ΥΓΕΙΑ: Αποτελέσματα 1oυ εξαμήνου 2014

Ο συγκρίσιμος προσαρμοσμένος ενοποιημένος κύκλος εργασιών του α' εξαμήνου, ανήλθε σε €121,6 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 0,7% έναντι €120,7 εκατ. το α' εξάμηνο πέρυσι.

ugeia-apotelesmata-1ou-eksaminou-2014
SHARE THIS
0
SHARES

Ο συγκρίσιμος προσαρμοσμένος ενοποιημένος κύκλος εργασιών του πρώτου εξαμήνου του 2014, ανήλθε σε €121,6 εκ. σημειώνοντας αύξηση 0,7% έναντι €120,7 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2013. Ο ενοποιημένος δημοσιευμένος κύκλος εργασιών του πρώτου εξαμήνου του 2014, ανήλθε σε €115,1 εκ. έναντι €120,7 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013.

Τα συγκρίσιμα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για το πρώτο εξάμηνο του 2014 παρουσίασαν αύξηση κατά 6,6% και ανήλθαν στα €16,8 εκ.

Τα συγκρίσιμα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για το πρώτο εξάμηνο του 2014 παρουσίασαν αύξηση κατά 6,6% και ανήλθαν στα €16,8 εκ. έναντι κερδών €15,7 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013. Τα ενοποιημένα δημοσιευμένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του πρώτου εξαμήνου του 2014 ανήλθαν σε κέρδη ύψους €10,3 εκ. έναντι κερδών €15,7 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα συγκρίσιμα προσαρμοσμένα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε οριακές ζημιές ύψους -€ 0,06 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2014 έναντι ζημιών -€ 3,3 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013. Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασαν ζημιές -€5,6 εκ. έναντι ζημιών -€3,3 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του «Ομίλου ΥΓΕΙΑ» κα Ρίτα Σουβατζόγλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ κατά το 1ο εξάμηνο του 2014 εξακολουθεί επιτυχώς να επιδεικνύει αντοχές, παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα τόσο σε δημοσιονομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο του κλάδου Υγείας στον οποίο δραστηριοποιείται, παρουσιάζοντας σημαντική λειτουργική κερδοφορία.

Η ανθεκτικότητα των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου επιβεβαιώνει την επιτυχή διαχείριση της παρατεταμένης κρίσης και τις στοχευμένες ενέργειες της Διοίκησης αναδεικνύοντας τον κυρίαρχο ρόλο που κατέχει ο Όμιλος στον κλάδο παροχής υπηρεσιών υγείας.

Ο συγκρίσιμος προσαρμοσμένος ενοποιημένος κύκλος εργασιών του πρώτου εξαμήνου του 2014, ανήλθε σε €121,6 εκ. σημειώνοντας αύξηση 0,7% έναντι €120,7 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2013

Σ’ αυτήν την δύσκολη συγκυρία συνεχίζουμε έμπρακτα το κοινωνικό μας έργο με στοχευμένες και συντονισμένες δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας του κοινωνικού συνόλου και στην ανάπτυξη της κοινωνικής ευημερίας.

Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ εστιάζουμε και προσαρμόζουμε τον στρατηγικό σχεδιασμό μας, με γνώμονα την θωράκιση της επιχειρηματικής και οικονομικής ανάπτυξης του Ομίλου έχοντας ως αρωγούς τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Κατά το 1ο εξάμηνο του 2014, επικεντρωθήκαμε στην εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας, την μεγιστοποίηση των συνεργιών εντός του Ομίλου, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε να παραμείνουμε κεφαλαιακά ισχυροί, ανταποκρινόμενοι σε οποιαδήποτε πρόκληση. Απώτερη στόχευση αποτελεί η ενδυνάμωση της αξίας και το μακροπρόθεσμο συμφέρον των μετόχων και όλων των συμμετεχόντων.

Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ σταθερή μας προτεραιότητα είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες των νοσοκομείων μας, να παραμείνουν εφάμιλλες της υψηλότερης παγκοσμίως ποιότητας, διατηρώντας τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ σε υψηλή θέση αναγνωρισιμότητας διεθνώς. Παράλληλα εξετάζουμε κάθε επενδυτική ευκαιρία που προκύπτει και μπορεί να συνεισφέρει στην πραγματοποίηση του οράματός μας.

Αρωγός στην επίτευξη του στόχου μας παραμένει ο βασικός μας μέτοχος, η ‘MARFIN INVESTMENT GROUP’».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ακολούθησε το theTOC.gr στο Facebook