Αυξάνονται οι κατώτατοι μισθοί από 50-110€ -ποιους επηρεάζει

Αυτό στην πράξη σημαίνει μια καθαρή αύξηση της τάξεως των 50 ευρώ για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό των 586 ευρώ (μεικτά) και μια καθαρή αύξηση των 100-110€

Αυξάνονται οι κατώτατοι μισθοί από 50-110€ -ποιους επηρεάζει

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου η οποία είναι προγραμματισμένη για τις τρεις μετά το μεσημέρι, αναμένεται να ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό το τελικό ποσοστό αύξησης του κατώτατου μισθού. Η κυβέρνηση θέλει να κάνει μια «εντυπωσιακή» ανακοίνωση μετά την ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών οπότε το ποσοστό που αναμένεται να ανακοινωθεί θα κινείται στην περιοχή του 8-10%.

Αυτό στην πράξη σημαίνει μια καθαρή αύξηση της τάξεως των 50 ευρώ για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό των 586 ευρώ (μεικτά) και μια καθαρή αύξηση των 100-110 ευρώ για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό των 511 ευρώ δεδομένου ότι δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Ο λεγόμενος υποκατώτατος μισθός θα καταργηθεί και η ηλικιακή διάκριση θα πάψει να υπάρχει.

Yπενθυμίζεται ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι θέμα εθνικών κυβερνήσεων όπως σημείωσε και ο Βάλντις Ντομπρόβκις επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη των μισθών θα πρέπει να συμβαδίζει με την εξέλιξη της παραγωγικότητας.

Από την αύξηση του κατώτατου μισθού θα ωφεληθούν άμεσα περίπου 600.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα αλλά και περίπου 280.000 «επιδοματούχοι» δεδομένου ότι με την αύξηση του κατώτατου μισθού παρασύρονται και συνολικά 24 επιδόματα.

Από την άλλη επιβαρύνσεις θα υπάρξουν για περίπου ένα εκατομμύριο αυτοαπασχολούμενους καθώς θα αυξηθεί το ελάχιστο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών (σήμερα 168 ευρώ) το οποίο επίσης συνδέεται με τον κατώτατο μισθό.

Αναλυτικά οι αρνητικές συνέπειες είναι οι εξής:

- Θα αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων. Και φυσικά, θα επιβαρυνθούν και όσοι μισθωτοί θα πάρουν αύξηση αλλά και η μεγάλη πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιτηδευματιών. Για τους μισθωτούς και τους εργοδότες τους, ο λόγος είναι προφανής: οι εισφορές υπολογίζονται με αναλογικό συντελεστή (συνολικά φτάνει έως και 41%) οπότε από τη στιγμή που θα αυξηθεί η βάση υπολογισμού, θα αυξηθεί και το αποτέλεσμα. Για τους αυτοαπασχολούμενους, επιπλέον θα πληρώσουν αυτοί που σήμερα καταβάλλουν την ελάχιστη εισφορά των 168 ευρώ. Αυτοί όμως είναι και οι περισσότεροι. Η επιβάρυνση –η οποία αφορά και στους αγρότες- θα είναι ανάλογη με το ποσοστό αύξησης του κατώτατου μισθού.

· Κάποιοι εργαζόμενοι θα κληθούν για πρώτη φορά να πληρώσουν φόρο εισοδήματος. Οι παλαιότεροι που έχουν τριετίες και επίδομα γάμου, θα ξεπεράσουν για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια το όριο του αφορολογήτου οπότε θα κληθούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει τα ακόλουθα 24 επιδόματα και λοιπά οικονομικά μεγέθη.

1. Μισθωτοί με κατώτατους μισθούς:

Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα προκαλέσει αυξήσεις στις αποδοχές τους. Το ποια ακριβώς θα είναι η αύξηση στα καθαρά, εξαρτάται από το ποσοστό που θα αυξηθεί.

2. Μισθωτοί με υποκατώτατους μισθούς

Η κατάργηση του σημερινού υποκατώτατου μισθού των 511 ευρώ τον μήνα για όσους είναι κάτω των 25 ετών θα οδηγήσει σε διπλή αύξηση αμοιβών αυτή την κατηγορία των εργαζομένων.

3. Επίδομα γάμου

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι επιχειρήσεις εκείνες που είναι μέλη των αντίστοιχων εργοδοτικών οργανώσεων που υπογράφουν την ΕΓΣΣΕ (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ) χορηγούν στους εργαζόμενους το επίδομα γάμου ύψους 10% επί του εκάστοτε βασικού μισθού. Έτσι, σήμερα οι εργαζόμενοι που λαμβάνουν τον κατώτατο των 586,08 ευρώ μικτά τον μήνα, λαμβάνουν επίσης και 58,6 ευρώ ως επίδομα γάμου, το οποίο θα πρέπει να αυξηθεί ποσοστιαία αντίστοιχα με την αύξηση του βασικού μισθού και του βασικού ημερομισθίου.

4. Αποδοχές όσων εργάζονται με μερική απασχόληση

Οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας, συναρτώνται με το εκάστοτε ύψος των κατώτατων αμοιβών και ημερομισθίων. Η αύξηση των κατώτατων μισθών θα συμπαρασύρει ανοδικά και τους μισθούς όσων αμείβονται με συμβάσεις μερικής απασχόλησης.

5. Επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ:

Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας είναι μια παροχή που χορηγείται σε μισθωτούς, ασφαλισμένους στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ, των οποίων η εργασιακή σχέση είτε έληξε (σύμβαση ορισμένου χρόνου) είτε καταγγέλθηκε από τον εργοδότη, με χρονική διάρκεια από πέντε έως 12 μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιήσει οι δικαιούχοι σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης, που ορίζονται ως κρίσιμα. Από 12.03.2012 το βασικό μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 360,00 ευρώ. Για κάθε μέλος της οικογένειας του ανέργου το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%. Καταβάλλεται Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, εφόσον έχουν συμπληρωθεί συγκεκριμένες ημέρες επιδότησης σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

6. Αποκλειστικοί/ές, νοσοκόμοι/ες

Η τακτική επιδότηση ανεργίας χορηγείται στους αποκλειστικούς νοσοκόμους και αποκλειστικές νοσοκόμες που παρέχουν εξαρτημένη εργασία σε μη σταθερό εργοδότη (Ν.2335/95, αρθρ. 3 παρ. 1). Από 12.03.2012 το βασικό μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στο ποσό των 360,00 ευρώ. Ο δικαιούχος αυτής της επιδότησης δεν δικαιούται τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα. Το ποσό της επιδότησης είναι συνδεδεμένο με το εκάστοτε βασικό ημερήσιο επίδομα ανεργίας.

7. Ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας ή επίδομα σε όσους δεν έχουν καταγγελία της σύμβασής τους λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης:

Η τακτική επιδότηση ανεργίας στους ασκούντες το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας ή στους μη διαθέτοντες καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης χορηγείται σε:

α) μισθωτούς που ασκούν το δικαίωμα της επίσχεσης από την εργασία του άρθρου 325 του Αστικού Κώδικα και

β) σε μισθωτούς των οποίων η επιχείρηση στην οποία απασχολούνται έχει προβεί σε διακοπή εργασιών χωρίς να έχει προβεί σε έγγραφες καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας.

8. Ασφαλισμένοι που έχουν απασχοληθεί σε τουριστικά επαγγέλματα, ή σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά:

Για την εφαρμογή της ευνοϊκής αυτής ρύθμισης στους ασφαλισμένους που έχουν απασχοληθεί σε τουριστικά και άλλα επαγγέλματα σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά, ως εποχιακή θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή παραρτήματα επιχειρήσεων οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο και μικρότερο από εννέα μήνες, κατά το υπόλοιπο δε χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού (άρθρ. 31 ν. 4144/13).

9. Δασεργάτες - Ρητινοσυλλέκτες: Η τακτική επιδότηση ανεργίας δασεργατών - ρητινοσυλλεκτών χορηγείται στους δασεργάτες και ρητινοσυλλέκτες που απασχολούνται για λογαριασμό των οικείων Συνεταιρισμών, καθώς και στους ελεύθερους δασεργάτες και στους απασχολούμενους για λογαριασμό του Δημοσίου που αμείβονται κατ’ αποκοπή και των οποίων η ασφάλιση στο ΙΚΑ γίνεται με τρόπο πλασματικό. Ανάλογα με τις ημέρες ασφάλισης στον κλάδο κυμαίνεται η χρονική διάρκεια της επιδότησης που είναι 360 ευρώ.

10. Εκδοροσφαγείς:

Η τακτική επιδότηση ανεργίας εκδοροσφαγέων χορηγείται στους εκδοροσφαγείς, εκδοροτεμαχιστές, ακροκαθαριστές, εργατοτεχνίτες εντέρων κ.λπ. όλης της χώρας οι οποίοι έχουν υπαχθεί με τη διάταξη του άρθρ. 3 παρ. 1 του ν. 2335/95 στην ασφάλιση ανεργίας του ΟΑΕΔ.

11. Ξεναγοί:

Η τακτική επιδότηση ανεργίας χορηγείται στους ξεναγούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία σε μη σταθερό εργοδότη (Ν.2335/1995, άρθρ. 3 εδ. 1 παρ.1). Η επιδότηση ενός ξεναγού χορηγείται τον Δεκέμβριο κάθε έτους και τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο του επόμενου έτους.

12. Φορτοεκφορτωτές:

Η ειδική συμπληρωματική παροχή ανεργίας φορτοεκφορτωτών χορηγείται στους μόνιμους και επίκουρους φορτοεκφορτωτές των λιμένων και ξηράς καθώς και στους σημειωτές των τελωνείων όλης της χώρας που διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών.

13. Επίδομα μακροχρόνια ανέργων:

Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν εξαντλήσει 12μηνη επιδότηση ακόμη και αν την έλαβαν τμηματικά (δηλ. με αναστολές και συνεχίσεις). Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των 200 ευρώ και χορηγείται προσωπικά στον ίδιο τον δικαιούχο για όσο χρονικό διάστημα είναι άνεργος και σε καμία περίπτωση πέρα από 12 μήνες.

14. Ειδικό εποχικό βοήθημα:

Δικαιούχοι του ειδικού εποχικού βοηθήματος είναι τα άτομα που ασκούν ένα από τα πιο κάτω επαγγέλματα. Συγκεκριμένα, αυτά του οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτη.

15. Ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας:

Ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, δηλαδή σήμερα 187 ευρώ για άγαμο χωρίς παιδιά.

16. Ειδικό βοήθημα έπειτα από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων:

Είναι ίσο με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, δηλαδή είναι στα 215,85 ευρώ για άγαμο χωρίς παιδιά.

17. Ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας:

Αντιστοιχεί σε 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

18. Ειδική παροχή μητρότητας:

Ισούται με τον κατώτατο μισθό, δηλαδή σήμερα είναι 586,08 ευρώ μικτά.

19. Ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη: Καταβάλλονται έως τρεις μισθοί, όπως προσδιορίζονται από τις συλλογικές συμβάσεις.

20. Προγράμματα απασχόλησης ΟΑΕΔ:

Το μισθολογικό κόστος για παράδειγμα των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας αντιστοιχεί: α) σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 495,25 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω και β) σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 431,75 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών.

21. Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας:

Η επιχορήγηση κυμαίνεται από 50% έως 70% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

22. Αποζημίωση μαθητών ΕΠΑΣ:

Η αποζημίωση για κάθε μέρα μαθητείας ή πρακτικής άσκησης ισούται με το 75% του υποκατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (σήμερα 17,12 ευρώ).

23. Προγράμματα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για απασχόληση σπουδαστών.

24. Βοήθημα Ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων - ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ- τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ - ΜΜΕ και Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων - ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ - τέως ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. Τομέας ΤΣΑΥ, τ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών)

Φωτο: REUTERS

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΟΙ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 24 Οκτ 2021 | 12:19

Ηλεκτρικό ρεύμα: Πώς θα προστατευτείτε από τις εκρηκτικές ανατιμήσεις - Επτά ερωτήσεις και απαντήσεις

Μεγάλη προσοχή στην κατανάλωση αλλά και μελέτη των τιμολογίων ρεύματος που προσφέρουν οι εταιρείες ώστε να αποφευχθούν οι υπέρογκες επιβαρύνσεις.

ΟΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΦΤΑΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 23 Οκτ 2021 | 11:37

Κίνδυνος "ηλεκτροπληξίας" για τα νοικοκυριά: Tιμή ρεκόρ πάνω από 22 λεπτά για μια κιλοβατώρα ρεύματος - Αναλυτικά παραδείγματα

Μάλιστα, τα χειρότερα φαίνεται ότι είναι μπροστά καθώς η τιμή χονδρικής τον Οκτώβριο έχει εκτοξευτεί ακόμη και πάνω από τα 200 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 21 Οκτ 2021 | 11:22

"Κλείδωσε" ο νέος ενοποιημένος ΕΝΦΙΑ: Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο το 2022

Η κυβέρνηση καταλήγει σε έναν απλοποιημένο φόρο για τον ΕΜΦΙΑ ο οποίος πρακτικά θα υπολογίζεται με μια κλίμακα.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 20 Οκτ 2021 | 09:10

Οι παγίδες στη θέρμανση: Πώς θα γλιτώσετε επιβάρυνση πάνω από 1.000 ευρώ σε ρεύμα, πετρέλαιο, αέριο

Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι φέτος η ακριβότερη λύση που μπορείτε να επιλέξετε για να καλύψετε τις ανάγκες θέρμανσης.

ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΑΓΕΛΥΤΕΡΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ 18 Οκτ 2021 | 08:38

Γιατί δεν υπάρχει πλέον νεόδμητο ακίνητο με τιμή κάτω από 1.600 ευρώ - Αναλυτικός πίνακας με τις τιμές

Η σταδιακή έξοδος από την πανδημία, η αύξηση του κόστους κατασκευής, οι ανατιμήσεις στα οικόπεδα, έχουν ήδη ωθήσει τις τιμές των ακινήτων προς τα πάνω.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 16 Οκτ 2021 | 11:15

Πετρέλαιο Θέρμανσης: Οδηγός επιβίωσης για το φετινό χειμώνα: Πώς θα πάρετε το επίδομα - Τα ποσά σε 130 περιοχές [Πίνακας]

Οδηγός επιβίωσης με δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις και αναλυτικά παραδείγματα για το ύψος του επιδόματος θέρμανσης

ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΕΙ ΤΟ 50% 15 Οκτ 2021 | 10:34

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πόσο πωλείται από σήμερα - Το επίδομα θέρμανσης σε 500 περιοχές - Αναλυτικός πίνακας

Ιδού πόσο πωλείται από σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης – Τα "δάνεια θέρμανσης" και οι εκπτώσεις – Δείτε πόσο επίδομα θα πάρετε σε 500 περιοχές της χώρας

ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ 14 Οκτ 2021 | 09:59

Ο λογαριασμός της κρίσης: Συν 30€ τον μήνα η μετακίνηση με ΙΧ - Αύξηση 200 έως 518€ στη θέρμανση

Τα ελληνικά νοικοκυριά είναι αντιμέτωπα με μεγάλες αυξήσεις σε καύσιμα και ενέργεια - Ο χειμώνας προβλέπεται βαρύς.

Η ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ 13 Οκτ 2021 | 08:35

Τσουνάμι αυξήσεων στην ενέργεια: Πόσο θα πληρώνουμε για ρεύμα, πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο

Φέτος οι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι με… τσουνάμι αυξήσεων σε όλες τις πηγές ενέργειας που μπορούν να χρησιμοποιήσουν.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ 11 Οκτ 2021 | 08:43

Πόσο ακριβαίνει ο λογαριασμός του ρεύματος - Από τι εξαρτάται η μείωση μέσω της επιδότησης

Από τι θα εξαρτηθεί το ύψος της επιδότησης που θα λάβει το κάθε νοικοκυριό για να πληρώσει το ηλεκτρικό ρεύμα αλλά και το ύψος της πρόσθετης επιβάρυνσης που θα προκύψει φέτος.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 10 Οκτ 2021 | 10:31

Βόρεια Εύβοια: Τα 12 μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων στις πυρόπληκτες περιοχές

Εν αναμονή ανακοινώσεων από το Υπουργείο Οικονομικών για τα μέτρα που θα δώσουν "ανάσα" στις επιχειρήσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 09 Οκτ 2021 | 09:12

Ποιοι δικαιούνται επίδομα θέρμανσης πάνω από 500 ευρώ και ποιοι θα πάρουν 100 ευρώ - Αναλυτικοί πίνακες

Το φετινό επίδομα θέρμανσης είναι αυξημένο έως και 181 ευρώ σε σχέση με πέρυσι - Τα ακριβή ποσά για τις οικογένειες που ζουν στις ορεινές περιοχές της χώρας

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 08 Οκτ 2021 | 12:35

Μέτρα στήριξης: Επίδομα 100 έως 750 € για πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικό αέριο - 18 € τον μήνα για ρεύμα

Πακέτο μέτρων στήριξης συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ παρουσίασε η κυβέρνηση. Το επίδομα θέρμανσης διευρύνεται. Το ποσό θα λάβουν πάνω από ένα εκατ. άτομα.