Πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών λόγω... ΕΚΤ και capital controls

Η εισροή των κερδών από τα ομόλογα που διακράτησε η ΕΚΤ συνέβαλε τον Ιούλιο στο πλεόνασμα των 4,3 δισ. ευρώ, που παρουσίασε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών λόγω... ΕΚΤ και capital controls

Τον Ιούλιο του 2015 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα 4,3 δισ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 3 δισ. ευρώ από εκείνο του Ιουλίου του 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Οπως αναφέρει η ΤτΕ, η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην εισροή 1,8 δισ. ευρώ από την επιστροφή των κερδών από το Πρόγραμμα του Ευρωσυστήματος για τις Αγορές Τίτλων (Securities Market Program - SMP, 2014).

Τη σχετική εισροή, η οποία συνετέλεσε στη σημαντική βελτίωση του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων, ακολούθησε η μεταφορά των χρημάτων σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στην ΕΚΤ (η οποία περιλαμβάνεται στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων ως αύξηση των απαιτήσεων), ως εξασφάλιση σε μορφή μετρητών προκειμένου να εκταμιευθεί από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης (European Financial Stabilization Mechanism - EFSM) το ποσό των 7,2 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της σύμβασης μεταβατικής χρηματοδότησης (bridge financing). Επίσης, τον Ιούλιο του 2015 το πλεόνασμα του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 1,2 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της μεγάλης μείωσης (40,7%) των εισαγωγών.

Ειδικότερα, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε κατά 1,4 δισ. ευρώ σε σχέση με εκείνο του Ιουλίου του 2014. Η βελτίωση αυτή αντανακλά κυρίως τη σημαντική μείωση των εισαγωγών, οφειλόμενη σε μεγάλο βαθμό στην επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Επίσης, η βελτίωση του ισοζυγίου των καυσίμων αντανακλά και την πτώση της τιμής του πετρελαίου. Σημειώνεται ότι τον μήνα Ιούλιο η αξία των εξαγωγών αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία σημείωσε άνοδο κατά 3% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε κατά 118 εκατ. ευρώ, λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών. Αντιθέτως, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών παρουσίασαν βελτίωση. Επίσης βελτίωση παρουσίασε και το ισοζύγιο των λοιπών εκτός θαλάσσιων μεταφορών. Το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 135 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της ανόδου των εισπράξεων κατά 3,5% και της μείωσης κατά 18,7% των δαπανών των Ελλήνων ταξιδιωτών στο εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών τον Ιούλιο σημείωσαν άνοδο μόνο κατά 4,4%, ως αποτέλεσμα του αρνητικού κλίματος που δημιουργήθηκε με την επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων και το κλείσιμο των τραπεζών.

Τον Ιούλιο του 2015, το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε μικρό έλλειμμα, έναντι μικρού πλεονάσματος τον Ιούλιο του 2014, ενώ το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων παρουσίασε σημαντική βελτίωση, όπως έχει ήδη αναφερθεί.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2015, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα 357 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 2,7 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών, καθώς επίσης και στη βελτίωση του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων που παρατηρήθηκε τον μήνα Ιούλιο. Το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών εμφάνισε έλλειμμα μειωμένο κατά 2,5 δισ. ευρώ σε σχέση με εκείνο της ίδιας περιόδου του 2014, κυρίως λόγω του περιορισμού της δαπάνης για εισαγωγές. Συνολικά, οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 3,8% την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2015, αλλά οι αντίστοιχες δαπάνες για εισαγωγές μειώθηκαν με ταχύτερο ρυθμό, κατά 10,3%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε κατά 2,7 δισ. ευρώ, πρωτίστως λόγω του περιορισμού των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων και, δευτερευόντως, για εισαγωγές καυσίμων (ως αποτέλεσμα της πτώσης της τιμής του πετρελαίου) και λοιπών αγαθών. Σημειώνεται ότι οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία παρουσίασαν άνοδο κατά 9,0%, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες για εισαγωγές παρουσίασαν αύξηση μόνο κατά 2,3%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε, καθώς σημειώθηκε μείωση των καθαρών εισπράξεων από μεταφορές και λοιπές υπηρεσίες, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2015, οι συνολικές αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 14,2% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2014 και οι αντίστοιχες εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 6,2%.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2015 το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μετατράπηκε σε έλλειμμα, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών που αφορούν εισοδήματα από επενδύσεις (τόκους, μερίσματα, κέρδη) και της μείωσης των καθαρών λοιπών πρωτογενών εισοδημάτων. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων παρουσίασε σημαντική βελτίωση, όπως έχει ήδη αναφερθεί.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Τον Ιούλιο του 2015 το ισοζύγιο κεφαλαίων δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή. Την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2015, το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε πλεόνασμα 609 εκατ. ευρώ, κατά 1,2 δισ. ευρώ μικρότερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2014.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Τον Ιούλιο του 2015, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) εμφάνισε πλεόνασμα 4,3 δισ. ευρώ, κατά 3,0 δισεκ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο του ίδιου μήνα του 2014. Την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2015, σημειώθηκε πλεόνασμα 966 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 805 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2014.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Τον Ιούλιο του 2015, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι καθαρές απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 73 εκατ. ευρώ. Η σημαντικότερη συναλλαγή αφορά την εκροή 50 εκατ. ευρώ για τη συμμετοχή της εταιρίας Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε. (Aegean Airlines S.A.) στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Aegean Airlines Cyprus Ltd. (Κύπρος). Σημειώνεται ότι τα χρήματα κινήθηκαν από λογαριασμό της εταιρίας στην Γερμανία. Οι υποχρεώσεις των κατοίκων στο εξωτερικό (άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα) κατέγραψαν καθαρή μείωση κατά 51 εκατ. ευρώ, χωρίς αξιοσημείωτες συναλλαγές.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή αύξηση κατά 1,2 δισ. ευρώ των απαιτήσεων κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως την αύξηση κατά 1,1 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια έκδοσης μη κατοίκων. Η μείωση κατά 3,4 δισ. ευρώ των καθαρών υποχρεώσεων κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά αποκλειστικά την καθαρή μείωση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια έκδοσης κατοίκων.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην αύξηση κατά 844 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων των εγχωρίων πιστωτικών ιδρυμάτων και θεσμικών επενδυτών αλλά και ιδιωτικών επιχειρήσεων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. H αύξηση των υποχρεώσεων κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως την καθαρή αύξηση κατά 5,1 δισ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους. Η αύξηση των υποχρεώσεων κατοίκων αντισταθμίστηκε εν μέρει από την καθαρή μείωση κατά 3,2 δισ. ευρώ των καταθέσεων και repos των μη κατοίκων στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET).

Την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2015, οι καθαρές απαιτήσεις των κατοίκων από άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό σημείωσαν αύξηση κατά 215 εκατ. ευρώ, ενώ και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, σημείωσαν αύξηση κατά 33 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση κατά 3,0 δισ. ευρώ των απαιτήσεων κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 10,2 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση των τοποθετήσεών τους σε μετοχές αλλοδαπών επιχειρήσεων κατά 7,1 δισ. ευρώ. Επίσης, οι καθαρές υποχρεώσεις κατοίκων έναντι του εξωτερικού μειώθηκαν κατά 6,9 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου και σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων.

Τέλος, στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως τη στατιστική προσαρμογή, που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων, όπως αναφέρθηκε ήδη. Επιπλέον, όσον αφορά τις απαιτήσεις, το επτάμηνο του 2015 σημειώθηκε καθαρή αύξηση κατά 5,8 δισ. ευρώ των καταθέσεων και repos κατοίκων στο εξωτερικό. Στην πλευρά των υποχρεώσεων, η καθαρή αύξηση κατά 17,9 δισ. ευρώ των καταθέσεων και repos μη κατοίκων στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) αντισταθμίστηκε σε σημαντικό βαθμό από τη μείωση των δανειακών υποχρεώσεων κατοίκων.

Στο τέλος Ιουλίου 2015, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 5,1 δισ. ευρώ, έναντι 5,0 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουλίου 2014.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΣ 18 Ιαν 2021 | 19:41

Στους 20.842 οι νέοι συνταξιούχοι με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης τον Ιανουάριο

Η μέση κύρια σύνταξη διαμορφώνεται στα 733,22 ευρώ και η μέση επικουρική στα 194,38 ευρώ.

18 Ιαν 2021 | 16:46

Ανοικτά και χωρίς ραντεβού από σήμερα τα καταστήματα Public

Αγορές με απόλυτη ασφάλεια και Orange Days με μεγάλες εκπτώσεις σε αμέτρητα προϊόντα

ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΥΓΧΡΩΤΙΣΜΟΥ 18 Ιαν 2021 | 16:23

Άνοιγμα λιανεμπορίου: Mε μάσκες, αποστάσεις αλλά και ουρές σε καταστήματα - Τι έγινε σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα

Ζωντάνεψε το λιανεμπόριο με το άνοιγμα των καταστημάτων - Ουρές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα,

ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 18 Ιαν 2021 | 12:59

Κρατικός προϋπολογισμός: Πρωτογενές έλλειμμα 18,2 δισ. ευρώ το 2020

Καλύτερες των προβλέψεων κατά 1,5 δις. ευρώ ήταν οι δημοσιονομικές επιδόσεις της χώρας το 2020.

18 Ιαν 2021 | 11:05

Υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ: Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία καλλιεργεί μια ισχυρή κουλτούρα υπευθυνότητας

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης διάθεσης και κατανάλωσης αλκοόλ, εκπαιδεύοντας τους σημαντικότερους κρίκους στην αλυσίδα πώλησης του αλκοόλ στον τελικό καταναλωτή, που είναι οι Bartenders.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΦΥΡΑ 18 Ιαν 2021 | 10:39

"Καλησπέρα, είμαι ο Χρήστος Σταϊκούρας": Όταν ο υπουργός πήρε τηλέφωνο πολίτες για να ακούσει τις καταγγελίες τους

Ο κ. Σταϊκούρας, επικοινώνησε με δύο πολίτες άμεσα, μετά την καταγγελία τους, και διευθέτησε το ζήτημα που τους απασχολεί.

ΠΟΤΕ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 18 Ιαν 2021 | 08:33

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Ρεκόρ αιτήσεων - Η πλατφόρμα κλείνει την Τρίτη 19 Ιανουαρίου

Οι συμμετοχές έχουν σπάσει ήδη όλα τα ρεκόρ, αφού ξεπέρασαν ήδη τις 650.000 και κινούνται αυξητικά πλέον προς τις 700.000.

ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ 18 Ιαν 2021 | 07:49

Ανοίγει επιτέλους η αγορά - Τι ισχύει για κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής - Το ωράριο και το SMS

Λειτουργούν από σήμερα ξανά τα καταστήματα λιανικής με αυστηρά μέτρα και περιορισμούς.

ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ 17 Ιαν 2021 | 16:47

Επίδομα 400 ευρώ σε επιστήμονες: Την άμεση καταβολή του ζητούν εννέα επιστημονικοί σύλλογοι

"Η κυβέρνηση θα πρέπει να αντιληφθεί ότι οι επιστήμονες έχουν φτάσει στα όριά τους" προειδοποιούν οι σύλλογοί τους.

ΟΣΑ ΕΙΠΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 17 Ιαν 2021 | 15:14

Γεωργιάδης: Η κυβέρνηση ετοιμάζει πλάνο για την επόμενη μέρα των επιχειρήσεων

"Η κυβέρνηση θα συνεχίσει τη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται για όσο χρειαστεί", τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 17 Ιαν 2021 | 12:44

Αλέξης Πατέλης στο Capital.gr: Η τηλεργασία ήρθε για να μείνει, μόλις το 10% θέλει να επιστρέψει στο γραφείο

"Η πανδημία φέρνει μαζί της δομικές αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία. Η βασικότερη, θα έλεγα, είναι αυτή της ψηφιοποίησης", τονίζει ο Αλέξης Πατέλης.

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 17 Ιαν 2021 | 12:20

Επίδομα θέρμανσης: Αυτή είναι η τελική "συνταγή" υπολογισμού - Από 80 ως 650 ευρώ για 700.000 δικαιούχους

Το ανώτατο πλαφόν για το επίδομα θέρμανσης θα είναι τα 650 ευρώ και το κατώτερο τα 80 ευρώ.

ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 17 Ιαν 2021 | 11:52

Παπαθανάσης: Δάνεια 30.000 - 50.000 ευρώ σε μικρές επιχειρήσεις με 90% εγγύηση Δημοσίου

Για το άνοιγμα της αγοράς, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι "πρέπει όλοι να τηρήσουν τα μέτρα για να έχουμε διάρκεια. Πρέπει να δουλέψει η αγορά για να μπορέσει να καλύψει κάποια από τα μεγάλα κενά που έχουν δημιουργηθεί".