Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Το cloud, σύμμαχος των επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση των προκλήσεων

Η κατανόηση του ενδοεπιχειρησιακού και εξωτερικού περιβάλλοντος, η στρατηγική μετάβασης και η ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων, απαραίτητα για την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών cloud.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ψηφιακή τεχνολογία αναμφίβολα έχουν φέρει την επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο ζούμε και εργαζόμαστε. Για τον κόσμο των επιχειρήσεων, ένας πολύτιμος σύμμαχος στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του ευμετάβλητου περιβάλλοντος είναι η μετάβαση στο υπολογιστικό νέφος (cloud).

Η επιτυχής υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών cloud στηρίζεται στο τρίπτυχο: κατανόηση του ενδοεπιχειρησιακού και εξωτερικού περιβάλλοντος, στρατηγική μετάβασης και ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων.

"Elevate your business to the cloud”

Η PwC Ελλάδας ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των ελληνικών εταιριών γύρω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ορθή αξιοποίηση της τεχνολογίας για την επίτευξη του, διοργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο "Elevate your business to the cloud” και βασικούς ομιλητές τον Γιώργο Κολλιδά, Partner, Technology Leader και τον Δημήτρη Τσακνάκη, Technology Advisory Manager. Το event αποτελεί το πρώτο από μια σειρά διαδικτυακών εκδηλώσεων που θέτουν στο επίκεντρο την ανάλυση των βασικών βημάτων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός επιτυχημένου ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω της αξιοποίησης του υπολογιστικού νέφους.

Η θεματολογία της εκδήλωσης κινήθηκε σε δύο βασικούς άξονες οι οποίοι αφορούν αρχικά στον τρόπο με τον οποίο ένας οργανισμός πρέπει να προσεγγίσει τη τεχνολογία του cloud και κατ’ επέκταση πως πρέπει να δομηθεί μια επιτυχημένη στρατηγική μετάβασης στο cloud με απτά αποτελέσματα για την λειτουργία του οργανισμού.

Παγκοσμίως ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις έχουν ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων τους την μετάβαση σε cloud. Βάσει μελετών, το 2025 το 60% του κόστους των ΙΤ υποδομών θα διατίθενται για χρήση του cloud περιβάλλοντος, καθώς το 80% τον επιχειρήσεων θα έχει αφήσει πίσω τη λειτουργία σε data center, ποσοστό που αυτή τη στιγμή αγγίζει το 10%.

Η κρίση του COVID-19 δημιούργησε νέα δεδομένα για τις επιχειρήσεις επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό ο οποίος αποτελεί μονόδρομο για την αποτελεσματική διαχείριση του ευμετάβλητου περιβάλλοντος και την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των οργανισμών. Οι επιχειρήσεις εκείνες που, πριν το ξέσπασμα της κρίσης, είχαν ήδη επενδύσει σε τεχνολογίες cloud ως βασικό πυλώνα της υλοποίησης του ψηφιακού τους μετασχηματισμού, αντιλήφθηκαν το πλεονέκτημα της επένδυσης αυτής κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς πέτυχαν τη διασφάλιση της επιχειρησιακής και εμπορικής δραστηριότητας και της βιωσιμότητας τους.

Οι οργανισμοί που βρίσκονται σε διαδικασία υιοθέτησης τεχνολογιών cloud αντιμετωπίζουν μια σειρά προκλήσεων που συνδέονται με την ορθή διαχείριση του κόστους, την διαβεβαίωση της ασφάλειας της υποδομής καθώς και με την διατήρηση του επιθυμητού επιπέδου συμμόρφωσης. Για την επίτευξη των παραπάνω απαιτείται ένα στρατηγικό πλάνο.

Όπως προέκυψε από τη συζήτηση με τους συμμετέχοντες CIO και CTO, ένα μεγάλο ποσοστό εταιρειών βρίσκεται ήδη στη φάση σχεδιασμού της μετάβασης στο cloud. Βασικές προϋποθέσεις για να επιτευχθεί με επιτυχία αυτή η μετάβαση είναι η σύνδεση με την ευρύτερη επιχειρηματική στρατηγική του οργανισμού, ο καθορισμός του κόστους, η προτεραιοποίηση των λειτουργιών που θα μεταβιβαστούν, η εξασφάλιση τυχόν ρίσκων καθώς και η ετοιμότητα του υφιστάμενου λειτουργικού μοντέλου της επιχείρησης.

Ο Γιώργος Κολλιδάς, Partner, Technology Leader σχολίασε σχετικά: "Η ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό και η ορθή αξιοποίηση της τεχνολογίας πλέον δεν αφορούν μόνο τα τμήματα IT. Η μετάβαση στο Cloud θεωρείται υψηλή επιχειρηματική προτεραιότητα, αποτελώντας πλέον μέρος της ατζέντας των CEO και CFO.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Το cloud, σύμμαχος των επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση των προκλήσεων
Γιώργος Κολλιδάς, Partner, Technology Leader

Βλέπουμε πως μια απο τις μεγαλύτερες ανησυχίες όσων βρίσκονται στη διαδικασία αξιολόγησης ή υλοποίησης της μετάβασης στο cloud αποτελεί το θέμα της ασφάλειας. Ωστόσο, οι λύσεις cloud έχουν μεγάλη αξιοπιστία σε επίπεδο ασφάλειας έχοντας πάντα ανάλογα ρίσκα με λύσεις on-premise. Προς αυτό, είναι διαθέσιμη μια σειρά εργαλείων και υπηρεσιών που εγγυώνται τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Σημαντικό σημείο προβληματισμού αποτελεί και η αξιοποίηση και υιοθέτηση των τεχνολογικών λύσεων από το ανθρώπινο δυναμικό. Είναι απαραίτητη η αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας καθώς ο μετασχηματισμός δεν αφορά μονάχα τα τμήματα ΙΤ, άλλα συνολικά την επιχείρηση.”

Ο Δημήτρης Τσακνάκης, Manager, Technology Advisory, δήλωσε: "Η μετάβαση στο cloud αποτελεί σύμμαχο των επιχειρήσεων στην διαχείριση των προκλήσεων που δημιουργεί το ευμετάβλητο περιβάλλον επιταχύνοντας σημαντικά τον χρόνο υλοποίησης μιας επιχειρηματικής ιδέας μέσω ψηφιακών λύσεων.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ
Δημήτρης Τσακνάκης, Manager, Technology Advisory

Για να αξιοποιηθεί στο μέγιστο η μετάβαση αυτή απαιτούνται πολλαπλές αλλαγές, σε επίπεδο ανθρώπων, διαδικασιών και τεχνολογιών.

Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στη διαδικασία υιοθέτησης του cloud χρειάζεται να απαντήσουν σε 5 βασικά ερωτήματα:

- Ποιες είναι οι επιχειρησιακές λειτουργίες (Business Capabilities) της αλυσίδας αξίας (Value Chain) της επιχείρησης που μπορούν να βελτιστοποιηθούν μέσω της χρήσης τεχνολογιών Cloud;

- Υφίστανται οι απαιτούμενες δεξιότητες στον οργανισμό για την καλύτερη αξιοποίηση του Cloud κατά τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό;

- Έχουν αναγνωριστεί οι κίνδυνοι που ενδέχεται να προκύψουν από μια πιθανή μετάβαση σε περιβάλλον Cloud και οι οποίοι σχετίζονται με ζητήματα όπως η διακυβέρνηση, η διαχείριση και και η ασφάλεια πληροφοριών, η λογιστική / φοροτεχνική διαχείριση κ.ο.κ

- Έχει υλοποιηθεί ανάλυση κόστους / οφέλους και αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών για την υιοθέτηση του κατάλληλου αρχιτεκτονικού μοντέλου πληροφορικής;

- Έχει πραγματοποιηθεί ανάλυση του βαθμού στον οποίο είναι εφικτή η μεταφορά των υφιστάμενων ψηφιακών υπηρεσιών πριν την κατάρτιση στρατηγικής και πλάνου μετάβασης (Workload Disposition Strategy & Plan);”

Η επόμενη διαδικτυακή συνάντηση της PwC θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαρτίου και θα αφορά στα βήματα της μετάβασης στο cloud. Πιο συγκεκριμένα θα συζητηθεί πως μπορεί να δημιουργηθεί μια ελαστική, ασφαλής αλλά και ανθεκτική υποδομή Cloud (Minimum Viable Cloud) για την μετάβαση αυτή, πως μπορούν να αναβαθμιστούν οι δεξιότητες των ανθρώπων για την καλύτερη αξιοποίηση του cloud και τέλος, πως μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα στον οργανισμό να κατανοήσει το ευρύ φάσμα των υπηρεσιών cloud για να γίνει η κατάλληλη επιλογή με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 07 Μαρ 2021 | 12:50

Εξοικονομώ - Αυτονομώ: Περί τα 80.000 κτίρια θα ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα εντός του 2021

Στόχος του προγράμματος είναι να υποστηρίξει εργασίες και παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε 80.000 κτίρια και κτιριακές μονάδες εντός του 2021.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 06 Μαρ 2021 | 13:03

Oι νέες ρυθμίσεις για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας - Στη Βουλή το νομοσχέδιο

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τις ρυθμίσεις για το ΤΧΣ.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ 06 Μαρ 2021 | 12:58

Κατατέθηκε στη Βουλή η επενδυτική συμφωνία με την "Ελληνικός Χρυσός"

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου, η Επενδυτική Συμφωνία, που υπεγράφη στην Αθήνα στις 5 Φεβρουαρίου 2021, μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη ΑΕ.

ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 06 Μαρ 2021 | 09:11

ΑΕΠ: Πώς αποφύγαμε την πολύ βαθιά ύφεση παρά την επιστροφή στα επίπεδα του 2002 - Η εξήγηση και η ελπίδα

Το ΑΕΠ της χώρας έχασε 17,5 δις. ευρώ μέσα σε ένα έτος και προσγειώθηκε στα 165,83 δις. ευρώ. Αυτή είναι και η χειρότερη επίδοση που έχει καταγραφεί από το 2002 και μετά.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 05 Μαρ 2021 | 17:06

Επίδομα γέννησης: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι - 20 ερωτήσεις και απαντήσεις

Αναλυτικά οι δικαιούχοι και η διαδικασία για το επίδομα γέννησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 05 Μαρ 2021 | 14:30

Έκθεση Πισσαρίδη: Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση - Στη δημοσιότητα ολόκληρο το Σχέδιο για την ελληνική οικονομία

Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην οικονομία, αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ 05 Μαρ 2021 | 14:01
ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 05 Μαρ 2021 | 12:59

Κινητοποίηση στην εστίαση: Στις 31 Μαρτίου οι επιχειρηματίες του κλάδο παραδίδουν τα κλειδιά στο Μαξίμου

Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 2020 ο κύκλος εργασιών του κλάδου της εστίασης σε σχέση με το 2019 κατέγραψε μείωση κατά 37,7%.

Η ΑΝΑΝΚΟΙΝΩΣΗ 05 Μαρ 2021 | 12:53

Σταϊκούρας για στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ: "Το ποσοστό μείωσης του ΑΕΠ είναι καλύτερο από τις εκτιμήσεις"

"Η κοινωνική και οικονομική ζωή θα επανέλθει στην κανονικότητα" δήλωσε ο Χ. Σταϊκούρας αναφερόμενος στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 05 Μαρ 2021 | 12:23

Γεωργιάδης: Έκτακτη επιδότηση 3.000 ευρώ ανά επιχείρηση και 1.000 ευρώ ανά εργαζόμενο

Έκτακτη επιχορήγηση ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης από την Ολομέλεια της Βουλής.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 05 Μαρ 2021 | 12:09

ΕΛΣΤΑΤ: Υφεση 8,2% συνολικά το 2020 - Τα στοιχεία της πρώτης κορονο-χρονιάς

Στο 8,2% συγκρατήθηκε η ύφεση για το 2020, καθώς η αρνητική πορεία του ΑΕΠ στο δ' τρίμηνο παρά το lockdown του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου έμεινε στο 7,9%.

ΦΙΛΟΔΟΞΟΥΝ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ 05 Μαρ 2021 | 11:28

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε η ΔΕΗ με την LeasePlan Hellas

Η ΔΕΗ και η LeasePlan Hellas, ηγέτιδα δύναμη στη μακροχρόνια μίσθωση οχημάτων, προχωρούν από κοινού στην υλοποίηση δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

ΑΠΟ ΥΠΟΙΚ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 05 Μαρ 2021 | 09:37

"Μαιμού" δικαιούχοι των μέτρων στήριξης: "Σαφάρι" των αρχών για τον εντοπισμό τους - Οι 4 κατηγορίες

Οι προσπάθειες "διείσδυσης", ώστε να επωφεληθούν ακόμη και όσοι δεν έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού, είναι συνεχείς.