Γιάννης Σύρρος (ΣΕΠΕ): Το restart της Ελλάδας πρέπει να είναι digital

Ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών αποκαλύπτει ποια θα πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη στην Ελλάδα

Γιάννης Σύρρος (ΣΕΠΕ): Το restart της Ελλάδας πρέπει να είναι digital

Πως θα σταματήσουμε το ελληνικό brain drain; Πως θα θέσουμε τις βάσεις για την ανάπτυξη της νέας ψηφιακής οικονομίας χωρίς τις παραδοσιακές εγχώριες αγκυλώσεις; Μπορεί η ελληνική πολιτεία να συμβάλλει θετικά σε αυτή την προσπάθεια και ποιοι είναι οι παραγωγικοί τομείς που θα δώσουν την πρώτη δυναμική ώθηση;

Ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών, μέλος ΔΣ του DIGITALEUROPE και αντιπρόεδρος WITSA για την Ευρώπη, Γιάννης Σύρρος, έχει όλες τις απαντήσεις και τις δίνει στο TheTOC σε μία συνέντευξη-οδηγό για την ανάπτυξη!

Πού εντοπίζουν οι CEO's τα σημαντικότερα “ψηφιακά” προβλήματα στη χώρα;

Με δεδομένη τη δυσμενή οικονομική συγκυρία που διανύουμε τα ηγετικά στελέχη τονίζουν την ανάγκη που υπάρχει για τη διαμόρφωση μίας ενιαίας ψηφιακής στρατηγικής από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας. Πρέπει να υπάρχει συνέπεια και συνέχεια στην ψηφιακή στρατηγική από την πλευρά του κράτους, ώστε να γίνεται η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των έργων που υλοποιούνται στο δημόσιο σε βάθος χρόνου ανεξαρτήτως πολιτικής ηγεσίας.

Πολλοί CEOs συμφωνούν στη διαπίστωση πως υπάρχουν ευκαιρίες στην ελληνική αγορά και πολλές από τις μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού, όχι μόνο έχουν στηρίξει τα τελευταία χρόνια τις ελληνικές θυγατρικές τους, αλλά είναι διατεθειμένες να βοηθήσουν περαιτέρω, ώστε οι ψηφιακές τεχνολογίες να αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Και φυσικά μία από τις μεγαλύτερες “ψηφιακές ανάγκες” για τη χώρα είναι η στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων, που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό αν και ακόμη η κακή εικόνα που υπάρχει για την Ελλάδα επηρεάζει αρνητικά.

Ποιοι είναι οι τομείς που η ψηφιακή οικονομία μπορεί να αποφέρει άμεσα καρπούς;

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελεί κρίσιμο σύμμαχο για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλους τους παραγωγικούς τομείς της χώρας, χωρίς εξαίρεση θα τολμούσα να πω. Ακόμα και στις παρούσες συνθήκες οικονομικής και αναπτυξιακής “ανομβρίας” στο σύνολο τους νευραλγικοί και παραγωγικοί τομείς της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι η βιομηχανία, η αγροτική παραγωγή, η ενέργεια, η ναυτιλία και ο τουρισμός θεωρούν απαραίτητη συνθήκη του αναπτυξιακού τους πλάνου την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας. Θα ήθελα να αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα για να αντιληφθούμε την “υπεραξία”, και τα οικονομικά οφέλη που μπορούν να υπάρξουν από την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας.

Μόλις το 10% των διεθνών τουριστικών αφίξεων στην Ελλάδα προέρχεται από το Διαδίκτυο. Επιπλέον, δεν είναι τυχαίο ότι ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σχεδόν πενταπλάσιος της Ελλάδας και βρίσκεται στο 49%. Φανταστείτε λοιπόν πως μιλάμε για τη βασική “πλουτοπαραγωγική” μας πηγή, τον τουρισμό, που το 2014 έφερε περίπου €17 δις στην ελληνική οικονομία, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 20,5% του ΑΕΠ και το 20% της απασχόλησης. Είναι λοιπόν αυτονόητη η σημασία της διάχυσης της ψηφιακής κουλτούρας στις ελληνικές επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου.

Γιάννης Σύρρος (ΣΕΠΕ): Το restart της Ελλάδας πρέπει να είναι digital

Τι επενδύσεις χρειάζονται και από ποιους;

Η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να αναδειχθεί σε πόλο προσέλκυσης επενδύσεων, γεγονός που συνεπάγεται τη δημιουργία χιλιάδων υψηλά εξειδικευμένων θέσεων εργασίας, που θα αντιστρέψουν το φαινόμενο “φυγής μυαλών”, προάγοντας τις παραγωγικές δυνάμεις της και αξιοποιώντας το υψηλού επιπέδου επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει. Σήμερα οι επιχειρήσεις του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας περιλαμβάνονται στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της Ελληνικής οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο δύο είναι οι άξονες στους οποίους θα πρέπει να στηριχθεί η αναπτυξιακή στρατηγική.

Αφενός στην αξιοποίηση των τεχνολογικών λύσεων που προσφέρει ο κλάδος από όλους στους παραγωγικούς τομείς της χώρας με την επένδυση σε σύγχρονες εφαρμογές, προϊόντα, λύσεις και συστήματα για τον εκσυγχρονισμό, την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας αλλά και τη διείσδυση στο αγοραστικό κοινό, 500.000.000 πολιτών της Ευρώπης. Και αφετέρου εξαιρετικά κρίσιμη είναι η επένδυση της Πολιτείας στην Ψηφιακή τεχνολογία και οικονομία, για την αύξηση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη σε όλα τα πεδία δραστηριότητας.

Ποια πρέπει να είναι η σχέση της πολιτείας με την ψηφιακή οικονομία, ώστε αυτή να εξαπλώνεται χωρίς εμπόδια;

Η επανεκκίνηση είναι ψηφιακή. Αρχικά, κυρίαρχο συστατικό για την εξάπλωση της ψηφιακής τεχνολογίας είναι η σύσταση όπως προ είπα της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής, για τον κεντρικό συντονισμό των δράσεων των ΤΠΕ, στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο, μια δομή που θα μπορέσει να πιάσει το νήμα από την αρχή, να ενώσει δυνάμεις, χαράσσοντας Εθνική Στρατηγική, αφήνοντας πίσω τις παθογένειες του παρελθόντος.

Παράλληλα, η υλοποίηση σημαντικών έργων, όπως είναι το ΣΥΖΕΥΞΙΣ II, το Ψηφιακό Σχολείο, το ERP του Ελληνικού Δημοσίου, το Κτηματολόγιο, κ.ά., θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας, στη βελτίωση της οργάνωσης του κράτους, στην πάταξη της φοροδιαφυγής, αλλά και στην εξοικονόμηση σημαντικών πόρων. Ακόμη, η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 είναι κομβικής σημασίας για την ενίσχυση των επενδύσεων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην τεχνολογία. Τέλος, η ολοκλήρωση μιας σειράς θεσμικών παρεμβάσεων με στόχο την ανάπτυξη σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών υποδομών κρίνεται καθοριστικής σημασίας για την εθνική οικονομία. Παρεμβάσεις όπως ο ορισμός Διοίκησης στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής οδηγίας 61/2014 -η οποία θα μειώσει δραστικά το κόστος ανάπτυξης αλλά και θα επιταχύνει τη διαδικασία υλοποίησης τηλεπικοινωνιακών επενδύσεων-, η προώθηση της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία του Ψηφιακού Μητρώου θα πρέπει να προωθηθούν άμεσα.

Τι ρόλο μπορεί να παίξει η ψηφιακή οικονομία στην ανάσχεση του κύματος μετανάστευσης νέων επιστημόνων;

Το ανθρώπινο δυναμικό του κλάδου ΤΠΕ, λόγω εκπαίδευσης, εμπειρίας και τεχνογνωσίας που διαθέτει βρίσκεται στην κορυφαία δεκάδα σε παγκόσμιο επίπεδο, με αποτέλεσμα τα στελέχη του κλάδου να είναι περιζήτητα και στο εξωτερικό. Απόδειξη αυτού η θλιβερή πρωτιά και μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο, που διεκδικούμε, καθώς ανακηρυσσόμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερη διαρροή νέων επιστημόνων (brain drain) διεθνώς. Μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια, 200.000 νέοι επιστήμονες, με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και σημαντική εξειδίκευση και προσόντα, έχουν εγκαταλείψει την Ελλάδα.

Για την αντιστροφή του φαινόμενου “διαρροής μυαλών”, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στις μικρές και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ενσωματώσουν την τεχνολογία στο δυναμικό τους, ώστε να αλλάξουν το επιχειρηματικό μοντέλο με το οποίο δραστηριοποιούνται, στοχεύοντας και στην Ευρωπαϊκή αγορά. Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να τονίσω ότι μία δυναμική ψηφιακή αγορά μπορεί να γίνει εφικτή μέσω ενός σύγχρονου αναπτυξιακού νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα προάγει τη καινοτομία και θα δίνει ώθηση σε νέες επενδύσεις.

Μπορεί η ψηφιακή οικονομία -και πώς, σε πρώτη φάση- να οδηγήσει τη χώρα πιο κοντά στην έξοδο από την κρίση;

Η εκπαίδευση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών μπορεί να προσφέρει διέξοδο στους νέους και στους ανέργους, δίνοντας τους τα απαραίτητα εφόδια μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες, όπως είναι η εκστρατεία eSkills for Jobs, όπου ο ΣΕΠΕ συμμετέχει ενεργά ως Εθνικός Εταίρος από το 2010. Μέσω της εκστρατείας eSkills for Jobs, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις ψηφιακές δεξιότητες τους και με τις κατάλληλες γνώσεις, να καλύψουν εξειδικευμένες θέσεις εργασίας στον τομέα της τεχνολογίας και ουσιαστικά να διεκδικήσουν ενεργό ρόλο σε ένα αναπτυξιακό μοντέλο για τη χώρα. Αξίζει να αναφερθούμε σε πρόσφατες μελέτες, όπου για κάθε 1.000 άτομα που βελτιώνουν τις ψηφιακές δεξιότητες τους, θα μπορούσαν να ενισχυθούν οι εξαγωγές από την Ελλάδα κατά € 13,9 εκατ. και να δημιουργηθούν 72 νέες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Πώς μπορεί η τεχνολογική επανάσταση να αλλάξει την δημόσια διοίκηση και τη σχέση της με τους πολίτες;

Η υιοθέτηση της τεχνολογίας και των σύγχρονων τρόπων οργάνωσης και διοίκησης στη λειτουργία τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα μπορούν να ενισχύσουν όλους τους αναπτυξιακούς δείκτες της οικονομίας της χώρας, να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας, στον εκσυγχρονισμό και στη μείωση του κόστους λειτουργίας αλλά και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται σε επιχειρήσεις και πολίτες. Ταυτόχρονα, η τεχνολογία αποτελεί εχέγγυο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Εχει περάσει λίγος καιρός από την ολοκλήρωση του digital economy forum 2016 όπου ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό και η ίδρυση Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής. Τι κρατάτε από τις εργασίες του forum ως εργαλείο για το μέλλον;

Η ανακοίνωση του κυρίου Πρωθυπουργού σχετικά με την ίδρυση Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής, ήταν ένα ιδιαίτερα θετικό νέο, καθώς η σύσταση της θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του κλάδου και στην ενίσχυση του σχεδιασμού μιας εθνικής ψηφιακής στρατηγικής, η οποία, πέραν του συνολικού συντονισμού και επόπτευσης του ψηφιακού γίγνεσθαι και αναπτύσσεσθαι της χώρας, θα προστατεύει τα ψηφιακά δικαιώματα και θα συμβάλλει αποφασιστικά στην ενίσχυση και δυναμική ανάπτυξη της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην Ελλάδα. Ήρθε η ώρα, οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων μας να διαπρέψουν και στη χώρα μας και όχι μόνο στο εξωτερικό.

Παράλληλα, επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω την αξία των πρώτων αποτελεσμάτων της έρευνας που παρουσίασε η Accenture, στο digital economy forum 2016: Η επανεκκίνηση είναι ψηφιακή, αναφορικά με το Δείκτη Ψηφιακής Ωριμότητας, στην Ελλάδα. Ο Δείκτης αποτελεί μια ολοκληρωμένη μέθοδο αξιολόγησης, για πρώτη φορά στη χώρα, για τον τρόπο, με τον οποίο οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να επιδράσουν στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Μέσα από τα στοιχεία του Accenture Digital Density Index, οι ψηφιακές επιδόσεις της χώρας μας την κατατάσσουν στην 17η θέση ανάμεσα στις 18 οικονομίες του πλανήτη, τις οποίες εξετάζει η συγκεκριμένη έρευνα. Σύμφωνα με τη μελέτη, η διαχείριση της Ψηφιακής Ωριμότητας των οικονομιών μπορεί να προσθέσει επιπλέον $1,36 τρις στο ΑΕΠ των 10 κορυφαίων παγκόσμιων οικονομίων το 2020. Επίσης, ιδιαίτερη αξία έχει το γεγονός πως οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Δείκτη αυτό για να κατανοήσουν τον ευρύ ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ψηφιακή τεχνολογία στη μελλοντική τους πρόοδο, την ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις. Ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε επιχείρηση σε οποιανδήποτε παραγωγικό κλάδο.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 22 Ιαν 2021 | 20:18

"Εξοικονομώ - Αυτονομώ": Επανεκκίνηση από τη Δευτέρα - Οσα πρέπει να ξέρετε

Η υποβολή των αιτήσεων που αφορούν σε πολυκατοικίες (Τύπος Α & Β) θα ξεκινήσει από τις 3 Φεβρουαρίου 2021 σε όλη την επικράτεια

ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ 22 Ιαν 2021 | 16:39
RAW ΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο,ΤΙ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ! 22 Ιαν 2021 | 15:26

Oι φυσικοί χυμοί URBAN MONKEY έρχονται στην Ελλάδα και είναι RAW.

Οι χυμοί URBAN MONKEY έχουν σε κάθε μπουκάλι την πραγματική γεύση των φρούτων και λαχανικών που περιέχουν, χωρίς συμβιβασμούς.

22 Ιαν 2021 | 15:23

"2 MINUTES OF FAME" - Το WHAT’S UP της COSMOTE δίνει βήμα στις ιδέες νέων από όλη την Ελλάδα

Μια πρωτότυπη ενέργεια, που παρουσιάζει καινοτόμες ιδέες νέων ανθρώπων

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΕΚΑ 22 Ιαν 2021 | 14:27

Επίδομα παιδιού: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Οι ημερομηνίες πληρωμής

Πότε αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού.

ΤΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 22 Ιαν 2021 | 13:10

Σταϊκούρας: Νέα μέτρα στήριξης για επιχειρήσεις- Κρατική επιδότηση πάγιων δαπανών και ενοικίων

Οι επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές λόγω της πανδημίας θα επιδοτηθούν για τις πάγιες δαπάνες τους. Τι θα ισχύσει για τα ενοίκια.

ΠΟΙΑ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 22 Ιαν 2021 | 12:55

ΕΕ: Γιατί μειώθηκαν τα πλαστά χαρτονομίσματα το 2020 - Σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο

Σχεδόν το μισό εκατομμύριο τεμάχια έφτασαν τα πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ που αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία το 2020 στην ΕΕ.

22 Ιαν 2021 | 11:46

Δεν θα πληρώσουν ενοίκιο και τον Μάρτιο οι επιχειρήσεις που θα μείνουν κλειστές

Νέα μέτρα στήριξης φέρνει η κυβέρνηση για τις επιχειρήσεις που συνεχίζουν να πλήττονται και, όπως όλα δείχνουν, θα παραμείνουν κλειστές για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 22 Ιαν 2021 | 10:55

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση επιδομάτων ασθενείας

Σε πιλοτική λειτουργία τίθεται σήμερα ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθενείας προς τους εργαζόμενους.

ΣΤΑΔΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 22 Ιαν 2021 | 10:40

Παπαθανάσης: Σήμερα θα προτείνουμε να ανοίξουν πρακτορεία ΟΠΑΠ και λαχειοπώλες

"Η κάθε μέρα έχει μεγάλη σημασία. Θα πρέπει να κάνουμε άλλη μια βδομάδα υπομονή για περαιτέρω άνοιγμα του λιανεμπορίου", σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 22 Ιαν 2021 | 07:19

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2021: Πότε θα καταβληθούν - Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά ταμείο

Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων Φεβρουαρίου.

OΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 21 Ιαν 2021 | 19:58

Πώς θα δοθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ σε αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες

Οι βασικοί άξονες για τη λήψη της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ISAACMAN 21 Ιαν 2021 | 19:26

Ο Δισεκατομμυριούχος των Αιθέρων: Η περιουσία του είναι σήμερα 1,4 δισ δολ.

Ο 37χρονος Isaacman συνηθίζει να λέει ότι ο καθένας μας έχει μία συγκεκριμένη διάρκεια "ωφέλιμης ζωής"