Πιθανότητα κατάσχεσης ...66% για χρέη πάνω από 500 ευρώ

Όποιος αποκτήσει οφειλές στην εφορία από εδώ και στο εξής –ειδικά αν αυτές ξεπερνούν τα 500 ευρώ- θα έχει 66% πιθανότητες να βρεθεί με μπλοκαρισμένο λογαριασμό

Πιθανότητα κατάσχεσης ...66% για χρέη πάνω από 500 ευρώ

Όποιος αποκτήσει οφειλές στην εφορία από εδώ και στο εξής –ειδικά αν αυτές ξεπερνούν τα 500 ευρώ- θα έχει 66% πιθανότητες να βρεθεί με μπλοκαρισμένο τραπεζικό λογαριασμό.

Θα έχει τουλάχιστον 27% πιθανότητες να πιεστεί να εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιούργησε αλλά και πιθανότητες που θα φτάνουν κοντά στο απόλυτο 100% να πιεστεί μέσω τηλεφώνου, email κλπ, για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ειδικά αυτών που αφορούν στον ΦΠΑ. Από πού προκύπτουν όλα αυτά;

Είναι ορισμένοι μόνο από τους 43 στόχους που έβαλε η ΑΑΔΕ για τη φετινή χρονιά. Τους δημοσίευσε, έναν προς έναν στο κείμενο απολογισμού της περυσινής χρονιάς αλλά και προγραμματισμού για την φετινή. Και μόνο ότι πρέπει να συγκεντρωθούν φόροι 50 δις. ευρώ κατά τη διάρκεια του έτους, αρκεί για να γίνει αντιληπτό ότι η πίεση θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια του προεκλογικού έτους. Τουλάχιστον, ο κατάλογος των στόχων περιλαμβάνει και μερικά θετικά όπως για παράδειγμα, η ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών για την υποβολή των δηλώσεων δωρεών σε χρήμα ή των δηλώσεων μεταβίβασης κεφαλαίου που περιορίζουν την ταλαιπωρία και τη γραφειοκρατία.

1. Εισπράξεις προ επιστροφών φόρων από τη φορολογική και την τελωνειακή διοίκηση συνολικού ύψους 50,439 δις. ευρώ

2. Επιστροφές 4,818 δισ. ευρώ από τα ελεγκτικά κέντρα, τις ΦΑΕ και τις ΔΟΥ.

3. Εισπράξεις τουλάχιστον 2,9 δισ. ευρώ έναντι του παλαιού ληξιπρόθεσμου χρέους της φορολογικής διοίκησης.

4. Εισπραξιμότητα 27% επί του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους της φορολογικής διοίκησης.

5. Εισπράξεις έναντι των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών της τελωνειακής διοίκησης τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ

6. Ποσοστό οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της φορολογικής διοίκησης 66% (αφορά οφειλέτες για τους οποίους η Φορολογική Διοίκηση δύναται να λάβει μέτρα).

7. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση, διαχείριση και αυτοματοποίηση διαδικασιών ληξιπρόθεσμων οφειλών.

8. Κεντρικοποίηση διαδικασιών είσπραξης φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης.

9. Συμμόρφωση των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε ποσοστό τουλάχιστον 54%, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και είσπραξη τουλάχιστον 39% των εν λόγω οφειλών, μετά από δράσεις της διεύθυνσης φορολογικής συμμόρφωσης.

10.Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ των ενεργών υπόχρεων σε ποσοστό τουλάχιστον 98%.

11.Διενέργεια τουλάχιστον 105.000 τηλεφωνικών επικοινωνιών, από το τηλεφωνικό κέντρο της διεύθυνσης φορολογικής συμμόρφωσης.

12.Διενέργεια τουλάχιστον 25.000 ελέγχων από ΔΟΥ, ΦΑΕ, ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ.

13.Διενέργεια τουλάχιστον 3.000 ελέγχων στο σύνολο της επικράτειας και σε όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες: σε επιχειρήσεις κλάδων που παρουσιάζουν μεγάλο φορολογικό κενό στον ΦΠΑ ή/και στο εισόδημα, σε υπότροπους και παραβάτες μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης, σε επιχειρήσεις που έχουν αιτηθεί επιστροφή φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και ΕΦΚ, για την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας και σε τυχαίο δείγμα φυσικών προσώπων επιτηδευματιών και νομικών προσώπων.

14.Διενέργεια τουλάχιστον 56.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις ΔΟΥ, με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 25% αυτών.

15. Διενέργεια τουλάχιστον 16.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις ΥΕΔΔΕ.

16.Διενέργεια από τις ΥΕΔΔΕ τουλάχιστον 120 υποθέσεων έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ και τουλάχιστον 500 λοιπών υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 49% αυτών.

17. Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Βιβλίων Εσόδων-Εξόδων.

18. Διενέργεια τουλάχιστον 57.000 ελέγχων δίωξης από τα Τελωνεία εκ των οποίων τουλάχιστον: 13.500 σε υγρά καύσιμα και λοιπά ενεργειακά, 11.500 σε καπνικά, 9.000 σε αλκοολούχα, 3.000 σε παραποιημένα προϊόντα, 8.000 σε ρευστά διαθέσιμα, και 12.000 σε λοιπές κατηγορίες.

19. Διενέργεια 11.000 εκ των υστέρων ελέγχων εγγράφων στα τελωνεία, των παραστατικών εισαγωγών και εξαγωγών που δρομολογούνται «κατά δήλωση», κατόπιν κεντρικής ή τοπικής ανάλυσης κινδύνου.

20. Διενέργεια τουλάχιστον 12.500 τελωνειακών ελέγχων με τη χρήση αυτοκινούμενων συστημάτων ελέγχου X-RAY.

21. Διενέργεια τουλάχιστον 12 εθνικών τελωνειακών επιχειρήσεων για προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.

22. Διεξαγωγή τουλάχιστον 65.500 εργασιών σχετικών με τη διασφάλιση της είσπραξης ΕΦΚ στους τομείς αλκοόλης, ποτών αλκοόλης και καυσίμων.

23. Έκδοση 15 νέων αδειών Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ) και 7 νέων αδειών απλουστευμένων διαδικασιών.

24. Ενημέρωση τουλάχιστον 20 επιχειρήσεων και τελωνειακών αντιπροσώπων για τις απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες και τον θεσμό των ΑΕΟ.

25. Εξέταση των υποθέσεων ενδικοφανών προσφυγών σε ποσοστό τουλάχιστον 85%, πριν από την κατά νόμο προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία.

26. Ικανοποίηση των υποβληθέντων τηλεφωνικών αιτημάτων πολιτών κατά την πρώτη επικοινωνία, σε ποσοστό 91%.

27. Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Δήλωσης για την ξεχωριστή υποβολή Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος ΦΠ συζύγων.

28. Ανάπτυξη Εφαρμογής για την εκτύπωση Εικόνας Μητρώου Φορολογούμενου.

29. Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων Φόρου Χρηματικής Δωρεάς/Γονικής Παροχής.

30. Σταδιακή εφαρμογή της αυτόματης ενημέρωσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω διασύνδεσης με τα υπόλοιπα μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης.

31. Ανάπτυξη Εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων Φόρου Μεταβίβασης ακινήτων.

32. Διενέργεια 29 εσωτερικών ελέγχων (κατ’ ελάχιστο μέχρι το στάδιο σύνταξης των αντίστοιχων προσωρινών εκθέσεων) σε διαδικασίες και λειτουργίες των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

33. Διενέργεια 60 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΑΑΔΕ.

34. Διενέργεια 55 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων της ΑΑΔΕ. Ø Διενέργεια 100 ελέγχων για εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.

35. Διενέργεια 30 επιτόπιων αιφνιδιαστικών ελέγχων, στις κατά τόπους Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, από Οικονομικούς Επιθεωρητές, για διερεύνηση περιπτώσεων παραβατικής συμπεριφοράς υπαλλήλων από πλημμελή τήρηση νόμων, εγκυκλίων διαταγών κ.λπ.

36. Εκπαίδευση τουλάχιστον του 25% του ανθρώπινου δυναμικού της ΑΑΔΕ.

37. Επικαιροποίηση Κυλιόμενου Τριετούς Σχεδίου Δράσεων Στελέχωσης της ΑΑΔΕ για την περίοδο 2020-2022.

38. Διενέργεια 600 στοχευμένων επιθεωρήσεων σε χώρους παρασκευής, χρήσης και διακίνησης χημικών ουσιών και προϊόντων.

39. Εργαστηριακός έλεγχος τουλάχιστον 24.500 δειγμάτων.

40. Σύνταξη πρωτοκόλλου συνεργασίας με τον ΕΦΕΤ για τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων.

41. Δημιουργία panel για την οργανοληπτική αξιολόγηση του ελαιόλαδου.

42. Μελέτη για την παρουσία βαρέων μετάλλων σε λιπάσματα.

43. Καθορισμός διαδικασιών σχετικών με εργασίες στον τομέα των καυσίμων που εκτελούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας των τελωνειακών και των χημικών υπηρεσιών

Φωτο: Pixabay

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ 21 Οκτ 2020 | 07:45

Πάγωμα εισφοράς αλληλεγγύης: Κέρδος x 2 μέχρι και το… 2022 - Ποιους αφορά, αναλυτικά παραδείγματα

Πάγωμα και αύξηση μισθού και μείωση φόρου στο εκκαθαριστικό της εφορίας – Πότε κερδίζουν και οι συνταξιούχοι του δημοσίου αλλά και οι δημόσιοι υπάλληλοι

ΠΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ 20 Οκτ 2020 | 12:53

Oι "πλούσιοι" της Ελλάδας: Ποιοι δηλώνουν ετήσιο εισόδημα άνω των 100.000 ευρώ

Δηλώνουν ετήσιες αποδοχές άνω των 100.000 ευρώ. Υπάρχουν και αυτοί στη σημερινή Ελλάδα.

ΕΥΑΛΩΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 10 Οκτ 2020 | 11:40

Διευρύνονται οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης - Πότε θα χορηγηθεί [βίντεο]

"Ανοικτό" παραμένει το ενδεχόμενο χορήγησης του επιδόματος όχι μόνον στην αγορά πετρελαίου αλλά ακόμα και πέλετ, καυσόξυλων ή άλλων πηγών θέρμανσης φέτος.

ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΟΦΛΗΣΕΤΕ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 09 Οκτ 2020 | 08:49

Όλες οι ρυθμίσεις για τα χρέη στην Εφορία- Ποιοι κερδίζουν και πόσα [παραδείγματα]

Πώς θα γίνει η εξόφληση των συσσωρευμένων χρεών από Μάρτιο μέχρι Ιούνιο, με 43 ευρώ τον μήνα.

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ 08 Οκτ 2020 | 08:13

Ρυθμίσεις "ανάσα" για τις οφειλές στην εφορία ανακοίνωσε ο Χ. Σταϊκούρας- 12 άτοκες η 24 έντοκες δόσεις

Ο υπουργός Οικονομικών Χ. Σταϊκούρας ανακοίνωσε τις ρυθμίσεις του 2021 για τα χρέη στην εφορία- Τι θα ισχύσει για τα χρέη σε δημόσιο και τράπεζες.

ΕΥΝΟΙΚΟΤΕΡΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 04 Οκτ 2020 | 08:58

Εκκαθαριστικά 2021: "Ανάσα" για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους - Ποιοι βγαίνουν κερδισμένοι

Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, το όφελος δεν θα φανεί στο εκκαθαριστικό του 2021 αλλά στη μισθοδοσία - Τι ισχύει ανά εισόδημα

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ 01 Οκτ 2020 | 11:59

Κορονοϊός: Έκλεισε η ΔΟΥ Κορίνθου λόγω κρούσματος

Εργαζόμενη στη ΔΟΥ Κορίνθου "κόλλησε" κορονοϊό από στενό συγγενικό της πρόσωπο.

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΕΤΗ 2015 ΕΩΣ 2018 01 Οκτ 2020 | 11:01

Αναδρομικά συνταξιούχων: Ευνοϊκή ρύθμιση για τη φορολόγησή τους - Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Οι συνταξιούχοι αυτοί είτε έχουν λάβει, είτε θα λάβουν σύντομα, ειδοποίηση από την εφορία προκειμένου να τακτοποιήσουν την υπόθεσή τους.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 30 Σεπ 2020 | 08:06

Η "τέλεια φορο-καταιγίδα" σε μία ημέρα: Λήγουν ταυτόχρονα τουλάχιστον 5 σοβαρές προθεσμίες

Λήγει ο χρόνος για πληρωμές και υποχρεώσεις με την εκπνοή του Σεπτεμβρίου.

ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ Η ΥΠΟΘΕΣΗ 29 Σεπ 2020 | 20:27

Ριχάρδος: Δεν "βλέπει" λαθρεμπόριο χρυσού η ΑΑΔΕ - Φορολογικές παραβάσεις ίσως

Ο γνωστός ενεχυροδανειστής Ριχάρδος Μυλωνάς κατηγορείται για λαθρεμπόριο χρυσού και πολύτιμων λίθων – Συνολικά 62 κατηγορούμενοι

ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΦΕΤΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 28 Σεπ 2020 | 17:17

ΕΝΦΙΑ 2020 - Ο τελικός λογαριασμός: Πληρώνουμε 860 εκατ. ευρώ μέχρι τέλος Οκτωβρίου

14.340 ιδιοκτήτες δήλωσαν και φέτος περιουσία άνω του 1 εκατ. ευρώ – Ένα εκατομμύριο πολίτες δεν πληρώνουν καθόλου ΕΝΦΙΑ – Κέρδος 230 ευρώ για τους νησιώτες λόγω της νέας απαλλαγής

ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 28 Σεπ 2020 | 07:53

Οι New York Times εκθέτουν τον Τραμπ: Πλήρωσε φόρο... 750 δολάρια το 2016

Οι φορολογικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκονται στην καρδιά μιας μακρόχρονης δικαστικής μάχης.

ΑΔΗΛΩΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 28 Σεπ 2020 | 07:42

Έρχεται και ο "μικρός ΕΝΦΙΑ" σε δύο εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων – Ποιοι θα πληρώσουν το "χαράτσι" των 100 εκατ. ευρώ

Αναδρομικές επιβαρύνσεις από 1/1/2020 σε 2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες που αποκάλυψαν 45 εκατ. τετραγωνικά στους δήμους όλης της χώρας.