IOBE: Στα επίπεδα του 2000 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα

Το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα μας βρίσκεται σήμερα περίπου στο επίπεδο που είχε το 2000, λέει το ΙΟΒΕ.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
IOBE: Στα επίπεδα του 2000 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα

Ως «πολύ αμφίβολη» κρίνει «την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου που έχει τεθεί για μεγέθυνση κοντά στο 3% στο τρέχον έτος» το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) στο τελευταίο τεύχος για το 2016, της τριμηνιαίας έκθεσής του υπό τον τίτλο «Η Ελληνική Οικονομία». Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, «αυτή είναι πιθανό να κυμανθεί στην περιοχή του 1,5 με 2%, ένα όχι ευκαταφρόνητο επίπεδο», όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Κατά το ΙΟΒΕ, «αρκετές από τις λειτουργίες της οικονομίας σταδιακά ανακάμπτουν από το πλήγμα του καλοκαιριού του 2015 και βρίσκουν μια κανονικότητα. Έτσι, καθώς η βάση εκκίνησης ήταν χαμηλή, η ανάκαμψη δεν πρέπει να δημιουργεί έκπληξη. Επιπλέον, μεταρρυθμίσεις στις αγορές εργασίας και προϊόντων συνεισφέρουν θετικά, έστω με καθυστέρηση.

»Επίσης, η ενίσχυση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών στην αγορά βελτιώνει το ΑΕΠ, όπως και τα φορολογικά έσοδα και μειώνει αντίστοιχα τη μη καταγεγραμμένη δραστηριότητα. Όμως, αυτή η θετική αντίδραση της οικονομίας δεν μπορεί να παρερμηνεύεται ότι εξασφαλίζει μια πορεία διατηρήσιμης ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα».

Όπως σημειώνεται στο προοίμιο της έκθεσης, «μετά τη βαθιά ύφεση που διαρκεί από το 2008, το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα μας βρίσκεται σήμερα περίπου στο επίπεδο που είχε το 2000. Η ταχύτατη αύξηση των εισοδημάτων που παρατηρήθηκε από την είσοδο στην Ευρωζώνη και έως το 2008, στηριζόμενη κυρίως σε εξωτερικό δανεισμό, αντιστράφηκε, με μια μείωση περίπου συμμετρικής έντασης και χαρακτήρα έως το 2016. Το ίδιο λίγο-πολύ ισχύει και για τις τιμές των ακινήτων. Ήταν κυρίως η υψηλή εισροή κεφαλαίων και οι θετικές προσδοκίες που διαμόρφωναν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις που στήριξαν τότε τη μεγέθυνση. Η κρίση του 2008 ήταν διεθνής, όμως για την ελληνική οικονομία αμφισβήτησε στη βάση του το υπόδειγμά ανάπτυξης και πυροδότησε έναν κύκλο ακραίας αβεβαιότητας».

«Θετικές προοπτικές»

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, «αν και βαριά τραυματισμένη πάντως, η οικονομία δεν έχει βρεθεί κάτω από το επίπεδο της εισόδου στην Ευρωζώνη, δεν είναι χωρίς σφυγμό και χωρίς θετικές προοπτικές. Ένας νέος κύκλος ανάπτυξης είναι εφικτός, όμως δεν μπορεί να ξεκινήσει αυτόματα, ιδίως καθώς η πρόσβαση σε εξωτερικά κεφάλαια θα είναι αναγκαστικά περισσότερο μετρημένη. Απαιτείται πολύ καθαρό πολιτικό στίγμα και ανάλογη κοινωνική στήριξη. Τότε μόνο θα υπάρξει σημαντική άνοδος επενδύσεων και αντιστροφή των αρνητικών προσδοκιών στη βάση ενός αξιόπιστου προτύπου ανάπτυξης. Καθώς μάλιστα βασικές ανισορροπίες της οικονομίας έχουν ουσιαστικά διορθωθεί, ήδη εδώ και περίπου μια διετία, δύσκολα γίνεται κατανοητό γιατί τόσο από την ελληνική πλευρά όσο και από τους εξωτερικούς εμπλεκόμενους θεσμούς δεν φαίνεται να αξιολογείται ως εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας ο χρόνος που χάνεται. Άλλωστε, και η επιτυχία στην εξισορρόπηση των περίφημων δίδυμων ελλειμάτων μπορεί να αναιρεθεί αν ακολουθηθεί στη συνέχεια λάθος δρόμος».

Στο εξωτερικό ισοζύγιο, σημειώνεται στην ίδια έκθεση, «η ανάπτυξη αναπόφευκτα θα φέρει και άνοδο των εισαγωγών, οπότε πρέπει να υπάρχει και συστηματική άνοδος των εξαγωγών. Δημοσιονομικά, δεν θα είναι διατηρήσιμη η ισορροπία μέσω της υπερβολικής επιβάρυνσης όσων τηρούν το σύνολο των νόμων και των κανόνων, ούτε με υπερβολική μεταφορά πόρων, μέσω του προϋπολογισμού, από τους εργαζόμενους, προκειμένου να καλύπτονται ελλείματα του ασφαλιστικού. Άρα για να είναι διατηρήσιμη η σημαντική εξισορρόπηση του έχει επιτευχθεί, χρειάζεται η επιμονή σε μεταρρυθμιστικές τομές. Τέτοιες διαρθρωτικές κινήσεις θα συνεισφέρουν συνολικά προς την κατεύθυνση της αξιοπιστίας του οικονομικού προγράμματος και τελικά της ανάπτυξης».

Κατά το ΙΟΒΕ, «για να κινηθεί συστηματικά ανοδικά η οικονομία από το σημερινό σημείο εκκίνησης, είναι απαραίτητο να υπάρξει σταθεροποίηση της οικονομικής πολιτικής σε μια αξιόπιστη κατεύθυνση χωρίς αμφιβολίες για ενδεχόμενες παλινδρομήσεις. Όσο αφήνεται να θεωρείται ότι καταστροφικές προοπτικές μπορεί να είναι ίσως αποδεκτά ενδεχόμενα, η οικονομία θα καρκινοβατεί στα σημερινά επίπεδα. Αν οι διαχειριστές της οικονομίας εκατέρωθεν του τραπεζιού της διαπραγμάτευσης δεν μπορούν να πείσουν ότι η μόνη τους πρόθεση και μέριμνα είναι να τεθεί η οικονομία σε διατηρήσιμη τροχιά ανάπτυξης, κάθε άλλη σκέψη ή πρόθεση τρίτων πολύ μικρή μόνο σημασία μπορεί να έχει. Θα είναι τόσο απογοητευτικό όσο και επικίνδυνο να εκτροχιαστεί το πρόγραμμα και μια παρατεταμένη καθυστέρηση πράγματι αντιστοιχεί σε εκτροχιασμό. Οι βάσεις για βελτίωση στο άμεσο προσεχές διάστημα ασφαλώς υπάρχουν, όπως καταδεικνύεται από επιμέρους δείκτες, όπως της βιομηχανικής παραγωγής, εξαγωγών αγαθών και κατηγοριών επενδύσεων. Η οικονομία έχει περάσει από ιδιαίτερα δύσκολα μονοπάτια, όμως ακόμα έχει σφυγμό».

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, «όσο υπάρχει χρονοτριβή στο ξεκαθάρισμα των όρων της ανάπτυξης της οικονομία, δημιουργείται επιπλέον κόστος και κίνδυνος σε τουλάχιστον τρία ζητήματα. Πρώτον, ενώ το σύνολο σχεδόν του ελληνικού πληθυσμού έχει βιώσει δραστική μείωση του εισοδήματος, της περιουσίας και του βιοτικού επιπέδου του, το πλήγμα είναι ιδιαίτερα βαρύ για όσους βρίσκονται ή πλησιάζουν σε συνθήκες φτώχειας, ιδίως σε κατάσταση μακροχρόνιας ανεργίας. Είναι επείγον να επιταχυνθεί η δημιουργία πλέγματος προστασίας, με στοχευμένες δράσεις και άξονα το πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Είναι επίσης κρίσιμο να αυξηθεί η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης, όπου παρατηρείται έλλειμα αποτελεσματικότητας.

» Δεύτερον, όσο παρατείνεται η αβεβαιότητα παγώνουν οι αποφάσεις για σημαντικές επενδύσεις, τόσο σε φυσικό κεφάλαιο (όπως στην ενέργεια και άλλους σημαντικούς κλάδους όπου παρατηρείται αποεπένδυση και απαιτείται ξεκαθάρισμα των κανόνων), όσο και σε ανθρώπινο κεφάλαιο (η εκπαίδευση είναι αναγκαίος μοχλός για ανταγωνιστικότητα χωρίς μείωση μισθών, για καινοτομία, όσο και για κοινωνική κινητικότητα).

» Τρίτον, η ελληνική κρίση πλέον εξελίσσεται μέσα σε ένα ευμετάβλητο και θολό ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Η διαδικασία απόσχισης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει εκ των πραγμάτων την Ένωση μπροστά σε επιλογές. Μια στάση αναμονής από της ελληνική πλευρά δεν μπορεί να είναι κατανοητή. Αν, όπως είναι πολύ πιθανό, υπάρξει απόπειρα επιτάχυνσης της εμβάθυνσης κοινών πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο (όπως στα δημοσιονομικά και τραπεζικά), η Ελλάδα δεν πρέπει να επιτρέψει να θεωρηθεί ότι απέχει σημαντικά από το κατάλληλο επίπεδο εκκίνησης. Αν, από την άλλη, παρατηρηθούν φυγόκεντρες τάσεις και έλλειψη συντονισμού, η χώρα έχει έναν λόγο παραπάνω να έχει καλύψει έγκαιρα το απαραίτητο έδαφος, αλλιώς θα βρεθεί εκτεθειμένη και ευάλωτη».

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΕΩΣ ΤΙΣ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 26 Ιαν 2022 | 12:33

Επίδομα θέρμανσης: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση για την εκ νέου υποβολή αιτήσεων

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν όσοι φορολογούμενοι δεν είχαν υποβάλλει, μέχρι την προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία.

ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 26 Ιαν 2022 | 12:15

Ο χορός των δισεκατομμυρίων πίσω από την Αττική οδό - Τον Απρίλιο ο νέος διαχειριστής για τα επόμενα 25 χρόνια

Όταν στις 20 Ιανουαρίου, το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωνε την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την νέα παραχώρηση της Αττικής Οδού, είναι προφανές ότι δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα γινόταν λίγα 24ωρα μετά.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 26 Ιαν 2022 | 11:20

Ακρίβεια: Σε ποια προϊόντα μικραίνουν τις συσκευασίες για να μην αυξήσουν τις τιμές

"Βαρύ" το ενεργειακό κόστος για τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

ΑΦΟΡΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 26 Ιαν 2022 | 11:03

Κακοκαιρία "Ελπίς": Παράταση φορολογικών υποχρεώσεων μέχρι 4 Φεβρουαρίου για τις πληγείσες περιοχές

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων προσφυγών, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων για τους πληγέντες κατοίκους και επιχειρήσεις της κακοκαιρίας "Ελπίς"

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 26 Ιαν 2022 | 10:09

Αρχίζει γαϊτανάκι ευθυνών για το κλείσιμο της Αττικής Οδού - Τι θα επικαλεστεί η εταιρεία για την κυκλοφορία των φορτηγών

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να υπάρξει η επίσημη τοποθέτηση της διοίκησης της Αττικής Οδού για τα όσα συνέβησαν με τον εγκλωβισμό δεκάδων οδηγών για πάνω από 22 ώρες, στον αυτοκινητόδρομο.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 25 Ιαν 2022 | 20:29

Διευκρινίσεις για τις αργίες - Οι εργαζόμενοι θα πληρωθούν κανονικά την Τρίτη και την Τετάρτη

Από τον κρατικό Προϋπολογισμό η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που ανεστάλη η λειτουργία τους, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25 Ιαν 2022 | 14:02

Premia Properties: Με υπερκάλυψη κατά 2,04 φορές ολοκληρώθηκε η έκδοση ομολόγου ύψους 100 εκατ. ευρώ

Η έκδοση προσέλκυσε πλήθος επενδυτών και συγκέντρωσε εξαιρετικά υψηλή ζήτηση, με αποτέλεσμα την υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,04 φορές.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ 24 Ιαν 2022 | 13:03

Επίδομα θέρμανσης: Παρατείνεται έως τις 15 Φεβρουαρίου η υποβολή αιτήσεων

Παρατείνεται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2022 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο 2021-2022.

ΘΑ ΦΑΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 24 Ιαν 2022 | 12:36

Θα έχουμε διακοπές ρεύματος;- Πόσο έτοιμος είναι ο ΑΔΜΗΕ να αντιμετωπίσει τον χιονιά

Το σύστημα ενισχύθηκε με τη λειτουργία λιγνιτικών μονάδων και εκφράζεται η αισιοδοξία ότι θα αντέξει τον χιονιά

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 24 Ιαν 2022 | 09:18

Νέος ΕΝΦΙΑ: Αυτές είναι οι δύο βασικές αλλαγές

Στην τελική ευθεία για τη διαμόρφωση του νέου ΕΝΦΙΑ με τον οποίο θα φορολογηθούν περισσότεροι από 6 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων βρίσκεται η επιτροπή του υπ. Οικονομικών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 23 Ιαν 2022 | 18:41

Τα τρία σενάρια της κυβέρνησης για την επιστρεπτέα προκαταβολή

Σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση εξετάζει διάφορα σενάρια, τα οποία μάλιστα συζητά με τους θεσμούς και την Ε.Ε.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ 23 Ιαν 2022 | 14:57

Αγορά ακινήτων: Το κόστος μιας ανακαίνισης και γιατί δίνει υπεραξία στο σπίτι

Το αυστηρό lockdown στην πρώτη φάση της πανδημίας έδωσε την ευκαιρία σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές επαγγελματικών χώρων αλλά και κατοικιών να προχωρήσουν σε ανακαινίσεις.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ 23 Ιαν 2022 | 11:30

Τριπλή παράταση για μεταβιβάσεις ακινήτων, Εξοικονομώ και κορονοχρέη - Έρχεται ο νέος ΕΝΦΙΑ

Όσοι έκαναν δήλωση γονικής παροχής στην εφορία μέχρι 31/12, θα μπορούν να υπογράψουν συμβόλαια με τις παλαιές αντικειμενικές αξίες μέχρι τέλος Μαρτίου.