Δάνεια: Ποιοι και πώς θα λάβουν έως και 400.000 ευρώ επιδότηση - Όλη η διαδικασία

Περισσότεροι από 100.000 επαγγελματίες θα διεκδικήσουν 8μηνη επιδότηση για να πληρώσουν τη δόση του δανείου τους.

δάνεια

Μέσα στα επόμενα 24ωρα αναμένεται να ενεργοποιήσει η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους την ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας περισσότεροι από 100.000 επαγγελματίες θα διεκδικήσουν 8μηνη επιδότηση για να πληρώσουν τη δόση του δανείου τους.

Στόχος, μέχρι το τέλος Μαίου να ξεκινήσει η καταβολή της επιδότησης η οποία μπορεί να φτάνει ακόμη και στα… 50.000 ευρώ ανά μήνα (ή συνολικά έως και 400.000 ευρώ) ανάλογα με το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης (έσοδα, αριθμό εργαζομένων κλπ).

Το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουλίου θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί και η τελευταία αίτηση επιδότησης προκειμένου όσοι έχουν είτε πράσινα είτε κόκκινα δάνεια, να επιδοτηθούν (σε ορισμένες περιπτώσεις και αναδρομικά) για τις δόσεις των δανείων όλης της περιόδου από τον Μάιο μέχρι και τον Δεκέμβριο.

Το πώς θα γίνει ο υπολογισμός της επιδότησης, εξαρτάται:

1. Πρώτον από τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης

2. Δεύτερον από τα έσοδά της και

3. Τρίτον από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται στο δάνειο. Τα ποσοστά επιδότησης θα είναι μεγαλύτερα για τα πράσινα δάνεια, μικρότερη για τα κόκκινα και ακόμη μικρότερη για τα δάνεια που έχουν καταγγελθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει το πρόγραμμα, ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα παραδείγματα:

1. Σε επαγγελματικό δάνειο με υπόλοιπο 200.000 ευρώ και επιτόκιο 5%, έχουν μείνει 6 χρόνια μέχρι την οριστική αποπληρωμή. Η μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 3.232 ευρώ. Το δάνειο είναι πράσινο ενώ η επιχείρηση απασχολεί 5 άτομα προσωπικό. Η επιχείρηση θα επιδοτηθεί με 2908 ευρώ για το πρώτο τρίμηνο (ανά μήνα) με 2585 ευρώ για το 2ο τρίμηνο επίσης ανά μήνα και με 2262 ευρώ ανά μήνα για το τελευταίο δίμηνο. Η συνολική επιδότηση θα φτάσει τα 21.000 ευρώ και για όλο αυτό το διάστημα η επιχείρηση θα βάλει από το ταμείο της μόλις 4848 ευρώ. Για να λάβει την επιδότηση των 21.000 ευρώ η επιχείρηση θα πρέπει τα έοσδά της να μην ξεπερνούν τα δύο εκατ. ευρώ, οι καταθέσεις είναι κάτω από ένα εκατ. ευρώ και η ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τα 2,5 εκατ. ευρώ.

2. Ενας ελεύθερος επαγγελματίας έχει λάβει επαγγελματικό δάνειο 50.000 ευρώ με επιτόκιο 7%. Η δόση ανέρχεται στα 683 ευρώ καθώς μένουν 10 χρόνια για την αποπληρωμή. Δεν απασχολεί προσωπικό. Θα επιδοτηθεί συνολικά με 3793 για 8 μήνες και θα πληρώσει μόλις 875 ευρώ. Αρκεί τα ετήσια έσοδα να μην ξεπερνούν τα 42.000 ευρώ, οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τα 40.000 ευρώ και η αξία της ακίνητης περιουσίας να είναι μικρότερη από 600.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα "ΓΕΦΥΡΑ 2"

Το πρόγραμμα "ΓΕΦΥΡΑ 2" απευθύνεται τόσο σε επιχειρήσεις που έχουν εξυπηρετούμενες οφειλές, όσο και σε επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:

1. Επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες.

2. Επιδότηση τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων του δανείου.

3. Επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, με υψηλά ποσοστά επιδότησης.

4. Κριτήρια τα οποία επιτρέπουν σε δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις να ενταχθούν στο πρόγραμμα, χωρίς περιορισμό ως προς το ανώτατο όριο οφειλής για αυτές.

Συγκεκριμένα, για τους δικαιούχους, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται στα εξής ποσοστά:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια:

Στο 90% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 80% για το 2ο τρίμηνο και στο 70% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια:

Στο 80% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 70% για το 2ο τρίμηνο και στο 60% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

Η διαδικασία

Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και πλήρως ηλεκτρονική, χωρίς να απαιτούνται δικαιολογητικά. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει μία επιχείρηση για να λάβει την επιδότηση είναι 5:

1. Υποβολή αίτησης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομικών (www.keyd.gov.gr) ή στην ενιαία πύλη του Δημοσίου (www.gov.gr). Η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί εντός του μήνα Μαρτίου 2021. Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την οποία υποστηρίζεται διαρκώς και φιλοξενείται στις υποδομές της.

2. Έλεγχοι επιλεξιμότητας: Διενεργούνται έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων, με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του οφειλέτη. Αντλούνται αυτόματα στοιχεία από βάσεις δεδομένων του δημοσίου και των τραπεζών – διαχειριστών δανείων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

3. Έγκριση επιδότησης: Εκδίδεται ηλεκτρονική Απόφαση Έγκρισης Επιδότησης από την ΕΓΔΙΧ, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Ειδοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) ο οφειλέτης, ώστε να το γνωρίζει.

4. Συνεννόηση με τράπεζα ή διαχειριστή δανείων: Ο οφειλέτης έρχεται σε επαφή με τους πιστωτές (τράπεζες ή διαχειριστές δανείων), με σκοπό να ρυθμίσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

5. Καταβολή επιδότησης: Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά την έγκριση της επιδότησης και πραγματοποιείται κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Η καταβολή της 1ης δόσης της επιδότησης θα διενεργηθεί στις 31/5/2021 και θα αφορά αναδρομικά και στη δόση δανείου του Απριλίου. Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με την τράπεζα ή διαχειριστή δανείου και πραγματοποιείται κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Η ρύθμιση του δανείου θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως τις 15/7/2021.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΣΕΕ 06 Απρ 2021 | 16:31

Μητσοτάκης για τη χαλάρωση: "Στόχος μας είναι ότι ανοίγει, να μην ξανακλείσει"

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στο διαδικτυακό συνέδριο της ΕΣΕΕ και αναφέρθηκε στο σχέδιο για την χαλάρωση του lockdown

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 06 Απρ 2021 | 12:37

Σταϊκούρας: Ερχονται προσαρμογές στα τεκμήρια και ηλεκτρονικές αποδείξεις για τους πληττόμενους

Μιλώντας σήμερα Τρίτη ο υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας τόνισε πως θα υπάρξουν αλλαγές σε τεκμήρια και αποδείξεις για όσους επλήγησαν από την πανδημία.

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 05 Απρ 2021 | 14:12

Διευκρινίσεις από το υπουργείο Ανάπτυξης: Ποια καταστήματα ανοίγουν σε Κοζάνη, Αχαϊα και Θεσσαλονίκη

Σε διευκρινίσεις για τη λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα, Κοζάνη προχώρησε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ 05 Απρ 2021 | 13:48

Αχτσιόγλου για ανακοινώσεις Σταϊκούρα: Ανεπαρκές το επίδομα στις επιχειρήσεις μετά το καψόνι

Η κ. Αχτσιόγλου κάνει λόγο για "ανεπαρκές επίδομα" ώστε ο πρωθυπουργός να ελέγξει τις αντιδράσεις μετά το "καψόνι" στους επιχειρηματίες τριών περιοχών.

Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΣΚΑΣΕ ΣΑΝ ΒΟΜΒΑ 05 Απρ 2021 | 11:17

Στα μαχαίρια Μπόμπολας- Βενιάμης: Εξώδικο με βαριές κουβέντες - "Θα αποκαλύψω ποιος είσαι, ένας απατεώνας..."

Τον δρόμο των δικαστηρίων παίρνει πλέον η κόντρα Μπόμπολα- Βενιάμη μετά την αποστολή εξωδίκων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 05 Απρ 2021 | 09:01

Σταϊκούρας: Μη επιστρεπτέα αποζημίωση για εμπόρους τον Απρίλιο - Από 1.000 ως 4.000€ ανάλογα με τον αριθμό εργαζομένων

Η ανακοίνωση από τον Χρήστο Σταϊκούρα του επιδόματος ειδικού σκοπού για τους εμπόρους.

ΤΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ Ο ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 05 Απρ 2021 | 08:06

Η έκρηξη Βρούτση για Φουρθιώτη: Ηρθε με μπράβους, έσπαγε πόρτες - Από 1.000 ευρώ μισθό έφτασε να δηλώνει... 80.000

Ο παρουσιαστής από 1.000 ευρώ μεικτά που εισέπραττε τον Μάιο του 2020 με σύμβαση εργασίας σε δύο εταιρείες παραγωγής, βρέθηκε ξαφνικά με αποδοχές της τάξης των 80.000 ευρώ.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 05 Απρ 2021 | 07:29

Επίδομα ειδικού σκοπού ως αντίδοτο στις αντιδράσεις των εμπόρων - Στις 9:00 οι ανακοινώσεις - Σύσκεψη στο Μαξίμου

Σήμερα το πρωί η ανακοίνωση από το οικονομικό επιτελείο του επιδόματος ειδικού σκοπού. Στο τραπέζι της καθιερωμένης σύσκεψης στο Μαξίμου το ζήτημα των τριών περιοχών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 04 Απρ 2021 | 19:17

Πελώνη: Τη Δευτέρα η κυβέρνηση ανακοινώνει έκτακτο επίδομα για τις επιχειρήσεις που θα μείνουν κλειστές τον Απρίλιο

Απάντηση της Αριστοτελίας Πελώνη στην ανάρτηση Τσίπρα με τους βαρύτατους χαρακτηρισμούς σε βάρος της κυβέρνησης.

ΖΕΣΤΟ ΧΡΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 02 Απρ 2021 | 09:36

Ανοίγει η πλατφόρμα για την "επιστρεπτέα 7" με μποναμά 1 δισ. ευρώ: Ποιοι δικαιούνται έως και 100.000 ευρώ

Έως τις 19 Απριλίου έχουν χρονικό περιθώριο οι επιχειρήσεις να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στην 7η φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής. Ο προϋπολογισμός της 7ης φάσης θα ανέλθει στο 1 δις. ευρώ.

ΣΤΙΣ 12:00 01 Απρ 2021 | 06:34

Ξεκινά η υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον Απρίλιο

Ανοίγει σήμερα Πέμπτη, το Πληροφοριακό Σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ" για την υποβολή δηλώσεων αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον Απρίλιο του 2021.

"ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ" 30 Μαρ 2021 | 11:53

Σταϊκούρας: Πρόσθετα μέτρα για τις επιχειρήσεις και τους επόμενους μήνες - Ποιους θα αφορούν

Ο κ. Σταϊκούρας επισήμανε πως "πριν πάμε στην επόμενη μέρα πρέπει να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ 30 Μαρ 2021 | 08:56

ΓΕΦΥΡΑ 2: Κατατέθηκε η νομοθετική ρύθμιση για την επιδότηση των επιχειρηματικών δανείων έως και 50.000 ευρώ τον μήνα

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την επιδότηση των επαγγελματικών δανείων επιχειρήσεων αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών.