Στο ευρωπαϊκό φρενοκομείο

Η πανδημία θα μπορούσε εύκολα να σημαίνει την πλήρη καταστροφή, ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας.

Πέτρος Λάζος
ΓΡΑΦΕΙ: ΠΕΤΡΟς ΛΑΖΟς
Πέτρος Λάζος

Μία από τις σημαντικότερες συνέπειες της πανδημίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η αναστολή ισχύος μιας από τις θεμελιώδεις Συνθήκες, του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Εάν οι εταίροι δεν είχαν συμφωνήσει σε αυτή την αναστολή, οι περισσότερες χώρες και θα αντιμετώπιζαν πολύ χειρότερα απ’ ό,τι συνέβη στην πραγματικότητα την πανδημία και δεν θα τηρούσαν τους δημοσιονομικούς κανόνες. Ενώ για κάποιες χώρες με προβληματικότερες του μέσου όρου οικονομίες, η πανδημία θα μπορούσε εύκολα να σημαίνει την πλήρη καταστροφή. Ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας (ξεκάθαρα μεταξύ των προβληματικότερων οικονομιών της ΕΕ), να κάνει την περίοδο των Μνημονίων να μοιάζει με μια μεγάλη γιορτή... αφθονίας!

Καμία ανεπτυγμένη χώρα δεν μπορεί να λειτουργήσει παραγωγικά και αποτελεσματικά, χωρίς σοβαρούς δημοσιονομικούς κανόνες. Οπότε η αναστολή του Συμφώνου είναι αδύνατον να διαρκέσει πολύ. Ειδικά στην Ενωμένη Ευρώπη, που αποτελεί μία ένωση χωρών στηριγμένη πρώτιστα στα κοινά οικονομικά συμφέροντα.

Η κουβέντα για την επαναφορά των κανόνων, έχει ήδη ξεκινήσει! Και δεν αφορά μόνο τον ακριβή χρόνο στον οποίο θα γίνει αυτή η επαναφορά, χωρίς περαιτέρω αλλαγές σε όρους και απαιτήσεις. Η κατάσταση που διαφαίνεται πως θα αφήσει η πανδημία την ευρωπαϊκή οικονομία, δεν επιτρέπει σκέψεις για πρωτογενή πλεονάσματα του 3%, πολύ δε περισσότερο για λόγο χρέους προς Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν κάτω από το 60%. Ειδικά στις χώρες της Ευρωζώνης, με τον μέσο όρο να ξεπερνά το 100% (100,5 στο Α’ τρίμηνο του 2021) κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με οικονομική αυτοκτονία.

Πέραν της πανδημίας όμως, υπάρχουν και άλλοι σοβαροί λόγοι για τους οποίους έχει κριθεί απαραίτητη η αναμόρφωση των κανόνων πριν να τεθούν σε ισχύ ξανά. Π.χ. οι επενδύσεις που είναι αναγκαίο να γίνουν, ώστε να επιτευχθούν οι ευρωπαϊκοί στόχοι αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, απαιτούν κεφάλαια και δαπάνες που είναι πρακτικά αδύνατον να βρεθούν, εάν διατηρηθεί το ισχύον πλαίσιο.

Μέχρι εδώ, όλα καλά. Οι πάντες συμφωνούν πως πρέπει να γίνουν προσαρμογές. Είναι το μόνο σημείο όπου δεν υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των 27. Από εκεί και πέρα όμως, υπάρχει χάος.

Οι "πλεονασματικές" (sic) χώρες ζητούν άμεση επαναφορά σε "βιώσιμα μεγέθη", οι "ελλειμματικές" θέλουν να επιβάλλουν πολύ μεγαλύτερη του λογικού, χαλαρότητα, το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (European Fiscal Board - EFB, ανεξάρτητο σώμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αντίστοιχο του Ελληνικού Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων της Βουλής) θεωρεί ότι πρέπει να θεσπισθούν διαφορετικά όρια για κάθε χώρα, ενώ ο γνωστός μας και μη εξαιρετέος Klaus Regling του ESM, θεωρεί το όριο του 60% ξεπερασμένο και μη ρεαλιστικό και προτείνει αύξηση του για όλους, άλλοι (αναμεσά τους και η Ελλάδα) προτείνουν να επεκταθεί η λίστα με τις δαπάνες που εξαιρούνται δεν θα λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του χρέους και των πρωτογενών πλεονασμάτων (λες και αυτές δεν θα πληρώνονται με χρήματα του προϋπολογισμού) και πάει λέγοντας.

Μία από τις σημαντικότερες συνέπειες της πανδημίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η αναστολή ισχύος μιας από τις θεμελιώδεις Συνθήκες, του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Εάν οι εταίροι δεν είχαν συμφωνήσει σε αυτή την αναστολή, οι περισσότερες χώρες και θα αντιμετώπιζαν πολύ χειρότερα απ’ ό,τι συνέβη στην πραγματικότητα την πανδημία και δεν θα τηρούσαν τους δημοσιονομικούς κανόνες. Ενώ για κάποιες χώρες με προβληματικότερες του μέσου όρου οικονομίες, η πανδημία θα μπορούσε εύκολα να σημαίνει την πλήρη καταστροφή. Ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας (ξεκάθαρα μεταξύ των προβληματικότερων οικονομιών της ΕΕ), να κάνει την περίοδο των Μνημονίων να μοιάζει με μια μεγάλη γιορτή... αφθονίας!

Καμία ανεπτυγμένη χώρα δεν μπορεί να λειτουργήσει παραγωγικά και αποτελεσματικά, χωρίς σοβαρούς δημοσιονομικούς κανόνες. Οπότε η αναστολή του Συμφώνου είναι αδύνατον να διαρκέσει πολύ. Ειδικά στην Ενωμένη Ευρώπη, που αποτελεί μία ένωση χωρών στηριγμένη πρώτιστα στα κοινά οικονομικά συμφέροντα.

Η κουβέντα για την επαναφορά των κανόνων, έχει ήδη ξεκινήσει! Και δεν αφορά μόνο τον ακριβή χρόνο στον οποίο θα γίνει αυτή η επαναφορά, χωρίς περαιτέρω αλλαγές σε όρους και απαιτήσεις. Η κατάσταση που διαφαίνεται πως θα αφήσει η πανδημία την ευρωπαϊκή οικονομία, δεν επιτρέπει σκέψεις για πρωτογενή πλεονάσματα του 3%, πολύ δε περισσότερο για λόγο χρέους προς Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν κάτω από το 60%. Ειδικά στις χώρες της Ευρωζώνης, με τον μέσο όρο να ξεπερνά το 100% (100,5 στο Α’ τρίμηνο του 2021) κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με οικονομική αυτοκτονία.

Πέραν της πανδημίας όμως, υπάρχουν και άλλοι σοβαροί λόγοι για τους οποίους έχει κριθεί απαραίτητη η αναμόρφωση των κανόνων πριν να τεθούν σε ισχύ ξανά. Π.χ. οι επενδύσεις που είναι αναγκαίο να γίνουν, ώστε να επιτευχθούν οι ευρωπαϊκοί στόχοι αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, απαιτούν κεφάλαια και δαπάνες που είναι πρακτικά αδύνατον να βρεθούν, εάν διατηρηθεί το ισχύον πλαίσιο.

Μέχρι εδώ, όλα καλά. Οι πάντες συμφωνούν πως πρέπει να γίνουν προσαρμογές. Είναι το μόνο σημείο όπου δεν υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των 27. Από εκεί και πέρα όμως, υπάρχει χάος.

Οι "πλεονασματικές" (sic) χώρες ζητούν άμεση επαναφορά σε "βιώσιμα μεγέθη", οι "ελλειμματικές" θέλουν να επιβάλλουν πολύ μεγαλύτερη του λογικού, χαλαρότητα, το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (European Fiscal Board - EFB, ανεξάρτητο σώμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αντίστοιχο του Ελληνικού Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων της Βουλής) θεωρεί ότι πρέπει να θεσπισθούν διαφορετικά όρια για κάθε χώρα, ενώ ο γνωστός μας και μη εξαιρετέος Klaus Regling του ESM, θεωρεί το όριο του 60% ξεπερασμένο και μη ρεαλιστικό και προτείνει αύξηση του για όλους, άλλοι (αναμεσά τους και η Ελλάδα) προτείνουν να επεκταθεί η λίστα με τις δαπάνες που εξαιρούνται δεν θα λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του χρέους και των πρωτογενών πλεονασμάτων (λες και αυτές δεν θα πληρώνονται με χρήματα του προϋπολογισμού) και πάει λέγοντας.

Πηγή: Capital.gr

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤ 29 Νοε 2021 | 06:57

Λαγκάρντ: Η ευρωζώνη είναι καλύτερα εξοπλισμένη για να αντιμετωπίσει ένα νέο κύμα της πανδημίας

"Η κρίση μας δίδαξε ότι αυτός ο ιός δεν γνωρίζει σύνορα", τονίζει η Κριστίν Λαγκάρντ.

29 Νοε 2021 | 06:53

Το 2021 από την αρχή

Όταν χώρες με ισχυρά συστήματα υγείας, όπως η Γερμανία, αναγκάζονται να στέλνουν ασθενείς "Covid-19" στο εξωτερικό λόγω πληρότητας των Μονάδων Εντατικής ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί πως η κατάσταση έχει ξεφύγει πάλι...

ΠΡΟΕΤΡΕΠΑΝ ΣΤΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 26 Νοε 2021 | 12:25

Fake news αρνητών: Στον εισαγγελέα δύο δικογραφίες σε βάρος 20 ατόμων

Ταυτοποιήθηκαν οι διαχειριστές των επίμαχων προφίλ και ομάδων κοινωνικής δικτύωσης, που είχαν αναρτήσει fake news για την πανδημία.

ΤΙ ΕΓΡΑΨΕ Η ΟΥΡΣΟΥΛΑ ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΙΕΝ 26 Νοε 2021 | 10:03

Μετάλλαξη Μποτσουάνα: Φρένο της ΕΕ στις αεροπορικές αφίξεις από τη νότια Αφρική - Κρούσμα και στο Ισραήλ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στόχο να σταματήσει τα αεροπορικά ταξίδια από τη νότια περιοχή της Αφρικής.

ΟΣΑ ΕΙΠΕ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 26 Νοε 2021 | 09:57

Κεραμέως: Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για κλείσιμο σχολείων - Λύση είναι τα πάρα πολλά τεστ

Η Νίκη Κεραμέως διαψεύδει κατηγορηματικά τις φήμες για κλείσιμο των σχολείων.

ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 26 Νοε 2021 | 07:18

Χανς-Γκερτ Πέτερινγκ: Η Ελλάδα υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο και της αξίζει η αλληλεγγύη ολόκληρης της ΕΕ

"Η Ελλάδα ως κράτος μέλος της ΕΕ αξίζει κάθε αλληλεγγύη, όταν έχει προβλήματα με γειτονικές χώρες, όπως η Τουρκία", τόνισε ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 25 Νοε 2021 | 18:05

Κορονοϊός: Πέθαναν 64 άτομα κάτω των 60 χωρίς υποκείμενα νοσήματα από τον Σεπτέμβριο

Σαρώνει το τέταρτο κύμα του κορονοϊού - 4.500 άνθρωποι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της χώρας.

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ 25 Νοε 2021 | 15:22

Η Ευρώπη "έσπασε το φράγμα" του 1.5 εκατομμύριου νεκρών από τον κορονοϊό

Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών από την πανδημία είναι δύο με τρεις φορές υψηλότερος

ΤΙ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΙ 25 Νοε 2021 | 11:39

Νέα περιοριστικά μέτρα ζητούν οι ειδικοί - "Όχι" σε lockdown, μόνη λύση οι εμβολιασμοί, λέει η κυβέρνηση

"Όχι" σε lockdown λέει η κυβέρνηση. Eκκλήσεις των ειδικών για τήρηση των μέτρων και μαζικούς εμβολιασμούς. Κρίσιμη η κατάσταση στα νοσοκομεία.

ΜΕ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 25 Νοε 2021 | 11:27

Bloomberg: Πρόταση της ΕΕ να λήγει στους εννέα μήνες το πιστοποιητικό εμβολιασμών για τα ταξίδια

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Bloomberg, ο εμβολιασμός με τρίτη αναμνηστική δόση θα απαιτείται μετά την παρέλευση των εννέα μηνών από τον αρχικό πλήρη εμβολιασμό.

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 25 Νοε 2021 | 08:30

Καθηγητής Πρασσάς: Κρίσιμη η κατάσταση στην Ελλάδα με την πανδημία - Πρέπει να πειστούν οι ανεμβολίαστοι

"Οι πανδημίες τελειώνουν όταν παύσουν να απειλούνται με κατάρρευση τα δημόσια συστήματα υγείας", είπε ο Διδάκτωρ Μοριακής Βιολογίας του Πανεπιστημίου του Τορόντο.

ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ 24 Νοε 2021 | 14:40

Δραματική προειδοποίηση ECDC για τον κορονοϊό στις χώρες της ΕΕ: Πάρτε επειγόντως μέτρα πριν είναι αργά

Να ληφθούν μέτρα κατεπειγόντως από τα κράτη της ΕΕ κατά της πανδημίας ζητά το ECDC.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 24 Νοε 2021 | 07:22

Οι δέκα δύσκολες μέρες που θα κρίνουν το lockdown στους ανεμβολίαστους - Μάχη για να αντέξει το σύστημα υγείας

Στο Μαξίμου ξεκαθαρίζουν πως τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν υπάρχει καμία σκέψη για επιπρόσθετα μέτρα. Πρώτος στόχος η θωράκιση των νοσοκομείων.