Εκτακτη οικονομική ενίσχυση στην Υγεία: Τι ισχύει για τις εισφορές

Δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές η έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς το πάσης φύσεως προσωπικό των νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας κ.λπ., καθώς και της ΓΓΠΠ

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM

Διευκρινίσεις σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 4 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, με θέμα "Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις", σύμφωνα με τις οποίες προβλέφθηκε, για το έτος 2020, η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο πάσης φύσεως προσωπικό των νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας και άλλων δομών του υπουργείου Υγείας, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, παρέχει έγγραφο του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Συγκεκριμένα, κατόπιν τούτου -και με αφορμή σχετικά ερωτήματα από υπηρεσίες μισθοδοσίας νοσοκομείων και άλλων υγειονομικών δομών σχετικά με το εάν η εν λόγω έκτακτη οικονομική ενίσχυση υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης- διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθμ. 10/2020 εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, όπως είναι γνωστό, δόθηκαν οδηγίες για την υπαγωγή των δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών και στελεχών του δημόσιου τομέα, των ΝΠΔΔ κ.λπ., στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και την απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα από τις διατάξεις του Ν. 4670/2020.

Με την εν λόγω εγκύκλιο, μεταξύ άλλων, παρασχέθηκαν οδηγίες και διευκρινίσεις για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών των υπαλλήλων που υπηρετούν με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) και αμείβονται είτε με το ενιαίο μισθολόγιο (Ν. 4354/2015 όπως ισχύει) και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7 του Νόμου αυτού είτε με το ειδικό μισθολόγιο (Ν. 4472/2017), όπως ισχύει.

Ειδικότερα, στην ενότητα 7 της εν λόγω εγκυκλίου, διευκρινίστηκε ότι, στην περίπτωση αμοιβών ή αποζημιώσεων τις οποίες λαμβάνουν τα ανωτέρω πρόσωπα για την παροχή πρόσθετου έργου ή υπηρεσίας, πέραν των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους, δεν θα διενεργούνται, από 1/07/2018 και εφεξής, ασφαλιστικές κρατήσεις κύριας, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειονομικής περίθαλψης ούτε για τους συνεισπραττόμενους κλάδους του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), εφόσον οι αμοιβές/αποζημιώσεις αυτές δεν καταβάλλονται με πάγιο και συστηματικό τρόπο, ούτως ώστε να προσιδιάζουν στην έννοια των τακτικών αποδοχών.

Κατόπιν των ανωτέρω αναφερθέντων, κατ' αναλογία, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, που καταβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΠΝΠ 75/30-03-2020, για το έτος 2020, στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στους φορείς, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο εν λόγω άρθρο- είτε υπηρετεί σε αυτούς με σχέση εργασίας δημοσίου είτε ιδιωτικού δικαίου και αμείβεται είτε με το ενιαίο είτε με το ειδικό μισθολόγιο (Ν. 4354/2015 και Ν. 4472/2017, αντίστοιχα), είναι ειδικού σκοπού και χορηγείται, λόγω των εξαιρετικών εργασιών που παρέχει το εν λόγω προσωπικό για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και, ως εκ τούτου, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές για κανέναν κλάδο ασφάλισης (κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής, υγειονομικής περίθαλψης και συνεισπραττόμενους κλάδους ΟΑΕΔ).

Επί της ανωτέρω έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης επιβάλλεται:

α) στους ασφαλισμένους του τ. Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (τ. ΤΠΔΥ), νυν κλάδος εφάπαξ παροχών του e-ΕΦΚΑ, η ειδική εισφορά ποσοστού 1% και

β) στους μετόχους του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) κράτηση 2%.

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 23 Μαϊ 2020 | 10:47

Βρούτσης: Στις 2 Ιουνίου, η αύξηση των επικουρικών συντάξεων - Τι περιλαμβάνει η ασφαλιστική μεταρρύθμιση

Ο υπουργός Εργασίας υπογράμμισε ότι, από την 1η Ιουνίου, αρχίζει να εφαρμόζεται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 17 Μαϊ 2020 | 10:20

Επίδομα 800 ευρώ: Νέες κατηγορίες δικαιούχων από τους χώρους του πολιτισμού και αθλητισμού

Το επίδομα θα λάβουν μεταξύ άλλων καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού.

ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15 Μαϊ 2020 | 10:46

Ποιοι παίρνουν σήμερα το επίδομα των 800 ευρώ - Τι θα καταβληθεί τις επόμενες ημέρες

Η καταβολή αφορά εργαζόμενους που τελούν σε επίσχεση εργασίας, απασχολούμενους σε επιχείρηση που μεταβιβάστηκε και άλλες ειδικές κατηγορίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ E-EFKA 14 Μαϊ 2020 | 20:33

Πώς θα βγάλετε ηλεκτρονικά ασφαλιστική ενημερότητα - Ποιους αφορά

Οδηγίες του e-ΕΦΚΑ για τη διαδικτυακή υπηρεσία έκδοσης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας - Ποιους αφορά

ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΤΑ 405 ΕΚΑΤ. 14 Μαϊ 2020 | 16:05

Αποζημίωση 532 ευρώ σε 713.000 υπό αναστολή εργαζομένους μέσα στον Μάϊο

Εναντι περίπου 870.000 που έλαβαν τον περασμένο Μάρτιο-Απρίλιο.

10 Μαϊ 2020 | 08:46

Επίδομα 800, ευνοϊκά δάνεια, επιστρεπτέα προκαταβολή: Ποιοι και πόσα θα πάρουν μέσα την επόμενη εβδομάδα

Ενα δις. ευρώ σε πάνω από 90.000 επιχειρήσεις υπό μορφή δανεισμού με ευνοϊκούς και τουλάχιστον 160 εκατ. ευρώ σε πάνω από 200.000 εργαζομένους υπό μορφή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 800 ευρώ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 05 Μαϊ 2020 | 21:17

Επίδομα 800 ευρώ: Πιστώθηκε στους λογαριασμούς άλλων 100.313 δικαιούχων

Ολοκληρώθηκε η καταβολή συνολικού ποσού 379.167.200 ευρώ σε σύνολο 473.959 δικαιούχων

ΟΙ «ΤΥΧΕΡΟΙ» 04 Μαϊ 2020 | 16:25

"Κληρώνει" εντός της ημέρας για 100.313 "800άρια" - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Εντός της ημέρας αναμένεται να φανούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς περίπου 100.313 δικαιούχων τα 800 ευρώ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 04 Μαϊ 2020 | 10:48

Βρούτσης: Ποιοι θα πάρουν το έκτακτο επίδομα των 534 ευρώ για τον Μάιο

Ο κ. Βρούτσης ανέφερε ότι η ΠΝΠ, η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα, έχει όλες τις λεπτομέρειες.

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 02 Μαϊ 2020 | 09:50
ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 01 Μαϊ 2020 | 17:29

Επίδομα 800 ευρώ: Διόρθωση λαθών, ποιους αφορά, οι προθεσμίες για τις αιτήσεις

Με την εγκύκλιο επιλύονται ζητήματα που αφορούν ειδικές περιπτώσεις

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΟ 30 Απρ 2020 | 17:48

Ξεκίνησε η καταβολή των 800 ευρώ σε επιτηδευματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις έως 20 εργαζόμενους

Οι δικαιούχοι θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους ανά τραπεζικό ίδρυμα.