ΤτΕ: Προϋπόθεση η πολιτική και κοινωνική σταθερότητα

H Τράπεζα της Ελλάδος στην ενδιάμεση έκθεσή της ζητάει πολιτική και κοινωνική συναίνεση και προβλέπει ύφεση τουλάχιστον ως το α' 6μηνο του 2016.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
ΤτΕ: Προϋπόθεση η πολιτική και κοινωνική σταθερότητα

Τη «διαμόρφωση κλίματος πολιτικής σταθερότητας και συναίνεσης το οποίο θα επιτρέψει την απρόσκοπτη εφαρμογή των όρων της συμφωνίας και θα διευκολύνει τη διαπραγμάτευση για την ελάφρυνση του χρέους» θεωρεί ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας ως την απαραίτητη προϋπόθεση για να επιστρέψει η χώρα σε τροχιά ανάπτυξης.

Για το 2015 ο διοικητής της ΤτΕ προβλέπει «ελαφρά αρνητικό ρυτθμό ανάπτυξης» ενώ χαρακτηρίζει θετική την επιστροφή στην ανάπτυξη «από το δεύτερο εξάμηνο του 2016». Ο Γιάννης Στουρνάρας, κατέθεσε πριν από λίγο την Ενδιάμεση Έκθεση για την Νομισματική Πολιτική στον πρόεδρο της Βουλής.

Σε αυτήν γίνεται αρκετά περιγραφικός ως προς τις προϋποθέσεις για την επιστροφή στην ανάπτυξη. Τέτοιες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον διοικητή είναι:

· η διαμόρφωση κλίματος πολιτικής σταθερότητας και συναίνεσης «που είναι είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την επιστροφή στην οικονομική και χρηματοπιστωτική κανονικότητα».

· Η πλήρης αποκατάσταση κλίματος εμπιστοσύνης,

· η επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και των ιδιωτικοποιήσεων,

· η αξιοποίηση της ακίνητης κρατικής περιουσίας και

· η πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων

Αναφερόμενος στις τράπεζες, ο κ. Στουρνάρας υποστηρίζει ότι «η μεγάλη πρόκληση αλλά και ευκαιρία μετά την επιτυχή ανακεφαλαιοποίησή τους είναι η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η μείωσή τους στο επίπεδο των υπόλοιπων κρατών-μελών της ευρωζώνης». Προσθέτει ότι «Η αποκατάσταση της κανονικότητας και στο χρηματοπιστωτικό τομέα θα συμβάλει στην επιστροφή των καταθέσεων και στην άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, ο κ. Στουρνάρας περιγράφει τα επόμενα βήματα:

«Η αντιμετώπιση του υψηλού συσσωρευμένου αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων αποτελεί την πλέον σημαντική πρόκληση για το τραπεζικό σύστημα. Η ψήφιση στις 19 Νοεμβρίου του σχετικού νόμου από τη Βουλή που καθορίζει τους όρους για την προστασία από τους πλειστηριασμούς κύριας κατοικίας ανοίγει το δρόμο για τη διευθέτηση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των νοικοκυριών. Εντός των επόμενων δύο μηνών προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η θεσμοθέτηση πλαισίου αδειοδότησης και λειτουργίας εταιριών που θα παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, η ανάληψη δράσεων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των κοινών πιστούχων και η βελτίωση της διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια. Επίσης, έως τα τέλη Φεβρουαρίου του 2016, κατόπιν διαβούλευσης με τις τράπεζες και το ΤΧΣ, η Τράπεζα της Ελλάδος θα καθορίσει επιχειρησιακούς στόχους διευθέτησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ έως τα τέλη Μαρτίου 2016 θα αναθεωρήσει τον Κώδικα Δεοντολογίας, ορίζοντας κατευθυντήριες γραμμές αναδιάρθρωσης χρεών για ομάδες δανειοληπτών με βάση σαφή κριτήρια κατηγοριοποίησης δανειακών χαρτοφυλακίων.

Οι προϋποθέσεις για την επιστροφή στην ανάπτυξη:

― Η αντιμετώπιση του προβλήματος των μη υπηρετούμενων δανείων που θα πρέπει να ακολουθήσει αμέσως μετά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Η αντιμετώπιση αυτή όχι μόνο θα ελαφρύνει το βάρος για τους δανειολήπτες που θα συνεργαστούν, αλλά θα επιτρέψει και στις τράπεζες να απελευθερώσουν κεφάλαια τα οποία σήμερα είναι δεσμευμένα σε δάνεια που είναι απίθανο να αποπληρωθούν.

Ταχεία εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της ανταγωνιστικότητας.

― Δράσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που θα μειώσουν την ανεργία. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί, βραχυχρόνια, στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, σε στοχευμένα προγράμματα επανεκπαίδευσης και κυρίως σε μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα που θα εμπλουτίζουν τις δεξιότητες και θα διευρύνουν τις ευκαιρίες απασχόλησης.

Διατήρηση των πρωτογενών πλεονασμάτων, όπως προβλέπεται στη συμφωνία.

― Παράλληλες δράσεις για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του δημοσίου τομέα. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο εκσυγχρονισμός της φορολογικής διοίκησης, ο οποίος όχι μόνο θα περιορίσει τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά, αλλά και θα βελτιώσει τη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού.

― Ενίσχυση της ικανότητας του δημόσιου τομέα να εφαρμόσει τις διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτούνται, με τη βελτίωση και απλοποίηση του θεσμικού περιβάλλοντος.

― Η σημαντικότερη προϋπόθεση για να τεθούν οι βάσεις της διατηρήσιμης ανάπτυξης είναι η αύξηση των επενδύσεων, έτσι ώστε σύντομα το ποσοστό των επενδύσεων στο ΑΕΠ να προσεγγίσει τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ.

Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και η ταχεία προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων που έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία είναι τα ισχυρότερα μέσα όχι μόνο για την αναζωπύρωση της επενδυτικής δραστηριότητας και την επίτευξη διατηρήσιμων ρυθμών ανάπτυξης, αλλά και για την επίτευξη διατηρήσιμης δημοσιονομικής προσαρμογής αφού θα συμβάλουν και στην αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Κατ’ αρχάς οι ιδιωτικοποιήσεις, εφόσον συνοδευθούν από ισχυρή δέσμευση για μελλοντικές επενδύσεις (όπως στην περίπτωση των περιφερειακών αεροδρομίων), θα ενισχύσουν τη ροή επενδυτικών πόρων σε μια οικονομία όπου τα κεφάλαια σπανίζουν. Θα συμβάλουν έτσι στην αύξηση της συνολικής ζήτησης, με θετικά αποτελέσματα στο ΑΕΠ. Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και η απρόσκοπτη πορεία του προγράμματος των ιδιωτικοποιήσεων που έχει συμφωνηθεί συνιστούν ένα διπλό ισχυρό μήνυμα προς τις αγορές: πρώτον, ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι σταθερά προσηλωμένη στην εφαρμογή της συμφωνίας και, δεύτερον, ότι οι επενδυτές που συμμετέχουν είναι πεπεισμένοι ότι η πορεία της ελληνικής οικονομίας θα είναι ανοδική και οι επενδύσεις τους αποδοτικές. Με άλλα λόγια, η ταχεία πραγματοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων και η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας αφενός θα ενισχύσουν ποσοτικά την ανάκαμψη και αφετέρου θα είναι το αποφασιστικό βήμα που θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη. Αυτό με τη σειρά του θα βελτιώσει το επενδυτικό κλίμα και θα λειτουργήσει ως πόλος έλξεως πρόσθετων άμεσων ξένων επενδύσεων και εγχώριων επενδυτικών κεφαλαίων. Αν, πέραν των όσων προβλέπονται στη Συμφωνία, η πορεία αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας είναι ταχεία και αποτελεσματική, θα μπορούσε όχι μόνο να συμβάλει στην περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους, αλλά και να στηρίξει τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι ιδιωτικοποιήσεις που στηρίζονται στην αξιοποίηση της αδρανούς ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου έχουν μηδενικό εναλλακτικό κόστος ευκαιρίας και, επομένως, υψηλό αναπτυξιακό πολλαπλασιαστή.

Ο κ. Στουρνάρας ουσιαστικά χαρακτηρίζει επιζήμια για την ελληνική οικονομία, την κατάσταση που διαμορφώθηκε από το τέλος του 2014: «Εκτιμάται ότι η ανάκαμψη θα είχε εδραιωθεί και το συνολικό αποτέλεσμα για το 2015 και το 2016 θα ήταν θετικό (όπως είχε άλλωστε προβλεφθεί), αν δεν είχε μεσολαβήσει η έξαρση της αβεβαιότητας από τους τελευταίους μήνες του 2014. Στην περίοδο αυτή υπήρξαν δύο εκλογικές αναμετρήσεις, ένα δημοψήφισμα με οξείες αντιπαραθέσεις και μια μακρόσυρτη διαδικασία διαπραγματεύσεων με αντιφατικά μηνύματα. Η αβεβαιότητα, αλλά και οι επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία κορυφώθηκαν με την τραπεζική αργία και την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων».

Το διεθνές περιβάλλον εμφανίζεται ευνοϊκό, παρότι έχουν αυξηθεί οι κίνδυνοι

Η ταχεία υλοποίηση της συμφωνίας θα επιτρέψει στην Ελλάδα να επωφεληθεί από το ευνοϊκό διεθνές οικονομικό περιβάλλον και από τις πρωτοβουλίες της ΕΚΤ για ενίσχυση ρευστότητας. Ειδικότερα, η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να καταγράφει θετικούς, αλλά μέτριους, ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ οι προοπτικές εμφανίζονται μεν συνολικά θετικές αλλά με υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, ο οποίος συνδέεται κυρίως με τη σημαντική επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης στις αναδυόμενες οικονομίες και με γεωπολιτικούς κινδύνους.

Επιπλέον, ισχυρές αβεβαιότητες και κίνδυνοι προκύπτουν από δύο πρόσφατα μείζονα ζητήματα: Τα μεγάλα προσφυγικά ρεύματα που συρρέουν στην Ευρώπη ―κυρίως μέσω Ελλάδος― και η έξαρση της τρομοκρατίας με κορυφαίο γεγονός τις επιθέσεις στο Παρίσι. Η προσπάθεια αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων θα μπορούσε να επιφέρει αλλαγές που θα περιόριζαν την ελεύθερη κίνηση ατόμων και εμπορευμάτων. Αυτό θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία και στο επενδυτικό κλίμα. Στην Ελλάδα ειδικότερα, η συσσώρευση μεγάλων αριθμών προσφύγων θα θέσει σε δοκιμασία τις αντοχές της οικονομίας και της κοινωνίας.

Η ΕΚΤ έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για να αποσοβήσει τον αποπληθωρισμό και να ενισχύσει τη ρευστότητα στην ευρωζώνη

Για να αποτρέψει τον κίνδυνο ανάπτυξης συνθηκών αποπληθωρισμού στην ζώνη του ευρώ, το Ευρωσύστημα ακολουθεί επεκτατική νομισματική πολιτική. Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ που ελήφθη στις 3 Δεκεμβρίου 2015 το επιτόκιο στην πάγια διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων μειώνεται κατά 10 μονάδες βάσης με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί σε -30 μονάδες βάσης. Στην ίδια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε να παραταθεί επί εξάμηνο το διευρυμένο πρόγραμμα αγοράς τίτλων εκφρασμένων σε ευρώ το οποίο διεξάγεται από το Μάρτιο του 2015. Το πρόγραμμα αναμένεται πλέον να συνεχιστεί μέχρι το Μάρτιο του 2017 ή και αργότερα, έως ότου η τροχιά του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ ευθυγραμμιστεί με το μεσοπρόθεσμο στόχο της ενιαίας νομισματικής πολιτικής (πληθωρισμός κάτω αλλά πλησίον του 2%).

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος: http://www.bankofgreece.gr .

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΒΗΜΑ – ΒΗΜΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 19 Σεπ 2021 | 10:04

ΕΝΦΙΑ: Πότε έρχονται τα "ραβασάκια" – Μειωμένα τα νέα εκκαθαριστικά κατά 50% για 1.500.000 ιδιοκτήτες

Τον νέο λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ ετοιμάζεται να στείλει η ΑΑΔΕ σε 7,3 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων.

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 19 Σεπ 2021 | 09:50

Έκπτωση για όλους στο ηλεκτρικό ρεύμα - Aνεξάρτητα από ληξιπρόθεσμες οφειλές

Θα εξεταστεί η επέκταση του μέτρου και πέραν του 2021 αν συντρέχουν λόγοι

ΕΝΤΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 18 Σεπ 2021 | 18:06

Υπουργείο Εργασίας: Αυτά είναι τα νέα δικαιώματα των ντελιβεράδων, μετά τον σάλο με την e-food

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας περιγράφονται αναλυτικά τα νέα δικαιώματα των εργαζομένων στα ντελίβερι, μετά τα όλα όσα έγιναν με την e-food

ΚΟΙΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 18 Σεπ 2021 | 16:29

ΥΠΟΙΚ: Επέκταση της πλατφόρμας για τους πυρόπληκτους και απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ

Επεκτείνεται η πλατφόρμα για τους πυρόπληκτους. Πως θα χορηγηθούν οι απαλλαγές για τον ΕΝΦΙΑ.

ΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ 18 Σεπ 2021 | 16:05

Αυτές είναι οι δέκα πλουσιότερες οικογένειες του πλανήτη - Δείτε τη λίστα

Δείτε τις δέκα πλουσιότερες οικογένειες του πλανήτη.

ΜΕΙΖΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 18 Σεπ 2021 | 08:44

E-food: Πώς κατέστρεψε το brand name της με το λάθος μήνυμα - "Γκρεμίστηκε" η εφαρμογή μετά τον σάλο

Η E-food κατάφερε να συγκεντρώσει όλα τα πυρά πάνω της και να "γκρεμίσει" την βαθμολογία του app της εξαιτίας του περίφημου μηνύματος που έστειλε

ΧΑΜΟΣ ΣΤΟ TWITTER 17 Σεπ 2021 | 21:42

E-food: Έπεσε στο ένα αστέρι η αξιολόγηση της εφαρμογής - Θύελλα αντιδράσεων από τους χρήστες του διαδικτύου

Βροχή από αρνητικές κριτικές έριξαν την αξιολόγηση της εφαρμογής της e-food στο μόλις ένα αστεράκι

"Ο ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ"; 17 Σεπ 2021 | 16:25

Υπουργείο Εργασίας για την e-food: Δεν έχει καμία σχέση με τον νόμο Χατζηδάκη

Μετά τον σάλο με την e-food το υπουργείο Εργασίας τονίζει: Ο πρόσφατος νόμος ενισχύει τα εργασιακά δικαιώματα.

ΣΥΓΝΩΜΗ ΛΑΘΟΣ 17 Σεπ 2021 | 15:27

"Τα μαζεύει" η e-food μετά τον σάλο και τις οργισμένες αντιδράσεις: Εγινε λάθος συγνώμη, δεν αλλάζουν οι συμβάσεις των διανομέων

Τα μαζεύει η e-food μετά τον σάλο με το τελεσίγραφο που έστειλε για τις αλλαγές στις συμβάσεις των διανομέων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ 17 Σεπ 2021 | 13:46

Οικονομική έκρηξη στον τουρισμό: Αύξηση 230,3% τον Ιούλιο στον τζίρο των επιχειρήσεων

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι σημειώθηκε τεράστια αύξηση στον τζίρο των τουριστικών επιχειρήσεων.

"ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΛΑΒΕΙ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ" 17 Σεπ 2021 | 12:09

Γεωργιάδης: Μετά τα Χριστούγεννα η μείωση του πληθωρισμού - Παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης

Από τις γιορτές και μετά θα αρχίσει η αντίστροφη πορεία όλου αυτού του φαινομένου, σημείωσε μιλώντας για τις πληθωριστικές πιέσεις ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η PROP TECH ΕΤΑΙΡΕΙΑ PROSPERTY 17 Σεπ 2021 | 11:55

Δέκα επενδυτικά οικιστικά ακίνητα στην Αθήνα από 592 ευρώ το τετραγωνικό

Δέκα επενδυτικά οικιστικά ακίνητα - ευκαιρίες, με την τιμή τους να ξεκινά από τα 592 ευρώ ανά τετραγωνικό.