Follow us

Εκκρεμείς συντάξεις: Επιστρατεύουν συνταξιούχους και δίνουν και μπόνους 7.000 ευρώ για να "βγάζουν συντάξεις"

Έμπειρα στελέχη του ΕΦΚΑ καλούνται να υπογράψουν μια οκτάμηνη σύμβαση έργου για να προσφέρουν στην υπηρεσία από την οποία συνταξιοδοτήθηκαν.

Άρης Παπαθανασίου
ΓΡΑΦΕΙ: ΑΡΗς ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ψηφιακές συντάξεις

Ο ΕΦΚΑ έχασε έμπειρα στελέχη που γνώριζαν πώς να… βγάλουν συντάξεις λόγω συνταξιοδότησης. Κανένα πρόβλημα: καλούνται τώρα να υπογράψουν μια οκτάμηνη σύμβαση έργου για να προσφέρουν στην υπηρεσία από την οποία συνταξιοδοτήθηκαν.

Άλλοι, βρίσκονται κρεμασμένοι σε μια κλωστή καθώς ο ΕΦΚΑ έχει κινηθεί δικαστικά εναντίον τους. Λύνεται και αυτό: απόσυρση του ΕΦΚΑ από τα ένδικα μέσα. Ναι αλλά κινδυνεύουν να φύγουν σε σύνταξη όλοι οι προϊστάμενοι και οι διευθυντές τμημάτων τώρα που υπάρχουν μεγάλες ανάγκες και για την έκδοση συντάξεων αλλά και για την εφαρμογή των μέτρων στήριξης της κοινωνίας λόγω πανδημίας. Όχι, οι συνταξιοδοτήσεις αυτές θα πάνε τουλάχιστον έξι μήνες ποιο πίσω και δεν θα εφαρμοστεί το μέτρο της υποχρεωτικής απόλυσης στα 67. Το τελευταίο είναι και το καλύτερο: θα δοθούν bonus 7200 ευρώ τον χρόνο σε όσους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ πιάσουν τους στόχους και συμβάλλουν στο να εξαλειφθεί μια από τις μεγαλύτερες ντροπές του ελληνικού δημοσίου των τελευταίων ετών: η καθυστέρηση στην έκδοση μιας σύνταξης ανθρώπου που αποχωρεί από την … ενεργό δράση με καθυστέρηση ακόμη και 4-5 ετών.

Η λύση

Ιδού λοιπόν η προωθούμενη λύση σε ένα βαθιά πολιτικό πρόβλημα το οποίο αναδείχτηκε έντονα τις προηγούμενες ημέρες ακόμη και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Στο υπουργείο Εργασίας και στον ΕΦΚΑ συγκρότησαν ένα διπλό σχέδιο θέτοντας τον φιλόδοξο στόχο του να εξαλειφθεί το θέμα των εκκρεμών συντάξεων μέχρι το τέλος του 2021. Είτε πρόκειται για 160.000 συντάξεις όπως λέει ο υπουργός Εργασίας είτε πρόκειται για περισσότερες όπως ισχυρίζονται τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, το ζητούμενο είναι να τελειώσουν οι εκκρεμότητες το ταχύτερο δυνατόν και αυτό να επιτευχθεί με δύο τρόπους:

1. Πρώτον με το να σταματήσει η συσσώρευση νέων εκκρεμών αιτημάτων. Αυτό προωθείται να γίνει με το σύστημα ΑΤΛΑΣ που βγάζει ηλεκτρονικά τις συντάξεις. Το πρόγραμμα εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο και τίθεται σταδιακά σε εφαρμογή. Με αυτό τον τρόπο, οι νέοι συνταξιούχοι δεν μπαίνουν στην ουρά αλλά λαμβάνουν αμέσως της σύνταξή τους και δεν επιβαρύνουν το σύστημα με νέες εκκρεμότητες.

2. Δεύτερον με το να περιοριστεί άμεσα το στοκ των συντάξεων. Αυτό θα γίνει με… πανστρατία καθώς οι εκδόσεις των παλαιών συντάξεων γίνονται χειροκίνητα. Να λοιπόν γιατί επανέρχονται συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ στην ενεργό δράση, γιατί αγοράζεται καινούργιος εξοπλισμός για τον ΕΦΚΑ, γιατί θα γίνουν υποχρεωτικές αποσπάσεις και μετατάξεις, γιατί θα απορροφηθούν στελέχη ακόμη και από επιμελητήρια και γιατί θα δοθούν γενναία bonus.

Οι νομοθετικές διατάξεις που προωθούνται

Οι νομοθετικές διατάξεις που προωθούνται, είναι οι εξής:

·Ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ μπορεί να αποφασίζει την ανάθεση του έργου της υποστήριξης των διαδικασιών απονομής συντάξεων σε συνταξιούχους λόγω γήρατος, πρώην υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ και των ενταχθέντων σε αυτόν ασφαλιστικών φορέων και του δημοσίου οι οποίοι κατά τον χρόνο της ενεργού υπηρεσίας τους, είχαν υπηρετήσει στα αντικείμενα της επεξεργασίας των αιτημάτων παράτασης αναπηρικών συντάξεων, απονομής και παράτασης του εξωιδρυματικού επιδόματος, μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου, απονομής προσωρινών συντάξεων όλων των κατηγοριών της διαδικασίας ελέγχου των εισφορών καθώς και της υποστήριξης της γραμματείας συντάξεων. Η ανάθεση του έργου, γίνεται με συμβάσεις έργου η διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 8 μήνες ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης.

·Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου των επιστημονικών συλλόγων δικηγόρων, ιατρών, φαρμακοποιών, μηχανικών και των επιμελητηρίων, δύναται να διατίθεται στον e-ΕΦΚΑ προσωπικό των επιστημονικών συλλόγων και των επιμελητηρίων. Το προτεινόμενο προσωπικό, τοποθετείται με απόφαση του ΔΣ του e-ΕΦΚΑ και απασχολείται είτε στην υλοποίηση υποστηρικτικών διαδικασιών των περιφερειακών διευθύνσεων είτε στην εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, τον κανονισμό και πληρωμή των συντάξεων.

·Ο e-ΕΦΚΑ μπορεί με απόφαση του διοικητή του να παραιτηθεί από ένδικα μέσα και βοηθήματα που έχουν ήδη ασκηθεί κατά δικαστικών αποφάσεων και αποφάσεων προσωρινών διαταγών με τις οποίες διατάσσεται η παραμονή ή η επαναπρόσληψη εργαζομένων σε υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και των τέως εντασσόμενων σε αυτόν φορέων ή κλάδων υπό την προϋπόθεση ότι οι εργαζόμενοι παραιτούνται εγγράφως από οποιοδήποτε δικόγραφο ή δικαίωμα που απορρέει από την αιτία αυτή, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσης οικονομικών αξιώσεών τους και εφόσον υφίστανται οι αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ. Μετά την παραίτηση από τα ένδικα μέσα και βοηθήματα, που έχουν ήδη ασκηθεί, οι εργαζόμενοι προς τον σκοπό της απονομής και εκκαθάρισης συντάξεων, καταλαμβάνουν ειδικά συστηνόμενες προσωποπαγείς θέσεις οι οποίες καταργούνται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους.

·Στο προσωπικό που συμμετέχει στα κλιμάκια –ομάδες, υποομάδες εργασίας και στις κοινές ομάδες εργασίας που συστάθηκαν ή συστήνονται και λειτουργούν εντός του έτους 2021 με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, τον κανονισμό και την πληρωμή συντάξεων του δημοσίου τομέα και όλων των πρώην ταμείων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, καθορίζεται αποζημίωση εφόσον επιτευχθούν οι ποσοτικοί στόχοι οι οποίοι δεν δύναται να υπερβαίνουν το όριο των 7.200 ευρώ.

·Επιτρέπεται η απόσπαση στον ηλεκτρονικό εθνικό οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης μονίμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού σε διοικητικό κλάδο και ανήκουν οργανικά σε φορείς εντός της γενικής κυβέρνησης είτε εκτός αυτής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι προϋποθέσεις

Υπάρχουν όμως προϋποθέσεις:

o Εντός 10 ημερών από την έναρξη του νόμου, θα καταρτιστεί πίνακας με τους υπαλλήλους που πληρούν τις προϋποθέσεις για απόσπαση σε υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ εντός της περιφερειακής ενότητας της οργανικής τους θέσης.

o Οι αποσπάσεις και η παράλληλη ανάθεση καθηκόντων για τους υπαλλήλους που επιλέγονται είναι υποχρεωτική και αίρεται μόνο για λόγους που ανάγονται στη χαμηλή αποδοτικότητα του υπαλλήλου. Εξαιρούνται μόνο οι υπάλληλοι του υπουργείου Υγείας και των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του υπουργείου Μετανάστευσης και ασύλου.

o Είναι δυνατόν, οι προϊστάμενοι των γενικών διευθύνσεων και των διευθύνσεων του υπουργείου Εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων καθώς και οι εκτελούντες σήμερα χρέη αναπληρωτών αυτών των οποίων η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως την 31η Δεκεμβρίου 2020 λόγω της συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας τους να παραμείνουν στην υπηρεσίας τους έως την 30η Ιουνίου 2021 για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών των υπηρεσιών ως προς την άμεση εφαρμογή των μέτρων στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών λόγω των συνεπειών διασποράς της πανδημίας του κορονοϊου.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ 2,3 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ 26 Ιουν 2022 | 13:24
"ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ" 24 Ιουν 2022 | 15:17

Κορονοϊός: Νέο κύμα μετά τις διακοπές - Θα έχουμε πολύ υψηλούς αριθμούς, προειδοποιεί ο Γερμανός "Τσιόδρας"

Ο Γερμανός επικεφαλής ιολογίας στο Βερολίνο Ντρόστεν δηλώνει πως μετά τις θερινές διακοπές θα υπάρξει νέο κύμα κορονοϊού.

ΔΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 23 Ιουν 2022 | 09:08

Κορονοϊός: Και τα παιδιά έως 14 ετών παθαίνουν long Covid-19

Σύμφωνα με επιστημονική μελέτη και τα παιδιά έως 14 ετών μπορούν να πάθουν μακρά Covid-19.

ΓΙΑ ΔΕΝ ΑΝΤΕΠΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 21 Ιουν 2022 | 14:45

Μεγάλη απεργία στην easyjet Ισπανίας - Λυγίζουν οι αεροπορικές εταιρείες από τη ζήτηση μετά από δύο χρόνια πανδημίας

Η απεργία αναμένεται να εντείνει τις δυσκολίες στα ταξίδια καθώς ο κλάδος προσπαθεί να διαχειριστεί την ανάκαμψη της ζήτησης.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ 21 Ιουν 2022 | 11:05

Βασιλακόπουλος: Οι άνω των 60 ετών να κάνουν τώρα την 4η δόση εμβολίου - Μην περιμένουν τον Οκτώβριο

Ο κ. Βασιλακόπουλος υπογράμμισε ότι "το εμβόλιο πλέον δεν είναι το μόνο μας εργαλείο. Υπάρχει, για παράδειγμα, η θεραπεία με τα χάπια της Pfizer".

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 21 Ιουν 2022 | 07:36

Συντάξεις Ιουλίου 2022: Ολες οι ημερομηνίες καταβολής ανά Ταμείο

Από την ερχόμενη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 ξεκινάει η καταβολή για τις συντάξεις Ιουλίου 2022, και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022.

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ. 20 Ιουν 2022 | 18:26

Νέο ρεκόρ από τον ΕΦΚΑ: Έκδοση 30.000 συντάξεων τον Μάιο - Τρεις μήνες πλέον η αναμονή

"Κάποιοι επιλέγουν την τακτική του ψεύδους και της παραπληροφόρησης διοτι πολύ απλά χάνουν ένα σημαντικό κομμάτι της πελατείας τους", αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Εργασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20 Ιουν 2022 | 13:44

e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις Ιουλίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε το πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και των επικουρικών συντάξεων.

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 20 Ιουν 2022 | 07:07

Ο "χάρτης" των πληρωμών έως την Παρασκευή 24 Ιουνίου - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Συνολικά 58 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε πάνω από 71.000 δικαιούχους, κατά την εβδομάδα 20-24 Ιουνίου.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΩΝ 19 Ιουν 2022 | 18:54

Κορονοϊός: Προβληματισμός από την πορεία της πανδημίας - Πάνω από 20.000 κρούσματα τις επόμενες ημέρες

Προβληματίζει ξανά η πορεία του κορονοϊού τους επιστήμονες, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένονται στην Ελλάδα πάνω από 20.000 κρούσματα.

ΣΤΙΣ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΛΗΓΕΙ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ 17 Ιουν 2022 | 08:18

Τι σημαίνει η έξοδος από τη μεταμνημονιακή εποπτεία: Μπορούν να γίνουν αυξήσεις σε συντάξεις και μισθούς;

Τι αλλάζει στην Ελλάδα με τη λήξη της μεταμνημονιακής περιόδου. Μπορούν να γίνουν αυξήσεις σε συντάξεις και μισθούς του δημοσίου;

ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ 16 Ιουν 2022 | 16:19

Κορονοϊός: Ακόμη 4.729 νέα κρούσματα στην Αττική - 383 νέες μολύνσεις στη Θεσσαλονίκη

Ακόμη 4.729 νέα κρούσματα κορονοϊού καταγράφηκαν στην Αττική το τελευταίο 24ώρο - Άλλες 383 στη Θεσσαλονίκη.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 16 Ιουν 2022 | 08:10

Ξεπαγώνουν 55.000 εκκρεμείς συντάξεις παράλληλης ασφάλισης - Το χρονοδιάγραμμα

Τέλος στην έως και εξαετή αναμονή χιλιάδων συνταξιούχων με παράλληλη ασφάλιση ετοιμάζεται να δώσει ο e- ΕΦΚΑ από τον επόμενο μήνα.