«Δάρδανος»: Το σχέδιο της Πολιτικής Προστασίας για τις πλημμύρες

Αυτή είναι η ονομασία του σχεδίου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση των συνεπειών μια πλημμύρας.

«Δάρδανος»: Το σχέδιο της Πολιτικής Προστασίας για τις πλημμύρες

Ο Δάρδανος, ο γιος του Δία και της Ηλέκτρας, καλείται να… αντιμετωπίσει τις έκτακτες ανάγκες και την διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, σε… 170 σελίδες. Αυτή είναι η ονομασία του σχεδίου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση των συνεπειών μια πλημμύρας.

Μία εβδομάδα μετά τις πλημμύρες σε Κινέττα, Θάσο, Χαλκιδική, Ρόδο και άλλα σημεία της Ελλάδας, όπου έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι, ο «Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής» δημοσιοποιεί το συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο θα παρουσιαζόταν την ημέρα εκδήλωσης των πλημμυρικών φαινομένων, κάτι που αναβλήθηκε, ωστόσο η λειτουργία του κρατικού μηχανισμού στηρίχθηκε πάνω σε αυτό το μοντέλο διαχείρισης.

Το νέο σχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις 4 Φάσεις των προπαρασκευαστικών δράσεων περιφερειών, δήμων, την ενεργοποίηση και επιφυλακή Πυροσβεστικής, Αστυνομίας, Λιμενικού, ΕΚΑΒ, Στρατού και άλλων κρατικών φορέων. Επισημαίνει με λεπτομέρειες και χαρτογράφηση τα σημεία επαπειλούμενων περιοχών και τις ενέργειες κινητοποίησης φορέων και ιδιωτών, που έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στο σχετικό Μητρώο.

Σημαντικό κομμάτι, του «Δάρδανου», πέρα από τις προληπτικές ενέργειες αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων περιλαμβάνει η διαχείριση των συνεπειών, η υποστήριξη των πληγέντων, η αποκλιμάκωση της κατάστασης, η ενημέρωση και φυσικά η άμεση οικονομική ενίσχυση. Τουλάχιστον 7 σελίδες του μνημονίου ενεργειών αφιερώνονται στην λήψη αποφάσεων για τη οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών λόγω εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Όλα όσα περιλαμβάνει το συγκεκριμένο σχέδιο, εμπεριέχουν παλιά και νέα στοιχεία, τα οποία όμως απαιτούν έγκαιρες και γρήγορες διασυνδέσεις-συνέργειες ανάμεσα σε φορείς και επικεφαλής για την έγκαιρη υλοποίησή τους, προκειμένου να αποφευχθούν τραγωδίες όπως Μάνδρα και Μάτι.

Οι 4 Φάσεις

Το συγκεκριμένο σχέδιο είχε έναρξη ισχύος στις 18 Νοεμβρίου 2019. Στο μέρος με τις κύριες δράσεις περιλαμβάνονται οι 4 φάσεις των προπαρασκευαστικών ενεργειών.

1η Φάση (συνήθης ετοιμότητα): Συντήρηση εξοπλισμού, εξασφάλιση επικοινωνιών, μνημόνια συνεργασίας, σύγκληση συντονιστικών οργάνων πολιτικής προστασίας. Η μελέτη και εκτέλεση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας δεν αποτελούν αντικείμενο του «Δάρδανου», καθώς η υλοποίησή τους περιγράφεται αναλυτικά στα 7187/7-10-2019 και 7767/30-10-2019 έγγραφα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ. Σε αυτή τη φάση γίνονται οι παρακάτω ενέργειες:

- Αναθεώρηση, επικαιροποίηση, εναρμόνιση σχεδίων πολιτικής προστασίας των εμπλεκόμενων φορέων.

- Εξασφάλιση οικονομικών πόρων για την υλοποίηση δράσεων

- Έλεγχος λειτουργίας του συστήματος επικοινωνίας και ροής πληροφοριών

- Έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση εξοπλισμού και μέσων

- Κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς

- Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών

- Συγκρότηση επιτροπών καταγραφής ζημιών

- Σύγκληση Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) και Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ)

- Εξασφάλιση διασύνδεσης και συνεργασίας Κέντρων Επιχειρήσεων

- Προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού

2η Φάση (αυξημένη ετοιμότητα): Αυτή η κατάσταση ετοιμότητας λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου ορίζεται από τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και συνδέεται με τις παρακάτω δράσεις:

- Ετοιμότητα προσωπικού και μέσων

- Ενημέρωση του κοινού

- Ενημέρωση αγροτών, κτηνοτρόφων

Σε αυτή τη φάση, εξετάζονται και οι περιοχές που θα πλήξουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα και καθορίζουν τις ενέργειες, όπως:

- Υδρογραφικό δίκτυο

- Γεωμορφολογία της λεκάνης απορροής

- Κορεσμός επιφανειακού εδάφους από προηγούμενες βροχοπτώσεις

- Φυτοκάλυψη εδάφους

- Χρήσεις γης

3η Φάση (Άμεση κινητοποίηση-Επέμβαση): Είναι η φάση εκδήλωσης του φαινομένου και κινητοποίησης των αρμόδιων φορέων, που επικεντρώνεται:

- Απεγκλωβισμό και διάσωση πολιτών από Πυροσβεστικό Σώμα

- Λήψη μέτρων τροχαίας από Ελληνική Αστυνομία

- Μέτρα προστασίας εργαζομένων από τους υπεύθυνους λειτουργίας υποδομών ή εγκαταστάσεων

- Λήψη απόφασης για οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών

- Άρση εμποδίων οδικού δικτύου

- Έλεγχος δικτύου πόσιμου νερού

- Οπτικός έλεγχος υποδομών και τεχνικών έργων

- Μέτρα ασφάλειας από ΕΛ.ΑΣ. για την προστασία πολιτών και περιουσίας

- Άμεση επαναλειτουργία δικτύων ηλεκτροδότησης

- Καθαρισμός πλημμυρισμένων περιοχών

- Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης

- Κήρυξη περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

- Λήψη απόφασης διακοπής μαθημάτων

4η Φάση (Αποκατάσταση-Αρωγή): Σε αυτή δρομολογούνται περαιτέρω δράσεις αρωγής στους πληγέντες, εκτίμηση ζημιών, αποφάσεις αποκατάστασης των καταστροφών. Σε αυτό το κομμάτι του συστήματος κινητοποίησης αντιμετωπίζονται τα εξής:

- Παροχή βοήθειας στους πληγέντες-φιλοξενία

- Οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη πρώτων αναγκών, αντικατάσταση οικοσκευής

- Οριοθέτηση πληγείσας περιοχής

- Καταγραφή και αποζημίωση των καταστροφών στο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο

- Επαναλειτουργία δικτύων (ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΥΑ, πάροχοι σταθερής-κινητής τηλεφωνίας)

- Αποκατάσταση ζημιών οδικό δίκτυο

15 χάρτες κινδύνου πλημμύρας

Στον «Δάρδανο» γίνεται μια χαρτογραφική αποτύπωση των περιοχών που έχουν κηρυχθεί σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας σε παράθεση με τις ζώνες δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, προχώρησε σε μία χαρτογράφηση των περιοχών που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω πλημμυρικών φαινομένων την περίοδο 2015-2019 σε παράθεση με αυτές υψηλού κινδύνου, καθώς και τις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας πλημμύρας για περίοδο επαναφοράς 100 έτη.

Στόχος η διευκόλυνση Περιφερειών και Δήμων στη δρομολόγηση έργων και δράσεων που αφορούν τόσο τον έλεγχο λειτουργίας και τη συντήρηση των υφιστάμενων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, όσο και στον προγραμματισμό και την εκτέλεση νέων έργων με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας, που συμβάλλουν στην μείωση του κινδύνου εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων με δυσμενείς επιπτώσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, δημιουργήθηκαν 15 χάρτες σε επίπεδο Περιφέρειας, οι οποίοι έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΠ, στην ενότητα «Θεματικοί Χάρτες Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας», και θα σταλούν προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Εκκένωση-προληπτική απομάκρυνση

Την ευθύνη λήψης της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, σύμφωνα με το άρθρο 108 του

Ν. 4229/2014 αναφέρεται ρητά ότι την έχουν οι κατά τόπους Δήμαρχοι, και αν η καταστροφή επηρεάζει πάνω από έναν δήμο, η απόφαση είναι του αρμόδιου Περιφερειάρχη. Σε έναν συνδυασμό άρθρων, την απόφαση απομάκρυνσης μπορεί να λάβει ο Γενικό Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας ή ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από σχετική εξουσιοδότηση. Η λήψη της βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση έχουν την ευθύνη του περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη του πλημμυρικού φαινομένου. Η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης πραγματοποιείται μόνον όταν εξασφαλίζεται εγκαίρως η καλή οργάνωση για την ασφαλή υλοποίησή της.

Ο Δήμαρχος μαζί με τους επικεφαλής των φορέων που εμπλέκονται, πριν λάβει την απόφαση πρέπει να εξασφαλίσει τα παρακάτω:

-Τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να απομακρυνθούν

-Τον προσδιορισμό των μέσων μεταφοράς με βάση τον αριθμό των ατόμων

- Τον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των πολιτών

- Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ειδοποίηση των πολιτών (πόρτα-πόρτα, ΜΜΕ, ραδιοφωνικοί σταθμοί)

- Τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας

- Τη διασφάλιση των επικοινωνιών μεταξύ των φορέων

- Την υποδοχή και φροντίδα των πολιτών

- Το χρονικό διάστημα απομάκρυνσης από την περιοχή

Διαχείριση Ανθρώπινων Απωλειών

Στην περίπτωση που ένα πλημμυρικό φαινόμενο, προκαλέσει πολυάριθμους θανάτους, ενεργοποιείται το Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (ΣΔΑΑ). Σε ένα τέτοιο συμβάν, όπως η περίπτωση της Μάνδρας Αττικής, η διαχείριση του υπερβαίνει τις δυνατότητες των Ιατροδικαστικών Αρχών και των άλλων εμπλεκόμενων φορέων.

Γι αυτό το σκοπό καταρτίστηκε το σχέδιο διαχείρισης απωλειών στο πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας Ξενοκράτης, ωστόσο αναμένεται η 3η έκδοση του με βάση νεότερες θεσμικές αλλαγές. Αυτό θα καθορίζει ένα σύστημα για την κατάλληλη οργάνωση και συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση συμβάντων με πολυάριθμου θανόντες.

Ο συντονισμός αυτός αφορά τη διασύνδεση επιμέρους δράσεων μεταξύ Αρχών που εμπλέκονται στη διαχείριση των συνεπειών, δηλαδή Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα, ανάλογα με το είδος και τον τόπο του περιστατικού και την εύρεση και διάθεση των πρόσθετων πόρων. Η ενεργοποίηση του ΣΔΑΑ γίνεται από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας μετά από σχετικό αίτημα της φυσικής ηγεσίας κάποιου από τα Σώματα Ασφαλείας που εμπλέκεται, ενώ μπορεί να εφαρμοστεί ταυτόχρονα ή παράλληλα με κάθε ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών ανά κατηγορία καταστροφής.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ TWITTER 15 Οκτ 2021 | 14:48

Τσακαλώτος με χιούμορ για τις πλημμύρες- Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ και οι 53

Ανάρτηση με χιούμορ του Ευκλείδη Τσακαλώτου για τις πλημμύρες και τις ευθύνες...του ΣΥΡΙΖΑ

ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 15 Οκτ 2021 | 11:41

Κολωνός όπως... Βενετία: Βγήκαν με κανό στους πλημμυρισμένους δρόμους [εικόνες]

Απίστευτες εικόνες κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός στον κεντρικό δρόμο του Κολωνού, στην οδό Αντιγόνης. Κάτοικοι επιστράτευσαν καγιάκ και όποιο άλλο... πλωτό μέσο είχαν για να διασχίσουν τον δρόμο.

Η ΣΦΟΔΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ "ΜΠΑΛΛΟΥ" 15 Οκτ 2021 | 10:46

"Βυθίστηκε" από τη βροχή ο Κολωνός: Πλημμυρισμένα σπίτια και κλειστοί δρόμοι

Σπίτια είναι πλημμυρισμένα και δρόμοι γεμάτοι νερό στον Κολωνό μετά την επέλαση του "Μπάλλου".

ΣΤΑ SOCIAL MEDIA 14 Οκτ 2021 | 20:30

Κακοκαιρία "Μπάλλος": Ευτράπελα από τις καταιγίδες - Περπάτησε με τη σκάλα για να πάει στο αμάξι του [Βίντεο]

Εκτός από τις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι πολίτες από την κακοκαιρία "Μπάλλος", δεν έλειψαν και τα ευτράπελα

ΣΕ ΜΕΣΟΓΓΗ ΚΑΙ ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ 14 Οκτ 2021 | 19:16

Κακοκαιρία Μπάλλος - Κέρκυρα: Super Puma στο νησί για τον απεγκλωβισμό κατοίκων

Εγκλωβίστηκαν από τις πλημμύρες άνθρωποι στις περιοχές Μεσογγή και στα Μωραΐτικα - Επέμβαση της ΠΥ της ΕΜΑΚ και του ΕΚΣΕΔ

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 14 Οκτ 2021 | 18:03

Κακοκαιρία Μπάλλος: Συναγερμός στην Στερεά Ελλάδα για τα καιρικά φαινόμενα

Σε συναγερμό όλες οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων

ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ 14 Οκτ 2021 | 17:01

"Κόπηκε στα δύο" η Κέρκυρα: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και ακυρώσεις πτήσεων έφερε ο "Μπάλλος" [εικόνες]

Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κέρκυρα - Δέντρα ξεριζώθηκαν δέντρα, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν και τμήματα τοίχων κατέρρευσαν σε δημόσια κτίρια.

ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΟΙ ΑΡΧΕΣ 14 Οκτ 2021 | 16:37

Εύβοια - Κακοκαιρία "Μπάλλος": Εντολή προληπτικής εκκένωσης στο Αχλάδι - Γκρέμισαν γέφυρα στα Πολιτικά [Εικόνες-Bίντεο]

Μπουλντόζα στην παλιά γέφυρα των Πολιτικών στην Εύβοια - Στο Αχλάδι γίνονται οι τελευταίες εργασίες για να οχυρωθεί το χωριό από την κακοκαιρία "Μπάλλος"

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 14 Οκτ 2021 | 15:07

Κακοκαιρία "Μπάλλος": Διακοπές ρεύματος σε Παγκράτι, Καλλιθέα και κέντρο Αθήνας

Βλάβη στη γραμμή Μέσης Τάσης από την κακοκαιρία "Μπάλλος", με αποτέλεσμα σε αρκετές περιοχές να διακοπεί το ρεύμα.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 14 Οκτ 2021 | 14:59

Κακοκαιρία "Μπάλλος": Πλημμύρισε η Σχολή Καλών Τεχνών - Στάζουν νερά από τα ταβάνια στη Φιλοσοφική Αθηνών [Βίντεο]

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στην Αττική εξαιτίας της κακοκαιρίας "Μπάλλος" η οποία χτυπά εδώ και ώρες το λεκανοπέδιο.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΗΣΑΠ 14 Οκτ 2021 | 14:21

Κακοκαιρία Μπάλλος: Ποτάμια οι δρόμοι στην Αθήνα - Εγκλωβίστηκαν οδηγοί στην Άνω Γλυφάδα [Βίντεο]

Δύο οδηγοί εγκλωβίστηκαν στην Άνω Γλυφάδα λόγω της έντονης βροχόπτωσης, ενώ οι δρόμοι στην Αττική έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 11 Οκτ 2021 | 16:14

Πλημμύρες Εύβοια: Το Twitter "δικάζει" τον Οικονόμου για το "με τον Θεό δεν μπορεί να τα βάλει κανείς"

"Με το θεό δεν μπορεί να τα βάλει κανείς, δυστυχώς. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα φυσικά φαινόμενα", δήλωσε ο Γιάννης Οικονόμου

ΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ 11 Οκτ 2021 | 09:01

Λέκκας για κακοκαιρία Αθηνά: Αυτές είναι οι δέκα περιοχές στις οποίες αναμένονται πλημμύρες [χάρτες]

Καμπανάκι κινδύνου από τον Ευθύμη Λέκκα για 10 περιοχές της Ελλάδας που κινδυνεύουν άμεσα από τις πλημμύρες λόγω κακοκαιρίας.