Follow us

ΕΥΔΑΠ: Ολοκληρωμένο πλαίσιο αειφορίας ESG

Στον τομέα του Περιβάλλοντος, η ΕΥΔΑΠ γίνεται φορέας ανάπτυξης μέσα από την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, με έργα μετασχηματισμού, έργα αποχέτευσης και έργα ανακυκλωμένου νερού στην Ανατολική Αττική.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
ΕΥΔΑΠ

Η ΕΥΔΑΠ, αναγνωρίζοντας την ευθύνη της για ενεργή συμβολή στην ενίσχυση της κοινωνίας, την περιβαλλοντική αφύπνιση των πολιτών και την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής κουλτούρας συνεχίζει να αναπτύσσει προγράμματα και δράσεις για την ενίσχυση του κοινωνικού της αποτυπώματος.

ΕΥΔΑΠ: Ολοκληρωμένο πλαίσιο αειφορίας ESG

Εναρμονιζόμενη με τα κριτήρια ESG που σχετίζονται με την προστασία του Περιβάλλοντος (Environment), τη στήριξη της Κοινωνίας (Society) και την Εταιρική Διακυβέρνηση (Governance), και με έμφαση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την αειφόρο διαχείριση του νερού και την εφαρμογή υπεύθυνων πρακτικών προς όφελος των πελατών, της κοινωνίας, των μετόχων και του περιβάλλοντος, η ΕΥΔΑΠ οριοθετεί τους στρατηγικούς άξονες της με επίκεντρο το δυναμικό τρίπτυχο Ασφάλεια – Αποδοτικότητα – Ανάπτυξη.

Στον τομέα του Περιβάλλοντος, η ΕΥΔΑΠ γίνεται φορέας ανάπτυξης μέσα από την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, με έργα μετασχηματισμού, έργα αποχέτευσης και έργα ανακυκλωμένου νερού στην Ανατολική Αττική.

Υλοποιεί έργα κυκλικής οικονομίας καθώς και δράσεις που έχουν ως στόχο τη σταθερή μείωση της κατανάλωσης και του ανθρακικού αποτυπώματος (net zero).

Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

• Συνεχής εμπλουτισμός των ψηφιακών υπηρεσιών μας, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος
• Συνέχεια της δράσης "Μαζί θα κάνουμε το χαρτί οξυγόνο” σε συνεργασίας με την WE4ALL: για κάθε 5 έγχαρτους λογαριασμούς που καταργούνται φυτεύεται ένα δέντρο. Το 2022, 15.200 παροχές κατήργησαν για πρώτη φορά τον έγχαρτο λογαριασμό με παράλληλη εγγραφή τους στο e-bill.
• Συμμετοχή εργαζομένων σε εθελοντική δράση δενδροφύτευσης 230 δέντρων στον Ασπρόπυργο, σε συνεργασία με τη We4All
• Πιλοτική έναρξη του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος "Σπάμε το Φράγμα της Μηχανικής" για μαθητές Δημοτικού.
• Καθαρισμός της παραλίας "Μαρίκες" με εθελοντική συμμετοχή εργαζομένων μέσω του προγράμματος PARALIES PROJECT, χρονικού διαστήματος 4 μηνών
• Συμμετοχή στην πρωτοβουλία Γενιά 17 συντονίζοντας το όραμά της με αυτό του Στόχου 6 των Ηνωμένων Εθνών που αφορά στο Καθαρό Νερό και Αποχέτευση. O καλλιτέχνης STMTS δημιούργησε μια τοιχογραφία στην οδό Περικλέους 32, στην Αθήνα.

ευδαπ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΑΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΥΔΑΠ

Περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα

Η ΕΥΔΑΠ πραγματοποιεί με ιδιαίτερη επιτυχία εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς σε θέματα αειφόρου διαχείρισης του νερού και προστασίας του περιβάλλοντος στις Μονάδα Επεξεργασίας Νερού στο Γαλάτσι, στο Φράγμα του Μαραθώνα, στη Μονάδα Επεξεργασίας Νερού στον Ασπρόπυργο, στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας.
Το 2022 τα προγράμματα παρακολούθησαν συνολικά 103 σχολεία, 8 Πανεπιστημιακές Μονάδες, το Διεθνές Κέντρο Μεσογειακών Σπουδών, 10 Σύλλογοι, με το συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων να φτάνει τα 5731 άτομα.

Με κινητήριο δύναμη τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, δίνει έμφαση στον άνθρωπο και την Κοινωνία. Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, η προάσπιση της πολυμορφίας και των ίσων ευκαιριών στην εργασία, καθώς και η πελατοκεντρική προσέγγιση αποτελούν βασική προτεραιότητα της ΕΥΔΑΠ και εναρμονίζονται με τους στρατηγικούς στόχους της.
Υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων
Μέσω της εφαρμοζόμενης τιμολογιακής της πολιτικής, και επωμιζόμενη η ίδια την απώλεια του εσόδου, η ΕΥΔΑΠ έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες, πέρα των καθορισμένων από το σχετικό Κανονιστικό Πλαίσιο, σε αναγνώριση της ανάγκης υποστήριξης ευαίσθητων ομάδων.

Πρωτοβουλίες κοινωνικής αρωγής

Για τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών επεμβαίνει:
• ακόμη και σε περιοχές εκτός αρμοδιότητάς της.
• σε περιπτώσεις έκτακτων φαινομένων με διάθεση εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού
• με δωρεάν παροχή πόσιμου νερού (Δημοτικές Ενότητες Νέας Μάκρης και Ραφήνας)

Στήριξη στην κοινωνία

Ως Εταιρεία με κοινωνική ευαισθησία και έμπρακτη συνεισφορά στην ελληνική οικογένεια, η ΕΥΔΑΠ, με θεσμοθετημένες αποφάσεις του Δ.Σ. της, στηρίζει τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες παρέχοντας έκπτωση στους λογαριασμούς τους:

• Έκτακτό Ειδικό Τιμολόγιο (ΕΕΤ) : Στους δικαιούχους Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) του Ν. 4389/16, με όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο www.eydap.gr Το σύνολο των επωφελούμενων νοικοκυριών έως το τέλος του 2021 ήταν 5.449, ενώ το σύνολο επωφελούμενων νοικοκυριών έως το τέλος του 2022 ήταν 3.640, μείωση κατά 33,20%.
• Εκπτώσεις σε Πολύτεκνες Οικογένειες: σύνολο παροχών πολύτεκνων οικογενειών έως το τέλος του 2022 ήταν 8.304, έναντι των 9.610 του 2021 παρουσιάζοντας ετήσια μείωση κατά 13,59%.
• Υπερήλικες Πελάτες: Έως το τέλος του 2022, 572 νοικοκυριά υπερηλίκων επωφελούνταν συνολικά από τη σχετική έκπτωση, έναντι των 560 του 2021 παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση κατά 2,14%.

ευδαπ
ΕΥΔΑΠ - ΜΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Χορηγικό πρόγραμμα ΕΥΔΑΠ

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Πολιτικής Χορηγιών και με στόχο την προώθηση των αξιών της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, η ΕΥΔΑΠ στηρίζει σημαντικές δράσεις σε τομείς που συνδέονται άμεσα με την εταιρική της κουλτούρα και την αναπτυξιακή στρατηγική της.

Στήριξη νέων
• Υποτροφίες ΕΥΔΑΠ : Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) η ΕΥΔΑΠ θεσμοθέτησε τη χορήγηση δύο υποτροφιών ετησίως για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τη διαχείριση του νερού. Οι προτάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 έχουν κατατεθεί και βρίσκονται στην φάση της αξιολόγησης από το ΙΚΥ.
• Ολοκλήρωση Διαγωνισμού Ψηφιακής Καινοτομίας: ένας πρωτότυπος, ανοικτός διαγωνισμός τεχνολογικών καινοτομιών, που ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο 2020 σε συνεργασία με το Δίκτυο Καινοτομίας της ΕΕΣΥΠ και το MIT Enterprise Forum Greece, με συμμετέχοντες νεοφυείς εταιρείες, ομάδες επιστημόνων, ερευνητικά κέντρα πανεπιστημίων κτλ
• Χρηματικά Βραβεία Αριστείας για τα επιτυχόντα σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τέκνα εργαζομένων

Διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς

Από το 2018 η ΕΥΔΑΠ εφαρμόζει Πολιτική Διαχείρισης Ιστορικού Αρχείου για τη διατήρηση του πολύτιμου ιστορικού αρχείου των έργων ύδρευσης-αποχέτευσης της Πρωτεύουσας. Το 2022 προχώρησε σε σειρά δράσεων για την ανάδειξή του όπως:

• εταιρικό φωτογραφικό λεύκωμα "ΕΥΔΑΠ: Ένας αιώνας βιώσιμης ανάπτυξης"
• δημιουργία της γεωμετρικής γραμματοσειράς HYDRO του ιστορικού αρχείου που είναι βασισμένη σε σχέδια και διαγράμματα της δεκαετίας του 1930
• χορήγηση ιστορικού υλικού για ανάδειξή του

ΕΥΔΑΠ

Συμπερίληψη

Η ΕΥΔΑΠ παρέχει προσβασιμότητα στις υπηρεσίες μας μέσω του εταιρικού ιστοτόπου για άτομα με προβλήματα όρασης μέσω ειδικά σχεδιασμένων υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα επεξεργάζεται την δυνατότητα εξυπηρέτησης ατόμων με προβλήματα ακοής (κωφών / βαρήκοων) με εξ’ αποστάσεως διερμηνεία.
Επίσης, για την ισότιμη πρόσβαση στην πληροφόρηση σε ανθρώπους με προβλήματα όρασης και ολικά τυφλούς, δημιούργησε μια σύντομη περίληψη της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, σε μορφή ομιλούντος εντύπου, διαθέσιμη στην εταιρική ιστοθέση.

Συνέργειες
Για τη διερεύνηση εξειδικευμένων θεμάτων ποιότητας νερού, η ΕΥΔΑΠ συχνά συνεργάζεται:
• με ελληνικά εκπαιδευτικά και ερευνητικά Ιδρύματα (ΕΚΠΑ, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, κ.ά.), που βρίσκονται μεταξύ των πρωτοπόρων, πανευρωπαϊκά, στον τομέα τους
• με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, την Περιφέρεια Αττικής και τους ενδιαφερόμενους Δήμους, για την ανάδειξη του Αδριάνειου Υδραγωγείου
• με το τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) για τη συντήρηση εργαλείων ιστορικής σημασίας.

Σε συνδυασμό με τις περιβαλλοντικές δράσεις, αλλά και το κοινωνικό της πρόσωπο, η ΕΥΔΑΠ έχει δεσμευτεί να λειτουργεί υπό το πρίσμα των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της. Προάγει την αντίληψη της επιχειρηματικής ηθικής στη λήψη αποφάσεων και δεσμεύεται για την προάσπιση των συμφερόντων των μετόχων και όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Η Εταιρική Διακυβέρνηση της ΕΥΔΑΠ βασίζεται στη σχετική εγχώρια νομοθεσία, τις διατάξεις και τους κανονισμούς, τις διεθνείς εξελίξεις, στις εσωτερικές εταιρικές αξίες.

Συμπερασματικά, η ανάπτυξη με γνώμονα τη βιωσιμότητα είναι το βασικό κριτήριο των αποφάσεων, των αλλαγών και των προσαρμογών της ΕΥΔΑΠ. Σημαντικός παράγοντας προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η υψηλή τεχνογνωσία, η αφοσίωση του ανθρώπινου δυναμικού, η συνεχής παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων και η ενσωμάτωση καινοτόμων λύσεων στη λειτουργική διαδικασία, καθώς και η αποδεδειγμένη ευαισθησία της Εταιρείας στην προστασία του ευαίσθητου πόρου του νερού.


Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

30 Σεπ 2023 | 13:00

Πώς θα αγοράσετε ή θα νοικιάσετε σπίτι με λιγότερα από 700 € τον μήνα

Τα μισθώματα τραβούν συνεχώς την ανηφόρα και τα σπίτια με μηνιαίο μίσθωμα κάτω των 700-800 ευρώ που μπορούν να φιλοξενήσουν μια οικογένεια εξαφανίζονται.

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ 29 Σεπ 2023 | 19:56

Funky Buddha: Το success story του Έλληνα "Βούδα" - Ο ιδρυτής έβαλε στη δουλειά και τα δύο του παιδιά

Σήμερα, η ναυαρχίδα της Altex, η Funky Buddha, έχει καταφέρει να είναι ένα από τα κορυφαία ελληνικά brands στον χώρο του νεανικού, ανδρικού και γυναικείου ρούχου.

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ DANIEL 29 Σεπ 2023 | 17:20

Παρατείνονται ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα στέγασης στη Θεσσαλία

Για πόσο καιρό θα παραταθούν ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα στέγασης.

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 4.10.2023 29 Σεπ 2023 | 14:54

Για ποιες ασφαλιστικές υποχρεώσεις δόθηκε παράταση πανελλαδικά λόγω της κακοκαιρίας

Η κακοκαιρία έφερε παράταση στην προσθεσμία για μια σειρά ασφαλιστικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και ασφαλισμένους.

29 Σεπ 2023 | 13:17

Motorola και Answear: Μεγαλύτερη οθόνη - Περισσότερο στυλ - Περισσότερο από μια συνεργασία

Η μόδα και η τεχνολογία συναντιούνται με αφορμή την αποκλειστική συνεργασία ανάμεσα στην Motorola και την Answear

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΑ 29 Σεπ 2023 | 13:11

Market Pass: Ξεκινούν οι πληρωμές σε 2,61 εκατ. δικαιούχους - Από σήμερα έως 2 Οκτωβρίου

Από σήμερα και έως τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου καταβάλλεται συνολική οικονομική ενίσχυση 227 εκατομμυρίων ευρώ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 29 Σεπ 2023 | 13:06

Ηλεκτρικό ρεύμα: Οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς για νοικοκυριά, ευάλωτους καταναλωτές, αγρότες τον Οκτώβριο

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε τις επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος για τον μήνα Οκτώβριο.

ΣΤΟ 4,3% ΣΤΗΝ ΕΕ 29 Σεπ 2023 | 12:39

Σημαντική αποκλιμάκωση του πληθωρισμού: Έπεσε στο 2,4% στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) στην Ελλάδα υποχώρησε τον Σεπτέμβριο στο 2,4% ετησίως από το 3,5% του Αυγούστου, στην τρίτη χαμηλότερη μέτρηση μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης.

ΣΕΙΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 29 Σεπ 2023 | 11:13

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον: Η δέσμευση της Ελληνικός Χρυσός για ανάπτυξη της νέας γενιάς μέσω καινοτόμων δράσεων εκπαίδευσης

Η Ελληνικός Χρυσός, έχει εντάξει στη στρατηγική του πλάνου Εταιρικής Υπευθυνότητάς της, μια σειρά δράσεων και κοινωνικών επενδύσεων σε εκπαιδευτικά προγράμματα.

29 Σεπ 2023 | 11:05

Από την Τήλο στη Σέριφο το πρόγραμμα "Just Go Zero"

Από τις αρχές του 2022 οπότε και ξεκίνησε το πρόγραμμα και μέχρι σήμερα πάνω από 350 τόνοι υλικών έχουν ανακυκλωθεί.

ΣΤΑ 5,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 29 Σεπ 2023 | 07:39

Πρόστιμο 230.000 ευρώ στην BIC - Πωλούσε σχολικά είδη παραβιάζοντας το πλαφόν

Πρόστιμο 230.150 ευρώ επιβάλλεται, με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα στην εταιρεία "BIC ΒΙΟΛΕΞ Μ.Α.Ε.", επειδή διέθεσε σχολικά είδη παραβιάζοντας το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 28 Σεπ 2023 | 17:36

Εταιρεία τροφίμων μειώνει 10% τις τιμές των προϊόντων της από τον Οκτώβριο

H γνωστή εταιρεία σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι προχωρά σε μείωση τιμών για να σταθεί δίπλα στους Έλληνες καταναλωτές στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που αντιμετωπίζουν σήμερα.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ "ΠΡΑΣΙΝΟΥ" ΤΕΛΟΥΣ 28 Σεπ 2023 | 15:41

"Παγώνει" το τέλος διαμονής στα ξενοδοχεία κατά τους χειμερινούς μήνες; - Τι είχε πει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

Θετικά βλέπουν φορείς του τουρισμού την αναστολή του τέλους διαμονής στα καταλύματα της χώρας τον χειμώνα.