Ψήφισμα ΣΦΕΕ: Ο φαρμακευτικός κλάδος καταλύτης για ένα βιώσιμο ασθενοκεντρικό Σύστημα Δημόσιας Υγείας

Η φετινή Γενική Συνέλευση διεξάγεται ενώ η πανδημία του κορωνοϊου είναι σε εξέλιξη και φέρνει αντιμέτωπες με σημαντικές προκλήσεις πρακτικά όλες τις χώρες του κόσμου.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM

Την ιδιαίτερη ανησυχία του εκφράζει ο φαρμακευτικός κλάδος στην Ελλάδα, καθώς εν μέσω πανδημίας του κορωνοϊού δεν έχει υπάρξει ακόμα ισχυρό και ανθρωποκεντρικό ΕΣΥ.

Σε δελτίο Τύπου του ΣΦΕΕ αναφέρεται σχετικά:

Σε μία χρονική στιγμή κομβικής σημασίας, όχι μόνο για το σύστημα υγείας, αλλά και για την ίδια τη χώρα, σύσσωμος ο κλάδος του φαρμάκου εκφράζει την ανησυχία του για την επιδείνωση των συνθηκών στο φάρμακο και την πεποίθηση ότι το 2020 θα πρέπει επιτέλους να διασφαλιστεί ένα ισχυρό, βιώσιμο και ασθενοκεντρικό Εθνικό Σύστημα Υγείας και μια Φαρμακευτική πολιτική, προς όφελος του ασθενή και της ελληνικής οικονομίας.

Η φετινή Γενική Συνέλευση διεξάγεται ενώ η πανδημία του κορωνοϊου είναι σε εξέλιξη και φέρνει αντιμέτωπες με σημαντικές προκλήσεις πρακτικά όλες τις χώρες του κόσμου. Οι Κυβερνήσεις επαναπροσδιορίζουν τα κονδύλια για την υγεία και το ίδιο πρέπει να κάνει και η Ελλάδα. Η πανδημία του COVID-19 και οι επιπτώσεις που επέφερε, έρχονται να προστεθούν στα χρόνια προβλήματα του κλάδου του φαρμάκου στην Ελλάδα, που τώρα γίνονται ακόμα πιο έντονα.

Η κλειστή φαρμακευτική δαπάνη, που δεν επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού της χώρας, οι υπέρογκες άμεσες κι έμμεσες επιβαρύνσεις, το ανεξέλεγκτο ύψος του clawback, η έλλειψη προβλεψιμότητας και σταθερότητας, η καθυστέρηση εισαγωγής νέων φαρμάκων στη χώρα, απειλούν ευθέως τη βιωσιμότητα των εταιριών του κλάδου και την πρόσβαση των ασθενών σε νέες, αλλά και υπάρχουσες καταξιωμένες θεραπείες.

Τέλος, τα επιδεινούμενα δημογραφικά δεδομένα, με τη διαχρονική αύξηση του γηραιότερου πληθυσμού και των χρονίως πασχόντων, αλλά και η προσδοκία για έλευση ενός εμβολίου ή/και θεραπείας για τον COVID-19, συνεπάγονται και αυξημένη ανάγκη για δημόσια χρηματοδότηση σε δαπάνες υγείας και φαρμακευτική κάλυψη.

Η συνολική εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη για το 2019 θα φτάσει στα €3,9 δισ., εκ των οποίων μόλις το €1,945 εκατ. αποτελεί δημόσια χρηματοδότηση, ενώ το υπόλοιπο ποσό βαραίνει κυρίως τις φαρμακευτικές εταιρίες και τους ασθενείς.

Η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι ακόμα χειρότερη και εκεί η φαρμακοβιομηχανία συνεισφέρει όσα και το κράτος αφού οι ασθενείς δεν έχουν καμία συμμετοχή στη νοσοκομειακή δαπάνη. Παρ’ όλα αυτά υποχρηματοδότηση του συστήματος υγείας δεν επηρέασε την πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες τους μέχρι σήμερα, γιατί οι φαρμακευτικές εταιρίες, μέσω των υποχρεωτικών εκπτώσεων κι επιστροφών (clawback και rebates), απορρόφησαν το μεγαλύτερο μέρος της υπέρβασης.

Οι εκτιμήσεις για το συνολικό ποσό της υπερφορολόγησης των φαρμακευτικών επιχειρήσεων για το 2020 αγγίζουν τα €2 δις, σε σύγκριση με το €1,8 δις για το 2019! Η έως τώρα εφαρμοζόμενη πολιτική για το φάρμακο όχι μόνο απειλεί την ίδια την ύπαρξη των φαρμακευτικών εταιριών, αλλά και της Δημόσιας Υγείας και αποτελεί και βασικό εμπόδιο στην περαιτέρω συμβολή του κλάδου στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Χαρακτηριστικό είναι ότι η ύπαρξη του μηχανισμού του clawback και ο ηθικός κίνδυνος που προκαλεί αναφέρεται σε 3 διαδοχικές Εκθέσεις της Επιτροπής Ενισχυμένης Εποπτείας.

Τώρα είναι η ευκαιρία να εκσυγχρονιστεί το Σύστημα Υγείας και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της δημόσιας φαρμακευτικής περίθαλψης:

Με επαναπροσδιορισμό της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας μας και τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού,

Με εξαίρεση των εμβολίων από τη φαρμακευτική δαπάνη και δημιουργία ξεχωριστού λογαριασμού για την πρόληψη (€ 200 εκατ.). Η επικείμενη έλευση εμβολίου για τον COVID-19 στο προσεχές έτος καθιστά επιτακτική ανάγκη τη δημιουργία χωριστού, πρόσθετου κονδυλίου για τον εμβολιασμό,

Με την άρση των εμποδίων για την πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες, στα νέα φάρμακα και εμβόλια (και για τον COVID-19), όπως το τέλος εισόδου 25% για τα νέα φάρμακα και οι αγκυλώσεις/καθυστερήσεις στην εισαγωγή νέων φαρμάκων (ορθή και γρήγορη λειτουργία Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας και Επιτροπής Διαπραγμάτευσης).

Με απόλυτη συναίσθηση του ρόλου μας, ως υπεύθυνου κοινωνικού εταίρου, καταθέσαμε πρόσφατα την πρόταση του ΣΦΕΕ προκειμένου να αποκτήσουμε ένα ισχυρό Εθνικό Σύστημα Υγείας και μια Φαρμακευτική Πολιτική, που θα σέβεται τον ασθενή και θα έχει θετική συμβολή στην Ελληνική οικονομία. Η πρότασή μας είναι αποτέλεσμα ενδελεχούς μελέτης, αλλά και της μακράς εμπειρίας μας, ενώ λαμβάνει υπόψη της τα διεθνή και τα ελληνικά δεδομένα. Συνιστά ένα συνεκτικό πλέγμα ρεαλιστικών και ολοκληρωμένων προτάσεων που συμπυκνώνονται σε 7 πυλώνες δράσεων:

Τον επαναπροσδιορισμό του Φαρμακευτικού Προϋπολογισμού ο οποίος - και με τα νέα δεδομένα- είναι ανεπαρκής και δεν καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες της χώρας.

Την ενίσχυση των προσπαθειών για την αύξηση της αποτελεσματικότητας, ως αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να αποκτήσουμε ένα ορθολογικό και αποδοτικό Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Την επαναξιολόγηση του μηχανισμού επιστροφών (clawback), του οποίου το συνεχώς και ανεξέλεγκτα αυξανόμενο ύψος αποτελεί βασική απειλή της βιωσιμότητας του συστήματος.

Την ενίσχυση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες.

Την αναπτυξιακή διάσταση του κλάδου και την προώθηση των επενδύσεων.

Την περαιτέρω αξιοποίησή των ψηφιακών τεχνολογιών στη λειτουργία και διακυβέρνηση όλων των οργανισμών που εμπλέκονται στην αλυσίδα αξίας της ελληνικής υγειονομικής περίθαλψης.

Την προώθηση ενός ισχυρού πλαισίου συνεργασίας φαρμακοβιομηχανίας-Πολιτείας για την προαγωγή της κοινωνικής υπευθυνότητας και αλληλεγγύης.

Το μήνυμά μας προς την Πολιτεία είναι απλό και σαφές: Η συνεισφορά του κλάδου μας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Σε όρους ΑΕΠ εκτιμάται σε €6,9 δισεκ. (3,7% του ΑΕΠ) το 2018. Για κάθε €1 προστιθέμενης αξίας των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του φαρμάκου, δημιουργούνται άλλα €3,1 στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

Καλούμε την κυβέρνηση να εφαρμόσει μια βιώσιμη ασθενοκεντρική φαρμακευτική πολιτική, να αναγνωρίσει την σημαντική αναπτυξιακή δυναμική του κλάδου μας, να θεσπίσει συνυπευθυνότητα στην υπέρβαση της δαπάνης και να μας επιτρέψει να συμβάλλουμε στην ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας, στην αύξηση των επενδύσεων και της απασχόλησης.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 12 Ιουλ 2020 | 21:06

Σύσκεψη Μητσοτάκη στο Μαξίμου για κορονοϊό - Το εναλλακτικό σχέδιο αν "ξεφύγουν" τα κρούσματα

Θα γίνει μια συνολική επισκόπηση της κατάστασης- Σύσκεψη θα γίνει και στο υπουργείο Υγείας

ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ 12 Ιουλ 2020 | 20:51

Βρετανία-Covid-19: 73 εργάτες θετικοί στον νέο κορονοϊό σε αγρόκτημα στα Δυτικά Μίντλαντς

Οι εγκαταστάσεις του AS Green and Co τέθηκαν σε lockdown, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η διασπορά του ιού.

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΣΚΑΙ 12 Ιουλ 2020 | 20:46
ΣΕ ΕΞΑΡΣΗ Ο ΙΟΣ 12 Ιουλ 2020 | 20:12

Κορονοϊός - ΠΟΥ: Έκρηξη κρουσμάτων παγκοσμίως - Ημερήσιο ρεκόρ με πάνω από 230.000

Τα κρούσματα του νέου κορονοϊού πλησιάζουν τα 13 εκατομμύρια σήμερα

ΧΩΡΙΣ ΕΧΕΓΓΥΑ 12 Ιουλ 2020 | 19:51

ΗΠΑ: Η Υπουργός Παιδείας θέλει επιστροφή στα σχολεία το φθινόπωρο

Η ίδια απέτυχε να υποστηρίξει κάποιο πλαίσιο οδηγιών.

ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ 40 ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 12 Ιουλ 2020 | 19:19

Στο έλεος του κορονοϊού οι ΗΠΑ: 60.000 νέα κρούσματα σε διάστημα 24 ωρών- 15.000 μόνο στη Φλόριντα

Εάν η Φλόριντα ήταν χώρα, θα βρισκόταν στην τέταρτη θέση παγκοσμίως για τα περισσότερα νέα ημερήσια κρούσματα, πίσω από τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία και την Ινδία.

10 ΑΤΟΜΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΑ 12 Ιουλ 2020 | 18:30

Κορονοϊός: 31 νέα κρούσματα στη χώρα το τελευταίο 24ωρο - Τα 4 εισαγόμενα

Έξι νέα κρούσματα στην Αθήνα και από 5 σε Ημαθία και Θεσσαλονίκη - Συνεδριάζει τη Δευτέρα η επιτροπή λοιμωξιολόγων υπό τον Κικίλια

ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 12 Ιουλ 2020 | 17:54

Καλά στην υγεία της η 15χρονη που βρέθηκε θετική στον κορονοϊό - Δε χρειάστηκε νοσηλεία

Η 15χρονη, στις 9 Ιουλίου, ανέβασε δέκατα και μεταφέρθηκε στο ιατρείο της κατασκήνωσης.

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 12 Ιουλ 2020 | 17:52

Μόσιαλος: Αυτές είναι οι επικίνδυνες επιπλοκές του κοροναϊού στο σώμα- Και δεν σχετίζονται με το αναπνευστικό

Όπως αναφέρει ο κ.Μόσιαλος, αρχικά θεωρείτο ότι ο κοροναϊός προκαλούσε αναπνευστικές λοιμώξεις. Ωστόσο σχετίζεται και με μια σειρά επιβλαβών επιπτώσεων και σε άλλα συστήματα.

ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΜΕΙΝΑΝ ...ΚΟΚΚΑΛΟ 12 Ιουλ 2020 | 17:11

Απίστευτο περιστατικό στην Κρήτη: Γονείς πήγαν λάθος… παιδί στο νοσοκομείο

Οι γονείς μπέρδεψαν τα δίδυμα και πήγαν το υγιές παιδί στο νοσοκομείο.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 12 Ιουλ 2020 | 17:08

Χαλκιδική: Τι ανακοίνωσε η κατασκήνωση όπου σημειώθηκε το νέο κρούσμα κορονοϊού σε 15χρονο κορίτσι

"Άμεσα εφαρμόστηκαν όλα τα μέτρα για την ασφάλεια των κατασκηνωτών και του προσωπικού μας", διαβεβαιώνει.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 12 Ιουλ 2020 | 15:16

Κορονοϊός - Σοκάρει ο Δημόπουλος: Για κάθε μέρα ατην εντατική απαιτούνται 3-5 μέρες ανάκαμψης

Μακρύτερη η αποθεραπεία μετά από διασωλήνωση συγκριτικά με άλλες λοιμώξεις

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΠΡΟΣΑΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 Ιουλ 2020 | 14:50

ΣΥΡΙΖΑ: Τραγική για τη χώρα η ολιγωρία του κ. Μητσοτάκη με την Τουρκία

Με οκτώ μήνες καθυστέρηση, ζητά κυρώσεις προς την Τουρκία.