Follow us

Αδήλωτα χρήματα πολλών εκατομμυρίων ευρώ εντοπίστηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς φορολογούμενων

Το προηγούμενο έτος ανοίχθηκαν χιλιάδες τραπεζικοί λογαριασμοί, αποκαλύπτοντας τεράστια ποσά σε φορολογούμενους που είχαν "ξεχάσει" να τα δηλώσουν στην εφορία.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
ΑΑΔΕ

Ο εκσυγχρονισμός της φορολογικής διοίκησης και τα σύγχρονα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων έχουν αποφέρει καρπούς για το ελληνικό Δημόσιο και τον κρατικό κορβανά, σύμφωνα με ρεπορτάζ του capital.gr.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης, το προηγούμενο έτος ανοίχθηκαν χιλιάδες τραπεζικοί λογαριασμοί, αποκαλύπτοντας τεράστια ποσά σε φορολογούμενους που είχαν "ξεχάσει" να τα δηλώσουν στην εφορία.

Η ταχύτητα πλέον με την οποία ανοίγονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί και η δέσμευση αυτών έχουν οδηγήσει σε άλλο επίπεδο τους ελέγχους, ενώ υποθέσεις που σε άλλες περιπτώσεις θα μπορούσαν να παραγραφούν γεμίζουν τα ταμεία του κράτους και σταματούν τους επιτήδειους από την απόκρυψη εισοδημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του απολογισμού της ΑΑΔΕ, από τους ελέγχους προσαύξησης περιουσίας και το άνοιγμα λογαριασμών, στη διάρκεια του 2023, διαπιστώθηκαν τα εξής:

- Από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών φυσικού προσώπου που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών λαχείων, παιγνίων με αριθμούς και μπίνγκο προσδιορίστηκαν αδήλωτες ληφθείσες προμήθειες και προσαύξηση περιουσίας από εισοδήματα αγνώστου πηγής, συνολικού ύψους 13.762.000 ευρώ.

- Φυσικό πρόσωπο στον Νότιο Τομέα Αθηνών, με δραστηριότητα υπηρεσίες πρακτορείου ΠΡΟ-ΠΟ και στοιχημάτων, κατά τα έτη 2017-2019 απέκρυψε εισοδήματα γνωστής και άγνωστης πηγής ύψους 6.403.900 ευρώ, τα οποία βρέθηκαν σε τραπεζικούς του λογαριασμούς.

- Φυσικό πρόσωπο στη Λάρισα, κατά τα έτη 2017-2020, προσαύξησε την περιουσία του αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 2.679.400 ευρώ, με τα ποσά να βρίσκονται στους τραπεζικούς του λογαριασμούς.

Αδήλωτα χρήματα πολλών εκατομμυρίων ευρώ εντοπίστηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς φορολογούμενων

Όπως αναφέρουν από τη φορολογική διοίκηση, κατά το τρέχον έτος, εκατομμύρια τραπεζικοί λογαριασμοί φυσικών και νομικών προσώπων θα βρεθούν προσεχώς στο στόχαστρο των φορολογικών αρχών, με τη χρήση του νέου συστήματος της ΑΑΔΕ, το οποίο θα σκανάρει όλες τις κινήσεις τους. Πρόκειται για το "Σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας" (Bank Account Nexus Crosscheck APPplication ή BANCAPP), το οποίο αυτοματοποίησε τη διαδικασία παροχής στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν ελεγχόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα τεστ μεταξύ ΑΑΔΕ, Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων και το προσεχές διάστημα θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία. Οι μεγάλες συστημικές τράπεζες δηλώνουν έτοιμες για την ενεργοποίηση του νέου συστήματος, ενώ οι μικρότερες αναμένεται να ζητήσουν παράταση.

Μέσω του BANCAPP συλλέγονται και αξιοποιούνται τα δεδομένα του αρχείου χρηματοπιστωτικών προϊόντων και αναλυτικών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, των κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών πληρωμών και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων και αναλυτικών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών των ΑΦΜ για τα οποία έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου. Ο έλεγχος αφορά τόσο καταθέσεις, ρέπος, ασφαλιστικά προϊόντα, παράγωγα, μετοχές, όσο και δάνεια και θυρίδες.

Με την έκδοση εντολής ελέγχου εισοδήματος, αυτόματα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, θα αποστέλλεται αίτημα στο BANCAPP. Σε διάστημα δύο ημερών η ΑΑΔΕ θα έχει τις σχετικές απαντήσεις για τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα περιουσιακά στοιχεία της τελευταίας πενταετίας.

Τα στοιχεία αυτά θα διασταυρώνονται με τις φορολογικές δηλώσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το ύψος της κινητής περιουσίας και οι δαπάνες διαβίωσης δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που εμφανίζουν στην εφορία. Σε περίπτωση που δεν καλύπτονται, θα θεωρείται αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας και το υπερβάλλον ποσό θα φορολογείται με συντελεστή 33%.

Διαβάστε Επίσης

Η διαδικασία

- Με την έκδοση εντολής ελέγχου, το αίτημα προωθείται αυτόματα από την ΑΑΔΕ, μέσω του κόμβου ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας, στα πιστωτικά ιδρύματα και σε όλα τα υπόχρεα πρόσωπα.

- Υποχρεούνται σε απάντηση και αποστολή των αρχείων εντός δύο εργάσιμων ημερών, με εξαίρεση στις περιπτώσεις που το αίτημα καταλαμβάνει ελεγχόμενο διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών, οπότε και η αποστολή των αρχείων θα γίνεται εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

- Η επικοινωνία των αιτημάτων μεταξύ της ΑΑΔΕ και των υπόχρεων προσώπων θα πραγματοποιείται μέσω των υποδομών της "Τειρεσίας". Η πληροφορία που ανταλλάσσεται μέσω των καναλιών διαβίβασης της "Τειρεσίας Α.Ε." αφορά τα στοιχεία των ελεγχόμενων.

- Για την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας της διαδικασίας, όλα τα φορολογικά ή/και χρηματοοικονομικά δεδομένα που ανταλλάσσονται κρυπτογραφούνται

χρηματα

Για την άρση απορρήτου, μέσω του συστήματος, προϋπόθεση είναι η γνώση και συμπλήρωση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του φυσικού, ή νομικού προσώπου, ή νομικής οντότητας, για το οποίο πραγματοποιείται η άρση του τραπεζικού απορρήτου, ενώ για την υποβολή αιτήματος άρσης πρέπει να έχουν προηγηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες έγκρισης της άρσης του τραπεζικού απορρήτου που προβλέπονται για τις ελεγκτικές υπηρεσίες.

Στο νέο σύστημα θα διαβιβάζουν δεδομένα τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα ιδρύματα πληρωμών, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, τα οποία δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, με ή χωρίς φυσική εγκατάσταση, και τηρούνται στο Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Τα στοιχεία που θα αποστέλλουν τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αφορούν:

1. Καταθέσεις πρώτης ζήτησης και προθεσμιακές

2. Χορηγήσεις

3. Επενδυτικούς λογαριασμούς με παντός είδους χαρτοφυλάκια επενδυτικών προϊόντων και αξιογράφων, όπως αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, μετοχές, τραπεζοασφάλιστρα, παράγωγα, repos κ.λπ.

4. Πιστωτικές κάρτες

5. Τραπεζικές θυρίδες

6. Λογαριασμούς πληρωμών

7. Προπληρωμένες κάρτες

8. Ηλεκτρονικά πορτοφόλια

Στις περιπτώσεις που, κατά τη διαδικασία της αυτοματοποιημένης πρόσβασης στο BANCAPP, από τις Αρχές, υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου, ανακτηθούν στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που περιλαμβάνονται στο αίτημά τους, αυτό δεν συνιστά παραβίαση του επαγγελματικού και τραπεζικού απορρήτου, καθώς και του απορρήτου των στοιχείων, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι Αρχές, υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου υποχρεούνται να καταστρέφουν τα στοιχεία αυτά, κατά τρόπο οριστικό και μη αναστρέψιμο, και να ενημερώνουν τον Υπεύθυνο Τεχνικό Διαχειριστή για τις δικές του ενέργειες, ώστε το BANCAPP να μη διατηρήσει τα σχετικά δεδομένα.

Διαβάστε Επίσης

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 26 Απρ 2024 | 15:30
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 25 Μαϊ 2024 | 20:05

Ξεκινούν οι αιτήσεις για σύνταξη στους οφειλέτες - Πόση σύνταξη θα παίρνουν με χρέη ως 30.000 ευρώ

Οι προϋποθέσεις για να λάβουν σύνταξη όσοι έχουν χρέη προς το Δημόσιο.

25 Μαϊ 2024 | 09:42

Με ταχύτατους ρυθμούς η επιστροφή φόρου και ΦΠΑ - Με ποιον τρόπο ελέγχονται επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα

Με ταχύτατους ρυθμούς, αλλά μέσα από την πραγματοποίηση εξονυχιστικών ελέγχων από τους φοροελεγκτικούς μηχανισμούς, πραγματοποιούνται οι επιστροφές φόρου.

ΣΥΡΙΖΑ 25 Μαϊ 2024 | 09:16

Αλήθειες και ψέματα για την οικονομική πρόταση του Κασσελάκη - Κοστίζει όντως 45 δις που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης;

Αλήθειες και ψέματα για το οικονομικό πρόγραμμα που προκάλεσε την αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης…

24 Μαϊ 2024 | 17:08

"Πράσινα Ταξί": Επιδότηση για αγορά ηλεκτρικών ταξί σε 13 δικαιούχους

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0"

PUBLIC 24 Μαϊ 2024 | 15:58

Γκάμα Μεγάλων Τηλεοράσεων για Μεγάλους Τελικούς από τα Public

Στα Public βρίσκουμε απεριόριστη γκάμα XL τηλεοράσεων σε χαμηλές τιμές και πάντα με τους πιο ευέλικτους τρόπους πληρωμής για να τις αποκτήσουμε άτοκα και χωρίς κάρτα!

ΣΥΜΦΕΡΕΙ 24 Μαϊ 2024 | 15:40

Ενοικιάζοντας αυτοκίνητο από την Hertz, κερδίζεις ακόμα περισσότερα, σε συνεργασία με το Miles+Bonus της AEGEAN

Εύκολα και απλά ενοικιάζεις το αυτοκίνητο της επιλογής σου, εξαργυρώνοντας όσα μίλια επιθυμείς, για να μειώσεις ή να καλύψεις το κόστος ενοικίασης!

ΕΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 242,7 ΜΕΤΡΑ 24 Μαϊ 2024 | 13:49

ΤΕΡΝΑ: Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η νέα γέφυρα Ευήνου

"Η νέα γέφυρα Ευήνου αποτελεί μέρος ενός συνόλου έργων που πραγματοποιούνται στην περιοχή με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία", αναφέρει η ΤΕΡΝΑ.

24 Μαϊ 2024 | 10:52

Η ιστορία πίσω από το Petshop88, το Νο 1 online κατάστημα για τους μικρούς μας φίλους

Πριν από 10 χρόνια γεννήθηκε η ιδέα για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος, ως επέκταση του φυσικού καταστήματος που ήδη προϋπήρχε.

ΕΝΩ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΡΟΙ 24 Μαϊ 2024 | 09:29

Τα μηνύματα Ευ. Μυτιληναίου για τις αστοχίες της ΕΕ στην ενέργεια - Παραμένει ακριβή ακόμα και τώρα

Η ενέργεια ακόμα και τώρα παραμένει ακριβή σημείωσε ο Ευ. Μυτιληναίος, ο οποίος έστειλε μηνύματα στην ΕΕ.

ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 24 Μαϊ 2024 | 08:18

Πώς ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στον καφέ γεμίζει τα κρατικά ταμεία

Οι επιχειρήσεις εμπορίας καφέ υποστηρίζουν ότι η κατάργηση του Ειδικού Φόρου θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της τιμής στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

ΕΝΕΔ 23 Μαϊ 2024 | 18:15

Σε πλήρη λειτουργία το Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου

Με τη λειτουργία του νέου σύγχρονου και λειτουργικού Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου ενισχύεται η διαφάνεια

ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 23 Μαϊ 2024 | 17:00

Πρόστιμο μαμούθ 337,5 εκατ. από την Κομισιόν στην πολυεθνική Mondelez - Το κόλπο για να κρατά φουσκωμένες τις τιμές

Η Κομισιόν διαπίστωσε ότι η Mondelēz παραβίασε τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ - Χρέωνε περισσότερα για τα δικά της προϊόντα, εις βάρος των καταναλωτών.