Follow us

Ανησυχία από τα στοιχεία της ΕΚΠΟΙΖΩ: Ένα στα δύο νοικοκυριά κόβει από το φαγητό για να πληρώσει θέρμανση και ρεύμα

Ένα στα δύο νοικοκυριά έχει περιορίσει ακόμη και το ζεστό νερό για να πληρώσει τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού και θέρμανσης - Ανησυχητικά στοιχεία της ΕΚΠΟΙΖΩ.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Ηθοποιός εξοφλεί λογαριασμό ρεύματος θαυμάστριάς του!

Μεγάλο μερίδιο νοικοκυριών κινδυνεύουν από ενεργειακή φτώχεια, όπως προκύπτει από την έρευνα της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "REVERTER".

Ενδεικτικό της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές είναι το γεγονός πως το 47,5% των νοικοκυριών δήλωσε ότι δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει στις μηνιαίες δαπάνες, μόνο το 33,62% μπορεί να τα βγάλει πέρα με το τρέχον εισόδημα και το 10,5% ζει άνετα.

Προκειμένου δε να πληρώσει τα έξοδα ηλεκτρισμού και θέρμανσης τους τελευταίους 12 μήνες, ένα στα δύο νοικοκυριά έχει περικόψει τις δαπάνες φαγητού, περίπου ένα στα πέντε τις δαπάνες για φάρμακα, τέσσερα στα πέντε έχουν περιορίσει τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών και φωτισμού, ένα στα δύο τη χρήση ζεστού νερού, τρία στα τέσσερα τη θέρμανση του σπιτιού, τέσσερα στα πέντε νοικοκυριά έχουν περικόψει την ψυχαγωγία και τρία στα πέντε τις μετακινήσεις.

Διαβάστε Επίσης

Σχετικά με την ενεργειακή φτώχεια προέκυψαν τα εξής:

Περίπου τα μισά νοικοκυριά αναφέρουν ότι δεν μπορούν να διατηρήσουν τα σπίτια τους επαρκώς ζεστά ή δροσερά και το ένα πέμπτο των νοικοκυριών αναφέρει καθυστερήσεις στους λογαριασμούς ενέργειας, ενώ περίπου το 5% δηλώνει ότι έχει διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος/φυσικού αερίου τους τελευταίους 12 μήνες.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, περίπου το ένα τρίτο των νοικοκυριών αναφέρουν προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την ανεπαρκή θέρμανση ή/και την παρουσία υψηλής υγρασίας στο σπίτι (36,15%) και περίπου το 80% των νοικοκυριών έχουν περιορίσει τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, περισσότερο από το 75% τη χρήση θέρμανσης και περίπου το 50% τη χρήση ζεστού νερού για να μπορούν να πληρώσουν την ενέργεια τους τελευταίους 12 μήνες.

Ακόμη, περίπου το 36% των νοικοκυριών ξοδεύουν περισσότερο από το 10% του καθαρού εισοδήματός τους για τις ενεργειακές τους δαπάνες και το 67,23% δήλωσε ότι οι προμηθευτές ενέργειας δεν αντιμετωπίζουν τους καταναλωτές χαμηλού εισοδήματος με δίκαιο τρόπο και ιδιαίτερα τη διευκόλυνσή τους μέσω της δυνατότητας ρύθμισης οφειλών περισσότερων δόσεων.

Ασφαλιστικές εισφορές: Ποιοι κερδίζουν την πλήρη απαλλαγή

Στα συμπεράσματα της έρευνας επισημαίνονται τα εξής:

Σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρείται μία αρνητική τάση μεταξύ εισοδήματος και δαπανών, με επακόλουθο την απότομη πτώση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Υπάρχει σημαντικό ποσοστό κτιρίων πολύ χαμηλής ή χαμηλής ενεργειακής απόδοσης.

Μεγάλο μερίδιο νοικοκυριών κινδυνεύουν από ενεργειακή φτώχεια που θα μπορούσε να μετριαστεί μέσω των προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται με μεγαλύτερη επιδότηση στους ενεργειακά ευάλωτους, λιγότερη γραφειοκρατία και στοχευμένη ενημέρωση ως προς τα προγράμματα και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων ενεργειακών πόρων (πράσινη ενέργεια).

"Εν κατακλείδι, τα στοιχεία της έρευνας είναι ανησυχητικά, ενώ ισχύουν ακόμα τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης που έχει εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση" όπως σημειώνει η οργάνωση των καταναλωτών.

Για την καλύτερη αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων η ΕΚΠΟΙΖΩ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "REVERTER", γνωστοποίησε ότι θα λειτουργήσει στα γραφεία της, στις αρχές του επόμενου έτους, πιλοτικό γραφείο "υπηρεσιών μιας στάσης", στο οποίο τα ευάλωτα νοικοκυριά θα μπορούν να βρουν μία "στέγη" με σκοπό να εγγραφούν σε επιδοτούμενα προγράμματα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών τους, παρέχοντας ενημέρωση, καθοδήγηση, στήριξη και βοήθεια. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://energeiakistegi.gr/

ΡΕΥΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Τα ευρήματα της έρευνας

Πιο αναλυτικά από την έρευνα σχετικά με το κοινωνικοοικονομικό προφίλ προκύπτουν τα εξής:

Το 81% των νοικοκυριών περιελάμβαναν από δύο έως τέσσερα άτομα. Επιπλέον, περίπου το ένα πέμπτο των νοικοκυριών που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν τουλάχιστον ένα μέλος με αναπηρία ή μακροχρόνια ασθένεια και το 16,3% είχε τουλάχιστον ένα μέλος που ήταν μακροχρόνια άνεργος.

Όλα τα νοικοκυριά με καθαρό μηνιαίο εισόδημα κάτω των 680 ευρώ δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και περίπου το 75-80% των νοικοκυριών με εισόδημα μεταξύ 680 και 1.250 ευρώ δήλωσαν ότι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 50-60% για νοικοκυριά με εισόδημα μεταξύ 1.251 και 1.950 ευρώ.

Χαρακτηριστικά των κατοικιών και συστημάτων θέρμανσης

Περίπου το 40% των κατοικιών κατασκευάστηκαν πριν από το 1980 και στερούνται των βασικών προδιαγραφών μόνωσης. Επιπλέον, το 22,6% κατασκευάστηκε μεταξύ 1981 και 1995, το 23,4% κατασκευάστηκε μεταξύ 1996 και 2005 και το υπόλοιπο μετά το 2006. Το 71,42% δήλωσε ότι έχει ιδιόκτητη κατοικία και είναι αξιοσημείωτο ότι 31,9% αυτών έχουν δάνεια και υποθήκες.

Περίπου το 56% θερμαίνουν τα σπίτια τους χρησιμοποιώντας συστήματα κεντρικής θέρμανσης, όπου κυριαρχούν το πετρέλαιο θέρμανσης (41,1%) και το φυσικό αέριο (14,5%). Τα υπόλοιπα νοικοκυριά χρησιμοποιούν κυρίως συστήματα κλιματισμού (13,9%), ατομική θέρμανση με φυσικό αέριο (12,3%) και ηλεκτρικές συσκευές (4,6%). Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι 9 στους 10 από αυτούς που έχουν κεντρική θέρμανση με πετρέλαιο θέρμανσης και 8 στους 10 από αυτούς που έχουν κεντρική θέρμανση με φυσικό αέριο χρησιμοποιούν και συμπληρωματικά συστήματα θέρμανσης, κυρίως κλιματιστικά (46,09%) και ηλεκτρικές συσκευές (25,58%). Περίπου το 2,5% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι δεν θερμαίνει καθόλου την κατοικία του.

καλοριφερ

Κόστος ενέργειας

Περίπου το 20% των νοικοκυριών λειτουργεί το σύστημα θέρμανσης για λιγότερο από 2 ώρες την ημέρα ή καθόλου και το 35% από 2 έως 4 ώρες την ημέρα. Ως αποτέλεσμα, περισσότερα από τα μισά νοικοκυριά αναφέρουν θερμοκρασία εσωτερικού χώρου μικρότερη από τη θερμοκρασία δωματίου που συνιστά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), δηλαδή μεταξύ 18-21οC. Το συγκεκριμένο είναι ανησυχητικό γιατί το ποσοστό των νοικοκυριών που αναφέρουν προβλήματα υγείας λόγω ανεπαρκούς θέρμανσης, για θερμοκρασία σπιτιού μεταξύ 15-18οC είναι διπλάσιο από το αντίστοιχο ποσοστό για θερμοκρασία σπιτιού μεταξύ 18-21οC και το ποσοστό για θερμοκρασία σπιτιού κάτω από 15oC είναι περίπου τέσσερις φορές υψηλότερο.

Το μέσο συνολικό ενεργειακό κόστος ανά έτος είναι περίπου 1.900 ευρώ. Οι δαπάνες ενέργειας επηρεάζονται από το μέγεθος του σπιτιού, τον τύπο του συστήματος θέρμανσης και τα χαρακτηριστικά των νοικοκυριών (πχ, ενώ τα νοικοκυριά με άνεργους τείνουν να ξοδεύουν λιγότερα).

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας για τη χρονική περίοδο από τις 25 Μαΐου έως τις 30 Ιουνίου 2023. Το δείγμα ήταν τυχαίο και αποτελείται τόσο από τα μέλη της, όσο και από μη μέλη. Συνολικά συλλέχθηκαν 500 ερωτηματολόγια/απαντήσεις.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 21 Νοε 2023 | 10:16

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι χρεώσεις των προμηθευτών για τον Δεκέμβριο

Σταθερές ή χαμηλότερες χρεώσεις ανακοίνωσε η πλειονότητα των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για τον Δεκέμβριο 2023.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 19 Νοε 2023 | 15:31

Ποιο τιμολόγιο ρεύματος θα είναι φθηνότερο: Το μπλε, το πράσινο ή το κίτρινο - Οσα πρέπει να γνωρίζετε

Αναμένονται μεγάλες διαφορές στις χρεώσεις από είδος λογαριασμού σε άλλο είδος λογαριασμού αλλά και από εταιρεία σε εταιρεία.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 19 Νοε 2023 | 11:04

Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα καταβληθεί η πρώτη και πότε η δεύτερη δόση

Αρχίζει και κινείται η αγορά εν όψει του χειμώνα σε ό,τι αφορά τις παραγγελίες για πετρέλαιο θέρμανσης και καυσόξυλα.

16 Νοε 2023 | 15:16

Ariston: Καινοτόμες τεχνολογίες θέρμανσης για μεγαλύτερη οικονομία και προστασία του περιβάλλοντος

Με περισσότερα από 90 χρόνια εμπειρίας στην παραγωγή συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού χρήσης, το όραμα της Ariston είναι να παρέχει βιώσιμη άνεση σε όλους.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 15 Νοε 2023 | 12:31

Πώς θα αποφύγουμε την υπερχρέωση στα νέα τιμολόγια ρεύματος - Οδηγός επιβίωσης για τις νέες αλλαγές

Όπως έχει ξεκαθαρίσει το TheTOC, οι διαφορές στις χρεώσεις για την ίδια κατανάλωση θα είναι μεγάλες, οπότε απαιτούνται προσεκτικές επιλογές.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 14 Νοε 2023 | 08:51

Γιατί θέλουν προσοχή τα νέα πολύχρωμα τιμολόγια ρεύματος: Διαφορές έως και 60 ευρώ το μήνα

Για μια μέση κατανάλωση 400 κιλοβατωρών τον μήνα, θα δούμε ότι με τα πολύχρωμα τιμολόγια το κόστος θα μπορεί να παίζει από τα 80 ευρώ έως και τα 140 ευρώ.

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ 07 Νοε 2023 | 16:51
ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΕΝΟΙΚΙΑ 06 Νοε 2023 | 19:56

Δημοσκόπηση Αlco: 20,6% διαφορά η ΝΔ - Στο 13,5% ο ΣΥΡΙΖΑ του Κασσελάκη, μια ανάσα από τη δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ

Προβάδισμα 20,6 μονάδων διατηρεί η ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ σε δημοσκόπηση της Alco για την τηλεόραση του Alpha.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 03 Νοε 2023 | 14:04

Τι πρέπει να ξέρουμε για τα νέα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας - Διευκρινίσεις του υπουργείου Ενέργειας

Διευκρινίσεις και χρηστικές πληροφορίες για τα νέα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας που θα εφαρμοστούν από 1ης Ιανουαρίου δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 03 Νοε 2023 | 10:59

Σκυλακάκης: Από την 1η Ιανουαρίου η επιδότηση για όσους θερμαίνονται με ρεύμα - Τα 4 χρωματιστά τιμολόγια

Ο κ. Σκυλακάκης είπε πως από το συγκεκριμένο μέτρο θα ωφεληθούν 1,2 εκατ. καταναλωτές.

ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 03 Νοε 2023 | 10:42

Το δίλημμα με το επίδομα θέρμανσης για πετρέλαιο ή για ρεύμα - Αναλυτικά παραδείγματα για το τι συμφέρει

Κοινά είναι και τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Αυτό που αλλάζει είναι το ύψος του επιδόματος.

ΥΠΕΝ 02 Νοε 2023 | 13:18

Επίδομα θέρμανσης σε ενεργειακά ευάλωτους καταναλωτές- Ποιοι οφελούνται με έως και 480 ευρώ

Την έκτακτη ενίσχυση περίπου 1,2 εκατομμύρια ενεργειακά ευάλωτων καταναλωτών που χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα για να θερμαίνονται ανακοίνωσε ο υπουργός Ενέργειας, Θεόδωρος Σκυλακάκης.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ 01 Νοε 2023 | 07:38

Ηλεκτρικό Ρεύμα: Σε ισχύ από σήμερα το μειωμένο νυχτερινό τιμολόγιο

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα, 1η Νοεμβρίου το μειωμένο νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος, που αναμένεται να δώσει "ανάσα" σε χιλιάδες νοικοκυριά.