Κομισιόν: Υφεση και το 2016 λόγω capital controls, έκρηξη στο χρέος

Η αβεβαιότητα αντέστρεψε την οικονομική ανάκαμψη. Διετία ύφεσης στην Ελλάδα & εκτόξευση στο χρέος. Πρωτογενές έλλειμμα 0,3% φέτος.Δημοσιονομικό ρίσκο το προσφυγικό.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Κομισιόν: Υφεση και το 2016 λόγω capital controls, έκρηξη στο χρέος

Η «αυξημένη αβεβαιότητα» και η «εισαγωγή των ελέγχων κεφαλαίου» οδηγεί την ελληνική οικονομία πίσω σε ύφεση 1,4% το 2015 και 1,3% το 2016 σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας. Η ελληνική οικονομία αναμένεται να επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης (2,7%) το 2017.

Η ανάπτυξη στην ευρωζώνη θα φτάσει το +1,6% το 2015 η οποία θα ενισχυθεί στο 1,8% το 2016 και στο 1,9% το 2017. Για την ΕΕ οι εκτιμήσεις είναι ανάπτυξη +1,9% το 2015, 2% το 2016 και 2,1% το 2017.

Παράλληλα, στην Ελλάδα ανακόπτεται η πτωτική τάση της ανεργίας, καθώς από 25,7% το 2015 θα διαμορφωθει στο 25,8% το 2016 ενώ θα μειωθεί στο 24,4% το 2017. Στην Ευρωζώνη οι εκτιμήσεις είναι 11%, 10,6% και 10,3% και στην ΕΕ 9,5%, 9,2% και 8,9% για το 2015, 2016 και 2017, αντίστοιχα.

Η Κομισιόν αναμένει πληθωρισμό στο -1% φέτος για την Ελλάδα, 1% το 2016 και 0,9% το 2017, έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών 1% φέτος, 0,3% του χρόνου και πλεόνασμα 0,1% το 2017, καθώς και έλλειμμα γενικής κυβέρνησης 4,6% φέτος, 3,6% το 2016 και 2,2% το 2017 και

Το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 194,8% του ΑΕΠ ενώ αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω το 2016 στο 199,7% και να αρχίσει να μειώνεται το 2017 (195,6%).

Τέλος, οι επενδύσεις αναμένεται να συρρικνωθούν περαιτέρω το 2015 (-10,2%), και το 2016 (-2%) για να αυξηθούν κατά 14,7% το 2017.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει η Κομισιόν, η ελληνική οικονομία δημιούργησε μια θετική δυναμική το 2014, ωστόσο, η αποτυχημένη ολοκλήρωση του 2ου προγράμματος προσαρμογής, το δημοψήφισμα του Ιουνίου, η τραπεζική αργία και η εφαρμογή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, αύξησαν την αβεβαιότητα και επιδείνωσαν τις προοπτικές ανάπτυξης. Η εμπιστοσύνη δέχθηκε πλήγμα, κάτι που αντανακλάται στον Δείκτη Οικονομικού Κλίματος και στον Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών, με τον PMI μάλιστα να κάνει «βουτιά» σε ιστορικά χαμηλά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2015.

Παρά την αβεβαιότητα, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1% το πρώτο εξάμηνο του 2015. Αυτή η απρόσμενη εξέλιξη πιθανότατα αντανακλά την αύξηση των δαπανών των καταναλωτών εν μέσω φόβων για «κούρεμα» των καταθέσεών τους. Αντανακλά επίσης μια μείωση στις εισαγωγές, καθώς η εμπορική πίστη περιορίστηκε σημαντικά, και αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά την παραγωγή.

Το «βαρίδι» των capital controls

Τα διαθέσιμα στοιχεία εξακολουθούν να μην αντανακλούν πλήρως την αναταραχή της αρχής του καλοκαιριού και την επίπτωση των capital controls. Το δημοσιονομικό «βαρίδι» (fiscal drag), που αναμένεται να λειτουργήσει αρνητικά στα διαθέσιμα εισοδήματα το β' εξάμηνο του έτους καθώς παρατάθηκε η προθεσμία για την πληρωμή φόρων, η στασιμότητα στις επενδύσεις και η ισχνή διαθεσιμότητα πίστης, αναμένεται να επιβαρύνουν σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα.

Το θετικό όμως είναι πως ο τουριστικός τομέας εμφάνισε εξαιρετικά καλές επιδόσεις για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Παρά τη μείωση στις εξαγωγές αγαθών, το καθαρό εμπορικό ισοζύγιο αναμένεται να συνεισφέρει θετικά στην ανάπτυξη, λόγω της μεγαλύτερης πτώσης στις εισαγωγές. Συνολικά, η ελληνική οικονομία αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 1,4% το 2015.

Διετία ύφεσης

Ανάκαμψη αναμένεται στη διάρκεια του 2016, με τη στήριξη της βελτίωσης της εμπιστοσύνης, της σταθεροποίησης του χρηματοπιστωτικού τομέα μετά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που αναμένεται στο τέλος του 2015, καθώς και της επακόλουθης επανέναρξης επενδυτικών projects και ιδιωτικοποιήσεων. Ωστόσο, η οικονομία προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά 1,3% το 2016, εν μέσω αρνητικών επιπτώσεων που θα «περάσουν» στο νέο έτος από το 2015, ενώ το 2017 η ανάπτυξη του ΑΕΠ αναμένεται να «ανεβάσει ταχύτητα» και προβλέπεται στο 2,7%, καθώς η εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα ενισχύει τη συνολική ζήτηση.

Η προβλεπόμενη βελτίωση στο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας το 2015 οφείλεται στη μείωση των εισαγωγών, ενώ αναμένεται να «γυρίσει» σε πλεόνασμα στον προβλεπόμενο ορίζοντα καθώς οι προηγηθείσες και οι συνεχιζόμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις δημιουργούν νέες ευκαιρίες.

Η μειούμενη τάση της ανεργίας, που έρχεται μετά την «κορύφωση» του 2013, αναμένεται να διακοπεί το 2015 και 2016, για να επαναληφθεί το 2017. Οι αμοιβές ανά εργαζόμενο προβλέπεται να μειωθούν περαιτέρω το 2015, προτού αρχίσουν να αυξάνονται και πάλι το 2016. Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός αναμένεται να είναι αρνητικός το 2015, καθώς η επίπτωση των χαμηλότερων τιμών πετρελαίου και η αδύναμη ζήτηση αντισταθμίζουν την επίπτωση των μεταρρυθμίσεων στον ΦΠΑ, που αυξήθηκε σε πολλά προϊόντα και υπηρεσίες. Ο πληθωρισμός αναμένεται να αρχίσει να αυξάνεται από το 2016 και μετά, ευθυγραμμιζόμενος με την οικονομική ανάκαμψη.

Κίνδυνοι από την αποτυχία της ανακεφαλιοποίησης & την μη εφαρμογή του προγράμματος

Τα ανοδικά ρίσκα στην προοπτική ανάπτυξης σχετίζονται με τον διακανονισμό των καθυστερούμενων οφειλών του Δημοσίου και στην πλήρη απορρόφηση των διαρθρωτικών κεφαλαίων της ΕΕ μέχρι το τέλος του έτους. Τα πτωτικά ρίσκα περιλαμβάνουν την αποτυχία επαρκούς ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού τομέα εντός του συμφωνημένου χρονικού πλαισίου, ή της πλήρους εφαρμογής του προγράμματος μεταρρυθμίσεων, που θα υπονόμευε τις προοπτικές ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν, η παρατεταμένη αβεβαιότητα και η στροφή του οικονομικού κύκλου είχαν επίσης αρνητική επίπτωση στα δημόσια οικονομικά το α' εξάμηνο του 2015, ιδιαίτερα στα έσοδα, κάτι που οδήγησε στην αναθεώρηση των δημοσιονομικών στόχων.

Τα μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής που συμφωνήθηκαν με τις αρχές στο τρίτο πρόγραμμα προσαρμογής που εν μέρει εφαρμόστηκαν ήδη τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2015, αναμένεται να αποφέρουν εξοικονόμηση άνω του 1% του ΑΕΠ το β' εξάμηνο του 2015 και έως και 4% του ΑΕΠ συνολικά μέχρι και το 2017. Με αυτή τη σημαντική δημοσιονομική προσαρμογή, το πρωτογενές ισοζύγιο αναμένεται να καταγράψει μικρό έλλειμμα το 2015 (0,25% του ΑΕΠ) προτού επιστρέψει σε πλεόνασμα το 2016 (0,5% του ΑΕΠ), όπως προβλέπει το μνημόνιο.

Δημοσιονομικό ρίσκο το προσφυγικό

Επιπλέον, η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να νομοθετήσει το φθινόπωρο του 2015 ένα επιπλέον πακέτο δημοσιονομικών μέτρων για να διασφαλίσει πρωτογενές πλεόνασμα 1,75% του ΑΕΠ το 2017. Με βάση αυτή την πορεία του πρωτογενούς ισοζυγίου, το έλλειμμα προβλέπεται να υποχωρήσει από το 4,6% το 2015 στο 2,2% το 2017. Τα πτωτικά ρίσκα για την πρόβλεψη αυτή περιλαμβάνουν μια αύξηση δαπανών λόγω της αυξημένης εισροής προσφύγων, η επίπτωση της οποίας εξακολουθεί να αξιολογείται.

Οι δημοσιονομικές προβλέψεις δεν περιλαμβάνουν

α) την επιστροφή των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα που αγοράστηκαν από τις Κεντρικές Τράπεζες στο πλαίσιο των προγραμμάτων SMP και ANFA, αντανακλώντας την ανακοίνωση του Eurogroup της 27ης Ιουνίου 2015 για άρση των μεταφορών αυτών και

β) την επερχόμενη ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού τομέα, που θα έχει σημαντική αλλά προσωρινή αρνητική επίπτωση στο ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης, που δεν μπορεί να καθοριστεί προτού γίνει η ανακεφαλαιοποίηση.

Το πλήρες ποσό των 25 δισ. ευρώ (14% του ΑΕΠ) που προβλέπεται από το τρίτο πρόγραμμα διάσωσης της χώρας για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έχει περιληφθεί στα στοιχεία για το δημόσιο χρέος, αρχής γενομένης από το 2015, αν και ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί αν θα χρειαστεί να καταβληθεί ολόκληρο αυτό το ποσό.

Η αναλογία χρέους/ΑΕΠ της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να «κορυφωθεί» το 2016 στο στο 199,7%, προτού υποχωρήσει το 2017 στο 195,6%. Μια ευνοϊκή προοπτική για τα επιτόκια, μια καλύτερη διαχείριση της ρευστότητας και το οπισθοβαρές πρόγραμμα αποπληρωμής χρέους για τα δάνεια του EFSF θα διατηρήσουν σε χαμηλό επίπεδο τις μεσοπρόθεσμες πληρωμές τόκων και τις μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες, παρά το υψηλό απόθεμα χρέους.

Κομισιόν: Υφεση και το 2016 λόγω capital controls, έκρηξη στο χρέος

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

`
ΝΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΗΓΕΤΩΝ Ε.Ε. ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 23 Νοε 2020 | 15:12

Κομισιόν: Αποκλιμάκωση προσδοκά η Ε.Ε. από την Τουρκία

"Η προσδοκία της ΕΕ είναι η αποκλιμάκωση" διαμηνύνει η Κομισιόν στην Τουρκία.

ΜΕΓΑΛΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 20 Νοε 2020 | 15:45

Πηγές ΥΠΟΙΚ: Θα είχαμε ύφεση 17,5% φέτος χωρίς τα μέτρα στήριξης

Στελέχη του ΥΠΟΙΚ εκτίμησαν ότι το α΄τρίμηνο θα είναι μία περίοδος ύφεσης λόγω του lockdown που βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη.

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 7,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ 20 Νοε 2020 | 13:10

Kατατέθηκε ο προϋπολογισμός του 2021: Υφεση 10,5% για το 2020 και ανάπτυξη 4,8% το 2021

Ύφεση της τάξεως του 10,5% για το 2020 και ανάπτυξη με ρυθμό 4,8% για το 2021, προβλέπει το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 20 Νοε 2020 | 08:15

Προϋπολογισμος 2021: Ο κορονοϊός γυρίζει το ΑΕΠ 18 χρόνια πίσω - Πότε θα τελειώσει ο κύκλος της ύφεσης

Επιστροφή του ΑΕΠ έως το τέλος του 2020 στα 165 δις. ευρώ δηλαδή στα επίπεδα που ήταν πριν από 17-18 χρόνια.

8Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 18 Νοε 2020 | 15:41

Κομισιόν: Πράσινο φως για την εκταμίευση νέας δόσης 767 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το "ΟΚ" για την εκταμίευση της νέας δόσης για την ελάφρυνση του χρέους της Ελλάδας.

Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ 16 Νοε 2020 | 21:59

Εμβόλιο Moderna: Πόσο θα κοστίσει κάθε δόση που θα αγοράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Reuters αποκαλύπτει ποια θα είναι η τιμή του εμβολίου της Moderna για την Ευρώπη - Τι υποστηρίζει Ευρωπαίος αξιωματούχος που συμμετέχει στις συνομιλίες

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 16 Νοε 2020 | 18:51

Κορονοϊός - Κομισιόν για εμβόλιο Moderna: Ενθαρρυντικά τα νέα

Με ενθουσιασμό υποδέχτηκε η Κομισιόν τις ανακοινώσεις της Moderna για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού

ΤΙ ΑΠΑΝΤΑ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 10 Νοε 2020 | 16:11

Η EE κατηγορεί την Amazon για στρέβλωση του ανταγωνισμού - Ξεκινά δεύτερη έρευνα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγόρησε σήμερα την Amazon για στρέβλωση του ανταγωνισμού στις διαδικτυακές λιανικές αγορές.

ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 10% Η ΥΦΕΣΗ 07 Νοε 2020 | 13:56

Πρώτος απολογισμός για το lockdown: Χάνουμε περισσότερα από 3 δισ. ευρώ

Με αυτήν την πρώτη πρόβλεψη για κατά 2% περίπου περαιτέρω πτώση του ΑΕΠ ξεκινά το ΥΠΟΙΚ τον επανυπολογισμό της πορείας της οικονομίας το 2021

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 05 Νοε 2020 | 15:49

Εύσημα από την Κομισιόν: Η ταχεία αντίδραση της κυβέρνησης στην Ελλάδα περιόρισε τον αντίκτυπο του κορονοϊού στην ανεργία

Η ταχεία αντίδραση της πολιτικής στην Ελλάδα είναι αυτή που περιόρισε τις επιπτώσεις από την ανεργία λόγω κορονοϊού, τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 5% ΤΟ 2021 05 Νοε 2020 | 13:12

Προβλέψεις Κομισιόν: Υφεση 9% στην Ελλάδα και 7,8% στην Ευρωζώνη το 2020

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Κομισιόν προβλέπεται ύφεση 9% το 2020, ενώ το 2021 ανάπτυξη 5% και το 2022 ανάπτυξη 3,5%.

ΠΩΣ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 05 Νοε 2020 | 07:49

Οι συνέπειες του δεύτερου lockdown: Βουτιά 5-7 δισ. ευρώ στο τζίρο των επιχειρήσεων τον Νοέμβριο

Φόβοι ότι μετά το lockdown η οικονομία θα καταγράψει αλλεπάλληλα αρνητικά ρεκόρ.

ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 04 Νοε 2020 | 10:30

Κορονοϊός - Έρευνα ΕΒΕΑ: 9 στις 10 επιχειρήσεις έχουν πληγεί από την πανδημία

Αρνητική επίπτωση της πανδημίας σε 9 από τις 10 επιχειρήσεις που έχουν πληγεί.