Follow us

Αλλαγή πορείας για μια Ευρώπη με μέλλον

Η Ε.Ε. χρειάζεται επανεκκίνηση χωρίς τα βαρίδια του παρελθόντος.

Αλλαγή πορείας για μια Ευρώπη με μέλλον

Οι Ευρωεκλογές γίνονται σε μια περίοδο, όπου σε ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της Ευρώπης εδραιώνεται η πεποίθηση, ότι η πολιτική που ακολουθείται για την αντιμετώπιση της κρίσης είναι αδιέξοδη και οι φορείς αυτής της πολιτικής είναι κατώτεροι των περιστάσεων. Έτσι οι πολίτες, μέσα στην απελπισία τους, είτε διότι είναι άνεργοι, είτε διότι απειλούνται με την ανεργία, ακόμη επειδή βλέπουν ότι παρά τις πολύχρονες κρατήσεις τα ασφαλιστικά τους ταμεία αδυνατούν να τους προσφέρουν την εγγύηση, ότι θα έχουν ένα ασφαλές και ήρεμο πέρας του εργασιακού τους βίου, ψάχνουν απεγνωσμένα για διέξοδο.

Ο ευρωσκεπτικισμός διογκώνεται και τείνει να απειλήσει την ίδια την υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ο ευρωσκεπτικισμός διογκώνεται και τείνει να απειλήσει την ίδια την υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιτίας της στροφής ενός σημαντικού τμήματος των λαών προς την ακροδεξιά που αποτελεί πλέον μια νέα μορφή πνευματικού λούμπεν προλεταριάτου. Σε πρόσφατη έρευνα του γαλλικού ινστιτούτου Ifop που διενεργήθηκε ταυτόχρονα σε τέσσερις χώρες, το 45% των Ιταλών, το 44% των Γερμανών, το 43% των Γάλλων και το 37% των Ισπανών, θεωρούν ότι η Ευρώπη είναι κάτι «κακό» για τους λαούς.

Δύο είναι τα προβλήματα, τα οποία αποτελούν και το υπόβαθρο πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε η όλη δυσαρέσκεια. Η επικράτηση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών στη λειτουργία της Ένωσης, όπου σημαντικές αποφάσεις για το παρόν και το μέλλον των πολιτών, λαμβάνονται πρακτικά χωρίς την αναγκαία δημοκρατική νομιμοποίηση και δεύτερον η σοβούσα κρίση του τραπεζικού συστήματος, η οποία μετά από επτά χρόνια συνεχίζει να απειλεί, ότι με προσπάθειες και θυσίες 60 ετών χτίστηκε, στη βάση μιας στέρεης κοινής πορείας των λαών της Ευρώπης.

Για να μην οδηγηθούμε σε νέα αδιέξοδα και τελικά στη διάλυση, είναι αναγκαίες σημαντικές αλλαγές τόσο σε επίπεδο θεσμών, όπως και πολιτικών. Αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να αποτελέσουν μια εναλλακτική πρόταση στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο που εφαρμόζεται.

Για να μην οδηγηθούμε σε νέα αδιέξοδα και τελικά στη διάλυση, είναι αναγκαίες σημαντικές αλλαγές τόσο σε επίπεδο θεσμών, όπως και πολιτικών.

Η αντιμετώπιση της κρίσης και η σταθεροποίηση του Ευρώ, περνά, μετά από τα λάθη που έγιναν κατά την εισαγωγή του, μέσα από μια ισχυροποίηση των ευρωπαϊκών δομών. Η πρόταση για έξοδο των αδύναμων χωρών από το ευρώ ή ακόμη η διάλυση της Ευρωζώνης, δεν δίνει διέξοδο ούτε στα προβλήματα μεμονωμένων χωρών από την κρίση, ούτε και αποτελεί την προοδευτική επιλογή απέναντι στους εκφραστές του νεοφιλελευθερισμού. Αντίθετα, επειδή ένα εθνικό νόμισμα από μόνο του δεν λύνει κανένα πρόβλημα, η μόνη επιλογή πρέπει να είναι εκείνη εντός του Ευρώ.

Η εμπειρία από τη διαχείριση της κρίσης έδειξε, ότι τόσο η διάγνωση, όσο και η θεραπεία με τις πολιτικές σκληρής λιτότητας που επιβλήθηκαν στις χώρες κυρίως του Νότου, στηρίχθηκε σε λάθος υπόθεση. Ότι δηλαδή, αιτία της κρίσης ήταν μόνο η αλόγιστη συμπεριφορά των τοπικών κυβερνήσεων, ενώ το πρόβλημα στη βάση του ήταν αποτέλεσμα συστημικών λαθών, που έγιναν κατά την οργάνωση της αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης.

Για τη διευκόλυνση του υπολοίπου χρέους και ως ένδειξη αλληλεγγύης, επιβάλλεται η εισαγωγή των Ευρωομολόγων...

Η εναλλακτική πρόταση για την Ευρώπη θα πρέπει να καλύψει όλα τα θεσμικά κενά που ανοίγουν την όρεξη των αγορών κάθε τόσο και κερδοσκοπούν σε βάρος ολόκληρων κρατών θέτοντάς τα σε κίνδυνο. Στόχος θα πρέπει να είναι μια ευρωπαϊκή εγγύηση των κρατικών ομολόγων, τουλάχιστον μέχρι του ποσού του κριτηρίου του Μάαστριχτ που είναι 60% επί του ΑΕΠ. Για τη διευκόλυνση του υπολοίπου χρέους και ως ένδειξη αλληλεγγύης, επιβάλλεται η εισαγωγή των Ευρωομολόγων, ώστε να διευκολυνθούν οι χώρες που πληρώνουν σήμερα υψηλά επιτόκια.

Για να επανακτήσει η Ευρώπη τον έλεγχο της κατάστασης απέναντι στην υπερδύναμη των χρηματοπιστωτικών αγορών, θα πρέπει να προχωρήσει σε θεσμική εμβάθυνση της δημοσιονομικής, της οικονομικής αλλά και της κοινωνικής της πολιτικής. Είναι αυτονόητο, ότι η κοινή εγγύηση των χρεών προϋποθέτει και τον κοινό έλεγχο των εθνικών προϋπολογισμών. Ο περιορισμός όμως της εθνικής κυριαρχίας μπορεί να γίνει αποδεκτός από τους λαούς, όταν ταυτόχρονα δημιουργηθεί και ένα περιβάλλον κοινωνικής και υγειονομικής ασφάλειας, κάτι που σήμερα είναι ζητούμενο.

Χρειαζόμαστε μια πολιτική δικαιότερης κατανομής των πόρων που να κατατείνει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των πολιτών, αλλά και των ιδίων των κρατών μελών.

Χρειαζόμαστε μια πολιτική δικαιότερης κατανομής των πόρων που να κατατείνει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των πολιτών, αλλά και των ιδίων των κρατών μελών. Έτσι, θα γίνει πράξη η μετατροπή της Ευρώπης από γραφειοκρατικό οργανισμό σε δημοκρατία των πολιτών. Αργά ή γρήγορα θα συνειδητοποιήσουν οι πάντες ότι, ενωμένη Ευρώπη χωρίς μεταβιβαστικές πληρωμές από τις πλούσιες προς τις φτωχότερες χώρες δεν είναι δυνατό να επιβιώσει.

Σ’αυτή τη διαδικασία ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου είναι καθοριστικός. Όταν οι πολιτικοί, στο πλαίσιο της Ευρωζώνης, λαμβάνουν αποφάσεις, που έχουν αναδιανεμητικό χαρακτήρα στο εσωτερικό των χωρών, θα πρέπει και οι πολίτες μέσω του Ευρωκοινοβουλίου, να έχουν τη δυνατότητα να παράσχουν τη νομοθετική νομιμοποίηση ή απόρριψη των αποφάσεων αυτών. Στην κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει να ετοιμάζεται και το έδαφος μιας πολιτικής ένωσης, στο πλαίσιο της οποίας κοινά δικαιώματα αλλά και κοινές υποχρεώσεις θα είναι αυτονόητα.

Όσο τα κράτη και ιδίως οι ισχυρές χώρες δεν ξεκαθαρίζουν τις προθέσεις τους και προσπαθούν με μέτρα που θεραπεύουν συμπτώματα (δημοσιονομική προσαρμογή) ή ημίμετρα τύπου Τραπεζικής Ένωσης, όπου η κοινή εγγύηση των καταθέσεων παραπέμφθηκε για το μέλλον, υπονομεύουν την κοινή πορεία των λαών της Ευρώπης. Εγκλωβισμένοι σε μια μειωτική αντίληψη πρόσκαιρων συμφερόντων, αδυνατούν να αντιληφθούν την ανάγκη οικοδόμησης μιας ειρηνικής, δημοκρατικής και ευημερούσας Ευρώπης.

Η Ευρώπη χρειάζεται μια καινούργια αρχή. Για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να απαλλαγεί από τα βαρίδια του παρελθόντος.

Η Ευρώπη χρειάζεται μια καινούργια αρχή. Για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να απαλλαγεί από τα βαρίδια του παρελθόντος. Θα πρέπει να τελειώνει με το πρόβλημα του χρέους των μικρών χωρών, όπως η Ελλάδα, που απειλούν κάθε τόσο τη συνοχή της, και να δημιουργήσει στέρεους θεσμούς, χωρίς ελλείψεις και αντιφάσεις, που να αντέχουν στο χρόνο. Χρειάζεται συνεπώς μια αντίληψη για την Ευρώπη διαφορετική από εκείνη που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια από τους νέο- και παλαιοφιλελεύθερους πολιτικούς που κυριαρχούν.

Ο Χαράλαμπος Γκότσης είναι Καθηγητής Οικονομικών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 17 Μαϊ 2023 | 14:45

Ευρωεκλογές 2024: Πότε θα διεξαχθούν στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες μέλη- Εκλεισε η ημερομηνία

Πότε θα διεξαχθούν οι ευρωεκλογές στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ 12 Μαϊ 2023 | 18:49

Γαλλία: Θανατηφόρα νόσος για τα βοοειδή εντοπίστηκε στη νότια Ευρώπη- Προέρχεται από σκνίπα

Η εξάπλωσή του είναι άμεση συνέπεια της κλιματικής αλλαγής που επιτρέπει στις σκνίπες να επιβιώνουν στις ευρωπαϊκές περιοχές.

09 Μαϊ 2023 | 08:34

Η Ευρώπη ένα βήμα μπροστά

Παρά τα επιμέρους λάθη και τις παραλείψεις, η Ευρώπη διανύει εδώ και κάποιες δεκαετίες μια περίοδο ειρηνική, δημοκρατική, με περισσότερες ευκαιρίες και καλύτερες συνθήκες για τους λαούς της.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 05 Μαϊ 2023 | 18:29

Εγκώμια Handelsblatt για Μητσοτάκη: Πάει σε εκλογές με στέρεα δημοσιονομικά - Προηγείται 5 μονάδες του Τσίπρα

Η Ελλάδα μείωσε τον δείκτη του χρέους της κατά 23,3% το 2022, γράφει η εφημερίδα , επισημαίνοντας ότι πρόκειται για την καλύτερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ 05 Μαϊ 2023 | 13:04

Αυτές είναι οι μεγαλύτερες μαζικές ένοπλες επιθέσεις στην Ευρώπη: Από το Μπατακλάν μέχρι τη Σερβία

Το Reuters παρουσιάζει τις μεγαλύτερες μαζικές ένοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες, αφήνοντας πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες.

27 Μαϊ 2023 | 09:31

Οι αντιρρήσεις των συντρόφων με mail παρακαλώ

Από την αρχή της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα στην Κ.Ε., είχα την υποψία ότι θα ρίξει την ευθύνη σε άλλους για την ήττα και η δήθεν αποδοχή της ευθύνης του θα ήταν προσχηματική.

24 Μαϊ 2023 | 07:58

Γιατί έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις;

Όταν φθάνουν στα χέρια τους τα πρώτα ακατέργαστα στοιχεία, βλέπουν με έκπληξη και εκείνοι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 20%. Μαζεύονται να το συζητήσουν. Η πρόβλεψη μοιάζει παρακινδυνευμένη και διστάζουν.

23 Μαϊ 2023 | 10:14

Το δίλημμα είναι ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ

Οι πολίτες του προοδευτικού χώρου στις εκλογές της 25ης Ιουνίου θα κληθούν ουσιαστικά να επιλέξουν ακριβώς αυτό.

Ο ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟ THETOC 22 Μαϊ 2023 | 10:20

Ενας πειρασμός για τον καθένα

Σε μια χώρα όπου η συνεργασία θα ήταν καθημερινό πολιτικό βίωμα και δεν θα χρησίμευε ως σημαία ευκαιρίας, σήμερα θα είχαμε μια παντοδύναμη κυβέρνηση 187 εδρών.

ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 22 Μαϊ 2023 | 08:39

Κυριάκο, χαμηλά την μπάλα...

Το εκλογικό αποτέλεσμα προεξοφλεί για δεύτερη τετραετία αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

FAKE NEWS 21 Μαϊ 2023 | 10:53

Το γκάλοπ των πολυεθνικών και τα ψηφοδέλτια

Τι γνωρίζουμε ήδη για τις εκλογές και θα επιβεβαιώσουμε με το αποτέλεσμα

19 Μαϊ 2023 | 09:19

Τι να προσέξετε την Κυριακή το βράδυ...

Οι εκλογές εκτός από την ανάδειξη της εκάστοτε κυβέρνησης χρησιμεύουν για τη νομιμοποίηση και ως εκ τούτου την ευρείας αποδοχή της ισχύος της.

18 Μαϊ 2023 | 15:51

Ερντογάν: Γάτα Κωνσταντινούπολης

Γνώριζε ότι διακυβεύονται πολλά, το πολιτικό ζώο ήταν σε άσχημη θέση. Με μια βαριά εκλογική ήττα, η φυλακή ίσως ήταν το καλό σενάριο