Ερώτηση Ποταμιού στη Βουλή: Ουραγοί στις μεταμοσχεύσεις

Η Κ.Ο του Ποταμιού αναδεικνύει το θέμα κοινοβουλευτικά, καθώς πρόκειται για ζήτημα ζωής ή θανάτου για χιλιάδες ασθενείς.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Ερώτηση Ποταμιού στη Βουλή: Ουραγοί στις μεταμοσχεύσεις

Στη Βουλή φέρνει το Ποτάμι τις απογοητευτικές «επιδόσεις» της χώρας μας στις μεταμοσχεύσεις και τη δωρεά οργάνων. Τα στοιχεία, που παρουσιάστηκαν πρόσφατα, δείχνουν ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών της Ε.Ε στον αριθμό μεταμοσχεύσεων και δοτών:

- Το 2018 - έως το τέλος Οκτωβρίου - υπήρξαν μόνο 35 δότες και πραγματοποιήθηκαν 79 μεταμοσχεύσεις από πτωματικό δότη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των μεταμοσχεύσεων νεφρού, που το πρώτο δεκάμηνο του 2018 πραγματοποιήθηκαν 54 από πτωματικό δότη και 54 από ζώντα (συγγενή) δότη, ενώ η αναμονή στη λίστα για μεταμόσχευση νεφρού ξεπερνάει τα δέκα έτη με εγγεγραμμένους 1250 ασθενείς!

- O αριθμός των δοτών ανά εκατομμύριο πληθυσμού κυμαίνεται την τελευταία δεκαετία σε 3,5 έως 6 άτομα, την στιγμή που η Ισπανία έφτασε πέρυσι στους 47 δότες και η Ιταλία σε 28,9 και η Πορτογαλία στους 34,1.

Η Κ.Ο του Ποταμιού αναδεικνύει το θέμα κοινοβουλευτικά, καθώς πρόκειται για ζήτημα ζωής ή θανάτου για χιλιάδες ασθενείς.

Ειδικότερα, ο Σταύρος Θεοδωράκης και οι βουλευτές Γιώργος Αμυράς, Σπύρος Δανέλλης, Σπύρος Λυκούδης, Γιώργος Μαυρωτάς, Γρηγόρης Ψαριανός που υπογράφουν τη σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας, καλούν την Κυβέρνηση να απαντήσει, εάν προτίθεται να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις μεταμοσχεύσεις. Επίσης, δίνοντας έμφαση στην αλλαγή αντίληψης της ελληνικής κοινωνίας σχετικά με τις μεταμοσχεύσεις και τη δωρεά οργάνων, ρωτούν εάν υπάρχει πρόβλεψη για την προώθηση καμπάνιας ενημέρωσης και επιμόρφωσης, τη δημιουργία ενός δικτύου έμπειρων ιατρών συντονιστών στις μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες, καθώς και με ποιες ενέργειες σκοπεύει η κυβέρνηση να αυξήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη διαδικασία δωρεάς οργάνων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: Για πόσο καιρό ακόμη οι ασθενείς θα περιμένουν το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις μεταμοσχεύσεις;

Με τις διατάξεις του ν.3984/2011 ρυθμίστηκαν οι γενικές αρχές και οι προϋποθέσεις αφαίρεσης οργάνων από ζώντες και θανόντες δότες με σκοπό τη μεταμόσχευση στο ανθρώπινο σώμα. Επίσης ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2010/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των οργάνων αυτών μαζί με μέτρα υλοποίησής της, ενώ ενισχύθηκε και το πλαίσιο ποινικών διατάξεων για την καταπολέμηση του εμπορίου οργάνων. Σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο το Υπουργείο Υγείας υποβάλλει έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (πριν από τις 27 Αυγούστου 2013) και, στη συνέχεια, ανά τριετία για τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νόμου και για την πείρα που αποκτάται κατά την εφαρμογή του.

Στη συνέχεια με τον ν.4512/2018 προστέθηκαν διατάξεις, που αφορούσαν την κάρτα δότη του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) καθώς και τη διαδικασία μεταμόσχευσης οργάνων στην περίπτωση του συναισθηματικού δότη.

Στην Ελλάδα σήμερα σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΜ λειτουργούν 6 μονάδες μεταμόσχευσης οργάνων, 6 μονάδες μεταμόσχευσης ιστών και 6 μεταμόσχευσης κυττάρων. Δυστυχώς η Ελλάδα παραμένει ουραγός στις μεταμοσχεύσεις στην ΕΕ αλλά και σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο. Το 2018 - έως το τέλος Οκτωβρίου - υπήρξαν μόνο 35 δότες και πραγματοποιήθηκαν 79 μεταμοσχεύσεις από πτωματικό δότη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των μεταμοσχεύσεων νεφρού όπου το πρώτο δεκάμηνο του 2018 πραγματοποιήθηκαν 54 από πτωματικό δότη και 54 από ζώντα (συγγενή) δότη, ενώ η αναμονή στη λίστα για μεταμόσχευση νεφρού ξεπερνάει τα δέκα έτη με εγγεγραμμένους 1250 ασθενείς.

Σύμφωνα με τον ΕΟΜ, πέρυσι το 52% των συγγενών δυνητικά δοτών οργάνων αρνήθηκαν τη δωρεά οργάνων με βασικούς λόγους δισταγμού ή ακόμα και άρνησης, την έλλειψη ενημέρωσης όπως και η άγνοια ή η προκατάληψη, (ποσοστό 65%), και την έλλειψη εμπιστοσύνης στο σύστημα Υγείας (ποσοστό 45%).

Η χώρα μας βρίσκεται σταθερά στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ στη δωρεά οργάνων με τον αριθμό των δοτών ανά εκατομμύριο πληθυσμού να κυμαίνεται την τελευταία δεκαετία σε 3,5 έως 6 άτομα, την στιγμή που η Ισπανία έφτασε πέρυσι στους 47 δότες, η Ιταλία τους 28,9 και η Πορτογαλία τους 34,1 ανά εκατομμύριο πληθυσμού, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου του ΕΟΜ, η βασική διαφορά είναι ότι η Πορτογαλία για παράδειγμα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού μέσω της επιμόρφωσής του. Επίσης το σύστημα Υγείας της, διαθέτει πόρους, σε ανθρώπους και χρόνο για την αναζήτηση δοτών. Στο σύνολο δε, των χωρών της ΕΕ, εντός των νοσοκομείων υπάρχουν συντονιστές μεταμοσχεύσεων που ασχολούνται αποκλειστικά με την αναζήτηση και τη δωρεά οργάνων.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η ψήφιση νομοθετικών πλαισίων δεν είναι αρκετή. Είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου για κάποιους ανθρώπους να υπάρξει ένα συγκεκριμένο και δυναμικό πλαίσιο δράσης. Είναι απαραίτητη η εφαρμογή ενός μοντέλου μεταμοσχεύσεων αντίστοιχου εκείνων των κρατών της ΕΕ, προσαρμοσμένου στα δεδομένα της Ελλάδας. Συγκεκριμένα χρειάζεται η δημιουργία ενός αξιόπιστου δικτύου ιατρών συντονιστών σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία, η παροχή κινήτρων ώστε αυτά να ευνοούν τη συνεχή και δυναμική δράση, και φυσικά η επαρκής και διαρκής ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας προκειμένου να εξαλειφθεί η δυσπιστία που μπλοκάρει τους δυνητικούς δωρητές και τους συγγενείς τους.

Κατόπιν αυτών ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Προτίθεται η Κυβέρνηση να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις μεταμοσχεύσεις όπως άλλωστε αυτό είχε αναδειχθεί και αναφερθεί παρουσία του Υπουργού Υγείας, τον Ιούλιο του 2017 και στην αρμόδια Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής; Αν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η προετοιμασία και εκπόνηση του σχετικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης και ποιοι οι εμπλεκόμενοι φορείς;

2. Εξετάζεται η δημιουργία ενός δικτύου έμπειρων ιατρών συντονιστών στις μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες;

3. Ποια η πρόοδος η οποία έχει επιτευχθεί για τη δημιουργία καμπάνιας ενημέρωσης και επιμόρφωσης των πολιτών σχετικά με τις μεταμοσχεύσεις και την ανάγκη δωρεάς οργάνων; Ποιες συγκεκριμένες δράσεις έχετε εξετάσει για την υλοποίησή της και με ποιους άλλους φορείς έχετε διερευνήσει συνέργειες και συνεργασίες;

4. Με ποιες ουσιαστικές ενέργειες σκοπεύετε να αυξήσετε την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το σύστημα Υγείας της χώρας μας, τουλάχιστον όσον αφορά στη διαδικασία δωρεάς οργάνων;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Σταύρος Θεοδωράκης – Α΄ Θεσσαλονίκης

Γιώργος Αμυράς – Β’ Αθηνών

Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου

Σπύρος Λυκούδης – Α’ Αθηνών

Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής

Γρηγόρης Ψαριανός – Β’ Αθηνών

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ 21 Οκτ 2020 | 12:07

Κορονοϊός: Νέο κρούσμα σε υπάλληλο της Βουλής- Αυριο ανακοινώνονται έκτακτα μέτρα

Νέο κρούσμα κορονοϊού εντοπίστηκε σε κτίριο της Βουλής.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ 20 Οκτ 2020 | 16:04

Εισφορά αλληλεγγύης: Καταργείται για το 2021 με τροπολογία στη Βουλή - Ποια εισοδήματα αφορά

Κατάθεση τροπολογίας στη Βουλή για την εισφορά αλληλεγγύης προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών.

ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Α' ΚΑΤΟΙΚΙΑ 20 Οκτ 2020 | 13:33

Βουλή: Γιατί ο Τσακαλώτος αποκάλεσε τον Σταϊκούρα "Ρίτσαρντ Γκιρ στο Pretty Woman"

Πολιτική κόντρα με αρκετή δόση χιούμορ μεταξύ Τσακαλώτου - Σταϊκούρα για την Α΄κατοικία. Γιατί τον αποκάλεσε Ρίτσαρντ Γκιρ στο Pretty Woman.

Ο ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ 14 Οκτ 2020 | 15:29

Γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής: Κίνδυνος να έχουμε μεγαλύτερη ύφεση από την πρόβλεψη για 8.2% το 2020

Το καμπανάκι του κινδύνου για μεγαλύτερη ύφεση απ' ότι υπολογίζει η κυβέρνηση, έκρουσε ο επικεφαλής του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής.

ΕΚΑΝΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 09 Οκτ 2020 | 18:59

Τέλος ο "διορισμός" Ζαρούλια: Είχε καταθέσει ψευδή δήλωση στη Βουλή ότι δεν διώκεται!

Στην αρμόδια εισαγγελία όλα τα στοιχεία - Θα ελεγχθεί και η αρμόδια διεύθυνση που δεν έκανε σωστό έλεγχο των εγγράφων της Ζαρούλια

ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ 09 Οκτ 2020 | 15:54

Επιστρέφει στη Βουλή ο Παναγιώτης Κουρουμπλής - Τι αποφάσισε το Εκλογοδικείο, ποιος χάνει την έδρα

Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής έπειτα από ένα εκλογικό θρίλερ που κράτησε 15 μήνες επιστρέφει στα έδρανα της Βουλής.

ΜΕ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΓΚΛΗΣΕΙΣ 09 Οκτ 2020 | 07:36

Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την ιθαγένεια - Στη συζήτηση ο νόμος για Χρυσή Αυγή

Στη Βουλή η αντιπαράθεση επιχειρημάτων σε αρκετές περιπτώσεις έλαβε και προσωπικό χαρακτήρα,

08 Οκτ 2020 | 22:00

Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Εκ των πραγμάτων αβέβαιες οι προβλέψεις του προσχεδίου του προϋπολογισμού

Τι αναφέρει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού

ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ "ΔΥΣΛ3ΞΙΑ - ΘΕΙΟ ΔΩΡΟ" 08 Οκτ 2020 | 21:46

Με το μπλε χρώμα ευαισθητοποίησης για τη δυσλεξία φωταγωγήθηκε η Βουλή

Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Δυσλεξίας και Διάσπασης Προσοχής, ένα στα δέκα παιδιά έχουν δυσλεξία

ΑΝΑΨΑΝ ΤΑ ΑΙΜΑΤΑ 08 Οκτ 2020 | 19:07

Βουλή: Σκληρή κόντρα Πολάκη και Πλεύρη - "Είσαι πρώην Χρυσαυγίτης" - "Είσαι ψεύτης"

Φωτιά πήρε το απόγευμα η Βουλή από την αντιπαράθεση μεταξύ του Παύλου Πολάκη και του Θάνου Πλεύρη

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΣΙΑΡΑ ΟΤΙ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗ 08 Οκτ 2020 | 16:18

Ο Καλλιάνος ζητά ο βασανισμός ζώων από πλημμέλημα να γίνει κακούργημα - Πιο αυστηρές ποινές υπόσχεται ο Βορίδης

Ο Κωσταντίνος Τσιάρας δεσμεύτηκε ότι εντός των ημερών θα περάσει ρύθμιση μετά την ερώτηση Καλλιάνου για τον βασανισμό των ζώων

ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΚΑΤΑ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΚΑΙ ΚΚΕ ΚΑΤΑ ΟΛΩΝ 08 Οκτ 2020 | 14:08

Αγρια κόντρα στη Βουλή Θεοδωρικάκου- Ραγκούση για τη Χρυσή Αυγή και τον Ποινικό Κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ

Κόντρα σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους ξέσπασε στη Βουλή μετάξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα σε σχέση με τη Χρυσή Αυγή.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΑΚΑΤ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 06 Οκτ 2020 | 16:55

Πέτσας: Η ΝΔ στάθηκε μετωπικά απέναντι στη Χρυσή Αυγή - Ακραία επικοινωνιακή εκμετάλλευση από τον ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιδίδεται σε μια ακραία επικοινωνιακή εκμετάλλευση της υπόθεσης και σηκώνει πλακάτ στη Βουλή, έγραψε ο Στέλιος Πέτσας