Πώς θα γίνουν οι αλλαγές στο δημόσιο και το νέο μισθολόγιο

Αλλαγές στο βαθμολόγιο. Ξεπαγώνουν οι βαθμολογικές προαγωγές χωρίς …οικονομικό αντίκρισμα. Μεταβατικές διατάξεις μέχρι την οριστικοποίηση του συστήματος.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Πώς θα γίνουν οι αλλαγές στο δημόσιο και το νέο μισθολόγιο

Νέο βαθμολόγιο έρχεται στο Δημόσιο το οποίο θα είναι αποδεσμευμένο από την μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων. Η αλλαγή του βαθμολογίου θα γίνει σε δύο φάσεις, η πρώτη που θα είναι η μεταβατική κατά την οποία όλοι οι υπάλληλοι θα επανακαταταγούν στο βαθμολόγιο με βάση την προϋπηρεσία τους και στην δεύτερη εντός του 2016 όπου θα οριστικοποιηθεί το βαθμολόγιο του Δημοσίου.

Κατά την πρώτη φάση θα «ξεπαγώσει» η βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων προκειμένου η νέα βαθμολογική κατάταξη να αποτελέσει κριτήριο για την επιλογή των προϊσταμένων που θα πραγματοποιηθεί από τις αρχές του επόμενου χρόνου

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Έθνους της Κυριακής κατά την πρώτη φάση θα «ξεπαγώσει» η βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων προκειμένου η νέα βαθμολογική κατάταξη να αποτελέσει κριτήριο για την επιλογή των προϊσταμένων που θα πραγματοποιηθεί από τις αρχές του επόμενου χρόνου με βάση τα χρόνια προϋπηρεσίας, τα τυπικά κριτήρια (σπουδές, εμπειρία κτλ) και την συνέντευξη που θα δίνουν οι υποψήφιοι. Το τελικό βαθμολόγιο που θα διαμορφωθεί με βάση την στελέχωση των οργανικών μονάδων θα ισχύσει στην δεύτερη και τελική φάση στην οποία θα συνοδεύεται από το καθηκοντολόγιο και το ηλεκτρονικό μητρώο των προσοντούχων υπαλλήλων. Το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει ξεκινήσει επισήμως τις επαφές με Γάλλους εμπειρογνώμονες προκειμένου να αξιοποιήσει καλές πρακτικές τόσο σε θέματα αξιολόγησης προσωπικού όσο και στην διαμόρφωση των τελικών οργανογραμμάτων των υπουργείων και των οργανισμών του Δημοσίου. Στελέχη της γαλλικής δημόσιας διοίκησης έχουν γνώση των νομοθετικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για την αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης και αναμένεται να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι τα μέσα του Νοεμβρίου όποτε και θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το πρώτο νομοσχέδιο για την αξιολόγηση του προσωπικού και την επιλογή προϊσταμένων.

Αλλάζει όλο το ισχύον θεσμικό πλαίσιο με το νέο Βαθμολόγιο καθώς καταργείται η πρόβλεψη της ποσόστωσης για την βαθμολογικής εξέλιξη των υπαλλήλων από τον νόμο 4024/2011 σύμφωνα με την οποία από βαθμό ΣΤ' στο βαθμό Ε' θα προαγόταν το 100% των κρινόμενων υπαλλήλων, από τον βαθμό Ε' στο βαθμό Δ' μέχρι 90% των κρινόμενων υπαλλήλων, από τον Δ' στο βαθμό Γ' μέχρι 80% των υπαλλήλων, από τον βαθμό Γ' στο βαθμό Β' μέχρι 70% και από τον βαθμό Β' στο βαθμό Α' μέχρι 30% των κρινόμενων υπαλλήλων. Με το νέο βαθμολόγιο ένας υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που έχει 29 χρόνια υπηρεσίας αλλά έχει «κολλήσει» στο τελευταίο κλιμάκιο του βαθμού Γ λόγω του παγώματος της βαθμολογικής εξέλιξης θα καταταγεί στον βαθμό Β. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό η βαθμολογική εξέλιξη που θα πιστοποιείται με τα χρόνια προϋπηρεσίας θα αποτελεί εφαλτήριο για την διεκδίκηση θέσης ευθύνης όταν αυτές προκηρυχτούν καθώς θα υπάρχει το ισχυρό κίνητρο του επιδόματος ευθύνης που είναι 250 ευρώ για τους προϊσταμένους, 450 ευρώ για τους διευθυντές και 900 ευρώ για τους γενικούς διευθυντές. Αντίστοιχα ένας υπάλληλος που προσλήφθηκε το 2010 και έχει κολλήσει στον βαθμό ΣΤ θα προαχθεί στον βαθμό Ε.

Βασικό κριτήριο για την επιλογή προϊσταμένων θα είναι η προϋπηρεσία που θα αποτυπώνεται στον βαθμό. Για παράδειγμα τις θέσεις διευθυντών θα μπορούν να διεκδικήσουν υπάλληλοι που έχουν καταταχθεί στους βαθμούς Β και Α δηλαδή θα έχουν προϋπηρεσία μεγαλύτερη από 25 έτη προκειμένου να αξιοποιηθεί η εμπειρία του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης. Για τους απόφοιτους της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και τους κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών – σύμφωνα με πληροφορίες – θα πριμοδοτούνται προκειμένου να διεκδικούν θέση ευθύνης με λιγότερα χρόνια προϋπηρεσίας. Το βαθμολόγιο θα οριστικοποιηθεί στην δεύτερη φάση εντός του 2016 οπότε και θα έχει ολοκληρωθεί το καθηκοντολόγιο αλλά και το μητρώο προσοντούχων υπαλλήλων του δημοσίου που θα αποτελέσει την δεξαμενή επιλογής προϊσταμένων.

Συνέντευξη για την επιλογή προϊσταμένων

Σύμφωνα με πληροφορίες βασικό εργαλείο για την επιλογή των προϊσταμένων θα είναι – εκτός της μοριοδότησης των τυπικών προσόντων- η συνέντευξη για την οποία η ελληνική κυβέρνηση αναμένει τις παρατηρήσεις και τις παρεμβάσεις των Γάλλων εμπειρογνωμόνων. Στην συνέντευξη θα υπάρξουν δύο δικλείδες ασφαλείας για την εξασφάλιση της αντικειμενικότητας της διαδικασίας: Πρώτον, θα είναι «δομημένη», δηλαδή θα αξιολογεί με ενιαίο τρόπο συγκεκριμένες δεξιότητες, και δεύτερον θα διεξάγεται από έμπειρα και πιστοποιημένα στελέχη, προτεινόμενα από το ΑΣΕΠ. Κατά αρχήν η συνέντευξη θα αποτελεί μία προσχεδιασμένη μέθοδο αξιολόγησης όπου θα υπάρχουν κοινά κριτήρια για όλους, που θα προκύπτουν από την περιγραφή της θέσης ενώ θα υφίσταται πάνελ αξιολογητών με συγκεκριμένους ρόλους και πιστοποιημένη ικανότητα διεξαγωγής συνέντευξης. Οι ερωτήσεις θα είναι συγκεκριμένης μεθοδολογίας και κοινές για όλους ενώ η συνέντευξη θα μαγνητοφωνείται και θα υπάρχει δικαίωμα ένστασης από συνυποψήφιους που θα μπορούν να παρακολουθούν τις συνεντεύξεις των συναδέλφων τους.

Οι θεματικές ενότητες

Οι συνεντεύξεις – σύμφωνα με την προεργασία που έχουν πραγματοποιήσει οι υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών – θα πραγματοποιούνται σε τρείς θεματικές ενότητες που θα περιλαμβάνουν ερωτήσεις επιχειρησιακής και επαγγελματικής δράσης, γνώσεις θεμάτων του φορέα διοίκησης καθώς και ερωτήσεις από τις οποίες θα μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για την ικανότητα διοίκησης. Θα κρίνονται οι διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις. Ο υποψήφιος θα βαθμολογείται σε ερωτήσεις που σχετίζονται, με τον στρατηγικό τρόπο σκέψης, τη διαχείριση ανθρώπων και πόρων (ηγεσία, κατανομή πόρων - ανάθεση έργων, επικοινωνία και πειθώ, διαχείριση συγκρούσεων, υποκίνηση και ανάπτυξη άλλων), τα αποτελέσματα (πρωτοβουλία και ανάπτυξη δεξιοτήτων, προγραμματισμός, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, συντονισμός και έλεγχος) και τηδιαχείριση αλλαγών (προσαρμοστικότητα και ευελιξία, διαχείριση κρίσεων, ανάληψη πρωτοβουλιών, δημιουργικότητα).

Μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης η αρμόδια επιτροπή θα πρέπει να αιτιολογεί την βαθμολογία σε κάθε υποψήφιο ενώ θα είναι υποχρεωτική η δημοσίευση των πρακτικών συνεδριάσεων επιλογής προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής από υποψήφιους που διαφωνούν με την βαθμολογία που έλαβαν. Σημαντικό ρόλο στην επιλογή προϊσταμένων θα διαδραματίσει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης που αναμένεται να αναλάβει την εκπαίδευση των αξιολογητών και την διαμόρφωση σεναρίων για τις συνεντεύξεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Μπαίνει σε λειτουργία το ΕΙΣΕΠ

Παράλληλα αναμένεται να διατηρηθεί η δομή επιλογής προϊσταμένων με την συμμετοχή του ΑΣΕΠ στο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙΣΕΠ) στο οποίο θα συμμετέχουν μέλη της ανεξάρτητης αρχής και στελέχη του δημόσιου τομέα εγνωσμένου κύρους και επιστημονικής κατάρτισης, όπως προβλεπόταν από τον νόμο Ραγκούση του 2011.

Το ΕΙΣΕΠ θα επιλέξει τους 83 γενικούς διευθυντές οι οποίοι με την σειρά τους θα συμμετέχουν στα Συμβούλια Επιλογής προϊσταμένων που θα δημιουργηθούν ανά περιφέρεια ή υπουργείο για την επιλογή των 383 διευθυντών και 1384 τμηματάρχων. Υποψήφιοι θα μπορούν να είναι υπάλληλοι που καλύπτουν τα κριτήρια της προκήρυξης στα οποία θα περιλαμβάνεται και η προϋπηρεσία: για παράδειγμα για τη θέση του γενικού διευθυντή θα μπορούν να συμμετέχουν όσοι κατέχουν βαθμό Α΄, έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση και έχουν διατελέσει 3 χρόνια γενικοί διευθυντές ή διευθυντές ή έχουν 18 χρόνια προϋπηρεσίας και έχουν διατελέσει ένα χρόνο διευθυντές.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

`
ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 14 Νοε 2020 | 14:24

Άδεια ειδικού σκοπού: Τι θα ισχύσει από Δευτέρα - Αναλυτικά η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας

Τι άδειες δικαιούνται οι γονείς παιδιών που φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 14 Νοε 2020 | 12:29

Θεοδωρικάκος: Άδειες και τηλεργασία για τους εργαζόμενους γονείς στο Δημόσιο - Τί θα ισχύσει από Δευτέρα

"Στηρίζουμε την οικογένεια με παιδιά, ώστε σε κάθε περίπτωση ο ένας γονιός να είναι σπίτι" τόνισε ο Τάκης θεοδωρικάκος.

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ 13 Νοε 2020 | 19:09

Αδεια ειδικού σκοπού: Τι ισχύει για τους γονείς στο Δημόσιο - Αναλυτικά η εγκύκλιος

Όλες οι προβλέψεις για ωράρια, τηλεργασία, άδειες γονέων και εξυπηρέτηση κοινού στο Δημόσιο εν μέσω κορονοϊού.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 09 Νοε 2020 | 11:40

Θεοδωρικάκος: Αυστηροί έλεγχοι στο Δημόσιο - Ειδικά αν δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα οι υπάλληλοι

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος προανήγγειλε αυστηρούς ελέγχους στο Δημόσιο.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 08 Νοε 2020 | 13:05

Τ. Θεοδωρικάκος: Πώς θα λειτουργήσει το δημόσιο - Πού απαιτείται φυσική παρουσία

Οι όροι λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και της αυτοδιοίκησης στην καραντίνα.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 06 Νοε 2020 | 11:47

Θεοδωρικάκος: Ετσι θα λειτουργεί το Δημόσιο στο lockdown- Αλλάζει το ωράριο των υπαλλήλων

Οπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, για την αποφυγή συνωστισμού θα υπάρχουν 3 διαφορετικά ωράρια για τους υπαλλήλους

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 03 Νοε 2020 | 17:43

Κορονοϊός: Νέα εγκύκλιος για τηλεργασία και λειτουργία του Δημοσίου - Οι αλλαγές για την εξυπηρέτηση του κοινού

Δυνατότητα τηλεργασίας των δημοσίων υπαλλήλων σε ποσοστό άνω του 50% στις περιοχές αυξημένου κινδύνου λόγω κορονοϊού.

ΤΕΡΑΣΤΙΑ Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 28 Νοε 2020 | 09:01

Ανάρπαστη η επιστρεπτέα προκαταβολή: Aναβάλλεται για τον Iανουάριο η 5η φάση - Ποιοι θα πάρουν το ένα δις ευρώ

Αρχές Δεκεμβρίου θα ολοκληρωθεί η καταβολή των χρημάτων για την επιστρεπτέα προκαταβολή του τέταρτου γύρου.

ΥΠΟΙΚ 27 Νοε 2020 | 18:52

Επιστρεπτέα προκαταβολή 4: Πιστώνονται σήμερα σε 97.662 δικαιούχων 410 εκατ. ευρώ

Μέχρι σήμερα, 364.244 επιχειρήσεις έχουν υποβάλει την αίτηση χορήγησης της ενίσχυσης

OΙ 4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 27 Νοε 2020 | 16:29

Επίδομα 800 ευρώ: Ποιοι θα λάβουν σήμερα την αποζημίωση ειδικού σκοπού

Καταβάλλονται η αποζημίωση ειδικού σκοπού και η οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας σε 328.360 δικαιούχους

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 Νοε 2020 | 12:38

Ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταβολή της νέας εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ

Η οικονομική ενίσχυση θα δοθεί σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους.

ΤΙ ΔΗΛΩΣΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 27 Νοε 2020 | 12:27

Ηλεκτρικό λεωφορείο στην Αθήνα: Δοκιμαστικό δρομολόγιο Παγκράτι - Κυψέλη για 2 μήνες - Δωρεάν για όλους [εικόνες]

Δοκιμαστική κυκλοφορία ηλεκτρικού λεωφορείου στη γραμμή 2 Παγκράτι - Κυψέλη στην Αθήνα. Επίσκεψη Καραμανλή στο ΡΟΥΦ.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 27 Νοε 2020 | 12:02

Προχωρά η επένδυση στο Ελληνικό: Κλείδωσε η συνεργασία Lamda - ΤΕΜΕΣ για 2 ξενοδοχεία αξίας 300 εκατ. ευρώ

Η συμφωνία LAMDA - ΤΕΜΕΣ προβλέπει την ανάπτυξη ενός μοναδικής αρχιτεκτονικής ξενοδοχείου πέντε αστέρων εντός του χώρου της Μαρίνας του Αγίου Κοσμά και ενός δεύτερου κατά μήκος του παραλιακού μετώπου.