνεται για τα χρέη. Έτσι, οφειλέτης χωρίς παιδιά με ατομικό εισόδημα 15.000 ευρώ, θα πρέπει να πληρώνει 200 ευρώ τον χρόνο στην εφορία, αν έχει εισόδημα 20.000 ευρώ, το ποσό θα ανεβαίνει στα 500 ευρώ ενώ αν έχει εισόδημα 30.000 ευρώ, το ποσό θα διαμορφώνεται στα 1400 ευρώ ετησίως κ.ο.κ. Στην κλίμακα, δεν υπάρχει συντελεστής υπολογισμού για τους έχοντες ατομικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι οι οφειλέτες αυτής της κατηγορίας, η μόνη υποχρέωση που έχουν είναι να πληρώνουν το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης, δηλαδή 30 ευρώ ή 360 ευρώ τον χρόνο.

Σε δεύτερο στάδιο, ο αριθμός των δόσεων υπολογίζεται με βάση τον ελάχιστο και τον μέγιστο αριθμό που είναι οι 18 δόσεις και οι 120 δόσεις. Έτσι, αν κάποιος έχει εισόδημα 25000 ευρώ αλλά χρωστάει 900 ευρώ θα του δίνεται το δικαίωμα να αποπληρώσει σε 18 δόσεις των 50 ευρώ και όχι σε 12 δόσεις των 75 ευρώ όπως προκύπτει κανονικά με βάση την κλίμακα. Αν πάλι κάποιος με εισόδημα 25.000 ευρώ χρωστάει 15.000 ευρώ στην εφορία, δεν θα έχει στη διάθεσή του 200 δόσεις των 75 ευρώ αλλά 120 δόσεις των 125 ευρώ.

Σε τρίτο στάδιο, κλειδώνει ο αριθμός των δόσεων με βάση και το ελάχιστο ποσό καταβολής των 30 ευρώ που υπερτερεί οποιασδήποτε άλλης ρύθμισης. Δηλαδή, αν κάποιος χρωστάει 150 ευρώ, η εφορία θα του κάνει πέντε δόσεις όποιο και είναι το εισόδημά του.

3. Αφού υπολογιστεί ο αριθμός των δόσεων που αντιστοιχεί σε κάθε οφειλέτη, θα γίνεται η διαδικασία υπολογισμού των προσαυξήσεων που θα διαγράφονται. Αν κάποιος εξαντλήσει τον αριθμό των δόσεων που του προσφέρει η ρύθμιση, θα κερδίζει διαγραφή προσαυξήσεων της τάξεως του 10%. Αν από την άλλη πληρώσει εφάπαξ, θα του χαρίζουν το σύνολο των προσαυξήσεων. Υπάρχουν και οι ενδιάμεσες λύσεις. Όσο λιγότερες δόσεις αξιοποιήσει κάποιος, τόσο μεγαλύτερο κούρεμα των προσαυξήσεων θα γίνεται. Αυτό σημαίνει ότι ο οφειλέτης θα επιλέξει τον τελικό αριθμό των δόσεων. Η μαθηματική διαδικασία που περιγράφηκε νωρίτερα, απλώς θα καθορίζει το μέγιστο αριθμό των δόσεων και το ποσό της κάθε δόσης.

4. Αφού γίνει η διαγραφή των προσαυξήσεων –κάτι που θα οριστικοποιείται μόνο για όσους τηρήσουν τη ρύθμιση μέχρι το τέλος της καθώς σε περίπτωση απώλειας θα αναβιώνουν και οι προσαυξήσεις- θα καθορίζεται και το επιτόκιο της ρύθμισης ώστε να προκύψει και το τελικό ποσό της μηνιαίας δόσης. Επιτόκιο δεν θα υπάρχει για όσους έχουν χρέη έως 3000 ευρώ (μετά την περικοπή των προσαυξήσεων ή πιθανή εφάπαξ καταβολή μέρους του χρέους) αρκεί το εισόδημά τους να είναι μέχρι 10.000 ευρώ. Αν το εισόδημα είναι μεγαλύτερο, θα προκύπτει επιτόκιο 5%.

5. Το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή θα προβλέπει και το ποια χρέη μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση αλλά και το ποιες θα είναι οι περιπτώσεις απώλειας της ρύθμισης. Στη ρύθμιση θα εντάσσονται όλες οι οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι και 31/12/2018 αλλά και τα χρέη που έχουν ρυθμιστεί μέσω πάγιων ρυθμίσεων. Αν υπάρχει ενεργή ρύθμιση των 100 δόσεων, αυτό το ποσό δεν θα μεταφέρεται στην νέα ρύθμιση. Ωστόσο, αν κάποιος που έχει ανοικτή ρύθμιση των 100 δόσεων έχει δημιουργήσει καινούργια χρέη, τότε θα μπορεί να τα συμπεριλάβει στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Όσον αφορά στις προϋποθέσεις απώλειας, εκτιμάται ότι θα επιλεγεί η λύση της μη καταβολής δύο ή τριών δόσεων.

Φωτο: Eurokinissi

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

`
ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 27 Νοε 2020 | 07:45

Εκτακτο "δώρο Χριστουγέννων": Οι δύο κατηγορίες εργαζομένων που θα το πάρουν - Τι θα γίνει με τους συνταξιούχους

Δύο μεγάλες κοινωνικές ομάδες εμφανίζονται αυτή τη στιγμή να έχουν προτεραιότητα για το έκτακτο δώρο Χριστουγέννων.

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 26 Νοε 2020 | 09:10

Αυξάνονται οι μισθοί σε 2,5 εκατ. εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα από 12 ώς 77 ευρώ το μήνα - Αναλυτικά παραδείγματα

Από χθες είναι νόμος του κράτους και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες.

ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΦΑΣΗΣ 26 Νοε 2020 | 08:19

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Εξαντλήθηκε σε 4 ημέρες και... επανακυκλοφορεί με άλλα 400 εκατ. ευρώ

Τα λεφτά της επιστρεπτέας προκαταβολής που είχαν προϋπολογιστεί να πέσουν στην αγορά εξαντλήθηκαν μέσα σε τέσσερα 24ωρα.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ 25 Νοε 2020 | 08:39

Τέλη κυκλοφορίας: Ποιοι ιδιοκτήτες οχημάτων κερδίζουν από το νέο έτος και πόσα

Ελαφρύνσεις για τους οδηγούς που θα αποκτήσουν όχημα από το νέο έτος, φέρνει η νέα κλίμακα υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας.

ΜΠΟΝΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 24 Νοε 2020 | 09:57

"Κούρεμα" φόρου 50% για όσους έρθουν να εργαστούν στην Ελλάδα - Φορολογικά κίνητρα από το ΥΠΟΙΚ

Προσκλητήριο με "κούρεμα" φόρων στους Έλληνες του εξωτερικού για να έρθουν στην Ελλάδα.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 24 Νοε 2020 | 07:48

Αλλάζουν όλα στα τέλη κυκλοφορίας από το νέο έτος - Αυτή είναι η νέα κλίμακα υπολογισμού

Αν η κλίμακα υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας, παρέμενε αμετάβλητη, θα είχαμε σημαντική αύξηση των τελών κυκλοφορίας για όλα τα καινούργια οχήματα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 23 Νοε 2020 | 08:37

"Βροχή" επιδομάτων για 10 μέρες: 1.000άρικα σε 50.000 επαγγελματίες, αναδρομικά σε συνταξιούχους, επιδόματα σε ανέργους

Πάνω από 50.000 επαγγελματίες θα λάβουν σήμερα από 1000 ευρώ και πάνω στους λογαριασμούς τους λόγω της επιστρεπτέας προκαταβολής.

ΔΥΟ ΣΥΝ ΕΝΑΣ ΤΡΟΠΟΙ 21 Νοε 2020 | 09:05

Τέλη Κυκλοφορίας: Πώς θα τα πληρώσετε και πώς θα καταθέσετε πινακίδες χωρίς να σηκωθείτε από τον καναπέ σας

Πληρώστε τέλη κυκλοφορίας και καταθέστε πινακίδες του ΙΧ σας χωρίς να μετακινηθείτε από το σπίτι

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 7,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ 20 Νοε 2020 | 13:10

Kατατέθηκε ο προϋπολογισμός του 2021: Υφεση 10,5% για το 2020 και ανάπτυξη 4,8% το 2021

Ύφεση της τάξεως του 10,5% για το 2020 και ανάπτυξη με ρυθμό 4,8% για το 2021, προβλέπει το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 20 Νοε 2020 | 08:15

Προϋπολογισμος 2021: Ο κορονοϊός γυρίζει το ΑΕΠ 18 χρόνια πίσω - Πότε θα τελειώσει ο κύκλος της ύφεσης

Επιστροφή του ΑΕΠ έως το τέλος του 2020 στα 165 δις. ευρώ δηλαδή στα επίπεδα που ήταν πριν από 17-18 χρόνια.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 20 Νοε 2020 | 07:50

Άνοιξε η πλατφόρμα για τα αναδρομικά συντάξεων στους κληρονόμους – Πώς θα κάνετε την αίτηση – Πόσα θα πάρετε [πίνακας]

Το υπουργείο Εργασίας, έχει υπολογίσει ότι οι αιτήσεις για τα αναδρομικά συντάξεων θα φτάσουν στις 172.222 ενώ το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί στους κληρονόμους, θα φτάσει στα 167,8 εκατομμύρια.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΠΟΣΑ 19 Νοε 2020 | 10:05

Επιπλέον "δώρο Χριστουγέννων" σε 480.000 δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος - Εκτακτο επίδομα και σε δικηγόρους, μηχανικούς

Οπως ανακοίνωσαν οι υπουργοί Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και Γιάννης Βρούτσης, οι δικαιούχοι θα φτάσουν στους 382.335 οι οποίοι ανήκουν σε πάνω από 260.000 νοικοκυριά.

ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 19 Νοε 2020 | 07:51

Ζεστό χρήμα 4 δισ. ευρώ για μισθωτούς, επαγγελματίες, συνταξιούχους, ανέργους - Σήμερα οι ανακοινώσεις για το έκτακτο επίδομα

Ζεστό χρήμα 4 δις. ευρώ στην αγορά μέχρι το τέλος του χρόνου- Μισθωτοί, επαγγελματίες, συνταξιούχοι και άνεργοι.