Έκθεση Δημόσιας Διοίκησης: Έρευνες σε Ταμεία, Δήμους, ΜΚΟ και...Μύκονο

Η ΓΕΔΔ προχώρησε στον έλεγχο 1123 υποθέσεων μετά από τη διερεύνηση ενός υπερδεκαπλάσιου αριθμού καταγγελιών

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Έκθεση Δημόσιας Διοίκησης: Έρευνες σε Ταμεία, Δήμους, ΜΚΟ και...Μύκονο

Τα Ασφαλιστικά Ταμεία, Δήμοι, ΜΚΟ αλλά και η Μύκονος «πρωταγωνιστούν» στην Έκθεση της Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης για το 2017.

Ωστόσο, το βασικό συμπέρασμα είναι πως η διαφθορά συνιστά έναν αδιόρατο τρόπο ανακατεύθυνσης του πλούτου σε πόλους εξουσίας και ισχύος, όπως σημειώνεται στην Έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για το 2017 που παραδόθηκε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Νίκο Βούτση από τη Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης κυρία Μαρία Παπασπύρου

Όπως σημειώνεται παράλληλα, λειτουργεί και ως μηχανισμός de facto αποκλεισμού μεγάλων μερίδων της κοινωνίας από την πρόσβαση σε δημόσια αγαθά, αποτελώντας μέσο εκμετάλλευσης της πλειοψηφίας των πολιτών, οι οποίοι εξαναγκάζονται να συμπράττουν με τους έχοντες τα ηνία αυτού του μηχανισμού, προκειμένου να απολαύσουν αγαθά και υπηρεσίες, που θα έπρεπε να μπορούν να απολαμβάνουν ελεύθερα, τηρουμένης της εκάστοτε νόμιμης διαδικασίας.

Υπ’ αυτή την έννοια, η διαφθορά συνέβαλε καθοριστικά στην ένταση της κρίσης που βίωσε η χώρα. Έχοντας, μάλιστα, αφήσει γυμνούς πολλούς θεσμούς από χρήσιμα εργαλεία, η διαφθορά ενήργησε και ως τροχοπέδη στη διοικητική ανασυγκρότηση προς αντιμετώπιση της κρίσης.

Συνεπώς, σοβούσας της οικονομικής κρίσης, η πάταξη της διαφθοράς, η εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και η ανάκτηση της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος πέρα από το ότι αποτελούν συνταγματικές επιταγές, παρίστανται ως σκοποί επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος.

Τα τελευταία χρόνια, οι σκοποί αυτοί εξυπηρετήθηκαν μέσω μεγάλων μεταρρυθμιστικών τομών, το αντικείμενο των οποίων αφορούσε στην εισαγωγή νομοθεσίας που ρύθμιζε με σαφέστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο πεδία υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη της διαφθοράς και στην εισαγωγή θεσμών που διαφύλασσαν τον στρατηγικό ρόλο του κράτους στην καταπολέμηση των σχετικών παθογενειών.

Οπως σημειώνεται στην Εκθεση, ουσιαστική συμβολή στην αντιμετώπιση της διαφθοράς παρείχαν τα θεσμικά, διαρθρωτικά μέτρα, τα οποία ελήφθησαν το 2017, και με τα οποία επιδιώχθηκε η εύρυθμη λειτουργία των σωμάτων και υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου.

Παρατηρώντας κανείς τα επίσημα στοιχεία, εντοπίζει ότι οι έλεγχοι κορυφώνονται αριθμητικά μόλις την τελευταία διετία ενώ, περαιτέρω, επικεντρώνονται πλέον σε τομείς υψηλής επικινδυνότητας και έχουν γίνει περισσότερο ποιοτικοί και αποτελεσματικοί.

Επί παραδείγματι, είναι χαρακτηριστικό ότι στον τομέα ελέγχων οικονομικής διαχείρισης κατά την τριετία 2015- 2017 καταγράφεται αύξηση κατά 30% έναντι του μέσου όρου αυτών της προηγούμενης τριετούς περιόδου.

Με τομές και μεταρρυθμίσεις που υιοθετήθηκαν, σημειώνεται, ανατράπηκε η πεποίθηση των πολιτών περί της ατιμωρησίας των υπαιτίων και καλλιεργήθηκε κλίμα εμπιστοσύνης προς τους αρμοδίους ελεγκτές της δημόσιας διοίκησης.

Βούτσης: Απαίτηση από την κοινωνία για αυστηρότητα

Η Έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για το 2017 παραδόθηκε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαο Βούτση από τη Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης κυρία Μαρία Παπασπύρου, την οποία δέχθηκε στο γραφείο του, παρουσία των μελών του Προεδρείου της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης κύριο Αντώνη Συρίγο, Πρόεδρο, κυρία Μαρία Θελερίτη, Αντιπρόεδρο, και κύριο Κωνσταντίνο Μορφίδη, Γραμματέα, καθώς και της Αντιπροέδρου της Βουλής και Προέδρου της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, κυρίας Τασίας Χριστοδουλοπούλου.

Ο Πρόεδρος της Βουλής κατά την παράδοση της έκθεση ανέφερε ότι ιδιαίτερα φέτος η Έκθεση για τη Δημόσια Διοίκηση θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και κατά την ακρόαση της Γενικής Επιθεωρήτριας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, καθώς, όπως σημείωσε, «είμαστε σε μια ευαίσθητη προεκλογική χρονιά –στη Δ΄ Σύνοδο της Βουλής– και ταυτόχρονα υπάρχει η απαίτηση από την κοινωνία για αυστηρότητα και ενθάρρυνση της Δικαιοσύνης στα θέματα που αφορούν το δημόσιο συμφέρον.

Είμαστε σίγουροι ότι από την πλευρά σας, με τους επιθεωρητές σας, κάνετε ό,τι μπορείτε σε αυτή την κατεύθυνση», πρόσθεσε ο κ. Βούτσης απευθυνόμενος στην κυρία Παπασπύρου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η Γενική Επιθεωρήτρια απάντησε ότι ως φορέας κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν υπό αντίξοες συνθήκες, τονίζοντας ότι «τα πάντα είχαν είτε χαθεί, είτε καταστραφεί» και συνέχισε λέγοντας ότι οι καθυστερήσεις στην έρευνα οφείλονται κυρίως στο ότι συχνά χρειάζεται να ανακτήσουν δεδομένα ακόμα και από παλαιά κατεστραμμένα μηχανήματα.

Ελεγκτικό έργο

Οσον αφορά τη στατιστική κατανομή του ελεγκτικού έργου στην εκθεση σημειώνεται πως για το έτος 2017 η ΓΕΔΔ προχώρησε στον έλεγχο 1123 υποθέσεων μετά από τη διερεύνηση ενός υπερδεκαπλάσιου αριθμού καταγγελιών, επώνυμων και ανώνυμων, εκθέσεων - πορισμάτων ελέγχου ή εγγράφων άλλων Υπηρεσιών που τέθηκαν υπόψη της, καθώς και δημοσιευμάτων των ΜΜΕ.

Οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν το 2017, επικεντρώθηκαν σε τομείς υψηλής επικινδυνότητας και τέλεσης πράξεων με μεγάλη ποινική, δημοσιονομική και πειθαρχική απαξία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αξιολόγηση και περαιτέρω έλεγχο επώνυμων καταγγελιών (42,7%) και εκθέσεων ελέγχου άλλων Σωμάτων και Υπηρεσιών (34,7%) καθώς σε αυτές περιλαμβάνεται και ο μεγάλος αριθμός υποθέσεων που προέκυψαν από τη παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφάσεων δημοσιονομικών διορθώσεων καθώς και αποφάσεων επιβολής φορολογίας.

Οι ανώνυμες καταγγελίες ελέγχθηκαν σε ποσοστό 15,6% επί του συνολικού έργου της ΓΕΔΔ για το 2017. γεγονός που σημαίνει ότι ελέγχθηκαν 479 επώνυμες και 175 ανώνυμες καταγγελίες.

Σε ό,τι αφορά στη θεματική κατανομή των υπό έλεγχο υποθέσεων, δεν διαπιστώνεται σημαντική διαφοροποίηση με άλλες χρονιές. Οι υποθέσεις οικονομικής διαχείρισης αποτελούν σταθερά τη βασική κατηγορία των ελέγχων που πραγματοποιούνται κάθε έτος ενώ για το 2017 παρατηρήθηκε μια αύξηση των ελεγκτικών υποθέσεων που αφορούν Ασφαλιστικά Ταμεία γεγονός που θα μπορούσε να εξηγηθεί από νομοθετικές αλλαγές που οι Υπηρεσίες κλήθηκαν να εφαρμόσουν. Απασχόλησαν τον ΓΕΔΔ το 2017 σε μεγάλο ποσοστό (33,2%) οι εποπτευόμενοι ιδιωτικοί φορείς γεγονός που πιθανώς οφείλεται στην ανάγκη επαρκούς εποπτείας των εν λόγω φορέων από τις εντεταλμένες προς τούτο δημόσιες υπηρεσίες.

Στη δεύτερη θέση παραμένουν οι Δήμοι με ποσοστό 22,9& στο σύνολο των ελεγκτικών υποθέσεων Η γεωγραφική κατανομή των υποθέσεων παραμένει σχεδόν ίδια με την Περιφέρεια Αττικής να προηγείται κατά πολύ των υπολοίπων γεωγραφικών περιοχών λόγω της συγκέντρωσης της διοικητικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας και των άλλων 28 αστικών κέντρων .

Μία πιο σύνθετη αναγωγή των υποθέσεων που ελέχθησαν ανά περιοχή 100.000 κατοίκων φέρνει στην πρώτη και δεύτερη θέση τις γεωγραφικές περιφέρειες των Ιονίων Νήσων και του Νότιου Αιγαίου αντιστοίχως, με πιθανή αιτιολογία την διαπλοκή ιδιωτικού με το δημόσιο τομέα εξαιτίας του οικονομικού ενδιαφέροντος που προκύπτει από την αυξημένη τουριστική κίνηση.

Οι περισσότερες καταγγελίες αφορούσαν στην πλειοψηφία τους κατ’ αρχήν παραβιάσεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (66,6%). Τέλος, η μέτρηση των υποθέσεων κατά στάδιο εξέλιξης δείχνει ότι το 24,6% των υποθέσεων παραπέμφθηκαν για έλεγχο σε εξειδικευμένο Σώμα ή Υπηρεσία ενώ για το 14,24% εκδόθηκε από τη ΓΕΔΔ εντολή ελέγχου.

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

O ΓΕΔΔ είχε από προηγούμενα έτη ζητήσει από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, να του γνωστοποιήσει τις ΜΚΟ που έχουν κάνει έναρξη σε όλες τις ΔΟΥ της επικράτειας και αν αυτές έχουν υποβάλλει τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ κλπ. Σε συνέχεια της παραλαβής των σχετικών καταστάσεων ο ΓΕΔΔ διαπίστωσε ότι τα τελευταία τουλάχιστον δέκα χρόνια είχαν διενεργηθεί ελάχιστοι τακτικοί φορολογικοί έλεγχοι στις ΜΚΟ.

Κατόπιν τούτου απεστάλησαν στις αρμόδιες ΔΟΥ οι καταστάσεις και ζητήθηκε η κατά προτεραιότητα διενέργεια τακτικών φορολογικών ελέγχων στις ΜΚΟ για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου. Παράλληλα ενημερώθηκε η αρμόδια Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία με τη σειρά της διαβίβασε προς τις ΔΟΥ στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή όλων των ελληνικών ΜΚΟ για τις οποίες είχαν εγκριθεί χρηματοδοτήσεις δράσεων ή προγραμμάτων που έλαβαν από το Υπουργείο Εξωτερικών, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων και Αυτοτελείς Γενικές Γραμματείες καθώς και από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.

Από τους ελέγχους που μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί προκύπτει ότι οι περισσότερες ΜΚΟ δεν έχουν υποβάλλει από την ημερομηνία έναρξης εργασιών τους τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις δηλώσεις (όπως φορολογίας εισοδήματος, συγκεντρωτικές τιμολογίων, ΦΠΑ) κλπ. Ενδεικτικά αναφέρονται αποτελέσματα περιπτώσεων τακτικού φορολογικού ελέγχου ΜΚΟ, που διενεργήθηκαν ύστερα από εντολή του ΓΕΔΔ και ξεπερνούν τα 1.343.177,47 ευρώ.

Ο ΓΕΔΔ, για όλες περιπτώσεις που τέθηκαν υπόψη του, ζήτησε από τις αρμόδιες ΔΟΥ να τον ενημερώσουν για το αν βεβαιώθηκαν οι καταλογισμοί των φόρων, προστίμων και προσαυξήσεων καθώς και αν εισπράχθηκε μέρος ή όλο των ποσών και επισήμανε την υποχρέωση για λήψη μέτρων σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Έλεγχοι και στη Μύκονο

O Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ζήτησε από το Δήμαρχο Μυκόνου τη διενέργεια αυτοψίας μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο στην παραλία Ψαρρού στη Μύκονο κατασκευάζονται χωρίς άδεια υπόγεια γκαράζ και ανακαινίζονται κτίρια.

Από την αυτοψία που διενεργήθηκε προέκυψε ότι χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα υπόγειου χώρου στάθμευσης κατασκευάζονται χωρίς άδεια δόμησης, ενώ διαπιστώθηκαν και υπερβάσεις δόμησης σε υπέργειους χώρους και αλλαγές χρήσης σε υπέργειες κατασκευές χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. Τα πρόστιμα που υπολογίστηκαν με βάση την έκθεση αυτοψίας ανέρχονται 807.692 ευρώ για την ανέγερση και για 134.615,4 ευρώ για τη διατήρηση των αυθαιρέτων κατασκευών κατ’ έτος.

Με έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης Μυκόνου προς το Αστυνομικό Τμήμα Μυκόνου διεκόπησαν οι οικοδομικές εργασίες και η έκθεση αυτοψίας απεστάλη προς το Ι.Κ.Α. Μυκόνου για την αναζήτηση ασφαλιστικών εισφορών καθώς και τη Δ.Ο.Υ. Μυκόνου για δικές της ενέργειες. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης παρακολουθεί το θέμα όσον αφορά τυχόν ενστάσεις που μπορεί να υποβληθούν κατά της έκθεσης αυτοψίας, την πορεία εκδίκασης αυτών και εν τέλει τη βεβαίωση των προστίμων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του ιδιοκτήτη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΔΩ

φωτο: Eurokinissi αρχείου

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

25 Οκτ 2020 | 17:11

Ο Τσακαλώτος το παραδέχτηκε: Έγιναν πλειστηριασμοί επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι α’ κατοικίας

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, είπε ότι, έγιναν μεν πλειστηριασμοί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν ήταν πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ 25 Οκτ 2020 | 16:36

Οι Ένοπλες Δυνάμεις "οργώνουν" το Αιγαίο - "Καρφωμένες" στις κινήσεις του Oruc Reis [εικόνες]

Στη δημοσιότητα έδωσε το ΓΕΕΘΑ φωτογραφίες από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στο Αιγαίο - Παρακολουθούν ασταμάτητα το Oruc Reis.

"ΣΦΥΡΟΚΟΠΗΜΑ" ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ 25 Οκτ 2020 | 16:20

Συνεχίζει να προκαλεί ο Ερντογάν: Ο Μακρόν έχει εμμονή μαζί μου, πρέπει να κάνει εξετάσεις - "Φασίστας" και ο Βίλντερς

"Οι μεγάλες δυνάμεις μας έχουν βάλει στο σημάδι, επειδή χαλάμε τα παιχνίδια τους και αποκαλύπτουμε το πραγματικό τους πρόσωπο. Συνεχίστε έτσι..." δήλωσε ο Ερντογάν.

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Ο ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 25 Οκτ 2020 | 16:19

Πρόταση μομφής: Live η κόντρα των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή - Στο βήμα ο Αλέξης Τσίπρας

Η συζήτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί γύρω στις 8 το βράδυ και αμέσως μετά θα αρχίσει η ονομαστική ψηφοφορία επί της πρότασης μομφής κατά του ΥΠΟΙΚ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 25 Οκτ 2020 | 15:22

Κικίλιας για ΣΥΡΙΖΑ: Διαδίδει πλαστά στοιχεία για το ΕΣΥ, με στόχο να διασπάσει το εσωτερικό μέτωπο ενάντια στον κορονοϊό

Ο υπουργός κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει επιδοθεί στη διάδοση πλαστών στοιχείων για την κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας, με στόχο να διασπάσει το εσωτερικό μέτωπο ενάντια στην πανδημία.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ 25 Οκτ 2020 | 14:45

Αποστομωτική απάντηση Μαργαρίτη Σχοινά σε εκπρόσωπο του Ερντογάν: "Συγγνώμη, αλλά αυτός είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής"

Ο συνεργάτης του Τούρκου προέδρου έγραψε στο twitter πως ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες σήμερα δεν στοχεύουν μόνο τους Μουσουλμάνους, αλλά και στις ιερές αξίες μας, στον προφήτη μας, στον τρόπο ζωής μας.

Ο ΥΠΑΤΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΕ 25 Οκτ 2020 | 14:44

"Ράπισμα" Μπορέλ στον Ερντογάν: Απαράδεκτες οι δηλώσεις για Μακρόν - Να σταματήσει την επικίνδυνη αντιπαράθεση

"Καλούμε την Τουρκία να σταματήσει την επικίνδυνη αντιπαράθεση. Διαφορετικά, θα είναι ακόμη πιο απομονωμένη" τονίζει ο Ζοζέπ Μπορέλ.

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ 25 Οκτ 2020 | 14:13

Παναγιωτόπουλος για Τουρκία: "Η Ελλάδα ορθώνει το ανάστημά της - Εχουμε ισχυρή αποτρεπτική ισχύ "

"Η κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή την ώρα, γίνεται, είτε για εντυπώσειςκαι δεν συνδράμει σε αυτή την κρίσιμη καμπή" δήλωσε ο υπουργός Νίκος Παναγιωτόπουλος

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 25 Οκτ 2020 | 13:45

Ηχηρό μήνυμα Δένδια σε Τουρκία: Δεν ανεχόμαστε απειλές πολέμου και μονομερείς διεκδικήσεις

Η εξωτερική μας πολιτική, είπε ο υπουργός Νίκος Δένδιας "δεν είναι φοβική, δεν είναι πολιτική μιας περίκλειστης Ελλάδας, μιας ανασφαλούς Ελλάδας"

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ Η ΑΘΗΝΑ 25 Οκτ 2020 | 12:38

Οργισμένη αντίδραση ΥΠΕΞ: Διάβημα κατά της Τουρκίας για την παράνομη Navtex - "Συμπεριφέρεται ως κράτος παρίας"

Με διάβημα και ενημέρωση των εταίρων της απαντά το ελληνικό ΥΠΕΞ στη νέα παράνομη Navtex της Τουρκίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 25 Οκτ 2020 | 10:12

Δένδιας: Η Ελλάδα διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα μονομερούς επέκτασης των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια

Ξεκάθαρο μήνυμα του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια για το αναφαίρετο δικαίωμα μονομερούς επέκτασης των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 25 Οκτ 2020 | 09:43

Μητσοτάκης: Πρόγραμμα δωρεάν μαστογραφίας για όλες τις γυναίκες 49 και 50 ετών

Συνάντησή του Κυριάκου Μητσοτάκη στο γραφείο του με 6 γυναίκες που νίκησαν τον καρκίνο του μαστού

ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΠΟΥ ΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ 25 Οκτ 2020 | 08:57

Προκλήσεις μέχρι τέλους από την Τουρκία: Νέα Navtex για το Oruc Reis - Aντι-Navtex από την Ελλάδα

Με τη νέα navtex το ερευνητικό σκάφος Oruc Reis θα πλέει στα ανοιχτά της Ρόδου μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου