Follow us

Νομοσχέδιο για τίτλους σε καταπατητές: Oι διαχρονικοί έξυπνοι και τα μεγάλα κορόιδα

Ο νόμος της προηγούμενης κυβέρνησης για τις καταπατημένες εκτάσεις του δημοσίου, δείχνει ότι το κράτος δεν μπόρεσε να προστατεύσει την περιουσία του.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM

Τα λάθη του παρελθόντος, η ολιγωρία του κράτους, η διαχρονική κρατική επιβράβευση του θράσους και της αυθαιρεσίας και σε αρκετές περιπτώσεις μηχανισμοί που λειτουργούσαν εντός του ελληνικού δημοσίου επιτρέποντας ανέγερση οικοδομών σε κρατική γη είχε σαν αποτέλεσμα το ελληνικό δημόσιο να απολέσει σημαντική περιουσία. Και τώρα με νόμο που ψηφίστηκε στις καθυστερήσεις της προηγούμενης κυβερνητικής θητείας οι παρανομούντες, αυθαιρετούντες και καταπατητές δικαιώνονται και παίρνουν και κρατικό τίτλο ιδιοκτησίας.

Ο νόμος που ψηφίσθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση για την απόδοση των καταπατημένων εκτάσεων του ελληνικού δημοσίου, με όρους και προϋποθέσεις αλλά και εκπτώσεις που φθάνουν έως και το 80%, αποκαλύπτει ότι το κράτος δεν μπόρεσε ακόμα και στο κοντινό παρελθόν να προστατεύσει την περιουσία του, αλλά έρχεται σήμερα να αποδεχθεί και να "νομιμοποιήσει", έναντι κάποιου τιμήματος, πράξεις που το ζημιώνουν κατάφορα. Την ίδια ώρα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο οι νόμιμοι, όσοι αγόρασαν ένα οικόπεδο για να χτίσουν με αιματηρές οικονομίες και κόπο παίρνουν το παράσημο του μεγάλου κορόιδου.

Οι πράξεις και παραλείψεις της πολιτείας είχε σαν αποτέλεσμα ακόμη και να χτιστούν σε περιουσία του δημοσίου εγκαταστάσεις επιχειρήσεων ενώ σε άλλες περιπτώσεις ανεγέρθηκαν ακόμη και πολυκατοικίες. Βέβαια, δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες καθώς η εξαγορά σε κάποιες, λίγες περιπτώσεις, εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος που συνίστανται στην οριστική διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ακόμα και στην τακτοποίηση των ανταλλάξιμων κτημάτων.

Σήμερα, υπολογίζεται σήμερα ότι ένα μεγάλο τμήμα της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου βρίσκεται σήμερα στα "χέρια" καταπατητών (περίπου το 40% της γνωστής δημόσιας ακίνητης περιουσίας). Οι καταπατητές, εμφανίζονται ως νόμιμοι ιδιοκτήτες των ακινήτων με τίτλους ιδιοκτησίας που είτε δημιούργησαν οι ίδιοι ή δικαιοπάροχοί τους ή έχουν τίτλους που δημιούργησαν πριν ακόμα και 130 χρόνια.

Είναι εντυπωσιακό ότι οι περίεργες καταστάσεις οικοδομικών αδειών δεν είναι παλαιό φαινόμενο καθώς τέτοιες περιπτώσεις συναντά κάποιος και στις αρχές του 2.000. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης κάποιος αναρωτήθηκε εάν έχει δυνατότητα εξαγοράς της καταπατημένης έκτασης στην οποία έχει χτίσει πολυκατοικία με οικοδομική άδεια μεταγενέστερη της 31ης Δεκεμβρίου 1991. Πώς πήρε άδεια οικοδομής σε έκταση για την οποία δεν είχε καν τίτλο ιδιοκτησίας;

Διαβάστε Επίσης

Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο που συναντάμε στο νόμο και συγκεκριμένα στο άρθρο 8 παράγραφος 2, προβλέπει ότι ο αιτών που έχει αναγραφεί ως κύριος του Δημοσίου Ακινήτου στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές και έχει ασκηθεί αγωγή από το ελληνικό δημόσιο ή δεν έχει παρέλθει η προθεσμία για άσκηση αγωγής, δικαιούται να υποβάλει αίτηση εξαγοράς χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζουν το χρονικό διάστημα κατοχής του ακινήτου (30 ή 40 έτη κατά περίπτωση) με έκπτωση 50%. Δηλαδή, όποιος πήγε στο Κτηματολόγιο και δήλωσε ιδιοκτήτης δημόσιου ακινήτου και το Δημόσιο τον αντιλήφθηκε και κινήθηκε εναντίον του, τώρα μπορεί να το εξαγοράσει και μάλιστα στη μισή του αξία.

Παράλληλα αίσθηση προκαλούν και οι μεγάλες εκπτώσεις που παρέχονται. Συγκεκριμένα, η τιμή εξαγοράς των καταπατημένων ακινήτων ορίζεται η αντικειμενική αξία, επί της οποίας εφαρμόζεται σειρά εκπτώσεων που μπορεί να φτάσουν ακόμα και το 80%.

Προκειμένου να μπορέσει κάποιος να αιτηθεί την εξαγορά του ακινήτου που διατηρεί θα πρέπει να το κατέχει αδιαλείπτως 40 έτη, ενώ στην περίπτωση που διαθέτει τίτλο αν και δημόσιο ακίνητο θα πρέπει να το έχει στην κατοχή του 30 έτη. Ο νόμος ορίζει και το μέγεθος της έκτασης που μπορεί να εξαγορασθεί κατά περίπτωση απαγορεύοντας την εξαγορά άνω των 10 στρεμμάτων. Ωστόσο, η έκταση υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να φθάσει και τα 30 στρέμματα εφόσον αυτή καλύπτεται από κτίσματα ή από αναγκαία έργα υποδομής ή εγκαταστάσεις. Στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής του τιμήματος προβλέπεται επιπλέον έκπτωση 10% διαφορετικά το ποσό μπορεί να καταβληθεί σε 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Σημειώνεται ότι με την υποβολή της αίτησης εξαγοράς καταβάλλεται παράβολο 300 ευρώ, το οποίο συμψηφίζεται με το τίμημα εξαγοράς. Μετά την υποβολή της αίτησης και στην περίπτωση που εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή εντός 5 ημερών εκδίδεται πιστοποιητικό αποδοχής το οποίο κοινοποιείται στον αιτούντα.

Στο πιστοποιητικό αποδοχής περιλαμβάνονται η περιγραφή του εξαγοραζόμενου ακινήτου (εμβαδόν και όρια), τα στοιχεία του αιτούντος, το τίμημα εξαγοράς καθώς και το ποσό της εφάπαξ και τμηματικής καταβολής. Το τίμημα εξαγοράς εξοφλείται είτε εφάπαξ είτε τμηματικά σε 60 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Ο νόμος παρέχει το δικαίωμα εξαγοράς ακινήτων του δημοσίου τα οποία χρησιμοποιούνται για επιχειρηματικές δραστηριότητες. Για τα ακίνητα αυτά που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του υπουργείου Οικονομικών μπορούν να εξαγορασθούν στο διπλάσιο της αντικειμενικής αξίας προσαυξανόμενο κατά 25% για τις εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα η διάταξη ορίζει ότι: "τμήματα ακινήτων που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του δημοσίου και υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπουργείου Οικονομικών, σε όμορα προς τα οποία τμήματα των ιδίων ακινήτων έχουν ανεγερθεί βιοτεχνικές, βιομηχανικές αγροτικές, κτηνοτροφικές και τουριστικές επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις πάσης φύσεως που αποτελούν ενιαίο λειτουργικό σύνολο με τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις της επεκταθείσας επιχείρησης, εκποιούνται απευθείας στις επιχειρήσεις αυτές, κατόπιν σχετικής τους αίτησης με αντάλλαγμα ίσο με το 200% της αντικειμενικής αξίας προσαυξανόμενο κατά 25% για τις εγκαταστάσεις". Οι εκποιήσεις αυτές επιτρέπονται μόνον εφόσον:

-το εκποιούμενο τμήμα προς την όμορη επιχείρηση είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο και εντάσσεται υποχρεωτικά στο όμορο άρτιο και οικοδομήσιμο ακίνητο της επιχείρησης.

-οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις επί των τμημάτων αυτών από τις όμορες επιχειρήσεις έχουν ανεγερθεί μέχρι την 28-7-2011

-η εκποίηση του τμήματος προς την όμορη επιχείρηση δεν είναι αντίθετη στον ισχύοντα χωροταξικό σχεδιασμό

Διαβάστε Επίσης

Πηγή: Capital.gr

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22 Νοε 2023 | 08:35

Σε ποιους τομείς θα γίνουν οι 20.000 προσλήψεις στο Δημόσιο το 2024

Νέες προσλήψεις στο Δημόσιο που εκτιμώνται περίπου στις 20.000 προγραμματίζονται εντός του 2024.

ΓΙΑΤΙ ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ 20 Νοε 2023 | 08:36

Γιατί είναι βαρύ το κόστος στέγασης στην Ελλάδα - Το 27% του πληθυσμού δαπανά το 40% του εισοδήματός του

Σημαντική αύξηση κατά μέσο όρο 5,9% σημειώνουν το 2023 τα ενοίκια κατοικιών σε ολόκληρη την επικράτεια, σε σύγκριση με το περασμένο έτος.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ 19 Νοε 2023 | 10:18

Τα επώνυμα "σφυριά" της εβδομάδας: Με MLS, ΕΛΦΙΚΟ και οικογένεια Βγενόπουλου οι πλειστηριασμοί

Για το σύνολο της εβδομάδας έχουν αναρτηθεί πάνω από 1.200 πλειστηριασμοί, εκ των οποίων -μέχρι στιγμής- έχουν τεθεί σε αναστολή περίπου 380.

ΑΠ ΤΟ ΥΠΕΣ 19 Νοε 2023 | 08:38

Ξετυλίγεται ο "Μίτος" του Δημοσίου για έξοδο από τον λαβύρινθο της γραφειοκρατίας - Πώς θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες

Το κράτος χαρτογραφεί τον εαυτό του με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών στο Δημόσιο και την καταπολέμηση της δαιδαλώδους γραφειοκρατίας.

18 Νοε 2023 | 10:09

Κόστος στέγασης: Στη χειρότερη θέση η Ελλάδα μεταξύ των χωρών της Ευρώπης - Ραγδαία αύξηση των τιμών

Η Ελλάδα κατατάσσεται στη δυσμενέστερη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρώπης σε ό,τι αφορά το κόστος στέγασης.

ΓΝΩΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 18 Νοε 2023 | 10:02

Ερχονται τρία βαριά ξενοδοχειακά "σφυριά" - Ποια βγαίνουν σε πλειστηριασμό

Τρία βαριά ξενοδοχειακά "σφυριά" έκαναν την εμφάνισή τους στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών την περασμένη εβδομάδα.

ΠΤΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΠΑΡΙΣΙ, ΛΟΝΔΙΝΟ, ΒΕΡΟΛΙΝΟ 17 Νοε 2023 | 16:34

Bloomberg: Γιατί οι τιμές των ακινήτων στην Αθήνα αυξάνονται και προκαλούν... ίλιγγο στους υποψήφιους αγοραστές

"Οι τιμές των κατοικιών στην ελληνική πρωτεύουσα αυξήθηκαν κατά 12,2% τον Οκτώβριο", αναφέρει ο Bloomberg, ενώ σε Παρίσι, Λονδίνο, Βερολίνο υποχώρησαν

ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 17 Νοε 2023 | 16:28

Τα βρήκαν κυβέρνηση και συμβολαιογράφοι για τις ψηφιακές μεταβιβάσεις ακινήτων - Πώς θα γίνεται η διαδικασία

Από τη νέα χρονιά, οι συμβολαιογράφοι θα χρησιμοποιούν πιλοτικά τον ψηφιακό φάκελο μεταβίβασης ακινήτου.

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 17 Νοε 2023 | 10:06

Πώς θα πληρώσουμε λιγότερα στην εφορία ανακαινίζοντας το σπίτι μας - Η ευκαιρία και οι παγίδες

Οι δαπάνες για ανακαινίσεις ακινήτων μέχρι του ύψους των 16.000 ευρώ θα αφαιρούνται από τον φόρο σε βάθος 5ετίας.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 15 Νοε 2023 | 08:28

Μόνιμη έκπτωση φόρου 3.200 ευρώ ετησίως για ανακαίνιση ακινήτων - Ποιους αφορά

Τη δυνατότητα να γλιτώσουν έως 3.200 ευρώ κατ’ έτος από τον φόρο που τους αναλογεί έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα προχωρήσουν το νέο έτος σε ανακαίνισή τους.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 13 Νοε 2023 | 06:29

Αύξηση 5,9% στα ενοίκια κατοικιών - Ποια χαρακτηριστικά ζητούν οι ενοικιαστές

Οι τιμές των ενοικίων διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 10 Νοε 2023 | 18:03

Αγορά με δόση 1000 ευρώ για 30 χρόνια ή ενοίκιο με 1100 ευρώ τον μήνα - Το στεγαστικό πρόβλημα σε αριθμούς

Όποιος καλείται να καλύψει στεγαστική ανάγκη πρέπει να απαντήσει σε μια ερώτηση: αγορά ή ενοίκιο.

ΤΣΟΥΧΤΕΡΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 10 Νοε 2023 | 09:56

Ποιες αγοραπωλησίες ακινήτων βρίσκονται στο στόχαστρο της εφορίας

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα αναζητήσουν συγκεκριμένους αγοραστές ακινήτων.