Follow us

Με οδηγό το VISION2025 η HELLENiQ ENERGY δείχνει τον δρόμο προς τη βιώσιμη ανάπτυξη

Ο Όμιλος συνειδητοποίησε νωρίς ότι η αγορά ενέργειας αλλάζει και πρέπει να εξελιχθεί και ο ίδιος, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό του και προωθώντας πιο καθαρές μορφές ενέργειας.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM

Η HELLENiQ ENERGY, με την ιστορία των 7 δεκαετιών του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, μετασχηματίζεται με γοργά βήματα, επιδιώκοντας να φέρει το αύριο της έξυπνης ενέργειας, των εναλλακτικών πηγών ενέργειας και της οικονομίας χαμηλών εκπομπών ρύπων πιο κοντά στο σήμερα. Ο Όμιλος συνειδητοποίησε νωρίς ότι η αγορά ενέργειας αλλάζει και πρέπει να εξελιχθεί και ο ίδιος, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό του και προωθώντας πιο καθαρές μορφές ενέργειας, πρόθεση που αποτύπωσε στον πρόσφατο μετασχηματισμό της εταιρικής ταυτότητάς του.

VISION 2025

Στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξής του και σε πλήρη ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κλάδου Διύλισης-FuelsEurope, ο Όμιλος έχει σχεδιάσει και υλοποιεί από το 2021 το στρατηγικό πλάνο "VISION 2025". Αποτελεί ένα σύνθετο στρατηγικό σχέδιο για ένα πιο καθαρό και βιώσιμο μέλλον για όλους, οδεύοντας σε μια νέα εποχή δυναμικής ανάπτυξης.

Με οδηγό το VISION2025 η HELLENiQ ENERGY δείχνει τον δρόμο προς τη βιώσιμη ανάπτυξη
Φωτοβολταϊκό πάρκο της HELLENiQ ENERGY στην Κοζάνη, ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα στην Ευρώπη

Το σχέδιο θέτει σε προτεραιότητα 5 βασικούς πυλώνες:

1. Καθορισμός περιβαλλοντικών στόχων για την κλιματική ουδετερότητά της έως το 2050,

2. Επανακαθορισμός της επιχειρηματικής στρατηγικής και κατανομή κεφαλαίων βάση των συγκεκριμένων ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων,

3. Καθιέρωση βέλτιστης εταιρικής δομής σε όρους αποδοτικότητας,

4. Αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης,

5. Υιοθέτηση νέας εταιρικής ταυτότητας που αποτυπώνει το πρόσωπο ενός καινοτόμου, ευέλικτου και εξωστρεφή Ομίλου.

Με την υλοποίηση σημαντικών έργων εκσυγχρονισμού των διυλιστηρίων και μετασχηματισμού του Ομίλου, η HELLENiQ ENERGY προχωρά στη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, το οποίο περιλαμβάνει επιπλέον των βασικών δραστηριοτήτων της, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, "πράσινη" ενέργεια και σταδιακή είσοδο σε νέες αγορές με πιο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα ενέργειας. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, που διασφαλίζει τη μετάβαση της HELLENiQ ENERGY στο ενεργειακό της μέλλον.

Η αλλαγή σελίδας σηματοδοτείται και από την νέα εταιρική ταυτότητα. Η ονομασία "HELLENiQ ENERGY”, υποδηλώνει τη μετεξέλιξή, από μια εταιρεία πετρελαίου σε έναν οργανισμό που θα δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα της ενέργειας και την πρόθεσή του να εξελιχθεί στο αύριο της "έξυπνης" ενέργειας, των εναλλακτικών πηγών και της οικονομίας χαμηλών εκπομπών ρύπων.

Έμφαση σε ένα "πράσινο" και βιώσιμο μέλλον

Με εμβληματικές επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η HELLENiQ ENERGY επιδιώκει τη μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με στόχο την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο Όμιλος έχει καταρτίσει ένα επενδυτικό πλάνο που συνολικά ανέρχεται για τα επόμενα χρόνια σε 4 δισ. ευρώ, από τα οποία περίπου 2 δισ. ευρώ προορίζονται για τον εκσυγχρονισμό της παραδοσιακής του δραστηριότητας και την παραγωγή "καθαρότερων" υγρών καυσίμων χαμηλών εκπομπών, ενώ τα υπόλοιπα θα δοθούν για την ενεργειακή μετάβαση, με έμφαση στις πιο καθαρές μορφές ενέργειας και στη μείωση των εκπομπών CO2. Βασική επιδίωξη είναι η ανάπτυξη ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου ενέργειας, ώστε ο Όμιλος να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιεί έργα βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του, δημιουργώντας το διυλιστήριο του μέλλοντος, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής της. Σχεδιάζει επίσης την υλοποίηση έργων αποθήκευσης ενέργειας και υδρογόνου, την ενδυνάμωση των κύριων δραστηριοτήτων του και την περαιτέρω ανάπτυξη φιλικότερων μορφών ενέργειας.

Ταυτόχρονα, διαθέτει σήμερα εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ στην Ελλάδα που ανέρχεται στα 341MW, ενώ έχει θέσει ως στόχο το 1 GW έως το 2025 και τα 2 GW μέχρι το 2030. Το 2021 ολοκληρώθηκε η εμβληματική επένδυση στο φωτοβολταϊκό πάρκο στην Κοζάνη, το μεγαλύτερο πάρκο φωτοβολταϊκών της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το κόστος της επένδυσης άγγιξε τα €135 εκατομμύρια, ενώ δημιουργήθηκαν πάνω από 300 θέσεις εργασίας κατά τη φάση κατασκευής. Με ισχύ 204 MW, το φωτοβολταϊκό πάρκο δύναται να καλύψει τις ανάγκες 75.000 νοικοκυριών, απόδειξη της δέσμευσης του Ομίλου να ηγείται και στον τομέα των ΑΠΕ. Στον τομέα της αιολικής ενέργειας, το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου έχει ενισχυθεί την τελευταία διετία μέσω της εξαγοράς δύο αιολικών πάρκων στη Νότια Εύβοια και τεσσάρων στην Ανατολική Μάνη τα οποία βρίσκονται ήδη σε λειτουργία.

HELLENiQ ENERGY
Στιγμιότυπο από την εκδήλωση "Proud of Youth” με τους αριστούχους απόφοιτους Λυκείων από το Θριάσιο

70 χρόνια προσφοράς στην κοινωνία

Η HELLENIQ ENERGY, συνεχίζοντας την εβδομηκονταετή παράδοση των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ, δημιουργεί αξία για την οικονομία και την κοινωνία. Στηρίζει εμπράκτως την απασχόληση, δημιουργώντας άμεσα και έμμεσα περισσότερες από 32.000 θέσεις εργασίας και ενισχύοντας το εισόδημα σε 82.000 πολίτες. Η Υγεία και η Ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και δέσμευση, για αυτό και ακολουθούνται τα πιο αυστηρά πρότυπα διασφάλισης και πραγματοποιούνται διαρκείς εκπαιδεύσεις στον τομέα αυτό.

Παράλληλα, ανταποκρίνεται στο μέτρο που της αναλογεί στις ανάγκες της κοινωνίας. Έχει διαμορφώσει ένα εκτεταμένο Πρόγραμμα Εταιρικής Ευθύνης που εκτείνεται σε 4 βασικούς άξονες: Κοινωνία, Εκπαίδευση, Περιβάλλον, Πολιτισμός & Αθλητισμός, με στόχο να επηρεάσει θετικά τις ζωές των συνανθρώπων μας. Με προγράμματα συνολικού ύψους €11,8 εκατομμυρίων το 2022 υλοποίησε έργα με μεγάλο αντίκτυπο τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο.

  • Αντιλαμβανόμενοι τις συνέπειες της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, η HELLENiQ ENERGY μέσω του προγράμματος "Κύμα ζεστασιάς", συνέβαλε στη δημιουργία ενός ζεστού περιβάλλοντος σε πάνω από 40.000 άτομα, εστιάζοντας στα παιδιά. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος κάλυψε τις ανάγκες του χειμώνα σε πετρέλαιο θέρμανσης στα μεγαλύτερα δημόσια παιδιατρικά νοσοκομεία στην Αττική (Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία", Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών "Παναγιώτης & Αγλαΐα Κυριακού", Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης) και τις παιδιατρικές μονάδες του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στις σχολικές μονάδες στους όμορους δήμους του, ενώ προσέφερε επίσης δωρεάν πετρέλαιο θέρμανσης έως 500 λίτρα/οικογένεια σε πολυμελείς οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.
  • Παράλληλα, μέσω του Προγράμματος "Proud of Youth", το οποίο τελεί και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, η HELLENiQ ENERGY, επιβράβευσε 464 αριστούχους αποφοίτους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων των όμορων της Δήμων, ενώ χορήγησε 16 υποτροφίες σε αριστούχους για μεταπτυχιακές σπουδές σε ελληνικά και διεθνή πανεπιστημιακά ιδρύματα εγνωσμένου κύρους.
  • Τέλος, προχώρησε στην υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων, συνολικού προϋπολογισμού 3 εκατ. Ευρώ, στις πυρόπληκτες περιοχές Βαρυμπόμπης Αττικής και Σχίνου Κορινθίας, ολοκληρώνοντας άμεσα τα απολύτως αναγκαία έργα αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.

Διαφάνεια και ψηφιακός μετασχηματισμός στο επίκεντρο της εταιρικής διακυβέρνησης

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τον Όμιλο, καθώς η τεχνολογία και οι δυνατότητές της συνιστούν αναγκαία εργαλεία για κάθε περιοχή επιχειρηματικής δραστηριότητάς του. Η αξιοποίηση και ενσωμάτωση ψηφιακών πρακτικών αλλάζει δομικά τον τρόπο που ο Όμιλος λειτουργεί και παράγει αξία, βελτιώνοντας την αποδοτικότητά του και τη διαφάνεια.

Παράλληλα, η HELLENiQ ENERGY έχει δεσμευτεί να διεξάγει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες με ακεραιότητα, υπευθυνότητα και σεβασμό προς όλους τους κοινωνικούς της εταίρους, ενώ έχει αναβαθμίσει το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, με βάση τη νομοθεσία και διεθνή πρότυπα.

Στο πλαίσιο επομένως της υπεύθυνης λειτουργίας της, είναι ισχυρή η δέσμευσή της να δημοσιοποιεί τις επιδόσεις της στους δείκτες ESG, ακολουθώντας διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα βιωσιμότητας. Είναι από τις πρώτες εταιρείες παγκοσμίως άλλωστε, που υιοθέτησε οικειοθελώς τα νέα GRI Standards 2021 και τους αντίστοιχους κλαδικούς δείκτες, αλλά και τον νέο οδηγό δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ως ενεργό μέλος, μάλιστα, του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ δημοσιεύει και την αναβαθμισμένη Έκθεση προόδου CoP. " και προωθεί τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η προσπάθεια αυτή αναγνωρίζεται από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, όπως ο CDP, σύμφωνα με τον οποίο ο Όμιλος βελτίωσε περαιτέρω τη βαθμολογία του στον τρόπο διαχείρισης των θεμάτων κλιματικής αλλαγής κατά την πιο πρόσφατη αξιολόγηση, ενώ διαχρονικά εντάσσεται σε δείκτες ESG όπως οι Financial Times Stock Exchange, 4Good (FTSE4Good) Index Series και ΑΤΗΕΧ ESG Index.

Στην HELLENiQ ENERGY, η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί ισχυρή δέσμευση, έτσι ώστε ο Όμιλος να πρωτοστατήσει στην "πράσινη" ανάπτυξη, λειτουργώντας πάντα με κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ 28 Σεπ 2023 | 10:49

Νομοσχέδιο για τίτλους σε καταπατητές: Oι διαχρονικοί έξυπνοι και τα μεγάλα κορόιδα

Ο νόμος της προηγούμενης κυβέρνησης για τις καταπατημένες εκτάσεις του δημοσίου, δείχνει ότι το κράτος δεν μπόρεσε να προστατεύσει την περιουσία του.

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 28 Σεπ 2023 | 08:44

Ούτε για... δείγμα ενοίκιο κάτω από 700 ευρώ για σπίτι με δύο δωμάτια – Εκτός ελέγχου η αγορά ακινήτων

Ξεπερνά πλέον το 50% του διαθέσιμου εισοδήματος το κόστος διαμονής.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ 27 Σεπ 2023 | 20:25

Ανησυχία από τα στοιχεία της ΕΚΠΟΙΖΩ: Ένα στα δύο νοικοκυριά κόβει από το φαγητό για να πληρώσει θέρμανση και ρεύμα

Ένα στα δύο νοικοκυριά έχει περιορίσει ακόμη και το ζεστό νερό για να πληρώσει τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού και θέρμανσης - Ανησυχητικά στοιχεία της ΕΚΠΟΙΖΩ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΔΕ 27 Σεπ 2023 | 15:56

Φορολοταρία Σεπτεμβρίου 2023: Έγινε η κλήρωση - Δείτε αν κερδίσατε τα 50.000 ευρώ

Σήμερα Τετάρτη έγινε η κλήρωση της Φορολοταρίας Σεπτεμβρίου.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 27 Σεπ 2023 | 12:41

e-ΕΦΚΑ: Αυτές είναι οι νέες ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων από το μήνα Οκτώβριο 2023 και μετά

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ υπενθυμίζει τις νέες ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων από το μήνα Οκτώβριο 2023 και μετά.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 27 Σεπ 2023 | 08:20

Τρία μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας - Ψηφίζεται σήμερα η τροπολογία για μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ

Η πρωτοβουλία για την "Μόνιμη Μείωση Τιμής" θα βρίσκεται σε ισχύ έως τις 31 Μαΐου του 2024.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 26 Σεπ 2023 | 22:45

Τα τρία μέτρα για την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ - Η "Μόνιμη Μείωση Τιμής" και τα αυστηρά πρόστιμα

Τρία μέτρα, με ισχύ έως και την 31η Μαΐου 2024, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στην αγορά - Τι προβλέπει η τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ

ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 26 Σεπ 2023 | 20:48

Άδωνις Γεωργιάδης: Μέχρι τέλος του έτους, πάνω από τις μισές επικουρικές συντάξεις θα έχουν εξοφληθεί

Σχετικά με το "ξεπάγωμα" των τριετιών, σημείωσε ότι φέρνει δύο χρόνια νωρίτερα το "ξεπάγωμα"

ΝΑ ΕΜΠΝΕΥΣΕΙ ΕΛΠΙΔΑ 26 Σεπ 2023 | 19:09

Η Chiquita συνεχίζει να ευαισθητοποιεί για τον καρκίνο του μαστού στηρίζοντας το "Άλμα Ζωής" και το Greece Race for the Cure®

Τον Οκτώβριο, ο οποίος αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως Μήνας Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού, η Chiquita θα χρωματίσει ροζ το εμβληματικό μπλε αυτοκόλλητο της.

26 Σεπ 2023 | 19:09

iPhone 15: Τα Public φιλοξένησαν το πρώτο "Τech-Walk"

Παρουσιαστής του event ήταν ο Παναγιώτης Χατζηδάκης, ενώ στο event παρευρέθηκε και η Natasha Kay, ολοκληρώνοντας την απόλυτη εμπειρία των νέων iPhone!

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 26 Σεπ 2023 | 18:45

Έρχεται νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο - Για ποιους αυξάνεται το όριο χρεών, τι αλλάζει στις συντάξεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ασφαλιστικό νομοσχέδιο αναμένεται να έρθει στη Βουλή τον Νοέμβριο - Τι θα προβλέπει.

ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ 26 Σεπ 2023 | 14:45

Η ομάδα της Brown Hotels μεγαλώνει και ισχυροποιείται με προσθήκη νέων στελεχών

Η Brown Hotels Collection ενισχύει το δυναμικό της με προσθήκη πολύπειρων στελεχών.