Εξωδικαστικός συμβιβασμός: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες

Οι δανειστές, μπορούν να αξιώσουν ακόμη και την ρευστοποίηση όλων των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών.

Θάνος Τσίρος
ΓΡΑΦΕΙ: ΘΑΝΟς ΤΣΙΡΟς
Εξωδικαστικός συμβιβασμός: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες

Όσο πλησιάζουν οι ημέρες για την ενεργοποίηση του εξωδικαστικού συμβιβασμού –η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα υποβληθούν οι σχετικές αιτήσεις προγραμματίζεται να ανοίξει την επόμενη εβδομάδα- τόσο μεγαλώνει ο προβληματισμός σχετικά με το κατά πόσο η ανταπόκριση των επιχειρήσεων στον εξωδικαστικό συμβιβασμό θα είναι η αναμενόμενη.

Οι περιορισμοί που έχουν τεθεί από τον νόμο όσον αφορά στα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων –να υπάρχει κερδοφορία σε τουλάχιστον μια από τις τρεις τελευταίες χρήσεις ή τα ίδια κεφάλαια να είναι θετικά- αποκλείει πολλές επιχειρήσεις που φορτώθηκαν ζημιές τα τελευταία χρόνια λόγω κρίσης αλλά έχουν πιθανότητες να επιβιώσουν με την κατάλληλη ρύθμιση του δανείου τους.

Επίσης, μπορεί να έχουν καλλιεργηθεί μεγάλες προσδοκίες, ότι μέσα από τον εξωδικαστικό συμβιβασμό θα γίνει «κούρεμα» δανειακών υποχρεώσεων, ο νόμος όμως δεν διασφαλίζει τους οφειλέτες για κάτι τέτοιο. Αντίθετα, οι δανειστές, μπορούν να αξιώσουν ακόμη και την ρευστοποίηση όλων των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών προκειμένου να πουν το τελικό «ναι» στη συμφωνία.

Τι προβλέπει η διαδικασία

Τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή του εξωδικαστικού συμβιβασμού, δεν πρόκειται να φανούν πριν από τα μέσα Οκτωβρίου καθώς για να προκύψει συμφωνία, θα χρειαστούν πολλές εβδομάδες γραφειοκρατικών διαδικασιών. Από τη στιγμή που θα υποβληθεί η πρώτη αίτηση, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, οφείλει να ορίσει συντονιστή εντός δύο εργάσιμων ημερών.

Ο συντονιστής θα είναι ένα από τα πρόσωπα του σχετικού μητρώου που συντάχθηκε –ύστερα από κλήρωση καθώς υποβλήθηκαν 986 αιτήσεις για 320 θέσεις εκ των οποίων 120 στην Αττική- από την Ειδική Γραμματεία. Αυτός με τη σειρά του έχει 4 εργάσιμες ημέρες για να ασκήσει το δικαίωμα διορισμού ή να αποποιηθεί αυτού. Αν αποδεχτεί, τότε αναλαμβάνει την υπόθεση και του κοινοποιείται ο φάκελος. Αν λείπει κάποιο δικαιολογητικό, ο συντονιστής είναι αυτός που θα δώσει προθεσμία 5 ημερών στον οφειλέτη προκειμένου να τακτοποιήσει τα χαρτιά του. Μη προσκόμιση του οποιουδήποτε εγγράφου, οδηγεί αυτόματα στη σύνταξη πρακτικού αποτυχίας της διαδικασίας.

Αν τα δικαιολογητικά συγκεντρωθούν κανονικά, τότε κοινοποιείται απόσπασμα της αίτησης σε όλους τους πιστωτές εντός δύο ημερών. Πρόσθετες καθυστερήσεις μπορεί να προκύψουν αν υπάρχει συνοφειλέτης –πέραν του κύριου οφειλέτη- ο οποίος δεν έχει συνυποβάλει την αίτηση. Σε αυτή την περίπτωση, είναι ευθύνη του συντονιστή να ζητήσει τη συγκατάθεση των πιστωτών για να προχωρήσει η διαδικασία, παρά τη μη υποβολή αίτησης από τον συνοφειλέτη. Αν ξεπεραστεί και αυτό το στάδιο, «τρέχει» προθεσμία 10 ημερών η οποία μετράει από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης στους πιστωτές. Εντός αυτών των 10 ημερών, οι πιστωτές θα πρέπει να αποστείλουν στον συντονιστή την απάντησή τους σχετικά με την πρόθεση τους να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Αυτό το 10ήμερο, θεωρείται καθοριστικό για την όλη διαδικασία καθώς αφενός θα πρέπει να προκύψει ότι υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στον οφειλέτη και στους πιστωτές τους ως προς το ακριβές ύψος των οφειλών (σ.σ ενδεχόμενη διαφωνία μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετες καθυστερήσεις τουλάχιστον 5 ημερών), και αφετέρου να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσοστό απαρτίας από την πλευρά των πιστωτών (τουλάχιστον 50%) προκειμένου να μην περαιωθεί η διαδικασία ως άκαρπη και να υποχρεωθεί ο συντονιστής να συντάξει πρακτικό αποτυχίας.

Αν συγκεντρωθεί η απαιτούμενη απαρτία, τότε ο συντονιστής κοινοποιεί στους πιστωτές το συνολικό περιεχόμενο του φακέλου και ορίζει νέα προθεσμία πέντε ημερών για τον διορισμό εμπειρογνώμονα. Ο διορισμός αυτός είναι υποχρεωτικός για τις μεγάλες επιχειρήσεις και προαιρετικός για τις μικρές (σ.σ μπορούν να το ζητήσουν οι πιστωτές που είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του 33% του συνόλου των οφειλών). Οι πιστωτές έχουν στη διάθεσή τους έναν μήνα για τον ορισμό του εμπειρογνώμονα. Και ο εμπειρογνώμωνας με τη σειρά του όμως, θα έχει στη διάθεσή του προθεσμία τουλάχιστον 30 εργάσιμων ημερών προκειμένου, μεταξύ άλλων, να συντάξει και το σχέδιο αναδιάρθρωσης των οφειλών (σ.σ για τις μεγάλες επιχειρήσεις, η προθεσμία ορίζεται στους δύο μήνες).

Με την ολοκλήρωση του έργου του εμπειρογνώμονα, ουσιαστικά θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση επί της αντιπρότασης που θα καταθέσουν οι πιστωτές και η οποία ουσιαστικά θα περιλαμβάνει:

· βασικά συµπεράσµατα σχετικά µε τη βιωσιµότητα της επιχείρησης του οφειλέτη,

· την αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνοφειλετών που έχουν υποβάλει την αίτηση από κοινού µε τον οφειλέτη, εφόσον ο πιστωτής που υποβάλλει την αντιπρόταση δεν συναινεί µε την αξία ρευστοποίησης που έχει δηλωθεί από τον οφειλέτη και τους συνοφειλέτες

· το ποσό που προτείνεται να καταβάλει ο οφειλέτης για την αποπληρωµή των οφειλών του, καθώς και το ποσό που προτείνεται να καταβάλουν οι συνοφειλέτες που έχουν συνυποβάλει αίτηση για την αποπληρωµή των οφειλών για τις οποίες ευθύνονται, εφόσον ο πιστωτής που υποβάλλει την αντιπρόταση δεν συναινεί µε τα ποσά που προτάθηκαν από τον οφειλέτη και τους συνοφειλέτες,

· το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρωθεί σε κάθε πιστωτή (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών ταμείων αλλά και της εφορίας)

Αν υπάρξει αντιπρόταση από τους πιστωτές –αυτό δεν είναι υποχρεωτικό- τότε αρχίζει να τρέχει προθεσμία 15 ημερών για τον οφειλέτη προκειμένου να προτείνει συγκεκριμένες τροποποιήσεις επί της αντιπρότασης ή επί των αντιπροτάσεων πριν αυτές τεθούν σε ψηφοφορία. Για να επιτύχει η διαδικασία και να υπογραφεί σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, απαιτείται πλειοψηφία τριών πέμπτων στην οποία να συμπεριλαμβάνονται και τα δύο πέμπτα των πιστωτών που έχουν ειδικό προνόμιο.

Με βάση τα όσα προβλέπει ο νόμος, τόσο ο οφειλέτης όσο και οι πιστωτές μπορούν να υποβάλλουν στο πολυμελές πρωτοδικείο αίτημα για την επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης των οφειλών. Σε μια τέτοια περίπτωση, η συζήτηση θα πρέπει να προσδιοριστεί εντός δύο μηνών από την κατάθεση της αίτησης και η έκδοση της απόφασης εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της συζήτησης.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΤΙ ΛΕΝΕ ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 27 Ιαν 2022 | 13:29

Τι ισχύει για τις αποζημιώσεις λόγω της κακοκαιρία - Οι τρεις κατηγορίες δικαιούχων

Για τις αποζημιώσεις που μπορούν να διεκδικήσουν οι πολίτες για τις ζημίες που υπέστησαν λόγω της κακοκαιρίας ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας , Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 27 Ιαν 2022 | 11:59

Deutsche Welle: "Ευλογία" για τους κροίσους η πανδημία - Οι δέκα πλουσιότεροι του πλανήτη υπερδιπλασίασαν την περιουσία τους

Από τότε που ξέσπασε η πανδημία οι δέκα πιο πλούσιοι δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη έχουν υπερδιπλασιάσει την προσωπική περιουσία τους.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 27 Ιαν 2022 | 11:56

Προαναγγελία Σταϊκούρα: Επιδότηση ρεύματος και φυσικού αερίου και τον Φεβρουάριο

Ο κ. Σταϊκούρας ανέλυσε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος σημειώνοντας πως αυτό θα γίνει και τον Φεβρουάριο.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 27 Ιαν 2022 | 09:01

Σκρέκας: Λιγότερα από 1.000 τα νοικοκυριά που δεν έχουν ρεύμα ακόμη - Πιθανή η αποζημίωση στους πληγέντες

"Τα πράγματα δεν είναι τόσο ακραία όσο περιγράφονται. Ο συντονισμός ΔΕΔΔΗΕ και Δήμων ήταν καλός, γι' αυτό και μέσα σε 48 ώρες αποκαταστάθηκε το 95% των βλαβών", είπε.

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 27 Ιαν 2022 | 08:37

Σφίγγει ο κλοιός για εισοδήματα από Airbnb - Ερχονται διασταυρώσεις για τους ιδιοκτήτες

Σφίγγει ο κλοιός για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που αποφεύγουν να δηλώσουν εισοδήματα από βραχυχρόνια μίσθωση στην εφορία.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 27 Ιαν 2022 | 08:21

Ποιες ασφαλιστικές υποχρεώσεις παίρνουν παράταση για τον Φεβρουάριο

Μπαράζ μέτρων άμεσης διευκόλυνσης αποφάσισε η κυβέρνηση, για να ελαφρύνει τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον χιονιά, αλλά και εκείνες που έχουν πληγεί από την πανδημία.

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΡΙΟ 26 Ιαν 2022 | 23:53

ΑΑΔΕ: Πώς θα λειτουργήσουν την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου οι εφορίες στην Αττική

Η ΑΑΔΕ συνιστά προς τους πολίτες τη μείωση των επισκέψεων εάν δεν συντρέχει εξαιρετικά επείγον λόγος.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 26 Ιαν 2022 | 20:55

Ένωση Τραπεζών: Θα υπολειτουργούν την Πέμπτη πολλά υποκαταστήματα - Να τηλεφωνείτε πριν μεταβείτε

Τι αναφέρει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών για τη λειτουργία των τραπεζικών καταστημάτων την Πέμπτη σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Κρήτη και Νότιο Αιγαίο

67 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 36 ΩΡΕΣ 26 Ιαν 2022 | 13:34

Υπουργείο Εργασίας: Κανονικά λειτουργεί η Επιθεώρηση Εργασίας για την υποδοχή καταγγελιών από εργαζομένους

Κανονικά λειτουργούν κανονικά οι υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας, για υποδοχή καταγγελίων από εργαζομένους.

ΕΩΣ ΤΙΣ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 26 Ιαν 2022 | 12:33

Επίδομα θέρμανσης: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση για την εκ νέου υποβολή αιτήσεων

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν όσοι φορολογούμενοι δεν είχαν υποβάλλει, μέχρι την προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία.

ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 26 Ιαν 2022 | 12:15

Ο χορός των δισεκατομμυρίων πίσω από την Αττική οδό - Τον Απρίλιο ο νέος διαχειριστής για τα επόμενα 25 χρόνια

Όταν στις 20 Ιανουαρίου, το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωνε την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την νέα παραχώρηση της Αττικής Οδού, είναι προφανές ότι δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα γινόταν λίγα 24ωρα μετά.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 26 Ιαν 2022 | 11:20

Ακρίβεια: Σε ποια προϊόντα μικραίνουν τις συσκευασίες για να μην αυξήσουν τις τιμές

"Βαρύ" το ενεργειακό κόστος για τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

ΑΦΟΡΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 26 Ιαν 2022 | 11:03

Κακοκαιρία "Ελπίς": Παράταση φορολογικών υποχρεώσεων μέχρι 4 Φεβρουαρίου για τις πληγείσες περιοχές

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων προσφυγών, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων για τους πληγέντες κατοίκους και επιχειρήσεις της κακοκαιρίας "Ελπίς"