Στις διεθνείς αγορές οι ελληνικές τράπεζες - Τα οφέλη

Τα οφέλη για την πραγματική οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις χρηματοδοτήσεις.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Στις διεθνείς αγορές οι ελληνικές τράπεζες - Τα οφέλη

Ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα που επιβεβαιώνει την αλλαγή σελίδας για το τραπεζικό σύστημα μετά μια δεκαετή περίοδο μεγάλης κρίσης που επηρέασε καθοριστικά και το εγχώριο τραπεζικό σύστημα αποτελεί η απόλυτα επιτυχημένη έξοδος δύο ελληνικών τραπεζών, της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς, για άντληση κεφαλαίων στις διεθνείς αγορές μέσω της έκδοσης ομολόγων Tier ΙΙ. Ανοίγει έτσι διάπλατα ο δρόμος για όλες τις ελληνικές τράπεζες για μια συνεχή διαδικασία άντλησης κεφαλαίων από τις διεθνείς αγορές.

Το γεγονός όμως αυτό θα έχει και ουσιαστικές θετικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία, στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στην περαιτέρω αύξηση των χρηματοδοτήσεων. Διευρύνονται περαιτέρω οι δυνατότητες για χρηματοδότηση της ελληνικής υγιούς επιχειρηματικότητας, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες των επιχειρήσεων για την υλοποίηση περισσότερων και αποδοτικότερων νέων επενδύσεων, με ό,τι θετικό συνεπάγεται αυτό όχι μόνον για την διατήρηση αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης

Εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα και την ελληνική οικονομία

Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ/ΜΠΕ ο Παναγιώτης Καπόπουλος, επικεφαλής οικονομολόγος και διευθυντής Οικονομικών Μελετών και Ανάλυσης της Alpha Bank, η μεγάλη επιτυχία της πρόσφατης έκδοσης ομολόγου Tier ΙΙ δεκαετούς διάρκειας από την Alpha Bank έδωσε ένα ισχυρό θετικό μήνυμα στην αγορά και εύλογα ερμηνεύθηκε ως ψήφος εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στις μακροχρόνιες προοπτικές τόσο της τράπεζας όσο και της ελληνικής οικονομίας.

Είναι ενδεικτικό ότι η έκδοση είχε εξαιρετικά υψηλή ζήτηση -εκδήλωσαν ενδιαφέρον περισσότεροι από 340 επενδυτές, προσφέροντας κεφάλαια ύψους 5,1 δισ. ευρώ- αλλά και ότι καλύφθηκε, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, από επενδυτές μακροπρόθεσμου ορίζοντα, καθώς η κάλυψη από διαχειριστές κεφαλαίων και ασφαλιστικούς οργανισμούς υπερέβη το 60%. Επίσης, αξιοσημείωτη ήταν και η γεωγραφική διασπορά του επενδυτικού κοινού παγκοσμίως, καθώς ποσοστό 92% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς επενδυτές, με μεγαλύτερη τη συμμετοχή επενδυτών από την Ευρώπη (43%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (39%), ενώ σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε και από την Ασία (10%).

Η έκδοση-ορόσημο του ομολόγου Tier ΙΙ θωρακίζει την αξιοπιστία της Alpha Bank στην ελληνική και διεθνή αγορά και δίνει σημαντική ώθηση στην πορεία υλοποίησης του στρατηγικού της σχεδίου που ανακοινώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο. Και τούτο διότι συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής και τη διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίου της Τράπεζας, ενώ παράλληλα ενισχύει περαιτέρω τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά περίπου 105 μονάδες βάσης.

Όπως αναφέρει ο κ.Καπόπουλος, η ιδιαίτερα επιτυχής έκβαση της συναλλαγής της Alpha Bank, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση της απόδοσης του δεκαετούς ομολόγου της Ελληνικής Δημοκρατίας σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, δημιουργούν κλίμα αισιοδοξίας εντός και εκτός της Ελλάδας για τη μακροχρόνια δυναμική της ελληνικής οικονομίας, την αποτελεσματικότητα του τρέχοντος μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής και την οριστική αντιμετώπιση της πρόκλησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η χώρα εισέρχεται κατ' αυτόν τον τρόπο σε ένα περιβάλλον που ορίζεται από το εξής τρίπτυχο: πρώτον, μειωμένη αβεβαιότητα και επενδυτικοί κίνδυνοι, δεύτερον, υψηλότερη ρευστότητα, και τρίτον, αυξημένη ανταγωνιστικότητα.

Διευρύνονται οι δυνατότητες για χρηματοδότηση της ελληνικής υγιούς επιχειρηματικότητας

Η ευχερής άντληση κεφαλαίων από τις ελληνικές τράπεζες στις διεθνείς αγορές διευρύνει τις δυνατότητές τους να χρηματοδοτήσουν την υγιή επιχειρηματικότητα στηρίζοντας την αναδημιουργία του παραγωγικού ιστού της χώρας. Παράλληλα, εμπεδώνει ένα περιβάλλον φθίνουσας αβεβαιότητας η οποία, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων προσαρμογής, δύναται να την καταστήσει τα επόμενα χρόνια έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, με προφανή συνεπαγόμενα οφέλη για την απασχόληση και την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της οικονομίας, τονίζει ο κ. Καπόπουλος.

Η επιτυχής πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς αγορές δίνει τη δυνατότητα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να επιστρέψουν στον θεμελιώδη τους ρόλο, τη διοχέτευση των αποταμιευτικών πόρων της κοινωνίας στα πλέον αποδοτικά επενδυτικά σχέδια και τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας. Αυτό υλοποιείται μέσω της παρεχόμενης χρηματοδότησης σε κλάδους της ελληνικής οικονομίας που επιδεικνύουν ισχυρή επενδυτική δυναμική καθώς και σε επιχειρηματικές ιδέες με ευνοϊκές προοπτικές οι οποίες ενισχύουν τόσο τις υποδομές όσο και τις εξαγωγικές δυνάμεις της χώρας, προσθέτει ο επικεφαλής οικονομολόγος και διευθυντής Οικονομικών Μελετών και Ανάλυσης της Alpha Bank.

Από τη πλευρά της, η Χρυσάνθη Μπερμπάτη, IRO Τράπεζας Πειραιώς (επικεφαλής επενδυτικών σχέσεων της τράπεζας), αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η επιτυχής έκδοση του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας Πειραιώς ύψους 500 εκατ. ευρώ επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στη διοίκηση και την αναγνώριση του έργου που έχει πραγματοποιήσει στην κατεύθυνση της βελτίωσης των θεμελιωδών της Τράπεζας.

Η σημαντική πτώση του επιτοκίου αυτής της έκδοσης (5,50%) σε σχέση με το επιτόκιο της έκδοσης του Ιουνίου 2019 (9,75%), συνδέεται με τη μεγάλη βελτίωση της τιμολόγησης των ελληνικών assets, καθώς και με την πρόοδο που έχει γίνει για την εξυγίανση του ισολογισμού και την επαναφορά της κερδοφορίας της Τράπεζας.

Η ελληνική οικονομία έχει επανακτήσει την αξιοπιστία της στη διεθνή επενδυτική κοινότητα

Οι πρόσφατες επιτυχείς εκδόσεις ομολόγων, τόσο από την Ελληνική Δημοκρατία όσο και από το τραπεζικό και μη κλάδο, συνιστούν απόδειξη ότι η ελληνική οικονομία έχει επανακτήσει την αξιοπιστία της στη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Με την οικονομία σε αναπτυξιακή τροχιά και όλους τους μακροοικονομικούς δείκτες σε βελτίωση, το περιβάλλον είναι θετικό και υποστηρικτικό της προσπάθειάς μας, αναφέρει η κ. Μπερμπάτη, επισημαίνοντας ότι αναμένουμε ότι οι θετικές εξελίξεις θα επιταχύνουν την επανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας από διεθνούς οίκους αξιολόγησης, κάτι που θεωρούμε ότι θα ευνοήσει, τόσο τη δυνατότητα δανεισμού από τις διεθνείς αγορές, όσο και το αξιόχρεο της χώρας.

Πιο δυναμικά στην χρηματοδότηση της οικονομίας - 5 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία από την Τράπεζα Πειραιώς

Όσο αφορά στη σημασία που έχει για τους πελάτες τής Τράπεζας Πειραιώς η έκδοση των τίτλων Tier ΙΙ, θα πρέπει να σημειωθεί ότι καθώς, ενισχύει τα κεφάλαια της Τράπεζας κατά 110 μονάδες βάσης, της δίνει τη δυνατότητα να κινηθεί ακόμη πιο δυναμικά στην παροχή χρηματοδότησης στην ελληνική οικονομία, αναφέρει η επικεφαλής επενδυτικών σχέσεων της τράπεζας Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευτεί και στηρίζει σταθερά την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, χρηματοδοτώντας επιχειρήσεις και ιδιώτες. Το 2019, οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν στα 4,1 δισ. ευρώ, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας και για το 2020, ο στόχος για την χορήγηση νέων δανείων αναβαθμίζεται στα 5 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 4 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στις ελληνικές επιχειρήσεις που αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Πειραιώς θα προχωρήσει σε εμπροσθοβαρείς ενέργειες μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων της το 2020 και σε τιτλοποιήσεις ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ αξιοποιώντας το ελληνικό Σχέδιο Προστασίας Ενεργητικού «Ηρακλής», ένα εργαλείο που θα προσφέρει επιπλέον στήριξη στις ελληνικές τράπεζες, ώστε να επιταχυνθούν οι πρωτοβουλίες εξυγίανσης των ισολογισμών τους, αναφέρει η Χρυσάνθη Μπερμπάτη, τονίζοντας ότι ένα υγιές τραπεζικό σύστημα που θα καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες των επιχειρήσεων θα διευκολύνει την υλοποίηση περισσότερων και αποδοτικότερων νέων επενδύσεων.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ 08 Νοε 2021 | 06:53

Νέα μέτρα: Πώς γίνεται από σήμερα η είσοδος σε δημόσιες υπηρεσίες και τράπεζες

Για το δημόσιο προβλέπεται ότι η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 06 Νοε 2021 | 14:39

Τράπεζες: Πώς θα γίνεται η είσοδος στα καταστήματα από την Δευτέρα

Οι προϋποθέσεις πραγματοποίησης συναλλαγών στα τραπεζικά καταστήματα

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ 05 Νοε 2021 | 12:38

Στουρνάρας σε εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων: Χρειάζεται πιο αποτελεσματική διαχείριση του χρέους ιδιωτών

Ο Γιάννης Στουρνάρας σημείωσε πως είναι σημαντικό οι εταιρείες διαχείρισης να προσφέρουν βιώσιμες λύσεις σε δανειολήπτες.

ΠΟΛΛΕΣ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 04 Δεκ 2021 | 09:10

Μετάλλαξη Όμικρον: Φόβοι του ΔΝΤ για την ανάπτυξη - Εντοπίζεται σε όλο και μεγαλύτερο αριθμό χωρών

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εξετάζει το ενδεχόμενο να αναθεωρήσει τις προβλέψεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη, εξαιτάς της μετάλλαξης Όμικρον

ΤΡΙΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 03 Δεκ 2021 | 13:00

Lamda Development: Διαδικτυακή παρουσίαση του πρωτοποριακού Commercial Hub του Ελληνικού

Το Commercial Hub στο Ελληνικό είναι ένα νέο εμπορικό συγκρότημα που θα αναβαθμίσει την ποιότητα της ζωής μας.

ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 03 Δεκ 2021 | 12:31

Τυχερά παιχνίδια: Αλλάζει η νομοθεσία προστατεύοντας τους παίκτες

Πώς μια σειρά νέων νόμων για τα τυχερά παιχνίδια σε όλο τον κόσμο έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι παίζουν στο διαδίκτυο.

REAL ESTATE 03 Δεκ 2021 | 11:51

Οι δύο "ωρολογιακές βόμβες" στην αγορά ακινήτων

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν καθημερινά δεκάδες στελέχη της αγοράς real estate καθώς υπάρχει μεγάλη άνοδος άνω του 30% στις τιμές των υλικών κατασκευής.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ 03 Δεκ 2021 | 06:50

Ο αναλυτικός Οδηγός του νέου "Εξοικονομώ" - Μπόνους για τις μισθωμένες κατοικίες - Αναλυτικά τα κριτήρια και τα ποσοστά

Σήμερα ο αναλυτικός οδηγός του προγράμματος "Εξοικονομώ". Τα κριτήρια επιλογής και τα ποσά για κάθε κατηγορία.

ΕΤΟΙΜΗ ΑΠΟ ΤΟ 2022 02 Δεκ 2021 | 22:26

Η Amazon έρχεται στην Ελλάδα με μεγάλη επένδυση - Συνάντηση Μητσοτάκη με στελέχη του τεχνολογικού κολοσσού

Η Amazon, η πιο διαδεδομένη πλατφόρμα cloud στον κόσμο, περιλαμβάνει την Ελλάδα στον χάρτη των επενδύσεών της.

02 Δεκ 2021 | 17:01

"Just Go Zerο": Τα everest δίνουν "δεύτερη ζωή" στον καφέ που θα κατέληγε στα σκουπίδια

Αυτή η πρωτοβουλία θα μας κάνει να δούμε με άλλο μάτι τον καφέ που καταναλώνουμε καθημερινά.

ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC INNOVATION FORUM & AWARDS 2021 02 Δεκ 2021 | 13:50

ΝΒG Business Seeds: Βραβείο Gold ως η Καλύτερη Πρωτοβουλία Ενίσχυσης του Οικοσυστήματος

Βραβείο Gold στην ΝΒG Business Seeds ως η Καλύτερη Πρωτοβουλία Ενίσχυσης του Οικοσυστήματος από το Hellenic Innovation Forum & Awards 2021

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ COUNTRY MANAGER 02 Δεκ 2021 | 13:33

Σάρδη (Energean) : Η Ελλάδα μπορεί να εξασφαλίσει αέριο σε ανταγωνιστικές τιμές - Επενδύσεις 3 δισ. στην Ανατολική Μεσόγειο

H Κατερίνα Σάρδη αναφέρθηκε στις επενδύσεις ύψους 3 δισεκ. δολαρίων που έχει σε εξέλιξη η Energean στην Ανατολική Μεσόγειο.