Άρθρο Τσίπρα για την ανάκαμψη της οικονομίας - Οι προτάσεις για το ιδιωτικό χρέος και την ανασυγκρότηση

Ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας στο άρθρο του που δημοσιεύεται στην έκδοση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM

Απαιτούνται γενναίες αποφάσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τονίζει μεταξύ άλλων ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας στο άρθρο του που δημοσιεύεται στην έκδοση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με τίτλο "Trade With Greece 2021".

Ολόκληρο το άρθρο:

Η πανδημία είναι ο καταλύτης που έχει αναδείξει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τις παράλληλες - πολλαπλές κρίσεις που βιώνουμε. Η κλιματική κρίση, οι προκλήσεις της ψηφιακής μετάβασης, η κατάσταση της οικονομίας, οι διευρυμένες κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες, η κρίση της δημοκρατίας και οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις συνθέτουν το σκηνικό της δεκαετίας που έρχεται. Η σκέψη μας και η δράση μας πρέπει λοιπόν να απαντά σε αυτές τις προκλήσεις. Εδραιωμένες αντιλήψεις δεκαετιών πρέπει να αναθεωρηθούν.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία είναι εξαιρετικά σοβαρές. Απαιτούνται λοιπόν γενναίες αποφάσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απαιτείται καταρχήν η ριζική αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και η μετατροπή του σε Σύμφωνο Σύγκλισης και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η ρήτρα διαφυγής από τους ισχύοντες δημοσιονομικούς κανόνες πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον για το 2022 και να μην αρθεί ούτε το 2023 αν δεν συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις (σε σχέση με το ΑΕΠ κάθε χώρας, το ποσοστό ανεργίας κλπ). Αυτό θα επιτρέψει στις εθνικές οικονομίες να συνεχίζουν να στηρίζουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά για όσο χρειάζεται.

Επιπλέον πρέπει να προωθήσουμε μια μόνιμη ενίσχυση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού στη λογική του μηχανισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, δηλαδή ανάληψη χρέους από την Ε. Επιτροπή, διάθεση των πόρων αυτών για επενδύσεις και αποπληρωμή του χρέους από νέες πηγές εσόδων της Ε.Ε.

Η συζήτηση στην Ευρώπη έχει ξεκινήσει.

Οι προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για την Ελλάδα

Σε εθνικό επίπεδο:

Η ελληνική οικονομία χρειάζεται αλλαγές και ρήξεις που θα απελευθερώσουν παραγωγικές δυνάμεις. Η ανάπτυξη να στηριχθεί στο καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, στην ευελιξία της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, στην ενίσχυση της καινοτομίας και της έρευνας, στη στροφή στην παραγωγική - μεταποιητική δραστηριότητα υψηλής προστιθέμενης αξίας, στις προοπτικές που ανοίγονται από την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην ενίσχυση της τοπικότητας, στις θεσμικές τομές σε χωρικό σχεδιασμό, φορολογικό σύστημα και δημόσια διοίκηση.

Στο πλαίσιο αυτό προτεραιότητα αποτελούν δράσεις όπως:

• Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας δεκάδων χιλιάδων νέων επιστημόνων στον ιδιωτικό τομέα,

• Χρηματοδότηση της τεχνολογικής και ψηφιακής αναβάθμισης ΜμΕ,

• Σύνδεση έρευνας και καινοτομίας με το επιχειρείν στη λογική των προγραμμάτων που υλοποιήσαμε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

• Συντονισμός των χρηματοδοτικών εργαλείων, αλλά και των φορολογικών και άλλων κινήτρων ώστε να ενισχυθούν από το κράτος παραγωγικές ιδιωτικές επενδύσεις σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας ιδίως στον τομέα της μεταποίησης, της βιομηχανίας και των νέων τεχνολογιών

• Μετασχηματισμός του κράτους με μια λογική ριζικής ανανέωσης και αναβάθμισης της ικανότητάς να ασκεί ρυθμιστικό στρατηγικό ρόλο ως οδηγός αναπτυξιακής διαδικασίας

• Ουσιαστική απλοποίηση και ψηφιοποίηση διοικητικών και αδειοδοτικών διαδικασιών για την αναβάθμιση δημόσιων υπηρεσιών

• Ολοκλήρωση του χωρικού και χωροταξικού σχεδιασμού του κτηματολογίου και των δασικών χαρτών για την προώθηση επενδύσεων με ασφάλεια δικαίου.

• Προώθηση της συμμετοχής νοικοκυριών και ΜμΕ στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων και θεσμικών διευκολύνσεων

Αυτά αφορούν την επόμενη φάση της ανάκαμψης. Πριν από αυτό όμως χρειάζεται να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα από τον περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας εξαιτίας της πανδημίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Να ενισχυθούν τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων, εργαζομένων και νοικοκυριών και να διατηρηθούν μέχρι την πλήρη ομαλοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας.

Προτεραιότητα να δοθεί στην δημόσια επιδότηση της εργασίας για αρκετό ακόμα διάστημα προκειμένου να μην εκτοξευτεί η ανεργία, αλλά και για λόγους στήριξης και επιβίωσης των επιχειρήσεων που καλούνται να διατηρήσουν τα επίπεδα απασχόλησης σε συνθήκες μείωσης του τζίρου τους.

Να αυξηθούν και να διατηρηθούν τα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας. Τα προγράμματα μη επιστρεπτέας ενίσχυσης που πρέπει να στοχεύουν στο σύνολο των πληττόμενων ΜμΕ.

Αν δεν αντιμετωπιστεί το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους που συσσωρεύεται στην πανδημία, θα υπονομευθεί η προοπτική ανάκαμψης. Να υπάρξει ρύθμιση αυτού του χρέους στη λογική του πλαισίου που νομοθετήθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με επιμήκυνση πληρωμών, διαγραφή προσαυξήσεων, διαγραφή ακόμα και μεγάλου μέρους κεφαλαίου. Το χρέος που ρυθμίζεται με αυτόν τον τρόπο αφορά το δημόσιο.

Οι τράπεζες να εξετάσουν διάφορες λύσεις, όπως πάγωμα υποχρεώσεων και επιμηκύνσεις. Το κράτος μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, θα πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μέρος του ρίσκου δανειοδότησης των τραπεζών (πχ με αύξηση του ποσοστού δημόσιας εγγύησης), ώστε να εξασφαλίσει καλύτερους όρους δανεισμού για μεγαλύτερο εύρος ωφελούμενων επιχειρήσεων.

Παράλληλα πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα δημόσιες επενδύσεις σε Υγεία, Παιδεία, Πρόνοια που έχουν θετική επίπτωση στο ΑΕΠ και δημιουργούν κοινωνικό και οικονομικό κεφάλαιο που θα ωφελήσει μεσομακροπρόθεσμα την οικονομία και την κοινωνία.

Προφανώς το παραγωγικό μοντέλο πρέπει να αλλάξει στην κατεύθυνση που προτείνεται παραπάνω. Ωστόσο αυτή η διαδικασία απαιτεί χρόνο, προετοιμασία και επιμονή. Και το κυριότερο προϋποθέτει στήριξη κατά τη φάση της μετάβασης ώστε αυτή να είναι κοινωνικά δίκαιη. Η αλλαγή πρέπει να συντελεστεί σταδιακά δίνοντας χρόνο και ευκαιρίες ώστε να προσαρμοστούν οι υπάρχουσες επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι και να εισέλθουν βαθμιαία στην αναπτυξιακή διαδικασία νέοι δυναμικοί οικονομικοί φορείς. Η παραγωγική ανασυγκρότηση δεν μπορεί να συντελεστεί με δίκαιο τρόπο σε συνθήκες ακραίας ύφεσης και καταστροφής παραγωγικών δυνάμεων όπως άλλωστε έχουν δείξει οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές στην πρόσφατη ιστορία της χώρας μας τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ 17 Μαϊ 2021 | 13:58

Η ανάλυση Καμμένου για το Μεσανατολικό με όρους... Survivor: Η Ελλάδα στους "μπλε" - Η Τουρκία στους "κόκκινους"

Η γεωπολιτική είναι σαν το Survivor, τόνισε ο Πάνος Καμμένος στην τοποθέτησή του για το Μεσανατολικό ζήτημα.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 14 Μαϊ 2021 | 22:22

Συγχαρητήρια Τσίπρα σε Πετρούνια: Είμαστε ευγνώμονες για τις χαρές που μας έχεις δώσει

Αλέξης Τσίπρας και Λευτέρης Πετρούνιας συζήτησαν για τα προβλήματα των αθλητών.

ΣΤΟ ΛΟΜΠΙ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 14 Μαϊ 2021 | 16:22

Ειρωνείες της Αυγής για τη φωτογραφία του Αδωνι Γεωργιάδη με τον Ζόραν Ζάεφ

Ειρωνικά σχόλια του ΣΥΡΙΖΑ και της Αυγής για τη…"ρεαλιστική προσέγγιση" του Μακεδονικού από τον υπουργό Ανάπτυξης Αδωνι Γεωργιάδη

"ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ" 14 Μαϊ 2021 | 14:09

Τσίπρας - Ζάεφ: Όσοι μας κατηγορούσαν, αντιλαμβάνονται τώρα τη σημασία της Συμφωνίας των Πρεσπών

Για ιστορική συμφωνία της οποίας τη σημασία αντιλαμβάνονται όλοι τώρα έκανε λόγο ο Αλέξης Τσίπρας στη συνάντησή του με τον Ζόραν Ζάεφ.

14 Μαϊ 2021 | 08:29

Τίποτα δεν είναι "τζάμπα", ειδικά τα εμβόλια...

Κανείς δεν αντιλέγει πως μια πανδημία αποτελεί μια έκτακτη συνθήκη και στις έκτακτες καταστάσεις χρειάζονται έκτακτες αποφάσεις.

ΝΕΑ ΚΟΝΤΡΑ 13 Μαϊ 2021 | 19:31

Υπ. Υγείας σε Τσίπρα: Τα μονοκλωνικά αντισώματα δεν συστήνονται από τον ΠΟΥ

Η κριτική Τσίπρα στην κυβέρνηση για τις θεραπείες κατά του κορονοϊού και η απάντηση του Υπουργείου Υγείας.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ 13 Μαϊ 2021 | 13:59

Παρέμβαση Τσίπρα στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: "Η αγωνία για την επόμενη μέρα γίνεται κυρίαρχη"

Συζήτηση του Αλέξη Τσίπρα με το δημοσιογράφο της Καθημερινής Πέτρο Παπακωνσταντίνου, στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

ΠΟΛΛΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 12 Μαϊ 2021 | 17:37

Το άρθρο του Θάνου Τζήμερου που άναψε φωτιές: Από το εδώλιο στην ψειρού χωρίς άδειες και... κάμερες παντού

Φωτιές έχει ανάψει το άρθρο του Θάνου Τζήμερου στο capital.gr για την ποινική μεταχείριση των εγκληματιών

ΠΑΕΙ ΤΟ ΦΛΕΡΤ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ 12 Μαϊ 2021 | 10:26

Γιατί ο Τσίπρας δεν είδε τον σοσιαλιστή Σάντσεθ: Η δικαιολογία της Κουμουνδούρου - Ψάχνει επαφές στην Ευρώπη ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν συνάντησε στο Φόρουμ των Δελφών τον Ισπανό σοσιαλιστή Σάντσεθ.

12 Μαϊ 2021 | 09:24

Ο Σάντσεθ, η Αχτσιόγλου και ο Αλέξης Τσίπρας

Εκ πρώτης όψεως τα δυο γεγονότα είναι άσχετα. Είναι όμως;

12 Μαϊ 2021 | 09:17

Τα "σταματημένα" ρολόγια του κ. Αλέξη...

Θυμάμαι την εποχή που η "Σοβιετία" έστεκε ακόμη αγέρωχη όρθια και ο κ. Τσίπρας δεν είχε ενταχθεί ακόμη στην ΚΝΕ (εντάχθηκε κατά την περίοδο της πτώσης...), τη θλίψη που με καταλάμβανε ως νεαρό αριστερό τότε, έστω και του ευρωπαϊκού δημοκρατικού δρόμου, όταν βρισκόμουν σε κάποια από τις χώρες του "Παραπετάσματος".

ΑΠΟΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 11 Μαϊ 2021 | 18:12

Φίλης: Ο Τσίπρας με έδιωξε από το υπουργείο γιατί μπήκε θέμα από την Εκκλησία

Ο Τσίπρας με έδιωξε από το υπουργείο γιατί μπήκε θέμα από την Εκκλησία, δήλωσε ο Νίκος Φίλης

«ΕΚΤΟΣ ΑΕΙ ΕΩΣ 30.000 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ» 11 Μαϊ 2021 | 10:24

Τσίπρας προς Μητσοτάκη: Να μην εφαρμοστούν οι αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια

Nα μην εφαρμοστούν οι αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια ζητά ο Α. Τσίπρας με επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη.