Τα τέσσερα μέτρα του φορολογικού για τις ηλεκτρονικές πληρωμές

Tα τέσσερα μέτρα στο φορολογικό νομοσχέδιο ωθούν φορολογούμενους, επαγγελματίες και φυσικά πρόσωπα να κάνουν ολοένα και περισσότερες ηλεκτρονικές συναλλαγές

Τα τέσσερα μέτρα του φορολογικού για τις ηλεκτρονικές πληρωμές

Όλα με… κάρτα, όλα μέσω e-banking. Δεν είναι ένα αλλά τέσσερα τα μέτρα που συμπεριλαμβάνονται στο φορολογικό νομοσχέδιο και ωθούν τους φορολογούμενους, επαγγελματίες και φυσικά πρόσωπα να κάνουν ολοένα και περισσότερες ηλεκτρονικές συναλλαγές από την 1/1/2020. Εκτός του ότι θα πρέπει να πραγματοποιούμε ηλεκτρονικές πληρωμές που να αντιστοιχούν στο 30% του εισοδήματός μας –ενσωματώθηκαν διευκολύνσεις στο νομοσχέδιο για όσους έχουν δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς ή για όσους ξοδεύουν πάνω από το 60% του εισοδήματός τους για φόρους και δάνεια- το νομοσχέδιο προβλέπει:

Πρώτον ότι καμία επαγγελματική δαπάνη άνω των 300 ευρώ δεν θα αναγνωρίζεται αν η πληρωμή γίνεται με μετρητά. Δεύτερον ότι ειδικά τα ενοίκια των επαγγελματιών, δεν θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα παρά μόνο αν η καταβολή τους γίνεται ηλεκτρονικά. Και τρίτον ότι για να τύχει φορολογούμενος της έκπτωσης φόρου του 40% για την επισκευή του ακινήτου (ή την ενεργειακή θωράκισή του) θα πρέπει επίσης να πληρώσει ηλεκτρονικά. Με αυτά τα τέσσερα μέτρα, το υπουργείο Οικονομικών ευελπιστεί ότι θα στείλει το ύψος των ηλεκτρονικών πληρωμών πάνω από τα 43-44 δις. ευρώ σε ετήσια βάση ενισχύοντας αισθητά τα έσοδα από τον ΦΠΑ. Το «στοίχημα» πρέπει να αποφέρει επιπλέον έσοδα τουλάχιστον 550 εκατ. ευρώ για το 2020 αν και το μεγάλο κέρδος στο οποίο προσβλέπει η κυβέρνηση είναι η αλλαγή νοοτροπίας και η μετατροπή της πληρωμής με κάρτα σε «συνήθεια».

Από μόνη της, η μείωση του επιτρεπόμενου ορίου για συναλλαγές με μετρητά στον επιχειρηματικό κόσμο, συνιστά μεγάλη αλλαγή. Το όριο, από τα 500 ευρώ που ήταν τώρα, περιορίζεται στα 300 ευρώ ενώ το μέτρο θα τεθεί άμεσα σε ισχύ δηλαδή από 1/1/2020. Το νομοσχέδιο αναφέρει ότι δεν αναγνωρίζεται ως επαγγελματική «κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των τριακοσίων 300 ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών». Ειδικά δε σε ότι αφορά στην επαγγελματική δαπάνη των ενοικίων, θα ισχύσει ότι ακριβώς και με τους μισθούς: θα πρέπει όλα να γίνονται ηλεκτρονικά. Έτσι, δεν αναγνωρίζονται τα ενοίκια ως επαγγελματική δαπάνη εφόσον: «η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών»

Η έκπτωση φόρου για την επισκευή των ακινήτων θα φτάνει πράγματι στο 40%: «Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από 1.1.2020 μέχρι και 31.12.2022 για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων 4 ετών, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό 40% του ύψους τους, το φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, με ανώτατο όριο δαπάνης τις σαράντα οκτώ χιλιάδες (48.000) ευρώ». Δηλαδή, αν κάποιος δαπανά 10.000 ευρώ, θα κερδίζει 1000 ευρώ τον χρόνο για μια τετραετία. Ωστόσο: «Απαραίτητη προϋπόθεση για την μείωση του φόρου από το ποσό των δαπανών, αποτελεί η απόδειξή τους με νόμιμα παραστατικά και η εξόφλησή τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών και χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού».

Το e-30% και το πρόστιμο του 22%

H διάταξη που φέρνει την υποχρέωση όλων των πολιτών να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πληρωμές έως το 30% του εισοδήματός τους περιέχει δύο ευχάριστες «εκπλήξεις» για όσους βρίσκονται σε δύσκολη θέση είτε γιατί διαθέτουν μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους σε δάνεια και φόρους είτε γιατί τους έχουν μπλοκάρει τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Αναλυτικά το νέο πλαίσιο έχει ως εξής:

· Το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ορίζεται σε ποσοστό 30% του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία - συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα και μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) δαπανών. Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης

· Στον φορολογούμενο του οποίου έχει κατασχεθεί ο λογαριασμός, το όριο δαπανών περιορίζεται στις πέντε χιλιάδες ευρώ

Απαλλάσσονται της υποχρέωσης ηλεκτρονικών πληρωμών, δώδεκα κατηγορίες πολιτών που είναι οι εξής:
(i) Φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας τους.
(ii) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.
(iii) Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
(iv) Οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.
(v) Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή.
(vi) Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
(vii) Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
(viii) Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
(ix) Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
(x) Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
(xi) Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.
(xii) Οι φυλακισμένοι.

Σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες που αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται από το τριάντα τοις εκατό (30%) στο είκοσι τοις εκατό (20%).

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΠΛΗΣ ΔΟΣΗΣ 17 Σεπ 2020 | 08:01

ΕΝΦΙΑ: Στην... παράταση η προθεσμία πληρωμής της 1ης δόσης – Πότε θα έρθουν τα εκκαθαριστικά

Η τελική εκκαθάριση του φετινού ΕΝΦΙΑ δεν αναμένεται να γίνει τελικώς ούτε αυτό το Σαββατοκύριακο.

ΤΟ ΕΙΧΕ ΕΞΑΓΓΕΙΛΕΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 16 Σεπ 2020 | 22:45

ΕΝΦΙΑ: Κατατέθηκε η τροπολογία για την κατάργησή του σε 28 ακριτικά νησιά

Τέλος ο ΕΝΦΙΑ για όσους έχουν την κύρια κατοικία τους σε ακριτικά νησιά με πληθυσμό μικρότερο από 1.200 κατοίκους

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ 16 Σεπ 2020 | 07:44

Αποκάλυψη: Μηδενική εισφορά αλληλεγγύης για δύο χρόνια για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους

Πώς θα λειτουργήσει και ποιους θα ωφελήσει η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης από το 2021.

ΑΛΛΟ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΞΑΧΑΡΒΑΛΩΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕ 14 Σεπ 2020 | 16:56

Σταϊκούρας: Δημοσιονομική χαλάρωση λόγω κορονοϊού και το 2021

Η δημοσιονομική ευελιξία που ισχύει στην Ευρώπη λόγω κορονοϊού, θα συνεχίσει και το 2021 αποκάλυψε ο Χρήστος Σταϊκούρας

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 10 Σεπ 2020 | 07:58

Αύξηση των καθαρών μισθών φέρνει η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης - "Ψαλίδι" και στις ασφαλιστικές εισφορές

Η κυβέρνηση εξετάζει το σενάριο το ποσοστό μείωσης της εισφοράς να είναι "στοχευμένο" ώστε να ευνοηθούν περισσότερο οι πληγέντες από την πανδημία.

ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 09 Σεπ 2020 | 19:48

Μείωση ενοικίου για επιχειρήσεις και εργαζομένους που πλήττονται από τον κορονοϊό - Ποιους κλάδους αφορά

Το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με το νέο πλαίσιο της προαιρετικής μείωσης των ενοικίων

ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 03 Σεπ 2020 | 14:20

Κορονοϊός: Εκκενώθηκε το υπουργείο Οικονομικών - Λόγω της επίσκεψης του επενδυτή που διαγνώσθηκε θετικός

Εκκενώθηκε το κτίριο του ΥΠΟΙΚ στην οδό Νίκης, προκειμένου να γίνει απολύμανση στους χώρους έπειτα από τον εντοπισμό κρούσματος κορονοϊού σε επενδυτή.

Η ΛΙΣΤΑ 01 Σεπ 2020 | 08:05

Οι 7 υποχρεώσεις του Σεπτεμβρίου σε εφορία, δήμους, πολεοδομίες, τράπεζες: Αναλυτικά οι προθεσμίες

Σεπτέμβριος, ο μήνας "φωτιά" για σειρά πληρωμών μόλις ξεκίνησε - Όλες οι υποχρεώσεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 30 Αυγ 2020 | 08:47

Κορονοϊός: Υφεση ρεκόρ -16% το β' τρίμηνο λόγω καραντίνας - Οι δύο παράγοντες που περιορίζουν τη ζημιά

Η μείωση του 16% -εφόσον επιβεβαιωθεί- δεν θα είναι από τα χειρότερα νούμερα που θα έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη για το β’ τρίμηνο.

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 29 Αυγ 2020 | 15:51

Τι αλλάζει στις ανώνυμες προπληρωμένες κάρτες - Μπαίνει πλαφόν στις συναλλαγές

Το ανώτατο ποσό που αποθηκεύεται ηλεκτρονικά δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην Ελλάδα.

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 27 Αυγ 2020 | 19:33

O κώδικας για την τακτοποίηση χρεών ύψους 240 δισ. ευρώ σε δημόσιο και τράπεζες

Δόθηκε πριν από λίγο στη δημοσιότητα ο νέος πτωχευτικός κώδικας - Τι προβλέπει

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 27 Αυγ 2020 | 14:20

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές έλλειμμα 7,463 δισ. ευρώ στο επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου λόγω πανδημίας

Πρωτογενές έλλειμμα 7,463 δισ. ευρώ στο επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου στον προϋπολογισμό λόγω της πανδημίας.

ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ 25 Σεπ 2020 | 09:29

Η ώρα του ΕΝΦΙΑ: Αναρτώνται τα νέα εκκαθαριστικά - Ποιοι δικαιούνται εκπτώσεις και απαλλαγές [πίνακες]

Θα χρειαστούν κάποιες ώρες για να "ανέβουν" τα ειδοποιητήρια για το σύνολο των ιδιοκτητών ακινήτων.