ΣΕΒ: Το 55,4% του ελληνικού ΑΕΠ πάει στη λειτουργία του κράτους

Μέσω της φορολογίας οι έλληνες πληρώνουν το 55,4 του ΑΕΠ για την λειτουργία του κράτους όταν ο μέσος όρος δεν θα έπρεπε να ξεπερνάει το 44,5%.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
ΣΕΒ: Το 55,4% του ελληνικού ΑΕΠ πάει στη λειτουργία του κράτους

Μέσω της φορολογίας οι έλληνες δίνουν το 55,4 του ΑΕΠ για την λειτουργία του κράτους όταν με βάση το κατά κεφαλή εισόδημα ( που υποδηλώνει την ικανότητα της κοινωνίας να χρηματοδοτεί, μέσω της φορολογίας, τις δημόσιες δαπάνες) δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει το 44,5%.

Αυτό αναδεικνύει στην εβδομαδιαία έκθεσή του ο ΣΕΒ και προτείνει την ενεργότερη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα σε τομείς όπως η εκπαίδευση, υγεία, μεταφορές και επικοινωνίες, η έρευνα προτείνει ο ΣΕΒ, υποστηρίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα παρέχονται ποιοτικά δημόσια αγαθά, με την αποτελεσματικότητα που κατά τεκμήριο χαρακτηρίζει την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Συνδέσμου στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων, οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα ανέρχονταν το 2015 σε 55,4% του ΑΕΠ (έναντι 54,1% στην ΕΕ-28), ενώ με βάση το κατά κεφαλή εισόδημα, που υποδηλώνει την ικανότητα της κοινωνίας να χρηματοδοτεί, μέσω της φορολογίας, τις δημόσιες δαπάνες, δεν θα έπρεπε να υπερβαίνουν το 44% του ΑΕΠ.

«Μόνο η Δανία και η Φινλανδία έχουν μεγαλύτερες δημόσιες δαπάνες, αν και πολύ πιο αποτελεσματικές από την Ελλάδα» αναφέρει ο ΣΕΒ.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές του ΣΕΒ, σε μία συγκυρία όπου απαιτούνται πρόσθετα μέτρα 2% του ΑΕΠ ώστε να διασφαλισθεί πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα, και με δεδομένη την υπερφορολόγηση της οικονομίας, στις επιλογές των δαπανών που θα περικοπούν θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ποιες από αυτές συμβάλλουν στην ανάπτυξη, και συνεπώς δημιουργούν εισοδήματα στο μέλλον που μπορούν να συνεισφέρουν στα φορολογικά έσοδα.

Φοροδιαφυγή και κακή ποιότητα δημοσίων υπηρεσιών

Ένας από τους λόγους που οι πολίτες σήμερα στην ουσία αρνούνται, μέσω της φοροδιαφυγής, να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών π.χ. υγείας και εκπαίδευσης είναι η κακή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η μείωση της υπερφορολόγησης, ως αποτέλεσμα της μείωσης των δημοσίων δαπανών, θα μπορούσε να δημιουργήσει εισοδήματα, με τα οποία οι πολίτες θα ζητήσουν υπηρεσίες καλύτερης ποιότητας από ιδιώτες παρόχους. Το να διατηρούμε υψηλές τις δημόσιες δαπάνες (και υψηλή την φορολογία) και να περιμένουμε την αναβάθμιση των υπηρεσιών είναι αδιέξοδη πολιτική. Δεν υπάρχει κίνητρο στον δημόσιο τομέα να αναβαθμίσει την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει παρά μόνον εάν υπάρχει ανταγωνισμός για τις ίδιες υπηρεσίες από τον ιδιωτικό

«Την ίδια στιγμή, οι δαπάνες που είναι φιλικές προς την ανάπτυξη και μπορούν να αναλαμβάνονται και από τον ιδιωτικό τομέα, διαμορφώνονται στην Ελλάδα σε 12% του ΑΕΠ (έναντι 15% στην ΕΕ-28), με την εκπαίδευση να υπολείπεται 1 ποσοστιαία μονάδα και την υγεία 2,6 π.μ και τις δαπάνες για μεταφορές και επικοινωνίες και έρευνα και ανάπτυξη, να υπερβαίνουν 1,1 πμ και 0,1 πμ του ΑΕΠ, αντιστοίχως, τον μέσο όρο στην ΕΕ-28.

Τα χρήματα δηλαδή που ξοδεύονται να πιάνουν τόπο, να δημιουργείται αξία (value for money), και όχι απλώς να χρησιμοποιούνται για να προσληφθεί προσωπικό και να πληρώνονται μισθοί

Πέρα από τη σύνθεση των δημοσίων δαπανών, οι δαπάνες πρέπει να γίνονται μέσα από στοχευμένα προγράμματα ικανά να επιτύχουν τους σκοπούς της δημόσιας πολιτικής με το μικρότερο δυνατό κόστος, να είναι δηλαδή αποτελεσματικά. Τα χρήματα δηλαδή που ξοδεύονται να πιάνουν τόπο, να δημιουργείται αξία (value for money), και όχι απλώς να χρησιμοποιούνται για να προσληφθεί προσωπικό και να πληρώνονται μισθοί χωρίς, όμως, μεθόδους και συστήματα που μετασχηματίζουν τη δαπάνη που γίνεται σε κάποιο συγκεκριμένο και μετρήσιμο αποτέλεσμα τονίζει ο ΣΕΒ.

«Το να διατηρούμε υψηλές τις δημόσιες δαπάνες (και υψηλή την φορολογία) και να περιμένουμε την αναβάθμιση των υπηρεσιών, είναι αδιέξοδη πολιτική, αναφέρει ο ΣΕΒ και προσθέτει: «Η μείωση των δημοσίων δαπανών, με προτεραιότητα στους τομείς όπου υπάρχει σπατάλη, δηλαδή χρήση πόρων για δαπάνες χαμηλής αποδοτικότητας και σκοπιμότητας σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, μπορεί να αντισταθμισθεί από την δραστηριοποίηση του ιδιωτικού τομέα, με καλύτερους όρους εξυπηρέτησης των πολιτών και, κυρίως, με ανταποδοτικότητα. Η μείωση της υπερφορολόγησης, ως αποτέλεσμα της μείωσης των δημοσίων δαπανών, θα μπορούσε να δημιουργήσει εισοδήματα, με τα οποία οι πολίτες θα ζητήσουν υπηρεσίες καλύτερης ποιότητας από ιδιώτες παρόχους. Επιβάλλεται, λοιπόν, να επιτραπεί, πχ στα δημόσια σχολεία και νοσοκομεία, να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις τους ιδιώτες παρόχους».

Στο 1,095 εκατ. οι άνεργοι στις λίστες του ΟΑΕΔ το Φεβρουάριο

Αποτυπώνοντας όσα συμβαίνουν στην αγορά εργασίας ο ΣΕΒ αναφέρει ότι τον Φεβρουάριο ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων του ΟΑΕΔ έφτασε σε 1,095 εκατ αύξηση κατά 5.877 άτομα σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Ενώ οι άνεργοι που ψάχνουν δουλειά για περισσότερο από ένα χρόνο έφτασαν τις 503,4 χιλιάδες (από 500,4 χιλιάδες τον Ιανουάριο 2017 και 446,6 χιλιάδες το Φεβρουάριο 2016)

Αναλυτικά σύμφωνα με τον ΣΕΒ

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στον ΟΑΕΔ τον Φεβρουάριο του 2017 ανήλθε σε 1,095 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5.877 άτομα σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 14.802 άτομα σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2016 (Δ19). Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της αύξησης των ανέργων που αναζητούν εργασία σε 936 χιλ. (από 929 χιλ. τον Ιανουάριο 2017 και 894,6 χιλ. το Φεβρουάριο 2016) και, κυρίως, αυτών που αναζητούν εργασία για λιγότερους από 12 μήνες σε 432,7 χιλιάδες τον Φεβρουάριο 2017 (από 428,6 χιλιάδες τον Ιανουάριο 2017 και 445,9 χιλιάδες το Φεβρουάριο 2016). Σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2016 η μεγάλη άνοδος προκύπτει κυρίως από την αύξηση όσων αναζητούν εργασία για περισσότερους από 12 μήνες σε 503,4 χιλιάδες (από 500,4 χιλιάδες τον Ιανουάριο 2017 και 446,6 χιλιάδες το Φεβρουάριο 2016), με παράλληλη, αλλά μικρότερη, υποχώρηση όσων δεν αναζητούν εργασία (σε 159,8 χιλιάδες το Φεβρουάριο 2017 από 186,5 χιλιάδες το Φεβρουάριο 2016). Ωστόσο, από την έρευνα κενών θέσεων εργασίας της ΕΛΣΤΑΤ, κατά το Δ’ 3μηνο του 2016 προκύπτει αύξηση στον αριθμό των κενών θέσεων που θα καλυφθούν στο άμεσο μέλλον (επόμενο 3μηνο), καθώς ανήλθαν στις 6.315, έναντι 3.119 το Δ’ 3μηνο του 2015. Πάντως, σημειώνεται ότι ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας κατά το Δ’ 3μηνο του 2015 ήταν ο μικρότερος αριθμός κενών θέσεων Δ’ 3μήνου από το 2009 (Δ20). Δ18: Εξέλιξη ληξιπρόθεσμων οφειλών ιδιωτών προς το δημόσιο (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Ιαν. 2017) Δ19: Αριθμός εγγεγραμμένων στα μητρώα ΟΑΕΔ ανέργων (ΟΑΕΔ, Φεβ. 2017) Δ20: Αριθμός κενών θέσεων εργασίας που θα καλυφθούν στο άμεσο μέλλον (ΕΛΣΤΑΤ, Δ’ 3μηνο 2016) TEYXΟΣ 89 | 23 Μαρτίου 2017 | σελ. 13 ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ: Παράλληλα, σύμφωνα με τα τριμηνιαία στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό ανεργίας κατά το Δ’ 3μηνο του 2016 διαμορφώθηκε στο 23,6%, από 22,6% το προηγούμενο 3μηνο και 24,4% το Δ’ 3μηνο του 2015. Το σύνολο των απασχολούμενων περιορίστηκε σε 3,648 εκατ. άτομα από 3,736 εκατ. το προηγούμενο 3μηνο, ωστόσο σε σύγκριση με το αντίστοιχο 3μηνο του 2015 παρουσίασε αύξηση κατά +0,2%. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 1,123 εκατ. άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση +2,9% σε 3μηνιαίο επίπεδο, ενώ μειώθηκε κατά -4,3% σε ετήσιο επίπεδο. Το ποσοστό ανεργίας των νέων ηλικίας 15-24 ετών εμφανίζει μικρή υποχώρηση, αλλά παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο (45,2% από 49% το Δ’ 3μηνο του 2015). Με κριτήριο τη διάρκεια ανεργίας, η εξέλιξη του ποσοστού νέων ανέργων εμφανίζει πτωτική τάση, αντίθετα με τους μακροχρόνια άνεργους, το ποσοστό των οποίων παραμένει πάνω από το επίπεδο του 70% (Δ21). Τέλος, με κριτήριο το επίπεδο εκπαίδευσης, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους έχουν ολοκληρώσει μόνο μερικές τάξεις του δημοτικού (28,4%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (12,2%) και στους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (17,6%).

Διαβάστε εδώ το εβδομαδιαίο δελτίο του ΣΕΒ για την ελληνική οικονομία

Σύμφωνα με την ανάλυση του Συνδέσμου στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων, οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα ανέρχονταν το 2015 σε 55,4% του ΑΕΠ (έναντι 54,1% στην ΕΕ-28), ενώ με βάση το κατά κεφαλή εισόδημα, που υποδηλώνει την ικανότητα της κοινωνίας να χρηματοδοτεί, μέσω της φορολογίας, τις δημόσιες δαπάνες, δεν θα έπρεπε να υπερβαίνουν το 44% του ΑΕΠ.

«Μόνο η Δανία και η Φινλανδία έχουν μεγαλύτερες δημόσιες δαπάνες, αν και πολύ πιο αποτελεσματικές από την Ελλάδα» αναφέρει ο ΣΕΒ.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 29 Ιουλ 2020 | 17:38

Κορονοϊός - Εξελίξεις: Υποχρεωτικά με μάσκα όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι - Ολη η εγκύκλιος

Η χρήση μάσκας είναι πλέον υποχρεωτική για τους δημόσιους υπάλληλους που έρχονται σε επαφή με το κοινό λόγω κορονοϊού

ΣΤΟ 97,2% Η ΠΤΩΣΗ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΜΑΙΟ 21 Ιουλ 2020 | 12:23

"Βατερλό" στα έσοδα από τον Τουρισμό: Πτώση 78,5% στο 5μηνο Ιανουαρίου-Μαίου

Κατακόρυφη πτώση στα έσοδα από τον Τουρισμό λόγω της πανδημίας.

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΑΠΟΦΑΣΗ 16 Ιουλ 2020 | 14:00

Έρχονται προσλήψεις στο Δημόσιο: Πάνω από 5.300 το 2021 - Ποιες θέσεις αφορούν

"Σήμερα για πρώτη φορά κάνουμε πράξη τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων στην ελληνική δημόσια διοίκηση", δήλωσαν Θεοδωρικάκος - Σταϊκούρας.

ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 16 Ιουλ 2020 | 13:35

ΣΕΒ: Διπλάσιος ο μισθός των δημοσίων υπαλλήλων από αυτών στο Εμπόριο

Μεγάλες διαφορές στις αμοιβές των μισθωτών ανα κλάδο σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΒ

ΤΙ ΟΡΙΖΕΙ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15 Ιουλ 2020 | 17:49

Άρχισε η διαδικασία αξιολόγησης στο Δημόσιο - Το χρονοδιάγραμμα

Η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. Η έναρξη της είχε καθυστερήσει λόγω της πανδημίας

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 04 Αυγ 2020 | 19:49

ΑΑΔΕ: Σε χρόνο ρεκόρ οι επιστροφές φόρου - Έχουν καταβληθεί 40% περισσότερες από πέρυσι

Σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με πέρυσι είναι ο ρυθμός, με τον οποίο καταβάλλονται φέτος οι επιστροφές φόρου

ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 04 Αυγ 2020 | 13:03

Πρόγραμμα "ΓΕΦΥΡΑ": Ξεπέρασαν τις 6.000 οι αιτήσεις δανειοληπτών με το άνοιγμα της πλατφόρμας

Άγγιξαν τις 4.000 οι αιτήσεις δανειοληπτών που υποβλήθηκαν οριστικά κατά την 1η ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας για το πρόγραμμα "ΓΕΦΥΡΑ".

ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 04 Αυγ 2020 | 09:45

Τράπεζες: Αυτές οι συναλλαγές δεν θα γίνονται από σήμερα στα γκισέ λόγω κορονοϊού

Τι αλλάζει από σήμερα στις συναλλαγές με την τράπεζα λόγω της αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού.

"ΠΑΡΑΘΥΡΟ" ΚΑΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ 04 Αυγ 2020 | 09:15

Τα επτά "κλειδιά" για να πάρετε έως και 8.000 ευρώ επιδότηση για το στεγαστικό σας

H πλατφόρμα για το πρόγραμμα επιδότησης των στεγαστικών δανείων έχει ανοίξει από χθες Δευτέρα.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 03 Αυγ 2020 | 20:42

Επιτροπή Πισσαρίδη: Αυτό είναι το προσχέδιο με τις 14 δράσεις για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Όραμα και στόχοι για την Ελληνική Ανάπτυξη - Ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ 03 Αυγ 2020 | 20:02

ΟΑΕΔ: Oι οριστικοί πίνακες για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης 36.500 ανέργων

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από τον ΟΑΕΔ για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 03 Αυγ 2020 | 19:15

ΕΝΦΙΑ σε έξι δόσεις: Πότε ξεκινάμε να πληρώνουμε

Δείτε πότε πρέπει να πληρώσουμε την πρώτη από τις έξι δόσεις για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ