H νέα λίστα του Δεκεμβρίου με τα 13 «προαπαιτούμενα»

Η 2η λίστα των προαπαιτούμενων έχει και αυτή τα σημεία-«φωτιά». στο κέντρο μπαίνει η πώληση κόκκινων δανείων σε ιδιωτικά –μη τραπεζικά- κεφάλαια.

Θάνος Τσίρος
ΓΡΑΦΕΙ: ΘΑΝΟς ΤΣΙΡΟς
H νέα λίστα του Δεκεμβρίου με τα 13 «προαπαιτούμενα»

Η εβδομάδα που μας έρχεται, θα κυλήσει με στόχο την τελική συζήτηση και την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού. Όσο για το διάστημα από τις 7 Δεκεμβρίου, θα είναι αφιερωμένο, σε τι άλλο, σε μια ακόμη λίστα με... προαπαιτούμενα.

Ο αριθμός τους σταμάτησε, σύμφωνα με το τελικό κείμενο στο... 13. Κι όσο και αν τα βλέμματα είναι καρφωμένα στο ασφαλιστικό –το οποίο δεν αποτελεί κομμάτι της λίστας κάτι που δίνει το περιθώριο για συζήτηση και ψήφιση μέχρι το τέλος του μήνα- η 2η λίστα των προαπαιτούμενων έχει και αυτή τα σημεία «φωτιά». Το κυριότερο: Τόσο για οικονομικούς όσο και για πολιτικούς λόγους, στο κέντρο μπαίνει η πώληση κόκκινων δανείων σε ιδιωτικά –μη τραπεζικά- κεφάλαια. Η λίστα περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων που αφορούν στην διαχείριση των κόκκινων δανείων, στον πτωχευτικό νόμο των νοικοκυριών, σε παρεμβάσεις που αφορούν στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στα καύσιμα. Μιλάει για λήψη μέτρων με στόχο την τόνωση των εσόδων από τον ΦΠΑ αλλά και για το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1/1/2016. Ολόκληρη η λίστα με τα προαπαιτούμενα έχει ως εξής:

Το πλήρες κείμενο με τα 13 προαπαιτούμενα έχει ως εξής:

1. Οι αρχές θα προτείνουν για συζήτηση σημείωση που θα προτείνει βασικές επιλογές και αποφάσεις για τον σχεδιασμό της ανεξάρτητης γραμματείας εσόδων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ταχύτερη σύνταξη και υιοθέτηση της νομοθεσίας.

2. Οι αρχές θα λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συλλογή εσόδων: α) υιοθέτηση νομοθετικών μέτρων για τον εντοπισμό χώρων αποθήκευσης (μόνιμων ή κινητών) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου στα καύσιμα, β) υιοθέτηση ενεργειών αναγκαίων για την ισχυροποίηση της επιβολής του ΦΠΑ και αντιμετώπιση τριγωνικών συναλλαγών στον ΦΠΑ (τύπου καρουζέλ).

3. Υγεία: Η κυβέρνηση θα εκδώσει α) υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του clawback στα νοσοκομεία, β) θα αναθεωρήσει προς τα κάτω τις τιμές των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων ώστε να ευθυγραμμιστούν οι δαπάνες στα επίπεδα του clawback.

Μεταρρυθμίσεις στον τραπεζικό τομέα

4. Η λειτουργία επιτροπής στο ΤΧΣ που θα αξιολογεί και θα εγκρίνει διορισμούς μελών διοικητικού συμβουλίου και προέδρων στις τράπεζες όχι αργότερα από τα μέσα Δεκεμβρίου του 2015.

5. Νομοθεσία για το πτωχευτικό δίκαιο των νοικοκυριών: α) Υιοθέτηση της απαραίτητης δευτερογενούς νομοθεσίας που θα διασφαλίζει την εφαρμογή του πτωχευτικού δίκαιου των νοικοκυριών.

β) Η Τράπεζα της Ελλάδος θα εκδώσει απόφαση για τη διαδικασία και τα κριτήρια που θα χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί το μέγιστο της ικανότητας αποπληρωμής του δανειολήπτη, το ποσό που οι πιστωτές θα μπορούσαν να λάβουν σε περίπτωση επιβολής έκτακτης ανάγκης και πιθανών ζημιών για τους πιστωτές.

γ) Υιοθέτηση νομοθεσίας, κατάρτιση του προϋπολογισμού και ανάπτυξη ενός σχεδίου υλοποίησης για τη σύσταση ενός Γραφείου Πιστώσεων και Πλούτου μέχρι τα τέλη του Ιουνίου του 2016 που θα είναι ανεξάρτητη αρχή και θα προσδιορίζει τις δυνατότητες πληρωμής των δανειοληπτών με σκοπό τη διευκόλυνση των τραπεζικών ιδρυμάτων.

6. Στρατηγική για τα «κόκκινα» δάνεια (NPL): α) Υιοθέτηση της σχετικής νομοθεσίας που θα προβλέπει την άδεια και το ρυθμιστικό πλαίσιο των παρόχων μη τραπεζικών υπηρεσιών και τις μεταβιβάσεις δανείων, η οποία θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2016.

β) Εκσυγχρονισμό, τροποποίηση και υιοθέτηση του νόμου που προβλέπει την εξωδικαστική επίλυση χρέους και θα περιλαμβάνει σημαντικά φορολογικά κίνητρα για τη συμμετοχή και των οφειλετών.

γ) Καθιέρωση βάσει νόμου ενός συντονισμένου μηχανισμού που θα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος με εντολή να εξετάζει μεγάλα χρέη ιδιωτών και δημόσιων πιστωτών και θα πραγματοποιεί συγκεκριμένες ενέργειες για την επίλυση των «κόκκινων» δανείων.

δ) Σύσταση εξειδικευμένων δικαστικών αιθουσών και διορισμός και εκπαίδευση δικαστών και προσωπικού.

ε) Καθιέρωση βάσει νόμου ενός δικτύου πληροφόρησης χρέους και κέντρων πληροφόρησης χρέους.

στ). Η Τράπεζα της Ελλάδος να διορίσει έναν ειδικό εκκαθαριστή και να καθιερώσει σύστημα αμοιβής για τους εκκαθαριστές με βάση την απόδοση σε διαβούλευση με το ΤΧΣ.

ζ) Το ΤΧΣ θα επιλέξει ένα μέλος του δ.σ. και μία εσωτερική ομάδα αφοσιωμένη στην επίλυση των «κόκκινων» δανείων.

η) Σύσταση ενός νέου δομικού σχεδίου για την εφαρμογή και την παρακολούθηση της στρατηγικής των NPL, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης ειδικής γραμματείας συντονισμού και γραφείου διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

7. Oι αρχές θα συνεχίσουν, όπως έχει συμφωνηθεί με τον ΟΟΣΑ, να υιοθετήσουν επιπλέον 10 συστάσεις της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ για τα αναψυκτικά και τα πετρελαϊκά προϊόντα.

8. Οι αρχές θα επαναδραστηριοποιήσουν τη διυπουργική επιτροπή για τα κλειστά επαγγέλματα.

9. Στα διαρθρωτικά ταμεία, οι αρχές θα εφαρμόσουν πλήρως τον νόμο 4314/2014 για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, θα υιοθετήσουν όλες τις εξουσιοδοτημένες ενέργειες απαραίτητες για την ενεργοποίηση των διαθέσιμων κεφαλαίων και να θέσει σε εφαρμογή όλες τις προϋποθέσεις.

10. Χωροταξικός σχεδιασμός και δασικός νόμος: Οι αρχές θα συμφωνήσουν με τους θεσμούς και τις προτάσεις πιθανής βελτίωσης του νόμου 4269 για το χωροταξικό σχεδιασμό και θα υιοθετήσουν το Προεδρικό Διάταγμα για τον καθορισμό των δασών.

11. Ενέργεια: Οι αρχές θα: α) στην περίπτωση μη πιθανής συμφωνίας για το ΝΟΜΕ να συμφωνήσουν με τους θεσμούς μέτρα που θα υιοθετηθούν άμεσα και θα φέρουν τα ίδια αποτελέσματα με αυτά που περιγράφονται πιο πάνω σε όρους μεριδίων αγοράς και χρονοδιαγραμμάτων.

β) να κάνουν μη αναστρέψιμα βήματα (συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης ημερομηνίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών) για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, εκτός αν παρουσιαστεί κάποιο εναλλακτικό σχέδιο με ισοδύναμα αποτελέσματα σε όρους ανταγωνισμού και προσέλκυσης επενδύσεων, πάντα με κριτήριο τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές και έχουν συμφωνηθεί με τους θεσμούς για την πλήρη αποδέσμευσή του από τη ΔΕΗ.

12. Ιδιωτικοποίηση. Οι αρχές θα: α) ορίσουν μία ανεξάρτητη Ομάδα Δράσης (Task Force) που θα εντοπίσει τις επιλογές και θα προετοιμάσει τις προτάσεις για τους λειτουργικούς στόχους, τη δομή και τη διακυβέρνηση του νέου Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων. β) ολοκληρώσει τις δράσεις στο σκέλος των αποκρατικοποιήσεων που προβλέπονται για το τέταρτο τρίμηνο του 2015.

Δημόσια Διοίκηση

13. Οι αρχές θα: α) υιοθετήσουν νόμο για την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου με ισχύ 1η Ιανουαρίου 2016, που θα θέτει τις βασικές παραμέτρους με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο και θα είναι συμβατές με τους στόχους δαπανών μισθολογίου που έχουν συμφωνηθεί και με αποτελεσματική εφαρμογή σε όλο τον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένου της αποσυμπίεσης της κατανομής μισθών σε όλο το φάσμα μισθών σε συνδυασμό με προσόντα, απόδοση, ευθύνη και θέση του προσωπικού,

β) δεσμευθεί στη συνέχιση του κανόνα προσλήψεων του 2016, ενώ η αναλογία για τα έτη 2017-2019 θα καθοριστεί στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου που υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 2015,

γ) η υπάρχουσα Γενική Γραμματεία Συντονισμού θα ενισχυθεί ώστε να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός σχεδιασμός και συντονισμός του κυβερνητικού έργου, των νομοθετικών πρωτοβουλιών, της παρακολούθησης της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων και των λειτουργιών διαιτησίας σε όλες τις πολιτικές, περιλαμβανομένης της έκδοσης σχετικής εγκυκλίου.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΑΥΞΗΣΗ ΦΩΤΙΑ 22 Οκτ 2021 | 16:52

Ηλεκτρικό ρεύμα: "Θα καίνε" οι λογαριασμοί του Σεπτεμβρίου- Αύξηση 189% σε σχέση με το 2020

Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος έχει αυξηθεί κατά 189% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά

ΕΛΛΑΔΑΣ, ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΤΑΣ 22 Οκτ 2021 | 14:05

Capital CEO Talks - Μιχαλίτσης (BAUSCH Health) : Ηγεσία σημαίνει να φαντάζεσαι το μέλλον

H έννοια CEO σημαίνει πρωταρχικά και Chief Energy Officer πολλών και διαφορετικών ανθρώπων, δηλώνει ο Ιάκωβος Μιχαλίτσης, Γενικός Διευθυντής της BAUSCH Health Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας.

ΤΙ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 22 Οκτ 2021 | 13:52

Capital CEO Talks - Giuseppe Zorgno (AIG): Τα τρία πράγματα που πρέπει να θυμάται κανείς όταν βρίσκεται στην εξουσία

Τα χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου CEO στην εποχή του πλήρους μετασχηματισμού σκιαγραφεί ο Giuseppe Zorgno CEO της AIG.

ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΟΛΟΣΣΟΣ 22 Οκτ 2021 | 13:15

Η επόμενη ημέρα για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας μετά τη συμφωνία με τη ναυπηγική Fincantieri

Η συμφωνία με την Fincantieri που ανακοινώθηκε και επίσημα χθες Πέμπτη έκλεισε σε χρόνο-ρεκόρ, καθώς οι συνομιλίες των δύο πλευρών για σύμπραξη στα Ναυπηγεία Ελευσίνας ξεκίνησαν στα μέσα Αυγούστου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 22 Οκτ 2021 | 13:05

Νέα μέτρα για την παρενόχληση στην εργασία: Αυστηρές ποινές έως και απόλυση - Τι είναι ο "σύνδεσμος αναφοράς"

Νέα μέτρα την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία στις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 20 άτομα.

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 22 Οκτ 2021 | 12:49

Ηλεκτρονικά βιβλία και εφορία: Από 1η Νοεμβρίου MyData υποχρεωτικά για όλους

Ξεκινά υποχρεωτικά η έκδοσης και διαβίβασης τιμολογίων μέσω της πλατφόρμας MyData στα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ.

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 22 Οκτ 2021 | 11:37

Βολές Γεωργιάδη σε τράπεζες: Ακατανόητη η μη επιχορήγηση δανείων σε μικρές επιχειρήσεις

Ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε στη Βουλή ακατανόητη τη μη επιχορήγηση δανείων σε μικρές επιχειρήσεις.

ΤΙ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΦΙΑ 22 Οκτ 2021 | 10:47

Σταϊκούρας στο Capital.gr: Έτοιμοι για νέα μέτρα στην ενέργεια - Θετική η έκθεση της 12ης αξιολόγησης

Έτοιμος αν χρειαστεί να προχωρήσει και νέα μέτρα για την ανάσχεση των ανατιμήσεων στα προϊόντα ενέργειας, δηλώνει ο Χ. Σταϊκούρας στην αποκλειστική συνέντευξή του στο Capital.gr.

21 Οκτ 2021 | 19:53

ΕΝΦΙΑ: Πληρωμή σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα

Ταυτόχρονα, οι τράπεζες δίνουν τη δυνατότητα πληρωμής μέχρι και σε 12 μηνιαίες δόσεις και την κάθε επιμέρους δόση του ΕΝΦΙΑ.

21 Οκτ 2021 | 18:02

Μ. Ρήγας - Energean: Να εξετάσουμε όλες τις δυνατότητες εξασφάλισης φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές

O CEO της Energean κ. Μαθιός Ρήγας τόνισε πως πρέπει "να εξετάσουμε όλες τις δυνατότητες εξασφάλισης φυσικού αερίου, σε ανταγωνιστικές τιμές"

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 24ΩΡΕΣ ΤΟ 24ΩΡΟ 21 Οκτ 2021 | 14:28

ΕΦΚΑ - "Πύργος Ελέγχου" θα παρακολουθεί τις συντάξεις: Στόχος να εκδίδονται 3 ανά υπάλληλο την ημέρα

Για πρώτη φορά μπαίνει στον ΕΦΚΑ ποσοτικός στόχος για έκδοση τριών συντάξεων από τον κάθε υπάλληλο ανά ημέρα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 21 Οκτ 2021 | 11:22

"Κλείδωσε" ο νέος ενοποιημένος ΕΝΦΙΑ: Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο το 2022

Η κυβέρνηση καταλήγει σε έναν απλοποιημένο φόρο για τον ΕΜΦΙΑ ο οποίος πρακτικά θα υπολογίζεται με μια κλίμακα.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ 20 Οκτ 2021 | 17:47

"Βόμβα" από το Ελεγκτικό Συνέδριο: Συνταγματική η κατάργηση των δώρων στους συνταξιούχους του Δημοσίου

Οι δικαστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκριναν ότι η κατάργηση των δώρων προέκυψε από την ανάγκη της χώρας να προχωρήσει το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής.