Follow us

Λαβράκια από το ΣΔΟΕ: Ζημία εκατομμυρίων στο Δημόσιο από e-shops, νοθευμένα καύσιμα και "μαϊμού" προϊόντα

Φόρους άνω των 5 εκατ. ευρώ έχασε το Δημόσιο μόνο από το κύκλωμα της απάτης με αγορές από e-shops.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM

Λαβράκια έβγαλαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ αφού αποκάλυψαν κυκλώματα λαθραίας εμπορίας καυσίμων, επιχειρήσεις με πλαστά και εικονικά τιμολόγια που έχουν προκαλέσει ζημιά εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στα κρατικά ταμεία, επιχειρήσεις που παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία, φυσικά πρόσωπα με αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας αλλά και επιχειρήσεις που διακινούν χιλιάδες "μαϊμού" προϊόντα.

Το ΣΔΟΕ σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία εντόπισε μετά από μακροχρόνια έρευνα τα πραγματικά πρόσωπα που βρίσκονταν πίσω από το κύκλωμα της απάτης με αγορές από e-shops που δρούσε σε βάρος καταναλωτών και έκλεψε από το δημόσιο φόρους πάνω από 5 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε Επίσης

Οι σημαντικότερες περιπτώσεις ελέγχων που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων μηνών είναι οι εξής:

Ι. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Σ.Δ.Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

Α. ΕΛΕΓΧΟΙ ΝΟΘΕΙΑΣ/ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Με αφορμή εκτέλεση παραγγελίας του Εισαγγελέα Οικονομικού εγκλήματος, ελέγχθηκε μεγάλο κύκλωμα εταιρειών εμπορίας και πρατηρίων λιανικής πώλησης καυσίμων και επεξεργάστηκε πολύ μεγάλος όγκος παραστατικών που είχαν κατασχεθεί.

Η έρευνα ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022, με καταλογισμό Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και λοιπών φόρων ύψους 22.174.461,80 ευρώ, πλέον πολλαπλών τελών ύψους 66.523.385,60 ευρώ, ήτοι συνολικά 88.697.847,40 ευρώ.

Β. ΕΛΕΓΧΟΙ ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διενεργήθηκε έλεγχος και κατάσχεση καπνικών προϊόντων σε εμπορευματοκιβώτια εντός του εμπορικού λιμένα Πειραιά, σε συνεργασία με το Γ' Τελωνείο Πειραιά και το ΣΕΚ. Ειδικότερα, ελέγχθηκαν 3 εμπορευματοκιβώτια, εντός των οποίων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 27.120.000 τσιγάρα. Οι αναλογούντες δασμοί και λοιποί φόροι υπολογίστηκαν στο ποσό των 5.743.406,19 ευρώ.

Γ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργήθηκαν σχετικά με την τήρηση των όρων εφαρμογής του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004, διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες περιπτώσεις καταστρατήγησης:

1. Κατόπιν Εισαγγελικής Παραγγελίας, ελέγχθηκε επιχείρηση με εγκατάσταση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία διαπιστώθηκε ότι έλαβε φορολογικά στοιχεία για μη αποδεκτές επιχορηγούμενες δαπάνες, ενώ δεν τήρησε και τους όρους υπαγωγής όσον αφορά τους απασχολούμενους εργαζόμενους. Συντάχθηκε και απεστάλη Πορισματική Αναφορά προς την αρμόδια Εισαγγελική Υπηρεσία, με προσδοκώμενο όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο 1.620.865 ευρώ.

2. Ελέγχθηκαν 6 επιχειρήσεις με έδρα στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες καταστρατήγησαν τις διατάξεις του επενδυτικού νόμου, λαμβάνοντας εικονικά φορολογικά παραστατικά αξίας περίπου 2.000.000 ευρώ. Επίσης, ελέγχθηκε επιχείρηση που διαπιστώθηκε ότι εξέδωσε εικονικά στοιχεία σε μία εκ των ανωτέρω επιχειρήσεων, αξίας 1.312.000 ευρώ.

Δ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

1. Με αφορμή καταγγελίες για απάτη που έλαβε η υπηρεσία, για αγορές από ηλεκτρονικά καταστήματα (e-Shops) και σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, εξαρθρώθηκε μεγάλη εγκληματική οργάνωση που δρούσε σε βάρος καταναλωτών.

Ειδικότερα, κατόπιν μακροχρόνιας έρευνας, εντοπίστηκαν τα πραγματικά υποκρυπτόμενα πρόσωπα τα οποία ήλεγχαν πλήθος νομικών οντοτήτων με μορφή Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. Οι εν λόγω εταιρείες εκπροσωπούνταν από "αχυρανθρώπους" διαχειριστές, δραστηριοποιούνταν για μικρό διάστημα ως e-shops και στη συνέχεια εξαφανίζονταν, χωρίς ποτέ να καταβάλουν φόρους.

Μέσω του ανωτέρω κυκλώματος, προκλήθηκε ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο από διαφυγόντες φόρους συνολικού ύψους περίπου 5.000.000 ευρώ.

2. Από έλεγχο σε εταιρία ταχυμεταφορών (courier), διαπιστώθηκε ότι επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου δεν εξέδωσε για τα έτη 2020-2021 τουλάχιστον 7.400 αποδείξεις λιανικής πώλησης, αποκομίζοντας περιουσιακό όφελος άνω των 370.000 ευρώ, ενώ δεν κατέβαλε ΦΠΑ στο Ελληνικό Δημόσιο άνω των 70.000 ευρώ.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις ενημερώθηκε η Εισαγγελία Πρωτοδικών και οι αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

ΣΔΟΕ

Ε. ΕΛΕΓΧΟΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ - ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργήθηκαν σε επιχειρήσεις στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, κατασχέθηκαν εικονικά φορολογικά στοιχεία που αφορούν τις χρήσεις 2016-2020 ως ακολούθως:

1. Ελέγχθηκαν 6 επιχειρήσεις που εξέδιδαν (εκδότες) εικονικά φορολογικά στοιχεία και κατασχέθηκαν παραστατικά συνολικής αξίας 104.367.187,84 ευρώ.

2. Ελέγχθηκαν 7 επιχειρήσεις που λάμβαναν (λήπτες) εικονικά φορολογικά στοιχεία και κατασχέθηκαν παραστατικά συνολικής αξίας 87.706.382,75 ευρώ.

Η ζημιά του Ελληνικού Δημοσίου από τις ανωτέρω περιπτώσεις υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το ποσό των 23.500.000 ευρώ. Σχετικές εκθέσεις απεστάλησαν στις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

ΣΤ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Πραγματοποιήθηκαν 226 έλεγχοι για τη διαπίστωση ορθής εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας και εντοπίστηκαν 266 παραβάσεις σε 83 επιχειρήσεις για υποδηλωμένη και ανασφάλιστη εργασία. Απεστάλησαν εκθέσεις ελέγχου στις αρμόδιες υπηρεσίας (ΣΕΠΕ, ΕΦΚΑ) για την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 1.452.500 ευρώ.

Ζ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΙΜΗΤΙΚΩΝ

1. Διενεργήθηκε έλεγχος, κατάσχεση και καταστροφή απομιμητικών προϊόντων σε 3 επιχειρήσεις στον Νομό Ηρακλείου με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ. Συνολικά κατασχέθηκαν 12.148 τεμάχια απομιμητικών και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 105.000 ευρώ.

2. Διενεργήθηκε έλεγχος σε 2 επιχειρήσεις στη Ζάκυνθο, όπου κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν συνολικά 8.806 τεμάχια απομιμητικών και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 81.000 ευρώ.

Η. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Πραγματοποιήθηκαν 4 έρευνες από την Υπηρεσία σε οχήματα κυβισμού από 1.929 κυβικά εκατοστά και άνω, τα οποία μετατράπηκαν και διασκευάστηκαν σε οχήματα μικρότερου κυβισμού και για τα οποία εκδόθηκε νέα άδεια κυκλοφορίας. Σε 3 περιπτώσεις προέκυψαν ενδείξεις εικονικού υποκυβισμού και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς επίσης και οι Εισαγγελικές Αρχές.

2. Ολοκληρώθηκε έρευνα σχετικά με τη διαχείριση ευρωπαϊκών και εθνικών κονδυλίων που σχετίζονται κυρίως με τη σίτιση προσφύγων - μεταναστών στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.). Ο έλεγχος επεκτάθηκε τόσο σε δημόσιους όσο και σε ιδιωτικούς φορείς που είχαν συνάψει συμβάσεις για τη σίτιση μεταναστών και προσφύγων, εστιάζοντας στις διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης, στην εξακρίβωση της επάρκειας πρώτων υλών και της ύπαρξης ή μη της κατάλληλης υποδομής για την εκτέλεσή τους, καθώς και στην υλοποίησή τους με βάση τα προβλεπόμενα και το ισχύον νομικό πλαίσιο. Σε μέρος της έρευνας συμμετείχε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Για τα αποτελέσματα της έρευνας ενημερώθηκαν ήδη οι αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Σ.Δ.Ο.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α. ΕΛΕΓΧΟΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ - ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Σε έλεγχο εμπόρου παλαιών μετάλλων (scrap) στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε η μη υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα έτη 2016-2020 με αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη άνω των 23.000.000 ευρώ και η μη απόδοση Φ.Π.Α. για τα ίδια έτη ποσού άνω των 250.000 ευρώ. Τα πρόστιμα και οι φόροι που θα επιβληθούν προσεγγίζουν τα 6.350.000 ευρώ.

2. Σε έλεγχο επιχείρησης εμπορίου παλαιών μετάλλων (scrap) στον Νομό Πέλλας, διαπιστώθηκε η έκδοση εικονικών τιμολογίων στις χρήσεις 2016-2017, ύψους 1.530.127 ευρώ. Επιπλέον, διαπιστώθηκε η μη υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τις χρήσεις 2011-2021. Οι φόροι και τα πρόστιμα που θα επιβληθούν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. υπολογίστηκαν στο ποσό των 1.811.000 ευρώ.

3. Σε έλεγχο φυσικού προσώπου για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διαπιστώθηκε η υποβολή ανακριβών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τις χρήσεις 2015-2019, με συνολική αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη περίπου 700.000 ευρώ.

Β. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

1. Στα πλαίσια ελέγχου επιδότησης επιχείρησης στον Νομό Τρικάλων, διαπιστώθηκε υπερτιμολόγηση του έργου, ύψους 2.468.848 ευρώ. Τα πρόστιμα και οι φόροι που επιβλήθηκαν, καθώς και η επιστροφή μέρους της επιδότησης προσεγγίζουν το ποσό των 2.500.000 ευρώ.

2. Σε έλεγχο επιδότησης κτηνοτροφικής μονάδας στον Νομό Ξάνθης, διαπιστώθηκε η λήψη και χρησιμοποίηση εικονικών φορολογικών στοιχείων, αξίας 200.000 ευρώ. Το ύψος των προστίμων υπολογίζονται στο ποσό των 278.588 ευρώ.

Ενημερώθηκαν με σχετικές εκθέσεις τόσο οι Δ.Ο.Υ. όσο και ο αρμόδιος φορέας για την επιστροφή των επιδοτήσεων.

Γ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1. Σε έλεγχο πόθεν έσχες συγγενικών μεταξύ τους προσώπων διαπιστώθηκε η μη δήλωση εισοδήματος για τις χρήσεις 2016-2018 συνολικού ύψους 500.000 ευρώ και η χρησιμοποίηση εταιρικού σχήματος ναυτικής εταιρείας για το ξέπλυμα του ποσού αυτού και την περαιτέρω τοποθέτησή του σε επιχορηγούμενες επενδύσεις.

2. Σε έλεγχο φυσικού προσώπου για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων διαπιστώθηκε προσαύξηση περιουσίας ύψους περίπου 400.000 ευρώ, προερχόμενη από απάτες, και η περαιτέρω χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα για το ξέπλυμα αυτής.

3. Σε έλεγχο φυσικού προσώπου διαχειριστή προμηθεύτριας εταιρείας, διαπιστώθηκε απάτη σε βάρος του Δημοσίου στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων, ύψους 700.000 ευρώ.

Δ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΙΜΗΤΙΚΩΝ

Σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις του Νομού Θεσσαλονίκης, για εμπορία παραποιημένων - απομιμητικών προϊόντων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 8.347 προϊόντα (ενδύματα, υποδήματα, κινητά, ρολόγια, γυαλιά, τσάντες και αρώματα), τα οποία αποτελούσαν απομίμηση/παραποίηση επώνυμων Δικαιούχων Σημάτων Εταιρειών.

Οι ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε., με υψηλή αίσθηση του καθήκοντος, θα συνεχίσουν, με μεγαλύτερη ένταση και αποφασιστικότητα, τη μάχη τους για την προστασία των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε., καθώς επίσης και για την εφαρμογή και τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία καταναλωτών, επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ TWITTER 28 Ιαν 2023 | 15:35

Μητσοτάκης για αναβάθμιση από Fitch: "Απέχουμε μόλις ένα σκαλοπάτι από την επενδυτική βαθμίδα"

"Είμαστε πλήρως δεσμευμένοι στη μεταρρυθμιστική μας ατζέντα, ώστε να προσελκύσουμε επενδύσεις, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και να επιταχύνουμε την ανάπτυξη", ανέφερε

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 28 Ιαν 2023 | 13:34

Πρόγραμμα "Σπίτι Μου": Από τον Μάρτιο τα χαμηλότοκα δάνεια έως 200.000 ευρώ σε νέους 25-39 ετών για πρώτη κατοικία

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει να "τρέχει" έως τις αρχές Μαρτίου, ενώ ο προϋπολογισμός θα είναι κατ' αρχήν 500 εκατ. ευρώ, με πρόβλεψη για διπλασιασμό - Τι ανακοίνωσε ο Κωστής Χατζηδάκης

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2025 28 Ιαν 2023 | 11:08

Βασίλης Κικίλιας: 400.000 οικογένειες στηρίχθηκαν από το πρόγραμμα "Τουρισμός για Όλους"

''Αποδεικνύουμε στην πράξη ότι στηρίζουμε και τους βοηθάμε τους Έλληνες''.

ΠΑΚΕΤΟ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΨΟΥΣ 500- 600 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 28 Ιαν 2023 | 09:51

Έρχεται νέο πακέτο στήριξης για τα ευάλωτα νοικοκυριά - Τα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση

Ένα νέο πακέτο μέτρων στήριξης για να ευάλωτα νοικοκυριά αναμένεται να προκύψει το προσεχές διάστημα.

ΔΗΛΩΣΗ 28 Ιαν 2023 | 09:11

Σταϊκούρας για αναβάθμιση της Ελλάδας από τον Fitch: "Ο εθνικός στόχος για την επενδυτική βαθμίδα εντός 2023 είναι εφικτός"

"Πρόκειται για τη 12η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία 3,5 χρόνια, παρά τις διαδοχικές εξωγενείς κρίσεις", αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 28 Ιαν 2023 | 08:22

Fitch: Στο ΒΒ+ η οικονομία της Ελλάδας - Μόλις ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα

Ο Fitch προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 0,9% για φέτος και 2,3% για το 2024, αναθεωρώντας προς το καλύτερο τις εκτιμήσεις του σε σχέση με τον Οκτώβριο - Μείωση-ρεκόρ του χρέους το 2022

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΙΚ 27 Ιαν 2023 | 19:51

Σταϊκούρας στον Economist: "Η Ελλάδα τα κατάφερε και γύρισε σελίδα" - Οι 7 προτεραιότητες της χώρας

Ο κ. Σταϊκούρας έκανε λόγο για ασταθές ευρωπαϊκό περιβάλλον και τόνισε την ανάγκη να συνεχιστεί για τα επόμενα 4 χρόνια μια συνεπής δημοσιονομική πολιτική.

ΑΝΟΔΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 27 Ιαν 2023 | 19:13

Ενισχύονται τα ομόλογα εν αναμονή της ανακοίνωσης από την Fitch

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου κυμαίνονταν σήμερα στο 4,16% από 4,21% που έκλεισε χθες στην ΗΔΑΤ.

ΤΙ ΕΙΠΕ 27 Ιαν 2023 | 15:27

Συντάξεις: Πρόσθετη παρέμβαση για το ζήτημα της προσωπικής διαφοράς προαναγγέλλει ο Κωστής Χατζηδάκης

Για νέα παρέμβαση στην προσωπική διαφορά στις συντάξεις έκανε λόγο ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης.

ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ 27 Ιαν 2023 | 15:14

Παπαθανάσης: Θα διορθώσουμε τα καρτελάκια στα σούπερ μάρκετ - Με την ίδια γραμματοσειρά η τιμή του προϊόντος και ανά κιλό

Σήμερα χρησιμοποιείται μικρότερη γραμματοσειρά για την τιμή ανά κιλό ή μονάδας όγκου στα καρτελάκια του σούπερ μάρκετ.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 27 Ιαν 2023 | 12:41

Κικίλιας: Οι απευθείας πτήσεις από ΗΠΑ θα φέρουν έσοδα πάνω από 1 δισ. ευρώ το 2023

Περισσότερους από 1 εκατομμύριο ταξιδιώτες και πολύ πάνω από 1 δισ. ευρώ έσοδα αναμένεται να φέρουν στην Ελλάδα την επόμενη σεζόν οι απευθείας πτήσεις από ΗΠΑ.

ΥΠΕΡΗΦΑΝΑ ΓΗΡΑΤΕΙΑ 27 Ιαν 2023 | 11:26

Ο Κωστής Χατζηδάκης στα ΚΑΠΗ: Ενας στους δυο συνταξιούχους θα λάβει 1 επιπλέον σύνταξη

Η επίσκεψη του Κωστή Χατζηδάκη στα Α ΚΑΠΗ Γαλατσίου και οι δηλώσεις του για τις αυξήσεις στις συντάξεις

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 27 Ιαν 2023 | 11:06

Ποιοι νομοί στην Ελλάδα είναι οι πρωταθλητές στα εισοδήματα - Τα χρήματα στους λογαριασμούς στις τράπεζες [πίνακες]

Ποιοι νομοί αύξησαν περισσότερο τις καταθέσεις τους μέσα στην πανδημία; Ποιοι νομοί είχαν τις καλύτερες επιδόσεις;