Πώς θα σώζεται το σπίτι από πλειστηριασμό - Στη Βουλή ο νέος πτωχευτικός κώδικας

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νέος πτωχευτικός κώδικας. Ποια δυνατότητα δίνει για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο και τις τράπεζες.

Άρης Παπαθανασίου
ΓΡΑΦΕΙ: ΑΡΗς ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΚΙΝΗΤΑ

Δυνατότητα εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών προς το δημόσιο και τις τράπεζες χωρίς να υπάρξει ρευστοποίηση της περιουσίας του οφειλέτη προσφέρει ο νέος πτωχευτικός κώδικας, που κατατέθηκε αργά χθες τη νύχτα στη Βουλή.

Η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού αφήνει το περιθώριο για επιδότηση του στεγαστικού δανείου για την κύρια κατοικία –εφόσον υπάρχει- αλλά και για κούρεμα οφειλών προς το δημόσιο (εφορία και ασφαλιστικά ταμεία) το οποίο θα μπορεί να φτάνει ακόμη και στο 95% ειδικά για τους τόκους και τις προσαυξήσεις.

Οι ρυθμίσεις που θα μπορούν να επιτυγχάνονται εξωδικαστικά θα διαρκούν ακόμη και 20 χρόνια, ενώ ο βασικός "κανόνας" που θα πρέπει να τηρείται προκειμένου να υπάρξει συμφωνία και να μην οδηγηθεί ο οφειλέτης σε πτώχευση (κατά συνέπεια και αναγκαστική πώληση όλης της περιουσίας του) θα είναι ο εξής: Να προκύπτει ότι οι πιστωτές –εφορία, ασφαλιστικό ταμείο και τράπεζες- θα εισπράξουν περισσότερα στο βάθος της 20ετίας από τον οφειλέτη από όσα θα εισέπρατταν αν προχωρούσαν "εδώ και τώρα" στην εκποίηση της περιουσίας του οφειλέτη.

Η τήρηση αυτού του κανόνα δεν θα επαφίεται στην εκτίμηση ούτε του οφειλέτη ούτε των πιστωτών αλλά θα προκύπτει αυτόματα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα γίνεται η διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαθηματική φόρμουλα θα υπολογίζει το ποσό που θα μπορεί να πληρώνει κάθε μήνα ο οφειλέτης για την εξυπηρέτηση του χρέους του, ενώ αυτόματα θα γίνεται και η κατανομή αυτού του ποσού μεταξύ των πιστωτών.

Η τρέχουσα αξία της περιουσίας του οφειλέτη θα προκύπτει από εκτιμητές οπότε από τη στιγμή που θα υπάρχουν όλα τα δεδομένα στο "τραπέζι" θα βγαίνει και εύκολα το συμπέρασμα αν οι πιστωτές θα ικανοποιούνται καλύτερα από την εξωδικαστική ρύθμιση ή από την πτώχευση.

Αντίστοιχα, για τον οφειλέτη θα παρέχονται όλες οι προϋποθέσεις για οικονομική εξυγίανση χωρίς να χαθούν περιουσιακά στοιχεία, ενώ κατά την περίοδο εξυπηρέτησης του χρέους –θα πρέπει η μηνιαία καταβολή να μην είναι μικρότερη των 50 ευρώ- θα διασφαλίζεται και η προστασία από αναγκαστικά μέτρα αλλά και η έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

To σημαντικό είναι ότι η τελική ρύθμιση θα μπορεί να περιλαμβάνει και "κούρεμα" οφειλών, ενώ οι δόσεις για την τακτοποίηση των χρεών προς το δημόσιο θα μπορούν να φτάνουν ακόμη και στις 240.

Όσο για την επιδότηση του στεγαστικού δανείου –αν υπάρχει- θα καταβάλλεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονταν μέχρι σήμερα για την πλατφόρμα των κόκκινων στεγαστικών δανείων μέσω της οποίας δόθηκαν τελικώς επιδοτήσεις μόνο σε λίγες εκατοντάδες δανειοληπτών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης θα είναι η εξής:

1. Θα ελέγχεται αν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα μπορεί να υποβάλλει αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση. Εξαιρούνται φυσικά ή νομικά πρόσωπα αν το 90% των οφειλών τους σε τράπεζες, δημόσιο και ταμεία αφορά σε έναν χρηματοδοτικό φορέα ή αν το συνολικό ύψος της οφειλής δεν ξεπερνά τα 10.000 ευρώ. Επίσης, θα εξαιρούνται όσοι έχουν κάνει αίτηση υπαγωγής σε άλλες διαδικασίες όπως στον νόμο Κατσέλη (3869/2010) ή άλλους νόμους όπως ο 4307/2014 και ο 4469/2017. Βεβαίως δίνεται η δυνατότητα παραίτησης από τις προηγούμενες διαδικασίες προκειμένου να γίνει αίτηση στον νέο εξωδικαστικό. Τέλος, εξαιρούνται όχι έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή ή αν έχουν υπαχθεί οριστικά σε άλλη διαδικασία ρύθμισης.

2. Θα υποβάλλεται η αίτηση για την εξωδικαστική ρύθμιση ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και οι τράπεζες, θα μπορούν και αυτά να καλούν τον οφειλέτη για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών καλώντας τον να υποβάλλει την σχετική αίτηση μέσα σε προθεσμία 30 ημερών.

3. Ο οφειλέτης θα πρέπει να υποβάλλει σειρά στοιχείων. Μεταξύ αυτών κατάλογο περιουσιακών στοιχείων με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία ώστε να μπορεί να προσδιοριστεί η αξία ρευστοποίησης της περιουσίας σε περίπτωση που δεν αποδώσει η εξωδικαστική διαδικασία. Επίσης, πλήρη στοιχεία, για τα εισοδήματα, κατάλογο των πιστωτών κλπ.

4. Ο οφειλέτης θα πρέπει να παραχωρεί στους πιστωτές του (δημόσιο και ασφαλσιτικά ταμεία) άδεια για επεξεργασία και διασταύρωση δεδομένων,. Ουσιαστικά, θα υπάρχει πλήρης άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου. Η άδεια θα αφορά στην άρση του απορρήτου και για τον ή την σύζυγο του αιτούντα καθώς και τα εξαρτώμενα μέλη.

5. Αν δεν υπογραφεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα ως άκαρπη. Δηλαδή, το δίμηνο θα είναι το χρονικό περιθώριο εντός του οποίου θα πρέπει να κλείσει η συμφωνία.

6. Κατά την εξέταση του αιτήματος του εξωδικαστικού συμβιβασμού θα πρέπει να ελέγχεται ότι διασφαλίζονται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Τα τελικά ποσά αποπληρωμής που θα προκύπτουν:

· δεν επιτρέπεται να φέρουν οποιονδήποτε καταλαμβανόμενο πιστωτή σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη

· ποσά και άλλα ανταλλάγματα που απομένουν μετά την κατά προτεραιότητα κατανομή ποσών και άλλων ανταλλαγμάτων, κατανέμονται σε όλους τους πιστωτές συμμέτρως κατά το μέρος των απαιτήσεών τους που απομένει ανεξόφλητο

Για τον υπολογισμό των ποσών διανομής μεταξύ των πιστωτών, θα αφαιρούνται το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα, το 95% των απαιτήσεων του δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί αλλά και το 85% των απαιτήσεων του δημοσίου από τόκους και προσαυξήσεις.

7. Αν η πρόταση εξασφαλίσει τη συναίνεση του οφειλέτη, της πλειοψηφίας (ως προς την αξία των σχετικών απαιτήσεων) των συμμετεχόντων πιστωτών που είναι χρηματοδοτικοί φορείς και τουλάχιστον του ποσοστού συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο, υπογράφεται μεταξύ των συναινούντων πιστωτών και του οφειλέτη η σύμβαση αναδιάρθρωσης που δύναται να συναφθεί και ως πολλαπλές διμερείς συμφωνίες με ταυτόσημο περιεχόμενο. Οι συναινούντες πιστωτές αποδέχονται, ή τεκμαίρεται ότι αποδέχονται, καθόσον αφορά το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ότι η ρύθμιση καθιστά την επιχείρηση του οφειλέτη βιώσιμη ή, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που δεν αρκεί επιχείρηση, αποτρέπει την αφερεγγυότητά του.

8. Με την επίτευξη σύμβασης αναδιάρθρωσης, δεν επιτρέπεται σε πιστωτή, η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης και αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση απαιτήσεως που ρυθμίσθηκε με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης, για όλη τη διάρκειά της και υπό τον όρο τήρησής της.

9. Αν κατά τον χρόνο επίτευξης της σύμβασης αναδιάρθρωσης σύμφωνα με το παρόν, εκκρεμεί εναντίον του οφειλέτη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης για απαίτηση που ρυθμίστηκε, επισπευδόμενη από ρυθμισμένο πιστωτή, αυτή αναστέλλεται

10. Για να γίνει η συμφωνία αποδεκτή και από το δημόσιο θα πρέπει:

· Οι απαιτήσεις από το δημόσιο να μην υπερβαίνουν τα 1,5 εκατ. ευρώ.

· Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης εκπροσωπούν συνολικά ποσό απαιτήσεων μικρότερο από το σύνολο των απαιτήσεων των χρηματοδοτικών φορέων κατά του οφειλέτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αποπληρωμή οφειλών προς το δημόσιο δεν θα μπορεί να γίνεται σε περισσότερες από 240 δόσεις ενώ η κάθε δόση δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των 50 ευρώ.

11. Σε περίπτωση που η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών αφορά δάνειο το οποίο εξασφαλίζεται με την κύρια κατοικία του οφειλέτη, τότε παρέχεται επιδότηση των οφειλομένων δόσεων υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. πληροί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 και διαθέτει Βεβαίωση Ευάλωτου

β. ο οφειλέτης έχει περιέλθει σε οικονομική αδυναμία ή σε επιδείνωση των εισοδημάτων του και

γ. το υπόλοιπο της οφειλής από το δάνειο που εξασφαλίζεται με την κύρια κατοικία του οφειλέτη, δεν υπερβαίνει το όριο διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ ανά πιστωτή.

Η πτώχευση

Αν δεν βρεθεί λύση μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού και ο οφειλέτης οδηγηθεί σε πτώχευση, θα μπορεί και πάλι να σώσει το σπίτι του. Όχι όμως την κυριότητα αυτού αλλά το δικαίωμα οίκησης. Πρακτικά, η κυριότητα θα μεταβιβάζεται σε έναν φορέα και ο οφειλέτης θα μπορεί να το ενοικιάζει για περίοδο 12 ετών μετά το πέρας της οποίας θα μπορεί να το αγοράζει εκ νέου, εφόσον τα οικονομικά του το επιτρέπουν.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 23 Απρ 2021 | 12:28

Όσοι πιστοί προσέλθετε: Πάνω από 250 επενδυτές για 38 ακίνητα της Εκκλησίας - Σε νότια προάστια, Κηφισιά, Θεσσαλονίκη

Η κατάθεση πρότασης αξιοποίησης 38 ακινήτων ιδιοκτησίας της Εκκλησίας της Ελλάδος λήγει σήμερα το απόγευμα - 250 οι επενδυτές από Ελλάδα και εξωτερικό.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ 21 Απρ 2021 | 08:52

Κούρεμα ενοικίων: Διπλές αποζημιώσεις σε ιδιοκτήτες ακινήτων μέχρι το τέλος της εβδομάδας

Διπλή αποζημίωση θα δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ 13 Απρ 2021 | 09:22

Μεταβιβάσεις ακινήτων: Ποιοι κερδίζουν αν κάνουν τώρα αγοραπωλησίες και γονικές παροχές

Η επικείμενη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων αυξάνει την κινητικότητα στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 09 Απρ 2021 | 12:08

ΕΝΦΙΑ 2021: Αυτοί είναι οι 500.000 ιδιοκτήτες που θα πληρώσουν τα μισά σε σχέση με πέρυσι

Το μεγάλο διακύβευμα για τους πολίτες θα είναι ο υπολογισμός του φετινού ΕΝΦΙΑ με περίπου 500.000 να πληρώνουν τα μισά σε σχέση με πέρσι.

ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΦΟΡΑ 07 Μαϊ 2021 | 11:00

Ενίσχυση έως 4.000 ευρώ και για τον Μάιο σε όσους μείνουν κλειστοί - Ερχονται ανακοινώσεις

"Κλειδώνει" αποζημίωση ειδικού σκοπού για τις επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές και για τον μήνα Μάιο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΦΥΡΑ 2 06 Μαϊ 2021 | 11:47

Πώς την πάτησαν οι φοροφυγάδες σε εστίαση, τουρισμό, γυμναστήρια: Ζεστό χρήμα μόνο στους συνεπείς

Κεφάλαια που θα ξεπεράσουν τα 700 εκατ. ευρώ θα μοιραστούν κατά προτεραιότητα στις εταιρείες που έκοβαν αποδείξεις και δεν απέκρυπταν τον πραγματικό τους τζίρο.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 05 Μαϊ 2021 | 07:49

Τσουνάμι ηλεκτρονικών δηλώσεων για φορολογούμενους και επιχειρήσεις: Τι υποβάλλουμε και πότε

Εκατομμύρια θα είναι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στον μήνα για μια σειρά από λόγους.

ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΟΥΝ 03 Μαϊ 2021 | 11:55

Φορολογικές δηλώσεις 2021: Επιστροφές φόρου για 1,5 εκατ. φορολογούμενους – Φόρος "μηδέν" για πάνω από 4 εκατομμύρια

Ισχυρό κίνητρο υπάρχει φέτος για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους προκειμένου να σπεύσουν να υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις.

ΛΙΣΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 01 Μαϊ 2021 | 12:39

Οι 33 "βασιλιάδες" της φοροδιαφυγής - Βρέθηκαν εικονικά τιμολόγια 261 εκατ. ευρώ

Ο "κατάλογος φοροδιαφυγής" τηε ΑΑΔΕ με 33 υποθέσεις έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΑΥΣΤΗΡΟΙ ΟΡΟΙ 30 Απρ 2021 | 08:25

Αυτοί είναι οι οριστικοί κανόνες για τη λειτουργία της εστίασης – Τι αναφέρει το ΦΕΚ

Ανοίγει μετά από έξι μήνες η εστίαση - Ποιοι είναι οι κανόνες που πρέπει να εφαρμόσουν οι επιχειρηματίες

ΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 12 ΜΑΙΟΥ 2021 29 Απρ 2021 | 18:42

Αναστολές συμβάσεων εργασίας και τον Μάιο: Όλοι οι κανόνες που θα ισχύουν - Ποιους αφορά

Τι θα ισχύει τον Μάιο για τις αναστολές εργασίας - Από 6/5 οι δηλώσεις

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 28 Απρ 2021 | 08:37

Ηλεκτρονική "φάκα" της ΑΑΔΕ για 100.000 ιδιοκτήτες Airbnb και βραχυχρόνιων μισθώσεων

Tο μνημόνιο της ΑΑΔΕ με τις Airbnb, Booking, VRBO - Η κατάρρευση των εσόδων το 2020 λόγω πανδημίας - Οι προβλέψεις για εκρηκτική ανάπτυξη από το καλοκαίρι.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 27 Απρ 2021 | 08:51

Τα 8 μέτρα στήριξης για να πάρει μπροστά η οικονομία μέσα στον Μάιο - Ποιοι ευνοούνται

Ο Μάιος αναμένεται ότι θα είναι ο τελευταίος μήνας κατά τον οποίο θα πέσουν τόσο αυξημένες ποσότητες κρατικού χρήματος στην αγορά.