Εξ αποστάσεως πλέον το άνοιγμα λογαριασμών στις τράπεζες - Πράσινο φως από την ΤτΕ

θα γίνει σύντομα πραγματικότητα από όλες τις τράπεζες.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM

Εξ' αποστάσεως θα μπορούν να γίνονται πλέον όλες οι συναλλαγές των ιδιωτών με τις τράπεζες. Το "πράσινο" φως για το λεγόμενο digital onboarding, το έδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Πρόκειται για τη δυνατότητα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής ταυτοποίησης νέων ιδιωτών πελατών, η οποία απομένει να συμπληρωθεί με την παροχή ανάλογης δυνατότητας και για τις επιχειρήσεις για να καταστήσει (σχεδόν) περιττό το τραπεζικό κατάστημα.

Δημοσιεύοντας το ρυθμιστικό πλαίσιο για το digital onboarding, η ΤτΕ δίνει πλέον τη δυνατότητα σε τράπεζες και συναλλασσόμενους για εξ αποστάσεως άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, χορήγηση/λήψη καρτών και λοιπών προϊόντων, όπως και κωδικών για internet/mobile banking, καθώς και διεκπεραίωση όλων των τραπεζικών συναλλαγών φυσικών προσώπων, από το κινητό ή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του πελάτη. Πρόκειται για μία "επανάσταση" στην ψηφιακή επανάσταση που συντελείται στις τράπεζες, με την οποία σχεδόν εκλείπουν οι λόγοι της επίσκεψης ιδιώτη στο τραπεζικό κατάστημα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το ρυθμιστικό πλαίσιο για την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική ταυτοποίηση νέων πελατών (Digital Onboarding) καθορίστηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος με την υπ’ αριθ. 172/1/29.05.2020 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η νέα Πράξη ενθαρρύνει την ανάπτυξη ευέλικτων και τεχνολογικά καινοτόμων μοντέλων παροχής υπηρεσιών στον χρηματοπιστωτικό τομέα, εναρμονίζει το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο με τα ισχύοντα στην πλειοψηφία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημιουργεί όρους ισότιμου ανταγωνισμού για τα ελληνικά ιδρύματα σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Η Πράξη αποκτά επιπρόσθετη βαρύτητα στην τρέχουσα συγκυρία αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς δημιουργεί διαύλους παροχής υπηρεσιών που διευκολύνουν την τήρηση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Σημειώνεται ότι το digital onboarding για τους ιδιώτες πελάτες της είχε ανακοινώσει τον περασμένο Δεκέμβριο η Εθνική Τράπεζα. Πλέον, αυτό θα γίνει πραγματικότητα και σύντομα από όλες τις τράπεζες, αφού υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο που το υποστηρίζει.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, οι τράπεζες και ΤτΕ έχουν ξεκινήσει να δουλεύουν και για το πώς το digital onboarding θα μπορέσει να θεσπιστεί για να εφαρμοστεί και στις επιχειρήσεις, καθώς στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχουν αδιάβλητα εχέγγυα για το πρόσωπο που εμφανίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης.

Πώς θα λειτουργήσει το Digital Onboarding

Το ρυθμιστικό πλαίσιο για την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική ταυτοποίηση νέων πελατών (Digital Onboarding) προβλέπει ότι η ταυτοποίηση θα πραγματοποιείται μέσω: α) τηλεδιάσκεψης (video conference) με εκπαιδευμένο υπάλληλο ή β) με λήψη δυναμικού αυτοπορτρέτου (dynamic-selfie), η οποία βασίζεται στη δυναμική και όχι στατική λήψη φωτογραφιών του φυσικού προσώπου, ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτό μετέχει ζωντανά στη διαδικασία (liveness).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα έγγραφα ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων που γίνονται αποδεκτά είναι αυτά που φέρουν προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το διαβατήριο. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να γίνεται αποδεκτό και το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας με λατινικούς χαρακτήρες, μόνο κατά τη χρήση της τηλεδιάσκεψης και κατόπιν ελέγχου της εγκυρότητάς του μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Κατά τη διαδικασία της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής ταυτοποίησης φυσικών προσώπων και ανεξαρτήτως της διενεργούμενης μεθόδου, θα λαμβάνονται υπό κατάλληλες συνθήκες φωτισμού φωτογραφίες/στιγμιότυπα που απεικονίζουν με σαφήνεια: i. το πρόσωπο του φυσικού προσώπου από διαφορετικές οπτικές γωνίες, όπως για παράδειγμα από τα πλάγια (profile) και από μπροστά (en face), χρησιμοποιώντας παράλληλα τεχνικές που υποδηλώνουν ότι το υποκείμενο μετέχει ζωντανά στη διαδικασία (liveness, όπως μάτια ανοιχτά/μάτια κλειστά), ii. τις όψεις του εγγράφου ταυτοποίησης που εμπεριέχουν τη φωτογραφία, την υπογραφή και τα στοιχεία ταυτότητάς του, ώστε να διενεργείται ο έλεγχος σε σχέση με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του εγγράφου.

Επίσης, θα διενεργούνται έλεγχοι των βιομετρικών χαρακτηριστικών του φυσικού προσώπου, σε σχέση με τη φωτογραφία του εγγράφου ταυτοποίησης, με χρήση ειδικού λογισμικού και θα ζητείται από το φυσικό πρόσωπο να καταχωρίσει μοναδικό αριθμό, που λαμβάνει με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό του τηλέφωνο.

Στη μέθοδο της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής ταυτοποίησης φυσικού προσώπου με τηλεδιάσκεψη, επιπλέον των ανωτέρω:

α) θα ζητείται από το φυσικό πρόσωπο να τοποθετήσει το δάχτυλό του μπροστά από τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του εγγράφου ταυτοποίησης ή να μετακινήσει το χέρι μπροστά από το πρόσωπό του,

β) θα ελέγχεται συμπληρωματικά, στην περίπτωση του Ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, κατά πόσον η πλαστικοποίηση που χρησιμοποιείται για τη σφράγιση του εγγράφου έχει καταστραφεί ή αλλοιωθεί ή υπάρχουν ενδείξεις για απόπειρα παραχάραξης του εγγράφου, καθώς επίσης και κατά πόσον η φωτογραφία έχει ενσωματωθεί στο έγγραφο μετά την έκδοσή του, και

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

γ) διενεργούνται έλεγχοι για τον εντοπισμό τυχόν ύποπτης συμπεριφοράς του φυσικού προσώπου που μπορεί να υποδηλώνει ότι βρίσκεται υπό την επήρεια ουσιών ή ότι τελεί υπό εξαναγκασμό ή ενδεχόμενη ψυχική ή διανοητική διαταραχή.

Στην περίπτωση εφαρμογής της μεθόδου της αυτοματοποιημένης εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής ταυτοποίησης χωρίς παρουσία υπαλλήλου, μέσω λήψης δυναμικού αυτοπορτρέτου (dynamic-selfie), θα λαμβάνονται επιπρόσθετα ένα από τα ακόλουθα μέτρα μετριασμού του κινδύνου: α) Θα διασφαλίζεται ότι η πρώτη πίστωση στον λογαριασμό του φυσικού προσώπου πραγματοποιείται από λογαριασμό που τηρείται επ' ονόματί του σε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό εγκατεστημένο σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα μέλος της FATF.

β) Θα επιβάλλεται όριο 15.000 ευρώ στις συνολικές πιστώσεις που διενεργούνται ανά έτος σε πάσης φύσεως λογαριασμούς (συμπεριλαμβανομένων προπληρωμένων και πιστωτικών καρτών) που τηρούνται στην τράπεζα επ΄ ονόματι του φυσικού προσώπου.

Πριν από την υιοθέτηση της διαδικασίας της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής ταυτοποίησης φυσικών προσώπων και της τεχνολογικής λύσης, οι τράπεζες θα πρέπει να αξιολογούν τεκμηριωμένα:

α) τη δυνατότητα πλήρους ενσωμάτωσης της υιοθετούμενης τεχνολογικής λύσης στα υπάρχοντα συστήματα και διαδικασίες τους και τους συναφείς τεχνολογικούς και λειτουργικούς κινδύνους, και ιδιαίτερα τον κίνδυνο η τεχνολογική λύση να μην είναι αξιόπιστη ή να μπορεί να παραβιαστεί ή να υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά,

β) τους ποιοτικούς κινδύνους, ιδιαίτερα τον κίνδυνο οι πηγές πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για σκοπούς επαλήθευσης ταυτότητας να μην είναι επαρκώς ανεξάρτητες και αξιόπιστες, καθώς και τον κίνδυνο ο βαθμός αξιοπιστίας της διαδικασίας της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής ταυτοποίησης μέσω της τεχνολογικής λύσης να μην είναι ανάλογος προς το επίπεδο του κινδύνου για ξέπλυμα χρήματος ή χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών που σχετίζεται με το φυσικό πρόσωπο,

γ) τον κίνδυνο απάτης λόγω πλαστοπροσωπίας, δηλαδή τον κίνδυνο το φυσικό πρόσωπο να μην είναι αυτό που ισχυρίζεται ότι είναι ή να μην είναι υπαρκτό, και

δ. τον κίνδυνο η υιοθετούμενη τεχνολογική λύση να μην πληροί τις προβλέψεις του νομικού πλαισίου για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Πηγή: Capital.gr

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

"Η ΝΔ ΑΠΟ ΤΟ 2016 ΕΧΕΙ ΘΕΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ" 08 Ιουν 2021 | 12:36

Η ΝΔ απαντά στον Τσίπρα για τα δάνειά της: Η αύξηση οφείλεται σε τόκους, όχι σε νέο δανεισμό

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ενδιαφέρεται για την αλήθεια αλλά για τις εντυπώσεις, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΝΔ για τα δάνεια του κόμματος

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 08 Ιουν 2021 | 09:51

Αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα: Θα διώκονται αυταπάγγελτα όλα τα κακουργήματα, πλην της απιστίας των τραπεζών

Η επιτροπή παρακολούθησης του Ποινικού Κώδικα προτείνει να διώκονται αυτεπαγγέλτως τα κακουργήματα κατά της ιδιοκτησίας.

ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 08 Ιουν 2021 | 08:11

Έντονες αντιδράσεις για την πολτοποίηση βιβλίων των εκδόσεων Γαβριηλίδη από τις τράπεζες

Η πληροφορία πως βιβλία που βρισκόταν στις αποθήκες των εκδόσεων Γαβριηλίδη, πολτοποιήθηκαν έχουν προκαλέσει τσουνάμι αντιδράσεων, με πολλούς να μιλάνε για κίνηση που θυμίζει άλλες εποχές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 04 Ιουν 2021 | 21:29

Τράπεζες: Μόνιμο το όριο 50 ευρώ για ανέπαφες συναλλαγές χωρίς pin

Για ποσά έως 50 ευρώ, η συναλλαγή ολοκληρώνεται χωρίς την εισαγωγή pin.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 02 Ιουν 2021 | 16:28

ΔΝΤ: Ανάπτυξη 3,3% το 2021 - Βιώσιμο το ελληνικό χρέος - Συστάσεις για κόκκινα δάνεια και δημόσιο

Η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 3,3% φέτος, σύμφωνα με αξιωματούχους του ΔΝΤ - Προσοχή στο μισθολογικό κονδύλι

ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 01 Ιουν 2021 | 13:18

Ρύθμιση οφειλών: Ανοιξε η πλατφόρμα - Ως 240 δόσεις για εφορία και ταμεία - Ως 420 για τράπεζες

Έως 240 δόσεις για όλες τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και έως 420 δόσεις για οφειλές προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων.

01 Ιουν 2021 | 06:35

Πρεμιέρα για τη ρύθμιση χρεών σε εφορία και ταμεία έως 240 δόσεις και έως 420 δόσεις για τις τράπεζες

"Πρεμιέρα" σήμερα για το νέο εξωδικαστικό μηχανισμό, σε ό,τι αφορά στη δυνατότητα αποπληρωμής των χρεών φυσικών προσώπων και μικρών επιχειρήσεων.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 31 Μαϊ 2021 | 09:20

Ρύθμιση 240 δόσεων: Τα μυστικά και οι παγίδες - Πώς θα τακτοποιηθούν "πακέτο" οφειλές σε τράπεζες, εφορία & ταμεία

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών δεν είναι μια "ανοικτή διαδικασία" στην οποία μπαίνει και βγαίνει όποιος θέλει.

ΤΙ ΕΙΠΕ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ 28 Μαϊ 2021 | 15:25

Απίστευτο: Κρητικός ομολόγησε ληστεία τράπεζας μετά από 25 χρόνια και επέστρεψε τα χρήματα

Ένας 48χρονος κρητικός εμφανίστηκε σε Αστυνομικό Τμήμα και ομολόγησε ότι είχε διαπράξει ληστεία σε τραπεζικό κατάστημα στην Αλικαρνασσό, το 1996.

Η ΛΙΡΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 14% 25 Μαϊ 2021 | 09:41

Bloomberg: Ο Ερντογάν απέλυσε έναν ακόμη αξιωματούχο της κεντρικής τράπεζας

Ακόμη αξιωματούχο της κεντρικής τράπεζας, έδιωξε ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ "ΙΟΣ" 21 Μαϊ 2021 | 20:29

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανώμαλη προσγείωση από το τραπεζικό -10,9%

Τραπεζικό "χαστούκι" για το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο προσγειώθηκε ανώμαλα στη ζώνη των 860 μονάδων.

ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 20 Μαϊ 2021 | 17:01

ΕΣΗΕΑ: Να σταματήσει ο εμπαιγμός των πρώην εργαζομένων στο (παλαιό) Mega- Να πληρωθούν δεδουλευμένα- αποζημιώσεις

Ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ για τη πληρωμή μισθών και αποζημιώσεων στους πρώην εργαζόμενους του παλιού Mega

ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 19 Μαϊ 2021 | 14:23

Παρέμβαση Κατρίνη για τους πρώην εργαζόμενους στο Mega: Πότε θα τους αποδοθούν τα οφειλόμενα;

Ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ, Μ. Κατρίνης μιλά για εμπαιγμό των πρώην εργαζομένων του Mega για την καταβολή των δεδουλευμένων τους.